Giáo án Thể dục Lớp 5 (VNEN) - Năm học 2015-2016

Tuần 12

 Tiết 24: ÔN TẬP 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. Mục tiêu:

- Ôn 5 động tác: vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu tập đúng tập đúng theo nhịp hô và thuộc bài

- Chơi trò chơi “ Kết bạn ”. Yêu cầu chơi sôi nổi, phản xạ nhanh.

 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.

II. Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .

- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.

III. Các hoạt động dạy học:

• Khởi động:

- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.

- Chạy trên địa hình tự nhiên

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông. Gv, LT điều khiển

- Trò chơi “ Chạy ngược chiều theo tín hiệu” Gv điều khiển.

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

1. Ôn 5 động tác vươn thở tay, chân và phối hợp. Yêu cầu tập đúng tập đúng theo nhịp hô và thuộc bài.

- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv hoàn thiện kĩ thuật cho các em

- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Gv quan sát nhắc nhở hs tích cực, tự giác.

- Thi đua chỉ huy và trình diễn 5 động tác thể dục đã học. Lớp nhận xét, tuyên dương.

2. Trò chơi vận động: “ Kết bạn ”. Yêu cầu chơi sôi nổi, phản xạ nhanh.

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để thực hành trong sinh hoạt.

 

docx70 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 667 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 5 (VNEN) - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ân để thực hành trong sinh hoạt.
TUẦN 13
BÀI 25:	 ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG
TRÒ CHƠI “ AI NHANH AI KHÉO HƠN”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn 5 động tác đã học và học mới động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
- Chơi trò chơi “ Ai nhanh ai khỏe ”. Yêu cầu chơi nhiệt tình, chủ động và đảm bảo an toàn
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY HỌC:
Khởi động: 
- LT tập hợp lớp báo cáo. GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
- Chơi trò chơi “ Nhóm ba, nhóm bảy” LT điều khiển
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1. Học động tác thăng bằng
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 
1. Ôn các động tác đã học
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv chỉnh sửa nâng cao kĩ năng cho hs.
2. Luyện tập động tác thăng bằng
- GV nêu tên động tác vừa làm mẫu hoàn chỉnh động tác .
- Tập kết hợp với phân tích động tác. GV hô nhịp cho HS tập
- Cán sự lớp hô nhịp và tập cùng các bạn . 
- Phân nhóm tập liên hoàn 6 động tác. Cán sự lớp hô nhịp, GV quan sát uốn nắn, sửa sai cho HS
3. Trò chơi vận động: “ Ai nhanh và khéo hơn” 
Mục đích: Rèn luyện phản xạ nhanh, sự tập trung chú ý.
* Tại chỗ thực hiện động tác thả lỏng
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: 
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để thực hành trong sinh hoạt.
Tuần 13
 Tiết 26: 	ĐỘNG TÁC NHẢY
TRÒ CHƠI “ CHẠY NHANH THEO SỐ”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn 6 động tác đã học và học mới động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi “ Chạy nhanh theo số ”. Yêu cầu chơi chủ động và nhiệt tình
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động: 
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
 - Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 
1. Học động tác nhảy.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Tập luyện động tác nhảy: 
- GV nêu tên động tác vừa làm mẫu hoàn chỉnh động tác .
- Tập kết hợp với phân tích động tác. GV hô nhịp cho HS tập
- Cán sự lớp hô nhịp và tập cùng các bạn . 
2. Ôn 7 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, phối hợp, thăng bằng và nhảy. Yêu cầu tập đúng tập đúng theo nhịp hô và thuộc bài.
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv hoàn thiện kĩ thuật cho các em
- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Gv quan sát nhắc nhở hs tích cực, tự giác.
- Thi đua chỉ huy và trình diễn các động tác thể dục đã học. Lớp nhận xét, tuyên dương.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
 TUẦN 14
Tiết 27:	 ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA 
 TRÒ CHƠI “ THĂNG BẰNG”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn 7 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Học động tác điều hòa. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi “ Thăng bằng ”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động: 
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
 - Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy”
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 
1. Học động tác điều hòa
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Tập luyện động tác điều hòa: 
- GV nêu tên động tác vừa làm mẫu hoàn chỉnh động tác .
- Tập kết hợp với phân tích động tác. GV hô nhịp cho HS tập
- Cán sự lớp hô nhịp và tập cùng các bạn . 
2. Ôn 8 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, phối hợp, thăng bằng, nhảy và điều hòa. Yêu cầu tập đúng tập đúng theo nhịp hô và thuộc bài.
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv hoàn thiện kĩ thuật cho các em
- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Gv quan sát nhắc nhở hs tích cực, tự giác.
3. Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Thăng bằng” Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 14
Tiết 28: 	BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ THĂNG BẰNG”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
- Chơi trò chơi “ Thăng bằng ”. Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động: 
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Ôn 8 động tác. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv hoàn thiện kĩ thuật cho các em
- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Gv quan sát nhắc nhở hs tích cực, tự giác.
- Thi đua chỉ huy và trình diễn các động tác thể dục đã học. Lớp nhận xét, tuyên dương.
