Kế hoạch bài học Tin học 6 - Tiết 11+12, Bài 6: Học gõ mười ngón - Năm học 2015-2016 - Trần Thị Linh

GV: Cho HS nhắc lại các thiết bị của máy tính.

HS: Con chuột, bàn phím, màn hình, máy tính.

GV: Giới thiệu sơ lược cho HS về bàn phím máy tính.

HS: Tập trung, chú ý lắng nghe tìm hiểu nội dung bài.

GV: Cho HS quan sát bàn phím

HS: Quan sát và nhận biết.

GV: Bàn phím các em quan sát được có mấy hàng phím?

HS: Thường có 6 hàng phím.

GV: Giới thiệu và cho HS quan sát khu vực các em thường sử dụng với bàn phím.

HS: Quan sát và nhận biết khu vực thường xuyên sử dụng.

GV: Vậy khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng?

HS: Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng.

GV: Một HS chỉ ra khu vực chính.

HS: Lên bảng thực hiện

GV: Thực hiện giới thiệu lần lượt các hàng phím từ trên xuống dưới. Yêu cầu HS quan sát và nhận biết từng hàng phím.

HS: Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách (Spacebar).

GV: Gọi một em nhắc lại.

HS: Nhắc lại theo yêu cầu

GV: Lưu ý cho HS hàng phím cơ sở là hàng phím quan trọng nhất.

HS: Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là F và J.

GV: Yêu cầu HS chỉ ra hai phím trên hàng phím cơ sở có điểm khác với các phím khác?

HS: Tập trung chú ý lắng nghe và đọc các kí tự trên hàng phím cơ sở

 

