Giáo án Toán Lớp 4 - Bài 5: Quy đồng mẫu số các phân số - Năm học 2015-2016 - Đặng Thị Mộng Nghi

3.Bài mới:

a) Quy đồng mẫu số hai phân số:

-Cho hai phân số 1/3 và 2/5. Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng 1/3 và một phân số bằng 2/5.

-Hai phân số 5/15 và 6/15 có điểm gì chung?

-Tìm những cập phân số bằng nhau?

*GV nêu nhận xét: Từ hai phân số 1/3 và phân số 2/5 chuyển thành hai phân số có cùng mẫu số là 5/15 và 6/15 và được coi là quy đồng mẫu số hai phân số. 15 được gọi là mẫu số chung (MSC) của hai phân số 5/15 và 6/15

-Thế nào là quy đồng mẫu số hai phân số?

-Thảo luận nhóm 3:

Hãy nhận xét mẫu số của hai phân số 5/15 và 6/15 với mẫu số của hai phân số 1/3 và 2/5 ?

-Làm thế nào để từ phân số 1/3 và 2/5 lần lượt có được phân số 5/15 và 6/15 ?

-3 và 5 là gì của phân số 1/3 và 2/5 ?

*Nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số 1/3 và 2/5

-Từ cách quy đồng hai phân số 1/3 và 2/5 hãy nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số?

 

docx3 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 11/01/2021 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 4 - Bài 5: Quy đồng mẫu số các phân số - Năm học 2015-2016 - Đặng Thị Mộng Nghi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD: Nguyễn Kinh Danh
SVTH: Đặng Thị Mộng Nghi
MSSV: 214314022
Ngày soạn: 13/12/2015
Ngày dạy:
TOÁN LỚP 4
Bài 5
QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
I.Mục tiêu
Giúp HS:
Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp đơn giản.
Bước đầu biết hình thành quy đồng mẫu số hai phân số.
Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các bài tập.
II.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
1.Khởi động:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1 HS:
Rút gọn phân số 1428 và 2550
-Gọi 1 HS:
Trong các phân số dưới đây phân số nào bằng 23?
a)2030 b)89 c)812
3.Bài mới:
a) Quy đồng mẫu số hai phân số:
-Cho hai phân số 13 và 25. Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng 13 và một phân số bằng 25.
-Hai phân số 515và 615 có điểm gì chung?
-Tìm những cập phân số bằng nhau?
*GV nêu nhận xét: Từ hai phân số 13 và phân số 25 chuyển thành hai phân số có cùng mẫu số là 515 và 615 và được coi là quy đồng mẫu số hai phân số. 15 được gọi là mẫu số chung (MSC) của hai phân số 515 và 615
-Thế nào là quy đồng mẫu số hai phân số?
-Thảo luận nhóm 3:
Hãy nhận xét mẫu số của hai phân số 515 và 615 với mẫu số của hai phân số 13 và 25 ?
-Làm thế nào để từ phân số 13 và 25 lần lượt có được phân số 515 và 615 ?
-3 và 5 là gì của phân số 13 và 25 ?
*Nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số 13 và 25
-Từ cách quy đồng hai phân số 13 và 25 hãy nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số?
b) Thực hành:
Bài tập 1: Quy đồng mẫu số các phân số
a)56 và 14
Hãy chọn đáp án đúng.
A.524 và 2024 B.624 và 2026 C.2024 và 624
b)35 và 37
Hãy chọn đáp án đúng.
A.2135 và 1535 B.2125 và 1535 C.2335 và 1525
c)98 và 89
Hãy chọn đáp án đúng.
A.8172 và 5472 B.6472 và 8172 C.8172 và 6472
Bài tập 2: Quy đồng mẫu số các phân số
a)75 và 811
Hãy chọn đáp án đúng.
A.7055 và 4055 B.7755 và 4055 C.7755 và 5055
b)512 và 38
Hãy chọn đáp án đúng.
A.4096 và 3669 B.4096 và 36 96 C.7096 và 4096
c)1710 và 97
Hãy chọn đáp án đúng.
A.9970 và 9070 B.11970 và 9070 C.8970 và 9070
4.Củng cố:
-Nêu cách quy đồng mẫu số các phân số?
5.Dặn dò:
-Xem lại bài cũ.
-Xem trước bài mới bài “Quy đồng mẫu số các phân số (tt)”.
-Nhận xét tiết dạy.
-Hát vui
-HS thực hiện
1428 = 14:1428:14 = 12
2550 = 25 :2550:25 = 12
-HS thực hiện
Chọn câu a, c
13 = 1×53×5=515 và 35=2×35×3=615
-Chúng điều có mẫu số là 15.
13=515 và 25=615
-HS lắng nghe
-Quy đồng mẫu số là làm cho mẫu số của các phân số đó bằng nhau, trong đó các phân số mới lần lượt bằng các phân số đã cho.
-Mẫu số chung 15 chia hết cho 3 và 5.
-Ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số 13 với 5 và nhân cả tử số và mẫu số của phân số 25 với 3.
-3 là mẫu số của phân số 13 và 5 là mẫu số của phân số 25
*Ta lấy tử số và mẫu số của phân số 13 nhân với mẫu số của phân số 25 để được phân số 515
Ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số 25 nhân với mẫu số của phân số 13 để được phân số 615
-Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với ẫu số của phân số thứ nhất.
-Chọn câu C
56=5×46×4=2024
14=1×64×6=624
-Chọn câu A
35=3×75×7=2135
37=3×57×5=1535
-Chọn câu C
98=9×98×9=8172
89=8×89×8=6472
-Chọn câu B
75=7×115×11=7755
811=8×511×5=4055
-Chọn câu B
58=5×812×8=4096
38=3×128×12=3696
-Chọn câu B
1710=17×710×7=11970
97=9×107×10=9070
-HS nêu
-HS lắng nghe.

File đính kèm:

  • docxQuy_dong_mau_so_cac_phan_so.docx