Phân phối chương trình giảm tải môn Tin học Lớp 6 - Học kỳ II - Phạm Thị Huyền

Kiến thức: Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.

Học sinh nắm được thao tác chèn thêm dòng, cột vào bảng; nắm được thao tác xóa dòng , cột trong bảng.

Thực hành tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng

Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác tạo bảng đơn giản và thực hiện được một số thao tác cơ bản nhất với bảng.

Thực hiện được các thao tác chèn, xóa dòng cột trong bảng.

Vận dụng các kĩ năng định dạng để trình bày nội dung trong các ô của

 BTH 9: Danh bạ riêng của em 53

Mục 2b, thực hảnh

Học sinh tự tìm hiểu

Kiến thức: Thực hành các kĩ năng chèn hình ảnh vào văn bản, tạo và chỉnh sửa bảng

Kỹ năng: Rèn kĩ năng chèn hình ảnh vào văn bản, tạo và chỉnh sửa bảng.

 BTH tổng hợp: Du lịch ba miền

Cả bài

Học sinh tự tìm hiểu

 

docx5 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 23/12/2021 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình giảm tải môn Tin học Lớp 6 - Học kỳ II - Phạm Thị Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BẮC GIANG
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI HỌC KỲ II
(Năm học 2019 - 2020)
MÔN: TIN HỌC 6
Họ tên giáo viên: Phạm Thị Huyền
Tổ: Khoa học tự nhiên
 (LƯU HÀNH NỘI BỘ)
 Bắc Giang, tháng 4 năm 2020
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC 6
NĂM HỌC 2019 - 2020
(Sửa theo công văn Số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020
Về việc " Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS")
Cả năm: 35 tuần 70 tiết 	Số tiết/tuần: 02
Học kỳ I : 18 tuần 36 tiết	Số tiết/tuần: 02
Học kỳ II : 10 tuần 20 tiết	Số tiết/tuần: 02
TT
CHỦ ĐỀ
CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG
TÊN BÀI 
SỐ TIẾT THỰC DẠY
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1
 Làm quen với soạn thảo văn bản
Kiến thức: Học sinh biết được vai trò của phần mềm soạn thảo văn bản. Biết có nhiều phần mềm soạn thảo văn bản.
Biết cách mở văn bản mới và văn bản sẵn có, lưu văn bản trên đĩa và kết thúc phiên làm việc.
Biết được các thành phần cơ bản của một văn bản; Nhận biết được con trỏ soạn thảo, vai trò của nó cũng như cách di chuyển con trỏ soạn thảo.
Kỹ năng:Phân biệt được các thành phần cơ bản của cửa sổ Word:Thanh bảng chọn, các nút lệnh trên thanh công cụ.
Sử dụng được các nút lệnh, bảng chọn của word và thực hiện các thao tác mở văn bản, lưu văn bản và kết thúc văn bản.
Biết các qui tắc soạn thảo văn bản bằng Word; Biết cách gõ văn bản tiếng việt.
Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
37,38
Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
39,40
BTH 5: Văn bản đầu tiên của em
41,42
2
Chỉnh sửa văn bản
Kiến thức: Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản
Học sinh học cách sao chép văn bản.
Luyện các thao tác cơ bản để chỉnh sửa nội dung văn bản, thay đổi trật tự nội dung văn bản bằng các chức năng sao chép, di chuyển.
Kỹ năng: Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản như xoá, sao chép và di chuyển các phần văn bản.
Biết các thao tác sao chép các phần văn bản.
Rèn kĩ năng chỉnh sửa văn bản.
Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
43
Bài TH6: Em tập chỉnh sửa văn bản
44
Bài 16: Định dạng văn bản 
45
Mục 2, phần định dạng bằng hộp thoại Font
Học sinh tự thực hiện
3
Chỉnh sửa đoạn văn
Kiến thức: Hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản
Biết và thực hiện được các thao tác định dạng đoạn văn bản đơn giản.
Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác định dạng đoạn văn bản
Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản. 
Bài 17: Định dạng đoạn văn 
46
Mục 3, Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph
Học sinh tự tìm hiểu
Bài TH7: Em tập trình bày Văn bản 
47
Mục 2b, thực hành
Học sinh tự tìm hiểu
Kiểm tra 1 tiết lý thuyết
48
4
In và chèn đối tượng vào văn bản
Kiến thức: Biết cách thực hiện các thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang. Biết cách xem văn bản trước khi in.
Biết được một số khả năng trình bày trang văn bản của Word
Biết được tác dụng minh hoạ của hình ảnh trong văn bản
Ôn tập tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản. chèn hình ảnh từ một tệp có sẵn vào văn bản.
Kỹ năng: Luyện tập các kĩ năng trình bày trang văn bản của Word.
Luyện các thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang; Thực hiện cách xem văn bản trước khi in.
Thực hiện được các thao tác chèn hình ảnh vào văn bản và chỉnh sửa vị trí của hình ảnh trên văn bản. 
Thực hành tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản
Bài 18: Trình bày trang văn bản và in
49
Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa 
50
Mục 3, thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản
Học sinh tự tìm hiểu
BTH8: Em " viết" báo tường 
51
Mục 2b. Thực hành
Học sinh tự tìm hiểu
Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng
52
5
Bảng
Kiến thức: Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.
Học sinh nắm được thao tác chèn thêm dòng, cột vào bảng; nắm được thao tác xóa dòng , cột trong bảng.
Thực hành tạo bảng, soạn thảo và biên tập nội dung trong các ô của bảng
Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác tạo bảng đơn giản và thực hiện được một số thao tác cơ bản nhất với bảng.
Thực hiện được các thao tác chèn, xóa dòng cột trong bảng.
Vận dụng các kĩ năng định dạng để trình bày nội dung trong các ô của 
BTH 9: Danh bạ riêng của em
53
Mục 2b, thực hảnh
Học sinh tự tìm hiểu
6
Tổng hợp kiến thức
Kiến thức: Thực hành các kĩ năng chèn hình ảnh vào văn bản, tạo và chỉnh sửa bảng
Kỹ năng: Rèn kĩ năng chèn hình ảnh vào văn bản, tạo và chỉnh sửa bảng.
BTH tổng hợp: Du lịch ba miền
Cả bài
Học sinh tự tìm hiểu
Kiểm tra 1 tiết thực hành
54
7
 Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Biết vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng được học để làm bài kiểm tra cuối năm.
Ôn tập và kiểm tra cuối năm
55,56
GIÁO VIÊN DẠY
( Ký, ghi rõ họ và tên)
Phạm Thị Huyền
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
( Ký, ghi rõ họ và tên)
Hoàng Thị Thanh Loan
	Ngày  tháng 4 năm 2020
 P. HIỆU TRƯỞNG 
 Chu Văn Đồng

File đính kèm:

  • docxphan_phoi_chuong_trinh_giam_tai_mon_tin_hoc_lop_6_hoc_ky_ii.docx