Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 45: Nhảy dây – di chuyển tung và bắt bóng – Bật cao – trò chơi “qua cầu tiếp sức”

1/. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu (M. tiu).

- Chạy chậm trên địa hình tự nhin.

- Khởi động các khớp.

- Trò chơi “Làm theo tín hiệu”.

2/. Phần cơ bản:.

a/ Ôn di chuyển tung và bắt bóng:

 - GV vừa giải thích vừa làm mẫu đ/t cho cả lớp xem.

 - Gọi 1-2 cặp HS lên thực hiện lại động tác cho cả lớp xem.

 - GV cng HS quan st, nhận xt.

* HS CHT: Tung bóng bị lệch hướng, tung bóng không cao thường tung bóng có độ xoáy nhiều. Bắt bĩng thì vội vng, lng tng khơng đón đúng tầm rơi của bóng nên thường để bóng rơi. Động tác tung bóng chưa đúng, có lúc mạnh hoặc quá nhanh, chưa biết sử dụng lực hợp lý. Khả năng di chuyển bắt bóng còn chậm nên thường để bóng rơi.

* HS HT: Tung bóng đúng tầm bắt cho bạn, khả năng di chuyển bắt bóng tốt. Tung bĩng vừa, biết sử dụng lực hợp lý v đón bắt bóng nhẹ nhàng tự nhiên.

 

doc2 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 708 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 45: Nhảy dây – di chuyển tung và bắt bóng – Bật cao – trò chơi “qua cầu tiếp sức”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23 BÀI 45: NHẢY DÂY– DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG – 
 BẬT CAO – TRÒ CHƠI “QUA CẦU TIẾP SỨC”
I/ MỤC TIÊU: 
- Ơn di chuyển tung và bắt bóng. Y/c thực hiện được đ/t di chuyển tung và bắt bóng.
- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Y/c thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Bật cao. Y/c thực hiện được đợng tác bật cao.
- Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi được.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị mỗi em một dây nhảy, dụng cụ cho tập luyện và trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 
Nội Dung
Đ.lượng
PP Tổ Chức
1/. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu (M. tiêu).
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên.
- Khởi động các khớp.
- Trò chơi “Làm theo tín hiệu”.
2/. Phần cơ bản:.
a/ Ơn di chuyển tung và bắt bĩng:
 - GV vừa giải thích vừa làm mẫu đ/t cho cả lớp xem.
 - Gọi 1-2 cặp HS lên thực hiện lại động tác cho cả lớp xem.
 - GV cùng HS quan sát, nhận xét. 
* HS CHT: Tung bĩng bị lệch hướng, tung bĩng khơng cao thường tung bĩng cĩ độ xốy nhiều. Bắt bĩng thì vội vàng, lúng túng khơng đĩn đúng tầm rơi của bĩng nên thường để bĩng rơi. Động tác tung bĩng chưa đúng, cĩ lúc mạnh hoặc quá nhanh, chưa biết sử dụng lực hợp lý. Khả năng di chuyển bắt bóng còn chậm nên thường để bóng rơi.
* HS HT: Tung bóng đúng tầm bắt cho bạn, khả năng di chuyển bắt bóng tớt. Tung bĩng vừa, biết sử dụng lực hợp lý và đĩn bắt bĩng nhẹ nhàng tự nhiên.
b/ Ơn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau:
 - Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại động tác cho cả lớp xem.
 - GV cùng HS quan sát, nhận xét. 
*HS CHT: Thực hiện đúng theo yêu cầu của chuẩn (nhưng cĩ thể khơng cần chao dây).
*HS HT: Chao dây tốt vào dây nhảy nhẹ nhàng tự nhiên. 
c/ Chia tổ tập luyện:
 - 1 tở tập di chuyển tung và bắt bĩng. Tở tập nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
 - Tở trưởng điều khiển tở mình, GV quan sát, sửa sai cho các HS thực hiện chưa được.
 - Đại diện tở trình diễn nợi dung trên. GV cùng HS nhận xét, tuyên dương. 
d/ Bật cao:
 - Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại động tác cho cả lớp xem.
 - GV cùng HS quan sát, nhận xét.
 - Chia nhóm tập luyện: GV quan sát, sửa sai cho các HS thực hiện chưa được
 - Đại diện tở trình diễn nợi dung trên. GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
đ/ Trò chơi : “Qua cầu tiếp sức”.
- M/đ: Nhằm rèn luyện kĩ năng đi trên cầu, khả năng thăng = và định hướng trong khơng gian.
- CB: 2-4 quả bóng, 2-4 ghế băng, mỡi chiếc cao khoảng 0.2-0.3m, mặt ghế rợng 0.20-0.25m. Kẻ 2 vạch CB và XP cách nhau 1m, cách vạch XP 2-3m đặt 1 ghế băng dọc theo đường đi giả làm “cầu”. Cách đầu bên kia của ghế băng 5-6m để 1 quả bóng vào vòng tròn. T/h HS thành 2-4 hàng dọc có sớ người = nhau thẳng hướng với “cầu”, cầu nọ cách cầu kia tới thiểu 1.5m.
- C/ chơi: khi có lệnh, em sớ 1 của mỡi đợi, chạy đến ghế băng, bước lên ghế, đi từ đầu bên này sang đầu bên kia của ghế. Khi đi trên cầu cần thực hiện 1 trong những đ/t sau: đi 2 tay chớng hơng, đi 2 tay dang ngang,Đi đến đầu bên kia, nhảy xuớng, chạy đến cầm bóng rời chạy ngược lại chiều vừa rời về vạch XP, trao bóng cho bạn sớ 2. Em sớ 2 nhanh chóng mang bóng đến đặt bóng vào đích, khi đi về thực hiện đ/t tay K ở trên cầu như đã qui định, về đến vạch XP chạm tay bạn sớ 3. Em sớ 3 thực hiện như sớ 1. Trò chơi tiếp tục như vậy cho đén hết, đợi nào xong trước, ít phạm quy là thắng cuợc
- GV nêu m/đ, giải thích cách chơi, luật chơi, cử trọng tài.
- Cho chơi thử, sau đó chơi chính thức.
- GV nhận xét, biểu dương. 
3/. Phần kết thúc:
 - Tại chỡ thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thôáng lại bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
6-10 phút
1-2 phút
1-2 phút
3-4 phút
1-2 phút
18-22 phút
2-3 phút 
2 phút
6 phút 
4-6 phút
4-5 phút
4-6 phút
1-2 phút
2-3 phút
1 phút
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 €
€ €€€€
€ €
€ € €
€ €
 €€€€ €
€ €€€€
€ €
€ € €
€ €
 €€€€ €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 €

File đính kèm:

  • docGA 45.doc