Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Bài 2: Đính khuy bốn lỗ (Tiết 2)

Hoạt động thầy

Kiểm tra phần chuẩn bị của HS

GV gt bài

Nêu các bước đính khuy 4 lỗ

HS thực hành đính khuy 4 lỗ

GV ps HS thực hành , HD HS yếu

Tổ chức chưng bày sản phẩm

HS trưng bày sản phẩm theo nhóm theo bàn

NX đánh giá

NX tiết học

Chuẩn bị bài sau

 

doc1 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Bài 2: Đính khuy bốn lỗ (Tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kĩ Thuật
Bài 2: Đính khuy bốn lỗ (tiết 2)
I Mục tiêu
HS biết đính khuy 4 lỗ trên vải theo hai cách 
Đính được khuy 4 lỗ theo đúng quy định đúng kỹ thuật 
Rèn luyện tình cẩn thận 
II Đồ dùng dạy học
Khuy 4 lỗ 
Kim chỉ kéo 
III các hoạt động dạy học 
Nột dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
A KTBC 
Kiểm tra phần chuẩn bị của HS 
HS chuẩn bị dụng cụ
B Dạy bài mới 
* giới thiệu bài 
Hoạt động 3 : HS thực hành 
GV gt bài 
Nêu các bước đính khuy 4 lỗ 
HS thực hành đính khuy 4 lỗ 
GV ps HS thực hành , HD HS yếu 
HS nghe 
HS nêu 
Hoạt động 4 : Đánh giá sản phẩm 
Tổ chức chưng bày sản phẩm 
HS trưng bày sản phẩm theo nhóm theo bàn 
NX đánh giá 
HS trưng bày sản phẩm 
NX 
C Củng cố dặn dò 
NX tiết học 
Chuẩn bị bài sau

File đính kèm:

  • docgiao_an_ki_thuat_lop_5_bai_2_dinh_khuy_bon_lo_tiet_2.doc