doc7 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 28/12/2020 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học Tin học 6 - Tiết 11+12, Bài 6: Học gõ mười ngón - Năm học 2015-2016 - Trần Thị Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 06– Tiết : 11
Ngày dạy: 29/9/2015
BÀI 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
+ Hoạt động 1: Biết các khu vực phím trên bàn phím, các hàng phím trên bàn phím.
	+ Hoạt động 2: Biết được lợi ích gõ bàn phím bằng mười ngón.
	+ Hoạt động 3: Biết ngồi đúng tư thế.
- HS hiểu:	
+ Hoạt động 1: Hiểu được các khu vực phím trên bàn phím, các hàng phím trên bàn phím.
	+ Hoạt động 2: Hiểu được cách gõ bàn phím bằng mười ngón.
	+ Hoạt động 3: Hiểu được lợi ích của việc ngồi đúng tư thế.
1.2 Kỷ năng
- Học sinh thực hiện được: Việc ngồi đúng tư thế, xác định khu vực trên bàn phím và gõ được mười ngó tay trên bàn phím.
- Học sinh thực hiện thành thạo được: Việc ngồi đúng tư thế, xác định khu vực trên bàn phím và gõ được mười ngó tay trên bàn phím.
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Bàn phím máy tính
- Lợi ích của việc gõ bàn phím bằng mười ngón.
- Tư thế ngồi
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A1:	
Lớp 6A2:	
Lớp 6A3:	
4.2 Kiểm tra miệng
Câu 1: Các thiết bị cơ bản nhất của một máy tính ? (5đ)
Câu 2: Em hãy nêu các thao tác chính với chuột ? (5đ)
Trả lời
Câu 1: Con chuột, bàn phím, màn hình, máy tính.
Câu 2:
 - Di chuyển chuột
 - Nháy chuột
 - Nháy nút phải chuột
 - Nháy đúp chuột
 - Kéo thả chuột
4.3 Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu bàn phím máy tính (15p)
1.Bàn phím máy tính
GV: Cho HS nhắc lại các thiết bị của máy tính.
HS: Con chuột, bàn phím, màn hình, máy tính.
GV: Giới thiệu sơ lược cho HS về bàn phím máy tính.
HS: Tập trung, chú ý lắng nghe tìm hiểu nội dung bài.
GV: Cho HS quan sát bàn phím
HS: Quan sát và nhận biết.
GV: Bàn phím các em quan sát được có mấy hàng phím?
HS: Thường có 6 hàng phím.
GV: Giới thiệu và cho HS quan sát khu vực các em thường sử dụng với bàn phím.
HS: Quan sát và nhận biết khu vực thường xuyên sử dụng.
GV: Vậy khu vực chính của bàn phím gồm mấy hàng?
HS: Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng.
GV: Một HS chỉ ra khu vực chính.
HS: Lên bảng thực hiện
GV: Thực hiện giới thiệu lần lượt các hàng phím từ trên xuống dưới. Yêu cầu HS quan sát và nhận biết từng hàng phím.
HS: Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa phím cách (Spacebar).
GV: Gọi một em nhắc lại.
HS: Nhắc lại theo yêu cầu
GV: Lưu ý cho HS hàng phím cơ sở là hàng phím quan trọng nhất. 
HS: Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là F và J.
GV: Yêu cầu HS chỉ ra hai phím trên hàng phím cơ sở có điểm khác với các phím khác?
HS: Tập trung chú ý lắng nghe và đọc các kí tự trên hàng phím cơ sở
GV: Theo em hai phím gai này dùng để làm gì?
HS: Đây là hai phím dùng làm vị trí đặt hai ngón tay trỏ.
GV: Các phím (A, S, D, F, J, K, L) trên hàng phím cơ sở dùng để làm gì?
HS: Các phím này còn được gọi là các phím xuất phát.
GV: Thao tác mẫu cho HS quan sát cách đặt tay lên bàn phím.
HS: Tập trung quan sát và nhận biết.
GV: Giới thiệu cho HS các phím khác: Spacebar, Ctrl, Alt, Shift, Caps lock, Tab, Enter và Backspace
HS: Tập trung, chú ý lắng nghe, hiểu bài à nhận biết chức năng của các phím khác.
GV: Yêu cầu một số HS nhắc lại khu vực chính của bàn phím.
HS: Nhắc lại nội dung bài học đã được tìm hiểu
- Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng phím: 
+ Hàng phím số
+ Hàng phím trên
+ Hàng phím cơ sở 
+ Hàng phím dưới
+ Hàng phím chứa phím cách.
Hoạt động 2: Tìm hiểu ích lợi của việc gõ bàn phím bằng mười ngón (10p)
2.Lợi ích của việc gõ bàn phím
 bằng mười ngón
GV: Yêu cầu HS đọc SGK.
HS: Đọc tìm hiểu trong SGK.
GV: Giới thiệu cho HS về máy chữ trước kia sử dụng để tạo ra các văn bản.
HS: Tập trung, chú ý lắng nghe nhận biết.
GV: Ích lời của việc gõ bàn phím bằng mười ngón?
HS: Trả lời:
- Tốc độ gõ nhanh;
- Gõ chính xác hơn.
GV: Ngoài những ích lợi trên, việc gõ mười ngón còn mang lại lợi ích gì nữa không?
HS: Việc gõ bàn phím bằng mười ngón tay là tác phong làm việc và lao động chuyên nghiệp với máy tính.
GV: Đưa ra các ví dụ minh họa
- Gõ bàn phím đúng bằng mười ngón có các lợi ích sau:
