Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Lớp 6 - Lê Thị Xuân Huyền

I. Mục tiêu:

 - Đánh giá những hoạt động trong tuần 12.

 - Giúp HS đánh giá được các hoạt động của Đội; của lớp trong tuần học qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần sau.

 - Giúp HS có tinh thần phê và tự phê cao.

 - Nắm vững nội quy của trường lớp.

 - Có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra.

 - Lên kế hoạch tuần 13.

II. Tiến trình sinh hoạt:

 1. Ổn định tổ chức:

 2. Hát tập thể:

 3. Nội dung sinh hoạt:

 a. Đánh giá lại những hoạt động trong tuần 12:

 - Lớp trưởng mời ban cán sự lớp nhận xét về các mặt trong tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn nghệ, nề nếp Đội của lớp.

 + Lớp trưởng mời 04 tổ trưởng lên xếp loại tổ viên của mình.

 + 04 tổ trưởng trình bày lí do xếp loại của tổ viên nào chưa rõ.

 + Lớp trưởng nhận xét chung bình bầu những đội viên xuất sắc tuyên dương trước lớp trước cờ và phê bình những đội viên chậm tiến bộ. Đề ra một số hình thức xử phạt đối với các đội viên đó.

 – Lớp trưởng đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới, tháng 11/2009.

 – Lớp trưởng mời GVCN có ý kiến.

 + GVCN nhận xét chung: Tuyên dương những em có thành tích tốt trong học tập, nề nếp và tham gia tốt các phong trào của lớp, của trường, của Liên Đội đề ra. Bên cạnh đó phê bình một số em chưa soạn bài, làm bài tập ở nhà, ăn mặc chưa đúng qui định. Phê bình tổ trực nhật chưa hoàn thành trách nhiệm.

 - Đ duyệt 2 tiết mục văn nghệ: Tham gia biểu diễn vào đêm 17/11 có 1 tiết mục.

 

