Giáo án lớp 4 - Tuần 29

I. MỤC TIÊU :

 1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài Ai đã nghĩ ra các chữ số 1 , 2 , 3 , 4 ? .

2. Kĩ năng: Nghe – viết đúng bài chính tả; trình bày đúng bài báo ngắn.Tiếp tục luyện viết đúng các chữ có âm đầu hoặc vần dễ lẫn : tr/ch ; êt/êch .

 3. Thái độ: Có ý thức viết đúng , viết đẹp Tiếng Việt .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Phiếu bài tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1. Khởi động : (1) Hát .

 2. Bài cu : (3) Bài thơ về tiểu đội xe không kính .

 3. Bài mới : (27) Ai đã nghĩ ra các chữ số 1 , 2 , 3, 4 ?

 a) Giới thiệu bài :

 b) Các hoạt động :

 

doc46 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 538 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 29, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uôi gây cho em ấn tượng đặc biệt .
- Phát giấy riêng cho vài em .
- Nhận xét .
- Chấm mẫu 3 , 4 dàn ý để rút kinh nghiệm . 
 4. Củng cố : (3’)
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- Giáo dục HS yêu thích viết văn .
 5. Dặn dò : (1’) 
- Nhận xét tiết học .
- Yêu cầu HS về nhà sửa chữa , hoàn chỉnh dàn ý bài văn tả một vật nuôi . Dặn HS quan sát con chó hay con mèo để học tốt tiết sau .
Hoạt động lớp .
- Đọc yêu cầu BT .
- Lập dàn ý cho bài văn .
- Đọc dàn ý của mình .
- Chữa dàn ý bài viết của mình .
 Toán (tiết 141)
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
	- Viết được tỉ số của hai đại lượng cùng loại.
	- Rèn kĩ năng giải được bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ .
	- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Luyện tập .
 3. Bài mới : (27’) Luyện tập chung .
 a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Củng cố cách viết tỉ số .
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
- Bài 1 : Lưu ý : Tỉ số cũng có thể rút gọn như phân số . 
- Bài 2 : 
Hoạt động lớp .
- Tự làm bài rồi chữa bài .
- Kẻ bảng ở SGK vào vở .
- Làm ở nháp rồi viết đáp số vào ô trống trong bảng .
Hoạt động 2 : Củng cố giải toán .
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
- Bài 3 : 
- Bài 4 : 
4. Củng cố : (3’)
- Chấm bài , nhận xét .
- Các nhóm cử đại diện thi đua giải toán lời văn ở bảng .
 5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
-CB: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ.
Hoạt động lớp .
- Làm bài vào vở rồi chữa bài .
 Đáp số : 135 và 945 
- Làm bài vào vở rồi chữa bài .
 Đáp số : 50 m và 75 m 
v Rút kinh nghiệm:
Toán (tiết 142)
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ
I. MỤC TIÊU :
	- Giúp HS biết cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ .
	- Thực hiện thành thạo các bước giải bài toán này .
	- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Luyện tập chung .
 3. Bài mới : (27’) Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ .
 a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn giải các bài toán .
MT : Giúp HS nắm cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ .
a) Bài toán 1 :
- Nêu bài toán , phân tích , vẽ sơ đồ đoạn thẳng ở bảng .
- Hướng dẫn giải theo các bước : 
b) Bài toán 2 :
- Nêu bài toán , phân tích , vẽ sơ đồ đoạn thẳng ở bảng .
- Hướng dẫn giải theo các bước :
Hoạt động lớp .
- Theo dõi .
GIẢI
 Hiệu số phần bằng nhau :
 5 – 3 = 2 (phần)
 Giá trị 1 phần :
 24 : 2 = 12 
 Số bé :
 12 x 3 = 36 
 Số lớn :
 36 + 24 = 60
 Đáp số : 12 và 60 
Đáp số : 28 m và 16 m
Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
- Bài 1 : 
- Bài 2 : 
4. Củng cố : (3’) 
- Chấm bài , nhận xét .
- Các nhóm cử đại diện thi đua giải toán lời văn ở bảng .
 5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
