Giáo án Toán, Tiếng việt Lớp 4 - Tuần 21, Thứ ba - Năm học 2014-2015

Hoạt động Giáo viên

* Gọi HS đọc thuộc lòng 4 câu tục ngữ trong BT 1 tiết trước.

- Gọi HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương

*GV nêu mục đích, y/c tiết học.

->Ghi đầu bài học.

* Yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc y/c của BT 1, 2, 3, 4.

- Gọi 1 HS đọc 3 câu văn in nghiêng trong đoạn văn.

-Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi.

+Câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi?

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

*HDHD tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? Và là gì? (Bảng phụ).

-Yêu cầu HS thảo luận cặp.

+ Bộ phận CN và VN trong câu kể Ai là gì? trả lời cho những câu hỏi nào?

* Cho HS so sánh, phân biệt 3 kiểu câu đã học Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?

- Gọi HS phát biểu ý kiến.

-Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

* Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ trang 57 - SGK.

* Gọi HS đọc yêu cầu BT.

-Yêu cầu HS trao đổi với bạn để làm bài.

- GV gắn 3 phiếu khổ to, gọi 3 HS lên làm.

- Cả lớp cùng nhận xét, chữa bài.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hướng dẫn, nhắc nhở khi làm bài.

- Cho HS làm bài vào vở.

-Tổ chức HS thi giới thiệu trước lớp.

- HDHS nhận xét, bình chọn.

* Nêu lại ND bài học ?

 - Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS .

 

