Bài giảng Môn Tin học lớp 6 - Tuần 9 - Tiết 17 - Bài tập

 

+ HS: Trả lời:

- Các thiết bị vào: Chuột, bàn phím,.

- Các thiết bị ra: Màn hình, máy in, loa,

+ HS: Phần mềm là các chương trình máy tính. Phần mềm máy tính được chia thành 2 loại. Gồm phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

+ HS: Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy nút chuột phải, kéo thả chuột.

 

doc2 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 2263 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn Tin học lớp 6 - Tuần 9 - Tiết 17 - Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/10/2014
Ngày dạy: 15/10/2014
Tuần: 9
Tiết: 17
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh kiến thức chương I.
2. Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học vào làm các bài tập trong SGK.
3. Thái độ: Giáo dục tinh thần tự giác, tích cực ôn luyện, yêu thích môn học. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: 
6A1:................................................................................................................
6A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ: 
Lồng ghép vào bài tập.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết.
+ GV: Cho HS ôn tập lý thuyết.
+ GV: Nêu các câu hỏi yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời:
- Thông tin là gì? Nêu ví dụ?
- Mỗi hoạt động trình bày một ví dụ về thông tin trong cuộc sống hằng ngày.
- Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là gì?
- Nêu các dạng thông tin cơ bản? Cho ví dụ với từng dạng thông tin?
- Dữ liệu là gì?
- Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng nào? Vì sao? 
- Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?
- Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?
- Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?
- Kể tên một vài thiết bị vào/ra của máy tính?
- Phần mềm là gì? Phần mềm của máy tính được chia làm mấy loại? Kể tên?
- Kể tên các thao tác chính với chuột?
- Khu vực chính của bàn phím máy tính bao gồm mấy hàng. Kể tên các hàng phím?
- Ích lợi của việc gõ phím bằng mười ngón?
+ GV: Nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm.
+ HS: Ôn tập theo hướng dẫn.
+ HS: Thảo luận theo các nhóm lớn trình bày các nội dung:
+ HS: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.
+ HS: Là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.
+ HS: Dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh. Lấy ví dụ với mỗi dạng thông tin khác nhau.
+ HS: Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính
+ HS: Dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1. Giải thích vì máy tính chỉ hiểu được thông tin dạng này mà không thể hiểu được ngôn ngữ tự nhiên của con người.
+ HS: Khả năng tính toán nhanh, tính toán với độ chính xác cao, khả năng lưu trữ lớn, khả năng làm việc không mệt mỏi
+ HS: Không có năng lực tư duy.
+ HS: Bộ xử lí trung tâm (CPU), thiết bị ra và thiết bị vào.
+ HS: Trả lời: 
- Các thiết bị vào: Chuột, bàn phím,... 
- Các thiết bị ra: Màn hình, máy in, loa,…
+ HS: Phần mềm là các chương trình máy tính. Phần mềm máy tính được chia thành 2 loại. Gồm phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
+ HS: Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy nút chuột phải, kéo thả chuột.
+ HS: Gồm 5 hàng phím: hàng phím số, hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím chứa phím cách.
- HS: Tốc độ gõ nhanh, gõ chính xác hơn. 
+ HS: Chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.
1. Ôn tập lí thuyết 
- Thông tin là gì? Nêu ví dụ.
- Hoạt động thông tin bao gồm những việc gì? Quá trình nào đóng vai trò quan trọng nhất? Vì sao?
- Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là gì?
- Nêu các dạng thông tin cơ bản? Cho ví dụ đối với từng dạng thông tin?
- Dữ liệu là gì?
- Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng nào? Vì sao? 
- Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?
- Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?
- Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?
- Kể tên một vài thiết bị vào/ra của máy tính?
- Phần mềm là gì? Phần mềm của máy tính được chia làm mấy loại? Kể tên?
- Kể tên các thao tác chính với chuột?
- Khu vực chính của bàn phím máy tính bao gồm mấy hàng. Kể tên các hàng phím?
- Ích lợi của việc gõ phím bằng mười ngón?
Hoạt động 2: Bài tập vận dụng.
+ GV: Yêu cầu HS làm các bài tập 
Bài 5 trang 5 SGK
Bài 2 trang 9 SGK
Bài 5 trang 19 SGK
Bài 3 trang 13 SGK
+ GV: Cho HS làm bài tập nhận biết các thiết bị trong máy tính.
+ GV: Huớng dẫn HS trả lời các bài tập trong sách.
+ GV: Đánh giá kết quả bài tập của một số nhóm.
+ HS: Làm theo hướng dẫn.
+ HS: Liên hệ thực tế trình bày các ví dụ mà em biết.
+ HS: Chữ nổi, ngôn ngữ cơ thể, mật mã, …
+ HS: Trình bày nội dung đã được GV hướng dẫn.
+ HS: Không có khả năng tư duy như con người.
+ HS: Trả lời thiết bị nhập xuất vào ra.
+ HS: Thảo luận và đại diện nhóm trả lời.
+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
2. Bài tập
Bài 5 trang 5 SGK
Bài 2 trang 9 SGK
Bài 5 trang 19 SGK
Bài 3 trang 13 SGK
4. Củng cố:
	- Củng cố trong nội dung bài tập.
5. Dặn dò:	
- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctuan 9 tiet 17 tin 6 2014 2015.doc