Hoạt động lớp .
- Đọc bài toán , vẽ sơ đồ , trình bày bài giải :
GIẢI
 Hiệu số phần bằng nhau :
 5 – 2 = 3 (phần)
 Số bé :
 123 : 3 x 2 = 82
 Số lớn :
 123 + 82 = 205
 Đáp số : 82 và 205
- Đọc bài toán , vẽ sơ đồ , trình bày bài giải :
 Đáp số : 10 tuổi và 35 tuổi 
Toán (tiết 143)
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
	1. Kiến thức: Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.
	2. Kĩ năng: Vận dụng giải đúng các bài toán dạng này .
	3. Thái độ: Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ .
 3. Bài mới : (27’) Luyện tập .
 a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn giải toán .
MT : Giúp HS giải được các bài toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ .
- Bài 1 : 
Bài 2 : 
Hoạt động lớp .
- Đọc bài toán , vẽ sơ đồ , trình bày bài giải :
GIẢI
 Hiệu số phần bằng nhau :
 8 – 3 = 5 (phần)
 Số bé :
 85 : 5 x 3 = 51
 Số lớn :
 85 + 51 = 136
 Đáp số : 51 và 136
- Đọc bài toán , vẽ sơ đồ , trình bày bài giải 
 Đáp số : 625 bóng màu , 375 bóng trắng 
Hoạt động 2 : Hướng dẫn giải toán .
MT : Giúp HS giải được các bài toán dạng Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .
- Bài 3 : 
+ Chọn vài bài để cả lớp phân tích , nhận xét . 
4. Củng cố : (3’)
- Chấm bài , nhận xét .
- Đại diện các nhóm thi đua giải toán lời văn ở bảng .
 5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
- CB: Luyện tập (tt)
Hoạt động lớp .
- Đọc đề , vẽ sơ đồ minh họa , thực hiện các bước giải .
 Đáp số : 175 cây và 165 cây
Toán (tiết 144)
LUYỆN TẬP (tt)
I. MỤC TIÊU :
	- Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
	- Biết nêu bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó theo sơ đồ cho trước.
	- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Luyện tập .
 3. Bài mới : (27’) Luyện tập (tt) .
 a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn giải toán .
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
- Bài 1 : 
- Bài 2 : 
Hoạt động lớp .
- Đọc đề , vẽ sơ đồ minh họa , thực hiện các bước giải .
 Đáp số : 15 và 45
- Đọc đề , vẽ sơ đồ minh họa , thực hiện các bước giải .
 Đáp số : 15 và 75
Hoạt động 2 : Hướng dẫn giải toán (tt) .
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
- Bài 3 : 
- Bài 4 : Chọn vài bài để cả lớp phân tích , nhận xét 
4. Củng cố : (3’)
- Chấm bài , nhận xét .
- Đại diện các nhóm thi giải toán lời văn ở bảng .
 5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
- CB: Luyện tập chung.
Hoạt động lớp .
- Đọc đề , vẽ sơ đồ minh họa , thực hiện các bước giải .
GIẢI
 Hiệu số phần bằng nhau :
 4 – 1 = 3 (phần)
 Số gạo nếp :
 540 : 3 = 180 (kg)
 Số gọa tẻ :
 540 + 180 = 720 (kg)
 Đáp số : 180 kg và 720 kg
- Mỗi em tự đặt một đề toán rồi giải bài toán đó .
Toán (tiết 145)
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU :
	1. Kiến thức: Giải được bài toán Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
	2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải 2 loại toán này thành thạo .
	3. Thái độ: Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Luyện tập (tt) .
 3. Bài mới : (27’) Luyện tập chung .
 a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Giải toán .
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
- Bài 1 : 
- Bài 2 : 
Hoạt động lớp .
- Làm tính vào nháp .
- Kẻ bảng như SGK rồi viết đáp số vào ô trống .
- Đọc đề , vẽ sơ đồ minh họa , thực hiện các bước giải .
 Đáp số : 82 và 820
Hoạt động 2 : Giải toán (tt) .
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
- Bài 3 : 
- Bài 4 : 
4. Củng cố : (3’)
- Chấm bài , nhận xét .
- Đại diện các nhóm thi đua giải toán lời văn ở bảng .
