Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 10, Bài 5: Luyện tập chuột (Tiếp) - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Thị Kim Huệ

Nội dung

3. Luyện tập

+ Nháy đúp chuột vào biểu tượng để khởi động phần mềm.

+ Nhấn phím bất kì để bắt đầu vào cửa sổ làm việc chính.

+ Luyện tập các thao tác sử dụng chuột qua từng bước.

* Lưu ý

- Khi thực hiện xong một mức, phần mềm sẽ xuất hiện thông báo kết thúc mức luyện tập đó. Nháy phím bất kì để tiếp tục.

- Khi đang luyện tập có thể nhấn phím N để chuyển sang mức tiếp theo không cần thực hiện cả 10 lần.

- Khi thực hiện xong 5 mức phần mềm sẽ thông báo kết quả gồm các mức đánh giá kết quả luyện tập:

 + Beginner: Bắt đầu

 + Not Bad: Tạm được.

 + Good: Khá tốt.

 + Expert: Rất tốt.

- Nháy nút Try Again để luyện tập lại

- Nháy Quit để thoát khỏi phần mềm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 10, Bài 5: Luyện tập chuột (Tiếp) - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Thị Kim Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 10
Ngày dạy: 5/10/2019
Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT (Tiếp)
Mục tiêu. Sau khi học xong tiết này học sinh có khả năng:
 + Thực hiện thành thạo các thao tác với chuột.
 + Khích thích được tính tham học hỏi và trí tưởng tượng phong phú của học sinh.
Chuẩn bị
GV: giáo án, sgk, máy tính có phần mềm Mouse Skills.
HS: sách, vở.
Phương pháp
+ Thuyết trình có minh họa, giải thích
+ Phát vấn, thực hiện thao tác mẫu.
D. Các bước lên lớp
I. Tổ chức ổn định lớp
Gv: Cho hs ổn định chổ ngồi, kt sĩ số
Hs: Ổn định chổ ngồi, lớp trưởng báo cáo sĩ số
II. Bài cũ
 ?: Hãy nêu những thao tác chính với chuột? Phần mềm nào giúp em luyện tập với chuột?
III. Thực hiện bài mới
HĐ GV và HS
Nội dung
Gv: hướng dẫn hs luyện tập với phần mềm.
Gv: khởi động phần mềm, thực hiện mẫu một lượt các thao tác.
Gv: lưu ý học sinh một số điều trong quá trình sử dụng phần mềm và cho hs thấy được kết quả những lưu ý đó.
Hs: thực hiện các thao tác luyện tập.
Gv: quan sát và hướng dẫn hs trong quá trình luyện tập.
3. Luyện tập
+ Nháy đúp chuột vào biểu tượng để khởi động phần mềm.
+ Nhấn phím bất kì để bắt đầu vào cửa sổ làm việc chính.
+ Luyện tập các thao tác sử dụng chuột qua từng bước.
* Lưu ý
- Khi thực hiện xong một mức, phần mềm sẽ xuất hiện thông báo kết thúc mức luyện tập đó. Nháy phím bất kì để tiếp tục.
- Khi đang luyện tập có thể nhấn phím N để chuyển sang mức tiếp theo không cần thực hiện cả 10 lần.
- Khi thực hiện xong 5 mức phần mềm sẽ thông báo kết quả gồm các mức đánh giá kết quả luyện tập:
 + Beginner: Bắt đầu
 + Not Bad: Tạm được.
 + Good: Khá tốt.
 + Expert: Rất tốt.
- Nháy nút Try Again để luyện tập lại
- Nháy Quit để thoát khỏi phần mềm.
IV. Hệ thống cũng cố bài.
+ Xác định các mức cần luyện tập với chuột.
+ Sử dụng phần mềm hiệu qủa.
V. Dặn dò, ra bài tập về nhà
Về nhà học bài cũ.
Xem bài Học gõ mười ngón để tiết sau ta học.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_10_bai_5_luyen_tap_chuot_tiep_nam.doc