Giáo án Tin 6 tiết 18: Kiểm tra một tiết

* Phần Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có mưa” em sẽ xử lý thông tin và quyết định như thế nào (thông tin ra)?

A. Mặc đồng phục. B. Đi học mang theo áo mưa

C. Ăn sáng trước khi đến trường. D. Hẹn bạn Hoàng cùng đi học.

Câu 2: công cụ nào dưới đây được làm ra không phải để hỗ trợ con người trong hoạt động thông tin?

A. Tai nghe bác sĩ B. Chiếc nơ buộc tóc C. Máy tính cầm tay Casio D. Ống nhòm

Câu 3. Để ca ngợi về đất nước Việt Nam tươi đẹp, ta có thể làm gì?

A. Viết một bài văn B. Vẽ một bức tranh hay chụp một bức ảnh C. Viết một bản nhạc

D. Viết ột bài văn, bài thơ, bản nhạc, bức tranh .

 

doc5 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin 6 tiết 18: Kiểm tra một tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 11/10/2014
Tiết :	18	KIỂM TRA MỘT TIẾT (LT)
A. MỤC TIÊU
	1. Kiến thức:
	- Kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh qua các nội dung đã học
2. Thái độ:
- Thái độ nghiêm túc, trung thực trong học tập.
B. CHUẨN BỊ
	1.Giáo viên: - Đề kiểm tra
	2. Học sinh: - Đồ dùng học tập
C. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
	1. Ổn định tổ chức
2. Phát bài kiểm tra:
MA TRẬN ĐỀ:
 Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tống số
TN
TL
TN
TL
VDT
VDC
TN
TL
TN
TL
Bài 1: Thông tin và tin học.
Hiểu thế nào là thông tin, hoạt động thông tin của con người
Số câu
C1, c2
2
Số điểm
0,5 điểm
0, 5điểm
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin.
Nắm được các dạng thông tin cơ bản – cách biểu diễn thông tin dưới 1 dạng cụ thể nào đó
Số câu
C3, c4, c5
1
4
Số điểm
0,75 điểm
1,5 điểm
 2,25điểm
Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính.
Biết được một số khả năng của máy tính và những việc mà máy tính điện tử có thể dùng 
Hiểu được tầm quan trọng của máy tính trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và việc máy tính chưa thể 
Số câu
C6, c7
1
3
Số điểm
0,5 điểm
 2 điểm
2, 5 điểm
Bài 4: : Máy tính và phần mềm máy tính.
Hiểu được mô hình quá trình 3 bước.
Cấu trúc chung của máy tính điện tử.
Phân loại được phần mềm ứng dụng – phần mềm hệ thống
Nắm được mô hình quá trình 3 bước
Vận dụng vào thực tế cuộc sống
Số câu
C8, c9, c12,c15,c16
C13, c14,
1
1
9
Số điểm
 1 điểm
0,5 điểm
0,5
 2 điểm
4 điểm
Phần mềm học tập : Mario
Biết được thành thạo các thao tác và các kiểu luyện tập
Số câu
C10,c11
2
Số điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Tổng số câu
15
3
1 
1
20
Tổng số điểm
5 điểm
 2,5 điểm
 0,5 điểm
2,5 điểm
10 điểm
Tỷ lệ
50%
25%
5%
25%
100%
Trường THCS – TTCO Kiểm tra 45 phút Điểm :
Họ và tên : . Môn : Tin học
Lớp : 6/. Ngày : ././...
* Phần Trắc nghiệm 	Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Nghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có mưa” em sẽ xử lý thông tin và quyết định như thế nào (thông tin ra)?
A. Mặc đồng phục.	 B. Đi học mang theo áo mưa
C. Ăn sáng trước khi đến trường. 	D. Hẹn bạn Hoàng cùng đi học.
Câu 2: công cụ nào dưới đây được làm ra không phải để hỗ trợ con người trong hoạt động thông tin?
A. Tai nghe bác sĩ B. Chiếc nơ buộc tóc C. Máy tính cầm tay Casio D. Ống nhòm
Câu 3. Để ca ngợi về đất nước Việt Nam tươi đẹp, ta có thể làm gì?
A. Viết một bài văn B. Vẽ một bức tranh hay chụp một bức ảnh C. Viết một bản nhạc 
D. Viết ột bài văn, bài thơ, bản nhạc, bức tranh..
Câu 4. Để nói chuyện với người bị khiếm thính hoàn toàn, người ta không thể:
A. Nói hoặc đọc thật to 	B. Vẽ hoặc viết ra giấy
C. Dùng nét mặt hoặc cử chỉ của bàn tay	 D. Cho xem những tấm ảnh
Câu 5. Thông tin lưu trữ trong máy tính còn được gọi là?
A. Hình ảnh 	B. Dữ liệu 	C. Âm thanh	 D. Văn bản
Câu 6. Máy tính có thể?
A. Đi học thay em 	B. Đi chợ thay cho mẹ
C. Hỗ trợ em học tập và giải trí	 	D. Làm bài tập thay em. 
Câu 7. Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là?
A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế 	B. Chưa nói được như người
C. Không có khả năng tư duy như con người 	D. Kết nối Internet còn chậm