 5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
- CB: Luyện tập chung.
Hoạt động lớp .
- Đọc đề , vẽ sơ đồ minh họa , thực hiện các bước giải .
GIẢI
 Số túi cả 2 loại gạo :
 10 + 12 = 22 (túi)
 Mỗi túi chứa :
 220 : 22 = 10 (kg)
 Số gạo nếp :
 10 x 10 = 100 (kg)
 Số gạo tẻ :
 220 – 100 = 120 (kg)
 Đáp số : 100 kg và 120 kg
- Đọc đề , vẽ sơ đồ minh họa , thực hiện các bước giải.
 Đáp số : 315 m và 525 m
Khoa học (tiết 57)
THỰC VẬT CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ?
I. MỤC TIÊU :
	1. Kiến thức: Nêu được những yếu tố cần để duy trì sụ sống của thực vật: nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ và chất khoáng.
	2. Kĩ năng: Biết cách làm thí nghiệm chứng minh vai trò của nước , chất khoáng , không khí , ánh sáng đối với đời sống thực vật.
	3. Thái độ: Yêu thích tìm hiểu khoa học .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Hình trang 114 , 115 SGK . Phiếu học tập .
	- Chuẩn bị theo nhóm : 
	+ 5 lon sữa bò : 4 lon đựng đất màu , 1 lon đựng sỏi đã rửa sạch .
	+ Các cây đậu xanh đã mọc .
	- GV chuẩn bị : 1 lọ thuốc đánh móng tay .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Oân tập : Vật chất và năng lượng .
 3. Bài mới : (27’) Thực vật cần gì để sống ?
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Trình bày cách tiến hành thí nghiệm thực vật cần gì để sống ?
MT : Giúp HS biết cách làm thí nghiệm chứng minh vai trò của nước , chất khoáng , không khí , ánh sáng đối với đời sống thực vật .
- Nêu vấn đề : Thực vật cần gì để sống ? - Chia nhóm và đề nghị các nhóm trưởng báo cáo về việc chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm .
- Kiểm tra , giúp đỡ các nhóm .
- Hướng dẫn HS làm phiếu để theo dõi sự phát triển của các cây đậu như sau : 
PHIẾU THEO DÕI THÍ NGHIỆM
“CÂY CẦN GÌ ĐỂ SỐNG”
Ngày bắt đầu : 
Ngày
Cây 1
Cây 2
Cây 3
Cây 4
Cây 5
- Khuyến khích HS tiếp tục chăm sóc các cây đậu hằng ngày theo đúng hướng dẫn , ghi lại những gì quan sát được theo mẫu trên .
- Hỏi : Muốn biết thực vật cần gì để sống , ta có thể làm thí nghiệm như thế nào ?
Hoạt động lớp , nhóm .
- Đọc mục Quan sát SGK để biết cách làm .
- Nhóm trưởng phân công các bạn lần lượt làm các bước của thí nghiệm .
- Đại diện vài nhóm nhắc lại công việc đã làm và trả lời câu hỏi : Điều kiện sống của cây 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , là gì ?
- Trồng cây trong điều kiện sống thiếu từng yếu tố . Riêng cây đối chứng , phải đảm bảo được cung cấp tất cả mọi yếu tố cần cho cây sống .
Hoạt động 2 : Dự đoán kết quả của thí nghiệm .
MT : Giúp HS nêu được những điều kiện cần để cây sống và phát triển bình thường .
- Phát phiếu học tập cho HS .
- Chia lớp thành 4 nhóm .
- Kết luận : Như mục Bạn cần biết SGK .
 4. Củng cố : (3’)
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu khoa học .
 5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
- CB: Nhu cầu nước của thực vật.	
Hoạt động lớp , cá nhân .
- Cả lớp làm việc với phiếu học tập sau :
Các yếu tố mà cây được cung cấp
Aùnh sáng
Không khí 
Nước
Các chất khoáng có trong đất
Dự đoán kết quả
Cây 1
Cây 2
Cây 3
Cây 4
Cây 5
- Lần lượt trả lời các câu hỏi sau :
Khoa học (tiết 58)
NHU CẦU NƯỚC CỦA THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU :
	1. Kiến thức: Nắm vai trò của nước đối với đời sống thực vật .
	2. Kĩ năng: Biết mỗi loài thực vật, mỗi giai đoạn phát triển của thực vật có nhu cầu về chất khoáng khác nhau.
	3. Thái độ: Yêu thích tìm hiểu khoa học .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Hình trang 116 , 117 SGK .
	- Sưu tầm tranh , ảnh cây sống ở những nơi khô hạn , ẩm ướt , dưới nước .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Thực vật cần gì để sống ?
