Giáo án Tin học 6 tiết 27: Bài thực hành 2 làm quen với windows (tt)

* Nội dung 2: Thực hành

- Giáo viên giới thiệu với học sinh về các cửa sổ.

- Giáo viên yêu cầu học sinh kích vào biểu tượng My Computer hoặc My documents trên màn hình nền.

- Yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa mà hình nền và màn hình của My Computer vừa kích hoạt.

- Học sinh: khác nhau, vì có các thanh công cụ, các thanh cuộn, các nút điều khiển,

- Giáo viên giới thiệu các thành phần chính của cửa sổ bao gồm: thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, các thanh cuộn dọc – ngang, các nút điều khiển,

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 tiết 27: Bài thực hành 2 làm quen với windows (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 27
Ngày dạy: 24/11/2008
Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWS (tt)
I. Mục tiêu
Kiến thức
Củng cố các thao tác cơ bản với chuột
Thực hiệc các thao tác vào ra hệ thống
Làm quen với bảng chọn Start.
Kỹ năng
-Thực hiệc các thao tác với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn trong môi trường Windows XP.
Thái độ
Học tập nghiêm túc
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy
Học sinh
Xem bài học trước ở nhà
III. Phương pháp dạy học
Thực hành theo nhóm
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh
Kiểm tra bài cũ
Không 
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 1: Giới thiệu bài thực hành mới
Trong các bài học trước các em đã được làm quen với môi trường Windows XP, hôm nay chúng ta tiếp tục thực hành để nghiên cứu về môi trường làm việc của Windows.
* Nội dung 2: Thực hành
Giáo viên giới thiệu với học sinh về các cửa sổ.
Giáo viên yêu cầu học sinh kích vào biểu tượng My Computer hoặc My documents trên màn hình nền.
Yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa mà hình nền và màn hình của My Computer vừa kích hoạt.
Học sinh: khác nhau, vì có các thanh công cụ, các thanh cuộn, các nút điều khiển, 
Giáo viên giới thiệu các thành phần chính của cửa sổ bao gồm: thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, các thanh cuộn dọc – ngang, các nút điều khiển, 
Giáo viên tiếp tục yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm để thực hành các thao tác cơ bản với cửa sổ như phóng to – thu nhỏ cửa sổ, di chuyển cửa sổ, 
Trong khi thực hành giáo viên quan sát và giúp đỡ cho các em nếu các em thực hành cho đúng thao tác.
Khi làm xong giáo viên giới thiệu với học sinh cách kết thúc phiên làm việc cần phải thực hiệc các bước sau:
Nháy chuột vào Start chọn Log Off cửa sổ Log Off Widows xuất hiện chọn vào Log Off để kết thúc phiên làm việc.
Và khi muốn thao tác với cửa sổ ta chọn vào User và nhập mật khẩu để mở User.
Giáo viên tiếp tục giới thiệu với các em cách thoát ra khỏi hệ thống khi cần thiết bằng cách chọn Start à Turn Off Computer à Turn Off.
Bài thực hành 2:
LÀM QUEN VỚI WINDOWS (tt)
Củng cố và luyện tập
Kết thúc thực hành giáo viên yêu cầu học sinh thoát khỏi hệ thống như đã nêu, sắp xếp các thiết bị ngay ngắn và vệ sinh phòng máy.
Giáo viên kiểm tra lại phòng máy, yêu cầu học sinh về.
Hướng dẫn học ở nhà
Yêu cầu học sinh thực hành lại các thao tác đã học
Chuẩn bị một số bài tập trong sách giáo khoa. Tiết sau giải bài tập.
V. Rút kinh nghiệm
Ä- Kiến thức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 	- Kĩ năng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Phương pháp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Tồn tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Hướng khắc phục: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- Kết quả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docTIET 27.doc