2.Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Thăng bằng” Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: 
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 15
Tiết 29: 	BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
- Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy ”. Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động: 
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
- Chơi trò chơi: do GV chọn
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Ôn 8 động tác. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv hoàn thiện kĩ thuật cho các em
- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Gv quan sát nhắc nhở hs tích cực, tự giác.
- Thi đua chỉ huy và trình diễn các động tác thể dục đã học. Lớp nhận xét, tuyên dương.
2.Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy” Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.
* Tập trung thả lỏng – hồi tĩnh.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: 
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 15
Tiết 30: 	 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ THỎ NHẢY”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện hoàn thiện bài.
- Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy ”. Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động: 
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông.
- Chơi trò chơi: do GV chọn
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Ôn 8 động tác. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Gv quan sát nhắc nhở hs tích cực, tự giác.
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv hoàn thiện kĩ thuật cho các em
- Thi đua chỉ huy và trình diễn các động tác thể dục đã học. Lớp nhận xét, tuyên dương.
2.Trò chơi vận động
Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy” Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.
* Tập trung thả lỏng – hồi tĩnh.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: 
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 16
BÀI 31:	BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu: thực hiện hoàn thiện toàn bài
- Tiếp tục chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu: tham gia trò chơi tương đối chủ động và nhiệt tình.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, bóng và kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Khởi động: 
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông. LT điều khiển 
- Chơi trò chơi: Đứng ngồi theo lệnh.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Ôn 8 động tác. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv hoàn thiện kĩ thuật cho các em
- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Gv quan sát nhắc nhở hs tích cực, tự giác.
- Thi đua chỉ huy và trình diễn các động tác thể dục đã học. Lớp nhận xét, tuyên dương.
2.Trò chơi vận động: “Lò cò tiếp sức”. Yêu cầu: tham gia trò chơi tương đối chủ động và nhiệt tình.
* Tập trung thả lỏng – hồi tĩnh.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: 
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 16
BÀI 32:	BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. MỤC TIÊU:
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng từng động tác và thứ tự toàn bài.
- Chơi trò chơi “ Nhảy lướt sóng”
- Tự giác chấp hành những nội quy và yêu cầu môn học, chủ động tham gia tích cực vào hoạt động thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân tổ chức trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: 5 -7 P
-LT tập hợp lớp báo cáo. GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Khởi động: Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối ,vai, hông. Cán sự lớp điều khiển.
- Chơi trò chơi “ Kết bạn” GV tổ chức cho HS chơi trò chơi
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 20- 22p
1. Ôn 8 động tác. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác, đúng nhịp hô.
- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, Gv quan sát nhắc nhở hs tích cực, tự giác.
- Chia nhóm đôi tập luyện, Gv hoàn thiện kĩ thuật cho các em
- Thi đua chỉ huy và trình diễn các động tác thể dục đã học. Lớp nhận xét, tuyên dương.
2.Trò chơi vận động: Chơi trò chơi “ Nhảy lướt sống” Yêu cầu tham gia trò chơi nhiệt tình, chủ động và an toàn.
* Tập trung thả lỏng – hồi tĩnh.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: 
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 17
TIẾT 33:	TRÒ CHƠI” CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Học trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi theo đúng quy định. 
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, tiếp tục hình thành thói quen tập thể dục và rèn luyện thân thể thường xuyên, vui chơi lành mạnh,
 II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m cho trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: 5 -7 P
- GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục đã học.
*Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 
1. Học trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” 
- Cách chơi: Khi có lệnh người số 4 của nhóm A chạy nhanh theo đường vòng tròn (ngược chiều kim đồng hồ) vòng qua đằng sau nhóm B lên đứng đầu hàng . Lúc này nhóm B có 4 người , người cuối hàng phải nhanh chóng chạy sang nhóm C, người dư ra của nhóm C cũng chạy như vậy sang nhóm A. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến hết, đội nào xong trước, ít phạm quy, đội đó thắng cuộc.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 20- 22p
1. Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
2. Luyện tập trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi theo đúng quy định. 
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 17
BÀI 34: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI 
TRÒ CHƠI” CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn động tác đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu có sự chủ động.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, tiếp tục hình thành thói quen tập thể dục và rèn luyện thân thể thường xuyên, vui chơi lành mạnh,