 3. Bài mới : (27’) Nhu cầu về nước của thực vật .
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Tìm hiểu nhu cầu nước của các loại thực vật khác nhau .
MT : Giúp HS phân loại các nhóm cây theo nhu cầu về nước .
- Kết luận : Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nước khác nhau . Có cây ưa ẩm , có cây chịu được khô hạn .
Hoạt động lớp , nhóm .
- Nhóm trưởng tập hợp tranh , ảnh các thành viên trong nhóm sưu tầm được .
- Cùng nhau làm các phiếu ghi lại nhu cầu về nước của những cây đó .
- Phân loại các cây thành 4 nhóm , dán vào giấy khổ to .
- Các nhóm trưng bày sản phẩm , sau đó đi xem sản phẩm các nhóm khác , đánh giá lẫn nhau .
Hoạt động 2 : Tìm hiểu nhu cầu về nước của một cây ở những giai đoạn phát triển khác nhau và ứng dụng trong trồng trọt .
- Cung cấp thêm cho HS một số ví dụ .
- Kết luận : Cùng một cây , trong những giai đoạn phát triển khác nhau cần những lượng nước khác nhau .
+ Biết nhu cầu về nước của cây đó để có chế độ tưới và tiêu nước hợp lí cho từng loại cây vào từng thời kì phát triển mới có thể đạt được năng suất cao .
 4. Củng cố : (3’)
- Nêu lại ghi nhớ SGK .
- Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu khoa học .
 5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
- Học thuộc ghi nhớ ở nhà .
Hoạt động lớp .
- Quan sát hình SGK , trả lời câu hỏi : Vào giai đoạn nào , cây lúa cần nhiều nước ? ( Lúa đang làm đòng , lúa mới cấy )
- Tìm thêm các ví dụ khác .
Lịch sử (tiết 25)
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH
( Năm 1789 )
I. MỤC TIÊU : 
	1. Kiến thức: Giúp HS biết : Quân Quang Trung rất quyết tâm và tài trí trong việc đánh bại quân xâm lược nhà Thanh .
	2. Kĩ năng: Dựa vào lược đồ, tường thuật sơ lược về việc Quang Trung đại phá quân Thanh, chú ý các trận tiêu biểu.
	3. Thái độ: Cảm phục tinh thần quyết chiến quyết thắng quân xâm lược của nghĩa quân Tây Sơn .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Lược đồ trận Quang Trung đại phá quân Thanh phóng to . Phiếu học tập .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long .
 3. Bài mới : (27’) Quang Trung đại phá quân Thanh .
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động :
Hoạt động 1 : 
MT : Giúp HS nắm diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh .
- Trình bày nguyên nhân việc Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc đánh quân Thanh .
- Đưa ra các mốc thời gian :
+ Ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (1788)  
+ Đêm mồng 3 Tết năm Kỉ Dậu (1789)  
+ Mờ sáng ngày mồng 5  
Hoạt động lớp , cá nhân .
- Dựa vào SGK , điền các sự kiện chính tiếp vào đoạn  cho phù hợp với từng mốc thời gian .
- Thuật lại diễn biến sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh .
Hoạt động 2 : 
MT : Giúp HS nắm ý nghĩa chiến thắng quân Thanh .
- Hướng dẫn để HS thấy được quyết tâm đánh giặc và tài nghệ quân sự của Quang Trung trong cuộc đại phá quân Thanh .
- Chốt lại : Ngày nay , cứ đến mồng 5 Tết , ở Gò Đống Đa , nhân dân ta lại tổ chức giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh . 
 4. Củng cố -Dặn dò (4’)
- Nêu ghi nhớ SGK .
- Giáo dục HS cảm phục tinh thần quyết chiến quyết thắng quân xâm lược của nghĩa quân Tây Sơn .
- Nhận xét tiết học .
Hoạt động lớp .
- Kể vài mẩu chuyện về sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh .
Địa lí (tiết 26)
NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở
ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (tt)
I. MỤC TIÊU :
	1. Kiến thức: Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở đồng bằng duyê hải miền Trung.