doc6 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán, Tiếng việt Lớp 4 - Tuần 21, Thứ ba - Năm học 2014-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 24 tháng 2 năm 2015
TOÁN
LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố cách thực hiện phép cộng phân số.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng các phân số và bước đầu áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng các phân số để giải toán.
3. Thái độ:
- Giáo dục cho HS tính chính xác, cản thận, trình bày bài giải khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1.Giáo viên:
- Bảng phụ cho BT 2.
2. Học sinh: SGK, thước kẻ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
A. Ổn dịnh tổ chức: 1’
B. Tiến trình giờ dạy:
TG
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
2’
8-10’
6-8’
8-10’
3’
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Luyện tập:
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS lên bảng làm bài tập tiết trước.
-Nhận xét, tuyên dương.
* Nêu mục đích yêu cầu tiết học. 
- Ghi bảng. 
* Gọi HS đọc đề bài.
- GV hướng dẫn HS thực hiện phép tính mẫu (sgk).
- Cho HS làm tương tự các phép tính trong BT.
- Gọi 3 HS lên bảng chữa bài.
-Nhận xét, chốt KQ đúng.
*Cho HS thực hiện các phép tính của BT 2.
- Gọi HS nêu và nhận xét KQ. 
- Gợi ý HS nêu t/c kết hợp của phép cộng phân số.
* Gọi HS đọc đề bài.
-Gọi HS nhắc lại cách tính chu vi và nửa chu vi hình chữ nhật.
- Cho HS tự làm bài tập vào vở.
- Gọi HS đọc bài giải.
- Nhận xét, chấm một số bài.
* Nhận xét tiết học.
-Dặn dò HS.
- 2HS lên bảng làm bài tập.
- HS cả lớp nhận xét, bổ sung.
- HS nghe
* 1HS đọc bài tập.
- HS thực hiện làm làm phép tính mẫu theo HD của GV.
- Tự làm các BT còn lại vào vở.
 3 + = = = 
a/ 
* 2 HS lên bảng thực hiện 2 phép tính, 1 HS nhận xét KQ. HS khác làm vào vở. 
- 2 HS nêu t/c kết hợp của phép cộng phân số.
- 2 HS đọc đề bài.
- 1, 2 HS nhắc lại cách tính.
-Giải BT vào vở.
-1,2 HS đọc bài giải.
-Nhận xet, bổ sung.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
CÂU KỂ: AI LÀ GÌ?
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS hiểu cấu tạo, tác dụng của câu kể Ai là gì?
2. Kỹ năng:
- Biết tìm câu kể Ai là gì? trong đoạn văn. Biết đặt câu kể Ai là gì? để giới thiệu hoặc nhận định về một người, một vật.
3. Thái độ:
- HS có ý thức khi sử dụng câu kể để nói hoặc viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1. Giáo viên: - Phiếu học tập.
2. Học sinh: - SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A. Ổn dịnh tổ chức: 1’
B. Tiến trình giờ dạy:
TG 
Nội dung
Hoạt động Giáo viên 
Hoạt động Học sinh 
5’
2’
8-10’
3-5’
15’
3’
1. Kiểm tra bài cũ. 
2. Bài mới .
a. Giới thiệu bài: 
b. Các hoạt động:
HĐ1: Phần nhận xét.
HĐ 2: Phần ghi nhớ:
HĐ 3: Phần luyện tập:
Bài 1:
Bài 2:
3. Củng cố - dặn dò:
* Gọi HS đọc thuộc lòng 4 câu tục ngữ trong BT 1 tiết trước.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương
*GV nêu mục đích, y/c tiết học.
->Ghi đầu bài học.
* Yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc y/c của BT 1, 2, 3, 4.
- Gọi 1 HS đọc 3 câu văn in nghiêng trong đoạn văn.
-Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi.
+Câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi?
- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
*HDHD tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? Và là gì? (Bảng phụ).
-Yêu cầu HS thảo luận cặp.
+ Bộ phận CN và VN trong câu kể Ai là gì? trả lời cho những câu hỏi nào?
* Cho HS so sánh, phân biệt 3 kiểu câu đã học Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì? 
- Gọi HS phát biểu ý kiến.
-Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
* Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ trang 57 - SGK.
* Gọi HS đọc yêu cầu BT.
-Yêu cầu HS trao đổi với bạn để làm bài.
- GV gắn 3 phiếu khổ to, gọi 3 HS lên làm.
- Cả lớp cùng nhận xét, chữa bài.
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
* Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn, nhắc nhở khi làm bài.
- Cho HS làm bài vào vở.
-Tổ chức HS thi giới thiệu trước lớp.
- HDHS nhận xét, bình chọn.
* Nêu lại ND bài học ? 
 - Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS .
* 4 HS lên bảng thực hiện đọc yêu cầu bài.
-Nhận xét câu trả lời của bạn.
- HS nghe
* 4 HS tiếp nối nhau đọc trước lớp.
-1 HS đọc 3 câu văn, lớp đọc thầm.
- HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận và tìm câu trả lời:
- HS nêu
* HS lên bảng tìm và gạch chân các bộ phận theo y/c 
-HS thảo luận.
-2, 3 HS trả lời, HS cả lớp nhận xét, bổ sung.
* Suy nghĩ, trao đổi và trả lời câu hỏi.
- HS nêu cho đến khi có câu trả lời đúng.
- 3-5 HS tiếp nối đọc phần ghi nhớ.
* 1 HS đọc y/c BT.
-HS trao đổi cặp.
-3 HS làm giấy khổ to, HS dưới lớp làm bằng bút chì vào SGK.
- Nhận xét chữa bài.
* 1, 2 HS đọc .
-2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận cùng giới thiệu về gia đình mình cho nhau nghe.
-5-7 HS tiếp nối nhau giới thiệu về bạn hoặc gia đình mình trước lớp.
* 2 HS nêu.
KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS kể được một câu chuyện về một hoạt động mình đã tham gia để góp phần giữ xóm làng (đường phố, trường học) xanh, sạch, đẹp. 
2. Kỹ năng:
- Biết sắp xếp các sự việc cho hợp lí. Biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.
3. Thái độ:
- Biết lắng nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
1.Giáo viên:
- Bảng phụ viết dàn ý của bài kể.
2. Học sinh: 
- Tranh ảnh thiếu nhi tham gia giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
A. Ổn dịnh tổ chức: 1’
B. Tiến trình giờ dạy:
TG
Nội dung
Hoạt động Giáo viên 
Hoạt động Học sinh 
5’
1’
6-8’
18-20’
3-4’
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới .
 a. Giới thiệu bài: 
b. Hướng dẫn tìm hiểu y/c của đề bài:
c. Thực hành kể chuyện.
3. Củng cố - dặn dò:
* Gọi 1-2 HS lên bảng kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc ca ngợi cái đẹp, cái hay phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp với cái xấu, cái thiện với cái ác.
- Gọi 1-2 HS dưới lớp nêu ý nghĩa câu chuyện bạn vừa kể.
-Nhận xét và tuyên dương.
* Nêu mục đích yêu cầu tiết học. 
- Ghi bảng. 
* Gọi HS đọc đề bài (SGK).
- GV viết bảng đề bài, gạch chân dưới các từ quan trọng.
- Gọi HS đọc phần gợi ý 1, 2, 3 trong SGK.
-Yêu cầu HS giới thiệu về câu chuyện mình định kể trước lớp.
- GV nhắc nhở điều cần lưu ý khi kể.
- GV treo bảng phụ dàn ý bài KC, gọi 1 HS đọc to.
- Cho HS kể chuyện theo cặp.
- Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.
- GV HDHS nhận xét, bình chọn.
-Tuyên dương HS kể tốt.
 - Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà luôn có ý thức giữ gìn cho môi trường xung quanh mình luôn sạch đẹp và chuẩn bị bài sau.
* 1-2 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS nêu
* 2 HS đọc đề bài.
- 2 HS tiếp nối nhau đọc phần gợi ý.
-Vài HS giới thiệu.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
-Từng cặp HS kể chuyện, trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện.
* 5-7 HS thi kể và trao đổi với các bạn về ý nghĩa của việc làm được đến trong truyện.
- Nhận xét bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa.

File đính kèm:

  • docTim_hai_so_khi_biet_tong_va_hieu_cua_hai_so_do.doc