Giáo án môn Công nghệ Lớp 6 - Tuần 6 - Năm học 2019-2020 - Cao Ngọc Mai

I. MỤC TIÊU.

1. KiÕn thøc: Biết vẽ và cắt tạo mẫu vải các chi tiết của vỏ gối theo kích thước quy định từ những mảnh vải nhỏ đã qua sử dụng.

2. KÜ n¨ng: Cắt may được vỏ gối đơn giản.

3. Th¸i ®é: Có tính cẩn thận khéo tay, thao tác chính xác theo đúng quy định.

4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực hợp tác, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực sử dụng , NL triển khai công nghệ, NL ngôn ngữ kỹ thuật.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. GV: SGK, kế hoạch bài dạy, hình vẽ, vật mẫu, kéo, phấn màu, thước. Mẫu vỏ gối hình chữ nhật

2. HS: Theo phần dặn dò đã dặn ở giờ trước

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1.Khởi động:

a, Kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu của học sinh.

b, Tạo tình huống vào bài mới:

2. Bài mới:

 

docx4 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 467 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ Lớp 6 - Tuần 6 - Năm học 2019-2020 - Cao Ngọc Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6
Ngày soạn: 21/09/2019
Ngày dạy: 31/09/2019
Lớp 6B
TIẾT 11: THỰC HÀNH
CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT (TT)
I. MỤC TIÊU
1. KiÕn thøc: Biết vẽ và cắt tạo mẫu vải các chi tiết của vỏ gối theo kích thước quy định từ những mảnh vải nhỏ đã qua sử dụng.
2. KÜ n¨ng: Cắt may được vỏ gối đơn giản.
3. Th¸i ®é: Có tính cẩn thận khéo tay, thao tác chính xác theo đúng quy định.
4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực hợp tác, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực sử dụng , NL triển khai công nghệ, NL ngôn ngữ kỹ thuật.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
1. GV: SGK, kế hoạch bài dạy, hình vẽ, vật mẫu, kéo, phấn màu, thước. Mẫu vỏ gối hình chữ nhật
2. HS: Theo phần dặn dò đã dặn ở giờ trước
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
1. Khởi động: 
a. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu của học sinh.
b. Tạo tình huống vào bài mới:
2. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Dùng vật mẫu giới thiệu các dụng cụ, vật liệu cần cho giờ thực hành
 GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học, nêu nguyên tắc an toàn lao động
- Nghe, quan sát. Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu của cá nhân
Hoạt động 2: Dùng vật mẫu.
- Phân tích cho học sinh các bước tiến hành cắt vải theo mẫu giấy
- Quan sát nắm vững các bước vẽ và cắt vải theo mẫu giấy
2. Cắt vải theo mẫu giấy:
- Trải vải phẳng lên bàn.
- Đặt mẫu giấy lên, vẽ theo mép mẫu giấy.
- Cắt vải theo nét vẽ.
Hoạt động 3: Yêu cầu HS thực hành.
- Cho HS thực hành GV quan sát uốn nắn
- Nhận nội dung TH
- Tiến hành TH
Hoạt động 4: Thu một số sản phẩm thực hành của HS
- Thu một số sản phẩm thực hành của HS 
 - Cho HS thu dọn vệ sinh
khu vực thực hành.
- Nộp sản phẩm TH cho GV theo yêu cầu.
- HS thu dọn vệ sinh khu vực thực hành
4. Củng cố: Nhận xét chung về giờ thực hành: thao tác, ý thức, sự chuẩn bị...
5. Hướng dẫn về nhà:
-Yêu cầu về thực hiện thêm ở gia đình sản phẩm khác cho đẹp hơn
- Chuẩn bị cho giờ thực hành sau:1 mảnh vải đã cắt, kéo, kim,chỉ thêu.
Ngày soạn: 21/09/2019
Ngày dạy: 
TIẾT 12: THỰC HÀNH
CẮT KHÂU VỎ GỐI HÌNH CHỮ NHẬT
I. MỤC TIÊU.
1. KiÕn thøc: Biết vẽ và cắt tạo mẫu vải các chi tiết của vỏ gối theo kích thước quy định từ những mảnh vải nhỏ đã qua sử dụng.
2. KÜ n¨ng: Cắt may được vỏ gối đơn giản.
3. Th¸i ®é: Có tính cẩn thận khéo tay, thao tác chính xác theo đúng quy định.
4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực hợp tác, năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực sử dụng , NL triển khai công nghệ, NL ngôn ngữ kỹ thuật.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
1. GV: SGK, kế hoạch bài dạy, hình vẽ, vật mẫu, kéo, phấn màu, thước. Mẫu vỏ gối hình chữ nhật
2. HS: Theo phần dặn dò đã dặn ở giờ trước
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1.Khởi động: 
a, Kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu của học sinh.
b, Tạo tình huống vào bài mới:
2. Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Dùng vật mẫu giới thiệu các dụng cụ, vật liệu cần cho giờ thực hành
 GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học, nêu nguyên tắc an toàn lao động
- Nghe, quan sát. Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu của cá nhân
Hoạt động 2: Dùng vật mẫu.
- Phân tích cho học sinh các bước tiến hành cắt vải theo mẫu giấy
- Quan sát nắm vững các bước vẽ và cắt vải theo mẫu giấy
2. Cắt vải theo mẫu giấy:
- Trải vải phẳng lên bàn.
- Đặt mẫu giấy lên, vẽ theo mép mẫu giấy.
- Cắt vải theo nét vẽ.
Hoạt động 3: Yêu cầu HS thực hành.
- Cho HS thực hành GV quan sát uốn nắn
- Nhận nội dung TH
- Tiến hành TH
Hoạt động 4: Thu một số sản phẩm thực hành của HS
- Thu một số sản phẩm thực hành của HS 
 - Cho HS thu dọn vệ sinh
khu vực thực hành.
- Nộp sản phẩm TH cho GV theo yêu cầu.
- HS thu dọn vệ sinh khu vực thực hành
4. Củng cố: Nhận xét chung về giờ thực hành: thao tác, ý thức, sự chuẩn bị...
5. Hướng dẫn về nhà:
-Yêu cầu về thực hiện thêm ở gia đình sản phẩm khác cho đẹp hơn
- Chuẩn bị cho giờ thực hành sau:1 mảnh vải đã cắt, kéo, kim,chỉ thêu.
IV. RÚT KINH NGHIỆM.
	Giao Thanh, ngày Tháng 09 năm 2019
	T,M tổ chuyên môn
	Trần Thị Lan Anh

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mon_cong_nghe_lop_6_tuan_6_nam_hoc_2019_2020_cao_ngo.docx
Giáo án liên quan