Bài giảng Môn Tin Học lớp 6 - Tuần 8 - Tiết 15 - Bài 7: Dử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (thực hành)

b. Kỹ năng

 Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm. Thực hiện được các thao tác chuột để sử dụng, điều khiển các nút lệnh cho việc quan sát, tìm hiểu về hệ mặt trời.

c. Thái độ

 Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

2 - CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

a. Giáo viên: GAĐT, thiết bị máy tính.

b. Học sinh: Xem trước bài

 

doc4 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn Tin Học lớp 6 - Tuần 8 - Tiết 15 - Bài 7: Dử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (thực hành), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 15
TRƯỜNG THCS TÔ CHÂU
Ngày soạn: 28 /09/2014 
BÀI 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM
(Thực hành) - tt
1 - MỤC TIÊU
a. Kiến thức
	- Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm Mario, biết sử dụng phần mềm Mario để gõ mười ngón.
b. Kỹ năng
	- Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm, biết cách đăng ký, thiết đặt tuỳ chọn, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phìm ở mức đơn giả nhất.
c. Thái độ.
	- Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
2 - CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Giáo viên: GAĐT, thiết bị máy tính.
Học sinh: Xem trước bài
3 - TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
a- KIỂM TRA BÀI CŨ
b - NỘI DUNG BÀI MỚI
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG
Hoạt động 1 : Thực hành luyện gõ ở mức 2 và 3.
- Yêu cầu HS khởi động phần mềm Mario.
- Lưa chọn tên người luyện tập và thay đổi các thiết đặt.
- Quan sát HS thực hành, hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thết.
Hoạt động 2 : Thực hành luyện gõ ở mức 4.
Giải thích cho hs ở mức này cần phải gõ theo dạng văn bản, gồm chữ in, thường và số.
Cho HS nhắc lại cách gõ các phím chữ in và cách gõ các phím có 2 chức năng.
Yêu cầu HS luyện tập trên máy.
Quan sát HS thực hành, hướng dẫn, hỗ trợ khi cần.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Lưa chọn bài thực hành và luyện tập.
- Lắng nghe , ghi nhớ.
- Trả lời.
- Các bạn nhận xét và bổ sung.
- Thực hành trên máy.
Mức 2: Mức luyện tâp trung bình.
Trong mức này , WPM cần đạt là 10.
Chọn từng bài luyện tập:
Home row Only – Bài luyện tập các phím ở hàng cơ sở.
Add Top Row – Bài luyện tập các phím ở hàng trên.
Add Bottom Bài luyện tập các phím ở hàng dưới.
Add numbers – Bài luyện tập các phím số.
Add Symbols – Bài luyện tập các phím kí hiệu.
All Keyboard – bài luyện tập kết hợp toàn bộ phím.
Mức 4. Luyện tập tự do.
HS gõ theo đoạn văn bao gồm các kí tự chữ in, chữ thường, kí tự đặc biệt và số.
- Cách gõ chự in: Shift + Kí tự cần gõ.(Hoặc bật CapsLock sau đó gõ chữ).
- Cách gõ các phím có 2 kí hiệu: Nhấn giữ Shift + Phím -> Kí tự bên trên nút phím) 
 c - CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP
 Nhận xét bài thực hành của học sinh.
	d - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
	Xem trước bài 8.
	e- RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG
TRƯỜNG THCS TÔ CHÂU
Tiết 16
Ngày soạn: 28/09/2014 
BÀI 8: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO 
TRONG HỆ MẶT TRỜI
1 - MỤC TIÊU
a. Kiến thức
	- Biết cách khởi động/Thoát khỏi phần mềm. Biết sử dụng các nút điều khiển quan sát để tìm hiểu hệ mặt trời.
b. Kỹ năng
	 Thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm. Thực hiện được các thao tác chuột để sử dụng, điều khiển các nút lệnh cho việc quan sát, tìm hiểu về hệ mặt trời.
c. Thái độ
	 Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
2 - CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Giáo viên: GAĐT, thiết bị máy tính.
Học sinh: Xem trước bài
3 - TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
a - KIỂM TRA BÀI CŨ
	* Đặt vấn đề: Trong môn địa lí, các em đã biết trái đất chuyển động như thế nào, có những hành tinh nào xung quanh trái đất. Hôm nay chu1ngta sẽ làm quen với một phần mềm giúp chúng ta quan sát được những vấn đề đó rõ hơn.
2- NỘI DUNG BÀI MỚI
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG
Hoạt động 1: Giới thiệu các nút điều khiển quan sát
- Y/c HS quan sát màn hình chính của phần mềm.
- Giới thiệu hệ thống các lệnh điều khiển quan sát.
- T/hiện điều khiển mẫu cho HS quan sát đồng thời giải thích ý nghĩa từng biểu tượng.
Hoạt động 2 : Thực hành
-Y/c HS quan sát trên màn hình, GV hướng dẫn cách khởi động phần mềm.
- Chia HS theo nhóm để thực hành: 
- Trả lời các câu hỏi :
1) Giải thích hiện tượng ngày và đêm.
2) Giải thích hiện tượng nhật thực, điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nhật thực.
3) Giải thích hiện tượng nguyệt thực, điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nguyệt thực.
4) Sao Kim và sao Hoả sao nào ở gần Mặt trời hơn.
5) Trái đất nặng bao nhiêu, nhiệt độ trung bình trên trái đất là bao nhiêu.
- Y/c từng nhóm trình diễn những gì khám phá được, gọi các nhóm khác tham gia bổ xung, đánh giá.
- Quan sát SGK.
- Lắng nghe và ghi vở
- Quan sát, làm lại các thao tác g/v vừa làm mẫu
- Quan sát và t/hiện lại các thao tác GV vừa hướng dẫn.
- Chia nhóm và t/hiện yc.
- Điều khiển khung nhìn cho thích hợp để quan sát hệ mặt trời. Quan sát các chuyển động từ đó lần lượt trả lời các câu hỏi.
- Các nhóm trình diễn những gì khám phá được.
1. Giới thiệu các lệnh điều khiển quan sát
- Nút Orbits để hiện hoặc ẩn quỹ đạo chuyển động.
- Nút View làm vị trí quan sát tự chuyển động.
- Biểu tượng Zoom để phóng to hoặc thu nhỏ khung nhìn.
- Biểu tượng Speed để thay đổi vận tốc chuyển động của các hành tinh.
- Các nút mũi tên (lên, xuống, trái, phải) để dịch chuyển khung nhìn.
- Biểu tượng quả cầu xanh để xem thông tin chi tiết của các vì sao.
2. Thực hành
Khởi động phần mềm: 
- Khởi động phần mềm bằng cách nháy chuột vào biểu tượng trên màn hình.
- Thoát khỏi phần mềm: nháy nút Quit.
c - CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP
Nhận xét và đánh giá bài thực hành của học sinh
d - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
	- Xem trước bài 9.
e- RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG
	Tô Châu, ngày 15 tháng 10 năm 2014
	Duyệt của tổ trưởng
	Trương Thị Hường

File đính kèm:

  • doct8.doc