	2. Kĩ năng: Trình bày được một số nét tiêu biểu về một số hoạt động kinh tế như : du lịch , công nghiệp . Khai thác được các thông tin để giải thích sự phát triển của một số ngành kinh tế ở đồng bằng duyên hải miền Trung . Sử dụng tranh , ảnh , mô tả một cách đơn giản cách làm đường mía . Nêu được nét đẹp trong sinh hoạt của người dân nhiều tỉnh miền Trung thể hiện qua việc tổ chức lễ hội .
	3. Thái độ: Biết chia sẻ với người dân miền Trung về những khó khăn do thiên tai gây ra .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Bản đồ hành chính VN .
	- Tranh , ảnh một số địa điểm du lịch ở đồng bằng duyên hải miền Trung ; một số nhà nghỉ đẹp , lễ hội của người dân miền Trung .
	- Mẫu vật : đường mía .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung .
 3. Bài mới : (27’) Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung .
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động :
Hoạt động 1 : Hoạt động du lịch .
MT : Giúp HS nắm đặc điểm về du lịch của đồng bằng ven biển miền Trung .
- Hỏi : Người dân miền Trung sử dụng cảnh đẹp đó để làm gì ?
- Dùng bản đồ VN gợi ý tên các thành phố ,thị xã ven biển để HS dựa vào đó trả lời .
- Khẳng định : Điều kiện phát triển du lịch và việc tăng thêm các hoạt động dịch vụ du lịch sẽ góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng này và vùng khác .
Hoạt động lớp .
- Quan sát hình 9 SGK .
- 1 em đọc đoạn văn đầu mục này .
- Liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi SGK .
Hoạt động 2 : Phát triển công nghiệp .
MT : Giúp HS nắm đặc điểm về công nghiệp của đồng bằng ven biển miền Trung .
- Khẳng định : Các tàu thuyền được sử dụng phải thật tốt để đảm bảo an toàn .
- Giới thiệu cho HS biết về khu kinh tế mới đang xây dựng ở ven biển của tỉnh Quảng Ngãi .
Hoạt động lớp , nhóm .
- Quan sát hình 10 , liên hệ bài trước để giải thích lí do có nhiều xưởng sửa chữa tàu thuyền ở các thành phố , thị xã ven biển .
- Quan sát hình 11 , nói cho nhau biết về các công việc của sản xuất đường .
Hoạt động 3 : Lễ hội .
MT : Giúp HS nắm đặc điểm về lễ hội của đồng bằng ven biển miền Trung .
- Giới thiệu thông tin về một số lễ hội cho HS biết : Lễ hội Cá Oâng  
4. Củng cố-Dặn dò (4’)
- Nêu ghi nhớ SGK .
- Giáo dục HS biết chia sẻ với người dân miền Trung về những khó khăn do thiên tai gây ra .
- Nhận xét tiết học .
Hoạt động lớp .
- Đọc đoạn văn về lễ hội tại khu di tích Tháp Bà ở Nha Trang , sau đó quan sát hình 13 và mô tả khu Tháp Bà .
v Rút kinh nghiệm:
Đạo đức (tiết 29)
TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Hiểu : Cần phải tôn trọng Luật Giao thông . Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người .
2. Kĩ năng: Biết tham gia giao thông an toàn .
3. Thái độ: Có thái độ tôn trọng Luật Giao thông , đồng tình với những hành vi thực hiện đúng Luật Giao thông .
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN :SGK . Một số biển báo giao thông .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Tôn trọng Luật Giao thông .
 3. Bài mới : (27’) Tôn trọng Luật Giao thông (tt) .
 a) Giới thiệu bài : 
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Trò chơi tìm hiểu về biển báo giao thông .
MT : Giúp HS nắm được ý nghĩa các biển báo giao thông phổ biến .
PP : Thực hành , đàm thoại , trực quan .
- Chia nhóm và phổ biến cách chơi .
- Điều khiển cuộc chơi .
- Đánh giá kết quả .
Hoạt động nhóm .
- Quan sát biển báo giao thông khi GV giơ lên và nói ý nghĩa của biển báo . Mỗi nhận xét đúng được 1đ . Nhóm nào nhiều điểm nhất là thắng .
Hoạt động 2 : Thảo luận BT3 .
MT : Giúp HS xử lí được tình 

File đính kèm:

  • docTuan 29.doc