Bài giảng Lớp 4 - Môn Toán - Tuần 16: Tiết 50: Ôn tập

Mục tiêu

- Ôn lại cách đặt tính, cách tìm số bị trừ và số hạng chưa biết

- Giải bài toán về ít hơn

II. Đồ dùng dạy – học

- GV: Nội dung

- HS: Vở, bút,

III. Hoạt động dạy – học

 

doc5 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 02/07/2015 | Lượt xem: 978 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Toán - Tuần 16: Tiết 50: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 4 tháng 12 năm 2012
Tuần 16:
Tiết 50:
TOÁN
ÔN TẬP
I. Mục tiêu
- Củng cố cách xem đồng hồ 
II. Đồ dùng dạy – học 
- GV: Nội dung
- HS: Vở, bút, 
III. Hoạt động dạy – học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
Một ngày có bao nhiêu giờ ?
GV nhận xét, cho điểm 
3. Bài ôn
Bài 1: 
Mẹ đi làm về nhà lúc 18 giờ. Hỏi mẹ đi làm về lúc đó là buổi nào ?
- GV cùng nhận xét 
Bài 2: Điền số:
9 giờ tối  giờ  giờ chiều 4 giờ 
24 giờ đêm  giờ 1 giờ chiều  giờ 
- GV nhận xét 
+ Hướng dẫn HS làm bài tập trong VBT
4. Củng cố, dặn dò 
- Nhận xét tiết học
Hát 
- 2 HS trả lời 
- Đọc yêu cầu bài tập
- HS thực hành trên đồng hồ, và trả lời vào vở
- Đọc yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở
- Một số HS đọc bài trước lớp 
Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2012
Tiết 24:
TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC BÀI: TÌM NGỌC
 I. Mục tiêu
 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng.
- Đọc trơn toàn bài
II. Đồ dùng dạy – học
 SGK
III. Hoạt động dạy – học 
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ
Đọc bài : Thời gian biểu 
GV nhận xét, cho điểm
3. Bài ôn
GV đọc diễn cảm một lần
- Cho HS đọc từng câu 
- Cho HS nối tiếp đọc từng đoạn
- Thi đọc đoạn trong nhóm
- Thi đọc đoạn giữa các nhóm
GV nhận xét, cho điểm
- Thi đọc cả bài
GV nhận xét, cho điểm
- Cả lớp đồng thanh
4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà đọc lại bài 
Hát 
- 1 HS đọc bài
- HS lắng nghe
- Học sinh nối tiếp đọc từng câu
- HS đọc đoạn 
- HS đọc đoạn trong nhóm
HS nhận xét
- Các nhóm thi đọc 
HS nhận xét
- HS thi đọc cả bài
HS nhận xét
- Cả lớp đọc bài
Tiết 51:
TOÁN
ÔN TẬP
I. Mục tiêu
- Ôn lại cách đặt tính, cách tìm số bị trừ và số hạng chưa biết
- Giải bài toán về ít hơn 
II. Đồ dùng dạy – học 
- GV: Nội dung
- HS: Vở, bút, 
III. Hoạt động dạy – học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
Kiểm tra VBT
GV nhận xét, cho điểm 
3. Bài ôn
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 45 + 28 c) 71 – 43
b) 56 + 27 d) 82 - 57
- GV cùng cả lớp nhận xét 
Bài 2: Tìm x
a) x – 28 = 34 b) x + 19 = 75 – 47
c) x + 37 = 45
- GV nhận xét, nêu lại cách tìm số hạng và số bị trừ
Bài 3: Khúc gỗ thứ nhất dài 36dm, khúc gỗ thứ hai ngắn hơn khúc gỗ thứ nhất 12dm. Hỏi: 
a) Khúc gốc thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét ?