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Chuẩn bị 2-4 vòng tròn bán kính 4-5 m cho trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: 5 -7 P
-LT tập hợp lớp báo cáo, GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai
*Trò chơi “chạy ngược chiều theo
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 20- 22p
1. Ôn đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
2. Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi theo đúng quy định. 
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 18
BÀI 35: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI 
ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
TRÒ CHƠI” CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”
I. MỤC TIÊU:
- Ôn động tác đi đều vòng phải, vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu: thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
- Tiếp tục chơi trò chơi“ Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
 - Tự giác chấp hành những nội quy và yêu câu môn học, tiếp tục hình thành thói quen tập thể dục và rèn luyện thân thể thường xuyên, vui chơi lành mạnh,
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Kẻ sân chơi trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: 5 -7 P
- LT tập hợp lớp báo cáo, GV phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học.
- Chạy chậm trên đìa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
Ôn các động tác tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy: mỗi động tác 2lần x 8nhịp
*Trò chơi “Chim bay, cò bay” 
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 20- 22p
1. Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu biết thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.
2. Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các động tác đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 18
BÀI 36: SƠ KẾT HỌC KỲ I
I. MỤC TIÊU:
- Sơ kết học kỳ I. Yêu cầu hệ thồng được những kỹ năng, kiến thức đã học, những ưu khuyết điểm trong học tập để cố gắng phấn đấu trong học kỳ II.
 - Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. Yêu cầu: tham gia chơi tương đối chủ động.
II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN 
Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện: Kẻ sân chơi trò chơi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Khởi động: 5 -7 P
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: 
1. Sơ kết học kỳ I:
 -Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trai, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp và cách chào báo cáo, xin phép ra vào lớp. Bài thể dục phát triển chung 8 động tác dành cho HS lớp 5.
 Ôn tập một số trò chơi lớp 3,4 và học mới một số trò chơi vận động là: “ ai nhanh và ai khéo hơn” “ Chạy nhanh theo số”.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 20- 22p
1. Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. 
Yêu cầu: tham gia chơi tương đối chủ động.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện cùng bạn bè và người thân các trò chơi để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 19
BÀI 37 : TRÒ CHƠI ĐUA NGỰA VÀ LÒ CÒ TIẾP SỨC
 I/ MỤC TIÊU: 
 - Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
 - Chơi trò chơi ”Đua ngựa và Lò cò tiếp sức”.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN: 
 - Địa điểm : Sân trường . 
 - Phương tiện: Còi, một số dụng cụ khác.
Khởi động: 5 -7 P
- Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai.
- Trò chơi :Tìm người chỉ huy
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 20- 22p
1.Trò chơi:Đua ngựa.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
2.Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định, tổ trưởng điều khiển, Gv quan sát nhắc nhở hs tích cực, tự giác.
3.Trò chơi:Lò cò tiếp sức
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các trò chơi đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 19
BÀI 38 : TUNG VÀ BẮT BÓNG – TRÒ CHƠI BÓNG CHUYỀN SÁU
 I. MỤC TIÊU: 
- Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, Tung bóng bằng 1 tay, 2 tay, Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
 - Trò chơi bóng chuyền sáu.Yêu cầu biết được cách chơi , tham gia được trò chơi.
 II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 
 - Địa điểm : Sân trường.
 - Phương tiện: Dây nhảy, Còi , Bóng .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
*Khởi động: 5 -7 P
Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai.
- Trò chơi : Kết bạn
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 20- 22p
1. Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay. Tung bóng bằng 1 tay, bắt bóng bằng 2 tay
- Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập, nhận xét
Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
2. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân:
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
3. Trò chơi : Bóng chuyền sáu:
Yêu cầu biết được cách chơi , tham gia được trò chơi.
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Tập luyện các nội dung đã học cùng bạn bè và người thân để nâng cao sức khỏe.
TUẦN 20
BÀI 39 : 	TUNG VÀ BẮT BÓNG 
TRÒ CHƠI BÓNG CHUYỀN SÁU
I/ MỤC TIÊU: 
- Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng 1 tay, 2 tay. Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
 - Trò chơi Bóng chuyền sáu.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia được trò chơi.
 II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN: 
 - Địa điểm : Sân trường.
 - Phương tiện : Còi , Bóng , Dây nhảy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
*Khởi động: 5 -7 P
Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai.
- Trò chơi : Kết bạn
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 20- 22p
1. Ôn tung và bắt 

File đính kèm:

  • docxgiao_an_the_duc_vnen.docx