Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Tuần 23,Tiết 23: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

Chữ Hán: là chữ viết của người Trung Quốc, khi người Trung Quốc sang xâm lược nước ta đã truyền bá vào. Khi đó, nhân dân ta chưa có chữ viết riêng nên đã tiếp thu và sử dụng.

Chữ Nôm là chữ viết do người Việt sáng tạo dựa trên hình dạng của chữ Hán. Việc sử dụng chữ Nôm ngày càng phát triển qua các tác phẩm của các tác giả, đặc biệt là vua Lê Thánh Tông, của Nguyễn (Quốc Âm thi tập), . cho thấy ý thức tự cường của dân tộc ta.

- GV giới thiệu một số đoạn thơ văn tiêu biểu của một số tác giả thời Hậu Lê (Bình Ngô đại cáo)

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo

Như nước Đại Việt ta từ trước

 

doc2 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Tuần 23,Tiết 23: Văn học và khoa học thời Hậu Lê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23
Lịch sử (Tiết 23)
VĂN HỌC VÀ KHOA HỌC THỜI HẬU LÊ
HƯỚNG DẪN CỦA PHỤ HUYNH
HOẠT ĐỘNG HỌC
 Thời Hậu Lê nhờ chú ý đến phát triển giáo dục nên văn học và khoa học cũng được phát triển, đã để lại cho dân tộc ta những tác phẩm, tác giả nổi tiếng. Nguyễn Trãi là tác giả tiêu biểu cho văn học và khoa học thời Hậu Lê . 
HĐ1. Những tác giả, tác phẩm tiểu biểu thời Hậu Lê
- Giới thiệu cho HS tác gia, tác phẩm văn thơ tiêu biểu ở thời Hậu Lê . 
Tác giả
Tác phẩm
Nội dung
- Nguyễn Trãi
- Nguyễn Mộng Tuân
- Lê Thánh Tông
- Bình Ngô đại cáo
- Quốc âm thi tập
- Các bài thơ
- Hồng Đức quốc âm thị tập
- Phản ánh khí phách anh hùng và niềm tự hào chân chính của dân tộc.
Chữ Hán: là chữ viết của người Trung Quốc, khi người Trung Quốc sang xâm lược nước ta đã truyền bá vào. Khi đó, nhân dân ta chưa có chữ viết riêng nên đã tiếp thu và sử dụng.
Chữ Nôm là chữ viết do người Việt sáng tạo dựa trên hình dạng của chữ Hán. Việc sử dụng chữ Nôm ngày càng phát triển qua các tác phẩm của các tác giả, đặc biệt là vua Lê Thánh Tông, của Nguyễn (Quốc Âm thi tập), ... cho thấy ý thức tự cường của dân tộc ta. 
- GV giới thiệu một số đoạn thơ văn tiêu biểu của một số tác giả thời Hậu Lê (Bình Ngô đại cáo)
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.
Trích Bình Ngô đại cáo
- Như vậy, các tác giả, tác phẩm văn học trong thời kì này đã cho ta thấy cuộc sống của xã hội thời Hậu Lê.
HĐ2: Khoa học thời Hậu Lê
- Giúp HS lập bảng thống kê về nội dung, tác giả, công trình khoa học tiêu biểu ở thời Hậu Lê 
 Tác giả 
Công trình khoa học
 Nội dung
- Ngô Sĩ Liên
- Nguyễn Trãi 
- Nguyễn Trãi 
- Lương Thế Vinh
- Đại việt sử kí toàn thư
- Lam Sơn thực lục
- Dư địa chí 
- Đại thành toán pháp 
Lịch sử nước ta từ thời Hùng Vương đến đầu thời Lê. 
- Lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Xác định lãnh thổ, giới thiệu tài nguyên, phong tục tập quán của nước ta 
- Kiến thức toán học.
- PH đặt câu hỏi: Dưới thời Hậu Lê, ai là nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học tiêu biểu nhất?
- PH: Dưới thời Hậu Lê, Văn học và khoa học nước ta phát triển rực rỡ hơn hẳn các thời kì trước.
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.
- Dựa vào bảng thống kê, HS mô tả lại nội dung và các tác giả, tác phẩm thơ văn tiêu biểu dưới thời Hậu Lê.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
+ HS đọc phần bài học ở trong SGK.
- HS kết luận: Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông.

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_lop_4_tuan_23tiet_23_van_hoc_va_khoa_hoc_tho.doc