Câu 8. CPU là cụm từ viết tắt để chỉ :
A. Bộ nhớ trong của máy tính 	B. Thiết bị tính tóan trong máy tính
C. Bộ phận điều khiển hoạt động máy tính và các thiết bị	 D. Bộ xử lý trung tâm
Câu 9. RAM còn được gọi là?
A. Bộ nhớ ROM 	B. Bộ nhớ Flash 	C. Bộ nhớ trong	 D. Bộ nhớ cứng
Câu 10. Mức 3 trong phần mềm luyện tập sử dụng chuột Mouse Kills là mức luyện tập thao tác gì?
A. Nháy chuột	 B. Nháy đúp chuột 	C. Nháy nútt phải chuột 	D. Kéo thả chuột
Câu 11. Để đăng ký người luyện tập trong phần mềm Mario, em chọn lệnh nào sau đây?
A. Studentà Edit	 B. Student à Load 	C. Student à New	 D. File à Quit
Câu 12 : Thiết bị cho em thấy hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là:
A.Máy in	;	B.Chuột	;	C.Bàn phím 	;	D.Màn hình
Câu 13: Chương trình soạn thảo văn bản là loại phần mềm nào dưới đây?
A.Phần mềm ứng dụng;	B.Phần mềm hệ thống;	C.Phần mềm tiện ích;	D.Hệ điều hành
Câu 14: Khi tắt nguồn điện của máy tính, dữ liệu trên các thiết bị nào sau đây sẽ bị xoá:
A.Đĩa mềm	;	B.Bộ nhớ trong (Ram)	;	C.USB	;	D.Đĩa cứng
Câu 15 : Các khối chức năng của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của:
A.Các chương trình do con người lập ra	;	B.Bộ não máy tính
C.Phần cứng máy tính	;	D.Các thông tin mà chúng có
Câu 16 : Thiết bị ra của máy tính là:
A.Chuột	;	B.Bàn phím	;	C.Loa	;	D.Bộ nhớ USB
Tự luận 
Câu 1 (1,5 điểm):
 a. (0,5đ): Cho biết các dạng thông tin cơ bản?
 b. (1đ): Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy Bit?
Câu 2 (2 điểm):
a. (1đ): Em có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
b. (1đ): Máy tính chưa thể làm được điều gì ?
câu 3 : (2,5 điểm)
Vẽ mô hình quá trình xử lý thông tin ? (0,5 điểm)
b) Hãy nêu một số ví dụ minh họa về hoạt động thông tin của con người? và chỉ rõ hoạt động của thông tin đó?
Tự luận 
Câu 1 (1,5 điểm):
 a. (0,5đ): Cho biết các dạng thông tin cơ bản?
 b. (1đ): Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy Bit?
Câu 2 (2 điểm):
a. (1đ): Em có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
b. (1đ): Máy tính chưa thể làm được điều gì ?
câu 3 : (2,5 điểm)
Vẽ mô hình quá trình xử lý thông tin ? (0,5 điểm)
b) Hãy nêu một số ví dụ minh họa về hoạt động thông tin của con người? và chỉ rõ hoạt động của thông tin đó?
Tự luận 
Câu 1 (1,5 điểm):
 a. (0,5đ): Cho biết các dạng thông tin cơ bản?
 b. (1đ): Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy Bit?
Câu 2 (2 điểm):
a. (1đ): Em có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
b. (1đ): Máy tính chưa thể làm được điều gì ?
câu 3 : (2,5 điểm)
Vẽ mô hình quá trình xử lý thông tin ? (0,5 điểm)
b) Hãy nêu một số ví dụ minh họa về hoạt động thông tin của con người? và chỉ rõ hoạt động của thông tin đó?
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Đáp án
B
B
D
A
B
C
C
D
C
B
C
D
A
B
A
C
câu 1 :
a) Có ba dạng thông tin cơ bản: 
- Dạng văn bản
 - Dạng hình ảnh
 - Dạng âm thanh
b) Thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy Bit vì máy tính có thể lưu giữ và xử lí được các dãy Bit (Bit là đơn vị vật lí có thể có một trong hai trạng thái có hoặc không có tín hiệu). Làm việc với hai kí hiệu 0 và 1 ta có thể biểu diễn được tất cả các dạng thông tin cơ bản trong máy tính.
Câu 2 :
a) Em có thể dùng máy tính để thực hiện các tính toán, tự động hóa các công việc văn phòng, hỗ trợ công tác quản lí, công cụ học tập và giải trí, điều khiển tự động và Robot, liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến.
b) Máy tính chưa thể làm được đó là chưa phân biệt được mùi vị, cảm giác, năng lực tư duy.
Câu 3 : 
Mô hình quá trình ba bước : 
NHẬP à XỬ LÝ à XUẤT
	b) Ví dụ: - Em được bố tặng một cuốn chuyện tranh thiếu nhi em liền đọc cuốn chuyện tranh đó, sau khi đọc xong em kể cho các bạn trong lớp nghe cốt chuyện.
 	+ Tiếp nhận thông tin: Nhận được cuốn chuyện tranh thiếu nhi
 	+ Xử lí thông tin: Đọc truyện
 	+ Lưu trữ: Em đã ghi nhớ cốt truyện trong đầu
 	 + Truyền thông tin: Kể cho các bạn nghe.

File đính kèm:

  • dockiem tra 1 tiet ky 1 2014-2015kiet.doc