+ Tốc độ gõ nhanh hơn
+ Gõ chính xác hơn
Hoạt động 3: Tư thế ngồi (10p)
3.Tư thế ngồi
GV: Hướng dẫn HS tư thế ngồi.
HS: Quan sát và thực hiện. 
GV: Kiểm tra vài HS.
HS: Một số em lên thực hiện.
GV: Yêu cầu cả lớp thực hiện.
HS: Thực hiện theo yêu cầu.
GV: Quan sát tư thế ngồi của các em và sửa chữa các tư thế chưa đúng theo yêu cầu.
HS: Ngồi theo đúng tư thế, điều chỉnh theo yêu cầu của GV.
GV: Cho HS biết về tác dụng của việc ngồi đúng tư thế.
HS: Biết được hiểu quả của việc ngồi đúng.
GV: Gọi một HS làm mẫu tư thế.
HS: Nhận xét tư thế của bạn.
GV: Nhận xét chốt nội dung.
HS: Thực hiện ghi bài vào vở.
- Hãy ngồi thẳng lưng, đầu thẳng không ngửa ra sau cũng như
không cói về phía trước. Mắt
nhìn thẳng vào màn hình, có thể nhìn chếch xuống những không được hướng lênh trên. Bàn phím ở vị trí trung tâm, hai tay để thả lõng trên bàn phím.
4.4 Tổng kết
- Xác định được các khu vực bàn phím máy tính.
-Thực hiên thao tác gõ bàn phím bằng mười ngón.
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
- Xem lại vị trí của bàn phím, các hàng phím cơ sở, các hàng phím số.
- Nắm được các thao tác gõ bàn phím bằng mười ngón.
- Ngồi đúng tư thế.
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Đọc trước phần 4 “ Luyện tập” sgk trang 28.
5.PHỤ LỤC
- Sgk tin học quyển 1.
---------------------------------------------------
Tuần 06– Tiết : 12
Ngày dạy: 29/9/2015
BÀI 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tt)
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
+ Hoạt động 1: Biết cách sử dụng bàn phím qua các bài tập cơ bản và phức tạp.
- HS hiểu:	
+ Hoạt động 1: Hiểu cách sử dụng bàn phím qua các bài tập cơ bản và phức tạp.
1.2 Kỷ năng
- Học sinh thực hiện được: Cách sử dụng bàn phím qua các bài tập cơ bản và phức tạp.
- Học sinh thực hiện thành thạo được: Cách sử dụng bàn phím qua các bài tập cơ bản và phức tạp.. 
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Luyện tập.
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A1:	
Lớp 6A2:	
Lớp 6A3:	
4.2 Kiểm tra miệng
- Lồng trong bài thực hành.
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của giáo viên & HS
Nội dung
Hoạt động 1: Luyện tập (40 phút)
HS thực hành gõ các phím ở hàng trên .
HS thực hành gõ kết hợp các phím ở các hàng .
GV: Hướng dẫn cách gõ kết hợp các hàng phím trên bàn phím
HS: Thực hành theo mẫu thầy giáo ra đề.
GV: Hướng dẫn cách gõ kết hợp với các phím chức năng.
HS: Thực hành theo mẫu.
4. Luyện tập
Luyện gõ các phím hàng cơ sở
- Quan sát để nhận biết ngõn tay trên hàng phím cơ sở.
- Thực hành gõ phím hàng cơ sở theo mẫu
Cho một đoạn các phím để học sinh luyện tập
Luyện các phím hàng trên
- Quan sát để nhận biết các ngón tay ở hàng phím trên.
- Gõ các phím hàng trên theo mẫu 
Cho một đoạn các phím để học sinh luyện tập.
Luyện các phím hàng dưới
- Quan sát để nhận biết các ngón tay ở hàng phím dưới
- Gõ các phím hàng dưới theo mẫu
Cho một đoạn các phím để học sinh luyện tập
Luyện gõ kết hợp các phím
Gõ kết hợp giữa hàng phím cơ sở và hàng phím trên
Cho một đoạn các phím kết hợp để học sinh luyện tập
Luyện gõ kết hợp hàng phím cơ sở và hàng phím dưới
Cho một đoạn các phím kết hợp để học sinh luyện tập
Luyện gõ các phím hàng số
- Quan sát để nhận biết các ngón tay ở hàng phím số
- Gõ các phím hàng số theo mẫu
Cho một đoạn các phím số để học sinh luyện tập
Luyện gõ các ký tự trên toàn bàn phím
- Quan sát để nhận biết các ngón tay ở hàng phím số
- Gõ các phím trên toàn bàn phím theo mẫu
Cho một đoạn các phím để học sinh luyện tập
Luyện gõ kết hợp với phím Shift
Giữ nút Shift và gõ kết hợp với các phím còn lại.
4.4 Tổng kết
GV gọi hs đọc tóm tắt nội dung của bài học.
GV nêu câu hỏi kết cho mỗi bài.
Nêu ích lợi của việc gõ mười ngón ?
Nêu cách đặt tay trên hàng phím cơ sở.
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
- Luyện gõ các phím hàng cơ sở
- Luyện các phím hàng trên
- Luyện các phím hàng dưới
- Luyện gõ kết hợp các phím
- Luyện gõ các ký tự trên toàn bàn phím
- Luyện gõ kết hợp với phím Shift
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Đọc trước bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím.
5.PHỤ LỤC
- Sgk tin học quyển 1.

File đính kèm:

  • docBai_6_Hoc_go_muoi_ngon.doc