b) Hai khúc gỗ dài tổng cộng bao nhiêu đề-xi-mét ? 
- Bài thuộc toán gì ?
- Ý a hỏi gì ? Và dùng phép tính gì để tính ? 
- Ý b yêu cầu gì ?
- GV nhận xét 
4. Củng cố, dặn dò 
- Nhận xét tiết học
Hát 
- 2 HS 
- Đọc yêu cầu bài tập
- Nêu cách đặt tính
- HS làm bài vào vở, một số HS trình bày bảng lớp
- Đọc yêu cầu bài tập
- HS nêu cách tìm số hạng, tìm số bị trừ 
- HS làm bài vào vở, 3 HS trìn bày bảng lớp 
- Đọc yêu cầu bài tập
- Bài thuộc dạng toán ít hơn
- Khúc gỗ thứ hai dài bao nhiêu dm, muốn tìm được ta dùng phép tính trừ
- Tìm độ dài của cả hai khúc gỗ 
- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp 
 Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2012
Tiết 15:
	TIẾNG VIỆT
PHÂN BIỆT AI/AY, S/X, ÂT/ÂC
I. Mục tiêu
- Tìm và viết đúng những tiếng có âm, vần, thanh dễ lẫn: ch/tr; ao/au; thanh hỏi/thanh ngã.
II. Đồ dùng dạy – học 
- Vở, bảng, phấn, 
III. Hoạt động dạy – học 
Hoạt động của GV
Họt động của HS
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
- Kiểm tra VBT
GV nhận xét, cho điểm
3. Bài ôn 
Bài 1: Viết tiếp các tiếng có vần ao và vần au:
đao, 
đau, ...
- GV cùng cả lớp nhận xét 
Bài 2: a) Điền tr hoặc ch vào chỗ trống: 
Chăm chỉ, chần chừ, chùng chình, chậm chạp, trẻ trung, trầm trọng, trần trụi. trì trệ.
b) Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào các chữ in nghiêng:
bươn chai, vững chai, lang tránh, lang phí, tấm vai, rơi vai, thừa thai, nước thai.
4. Củng cố, dặn dò 
- Nhận xét tiết học 
hát
- 2 HS
- Đọc yêu cầu bài tập 
- HS tìm các từ có vần ao/au để diền thêm vào chỗ trống
- Một số HS trình bày trước lớp 
- Đọc yêu cầu bài tập 
- HS làm bài vào vở, một số HS điền bảng lớp
Tiết 52:
 TOÁN
ÔN TẬP
I. Mục tiêu
- Ôn lại cách đặt tính, cách tìm số bị trừ, số trù và số hạng chưa biết
- Giải bài toán về nhiều hơn
II. Đồ dùng dạy – học 
- GV: Nội dung
- HS: Vở, bút, 
III. Hoạt động dạy – học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
Kiểm tra VBT
GV nhận xét, cho điểm 
3. Bài ôn
Bài 1: Đặt tính rồi tính
 29 64 32 73 51
+ + + + +
 17 8 28 25 37
- GV cùng cả lớp nhận xét 
Bài 2: Tìm x
a) 18 – x = 8 b) 24 - x = 6
c) x + 7= 15 d) x – 12 = 18
- GV nhận xét, nêu lại cách tìm số hạng và số bị trừ, số trừ
Bài 3: Lan có 5 nhãn vở, chị có nhiều hoen Lan 5 cái nhãn vở. Hỏi chị có mấy cái nhạn vở? 
- GV nhận xét 
4. Củng cố, dặn dò 
- Nhận xét tiết học
Hát 
- 2 HS 
- Đọc yêu cầu bài tập
- Nêu cách đặt tính
- HS làm bài vào vở, một số HS trình bày bảng lớp
- Đọc yêu cầu bài tập
- HS nêu cách tìm số hạng, tìm số bị trừ, tìm số trừ 
- HS làm bài vào vở, một số HS trìn bày bảng lớp 
- Đọc yêu cầu bài tập
- Bài thuộc dạng toán nhiều hơn
- HS trình bày bài vào vở, 1 HS trình bày bảng lớp

File đính kèm:

  • doctuan 16.doc
Giáo án liên quan