doc70 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 541 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Lớp 6 - Lê Thị Xuân Huyền, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ắc nhở học sinh về nhà phải học bài, làm bài tập trước khi đến lớp.
 - Tiếp tục tham gia phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường.
 - Thu các khoản tiền còn thiếu.
 - Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp.
 - Đăng ký giờ học tốt, tuần học tốt để thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.
Ngày soạn: 11/12/2009
Tuần 16 (từ 07/12 đến 12/12/2009)
{&{
I. Mục tiêu:
	- Đánh giá những hoạt động trong tuần 16.
 - Giúp HS đánh giá được các hoạt động của Đội; của lớp trong tuần học qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần sau.
 - Giúp HS có tinh thần phê và tự phê cao.
 - Nắm vững nội quy của trường lớp.
 - Có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra.
	- Lên kế hoạch tuần 17.
II. Tiến trình sinh hoạt:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Hát tập thể:
	3. Nội dung sinh hoạt:
	a. Đánh giá lại những hoạt động trong tuần 16:
 - Lớp trưởng mời ban cán sự lớp nhận xét về các mặt trong tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn nghệ, nề nếp Đội của lớp...
 + Lớp trưởng mời 04 tổ trưởng lên xếp loại tổ viên của mình.
 + 04 tổ trưởng trình bày lí do xếp loại của tổ viên nào chưa rõ.
 + Lớp trưởng nhận xét chung bình bầu những đội viên xuất sắc tuyên dương trước lớp trước cờ và phê bình những đội viên chậm tiến bộ. Đề ra một số hình thức xử phạt đối với các đội viên đó. 
 – Lớp trưởng đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới, tháng 12/2009.
 – Lớp trưởng mời GVCN có ý kiến.
 + GVCN nhận xét chung: Các em đã tự giác sửa bài sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Tuyên dương những em thực hiện tốt về mặt học tập cũng như nền nếp. Phê bình một số trực nhật chưa tốt, tác phong chưa chỉnh tề trước khi đến lớp.
 b. Kế hoạch tuần 17:
 - Tiếp tục ổn định nề nếp lớp tốt.
 	 - Lao động chăm sóc cây xanh.
 - Tham gia các phong trào do nhà trường, Đội phát động.
 - Tiếp tục tham gia phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường.
 - Thu các khoản tiền còn thiếu.
 - Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp.
 - Tiếp tục tuyên truyền măng non phòng chống HIV/AIDS, tai nạn giao thông.
 - Yêu cầu HS phải học bài cho tốt để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1.
Ngày soạn: 18/12/2009
Tuần 17 (từ 14/12 đến 19/12/2009)
{&{
I. Mục tiêu:
	- Đánh giá những hoạt động trong tuần 17.
 - Giúp HS đánh giá được các hoạt động của Đội; của lớp trong tuần học qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần sau.
 - Giúp HS có tinh thần phê và tự phê cao.
 - Nắm vững nội quy của trường lớp.
 - Có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra.
	- Lên kế hoạch tuần 18.
II. Tiến trình sinh hoạt:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Hát tập thể:
	3. Nội dung sinh hoạt:
	a. Đánh giá lại những hoạt động trong tuần 17:
 - Lớp trưởng mời ban cán sự lớp nhận xét về các mặt trong tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn nghệ, nề nếp Đội của lớp...
 + Lớp trưởng mời 04 tổ trưởng lên xếp loại tổ viên của mình.
 + 04 tổ trưởng trình bày lí do xếp loại của tổ viên nào chưa rõ.
 + Lớp trưởng nhận xét chung bình bầu những đội viên xuất sắc tuyên dương trước lớp trước cờ và phê bình những đội viên chậm tiến bộ. Đề ra một số hình thức xử phạt đối với các đội viên đó. 
 – Lớp trưởng đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới, tháng 12/2009.
 – Lớp trưởng mời GVCN có ý kiến.
 + GVCN nhận xét chung: Các em đã tự giác sửa bài sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Tuyên dương những em thực hiện tốt về mặt học tập cũng như nền nếp. Phê bình một số trực nhật chưa tốt, tác phong chưa chỉnh tề trước khi đến lớp. Một số em còn mang dép lê, chưa trực nhật sạch sẽ.
 b. Kế hoạch tuần 18:
 - Tiếp tục ổn định nề nếp lớp tốt.
 	 - Chăm bón, tưới nước cho cây xanh hàng ngày.
 - Tham gia các phong trào do nhà trường, Đội phát động.
 - Tiếp tục tham gia phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường.
 - Thu các khoản tiền còn thiếu.
 - Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp. Yêu cầu những em trực nhật phải trực nhật sạch sẽ hơn nữa.
 - Tiếp tục tuyên truyền măng non phòng chống HIV/AIDS, tai nạn giao thông.
 - Yêu cầu HS phải học bài cho tốt để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1.
Ngày soạn: 25/12/2009
Tuần 18 (từ 21/12 đến 26/12/2009)
{&{
I. Mục tiêu:
	- Đánh giá những hoạt động trong tuần 18.
 - Giúp HS đánh giá được các hoạt động của Đội; của lớp trong tuần học qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần sau.
 - Giúp HS có tinh thần phê và tự phê cao.
 - Nắm vững nội quy của trường lớp.
 - Có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra.
	- Lên kế hoạch tuần 19.
II. Tiến trình sinh hoạt:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Hát tập thể:
	3. Nội dung sinh hoạt:
	a. Đánh giá lại những hoạt động trong tuần 18:
 - Lớp trưởng mời ban cán sự lớp nhận xét về các mặt trong tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn nghệ, nề nếp Đội của lớp...
 + Lớp trưởng mời 04 tổ trưởng lên xếp loại tổ viên của mình.
 + 04 tổ trưởng trình bày lí do xếp loại của tổ viên nào chưa rõ.
 + Lớp trưởng nhận xét chung bình bầu những đội viên xuất sắc tuyên dương trước lớp trước cờ và phê bình những đội viên chậm tiến bộ. Đề ra một số hình thức xử phạt đối với các đội viên đó. 
 – Lớp trưởng đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới, tháng 12/2009.
 – Lớp trưởng mời GVCN có ý kiến.
 + GVCN nhận xét chung: Tuyên dương những em học tập tốt, chấp hành tốt trong thi cử và làm bài tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó phê bình một số em còn hay trao đổi bài, quay cóp làm ảnh hưởng đến lớp.
 - Lập danh sách những bạn học sinh nghèo để tặng quà nhân ngày 22-12.
 b. Kế hoạch tuần 19:
 - Yêu cầu HS phải học bài thật kỹ lưỡng để thi tốt các môn còn lại.
 - Tiếp tục ổn định nề nếp lớp tốt.
 	 - Chăm bón, tưới nước cho cây xanh hàng ngày.
 - Tham gia các phong trào do nhà trường, Đội phát động.
 - Tiếp tục tham gia phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường.
 - Thu các khoản tiền còn thiếu.
 - Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp. Yêu cầu những em trực nhật phải trực nhật sạch sẽ hơn nữa.
 - Tiếp tục tuyên truyền măng non phòng chống HIV/AIDS, tai nạn giao thông.
 - Yêu cầu HS viết bản tự kiểm điểm để xếp loại hạnh kiểm của mình trong học kỳ 1 vừa qua. Và họp tổ để xếp loại hạnh kiểm của các thành viên trong tổ.
Ngày soạn: 01/01/2010
Tuần 19 (từ 28/12 đến 02/01/2010)
{&{
I. Mục tiêu:
	- Đánh giá những hoạt động trong tuần 19.
 - Giúp HS đánh giá được các hoạt động của Đội; của lớp trong tuần học qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần sau.
 - Giúp HS có tinh thần phê và tự phê cao. Nắm vững nội quy của trường lớp.
 - Có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra.
	- Lên kế hoạch tuần 20.
II. Tiến trình sinh hoạt:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Hát tập thể:
	3. Nội dung sinh hoạt:
	a. Đánh giá lại những hoạt động trong tuần 19:
 - Lớp trưởng mời ban cán sự lớp nhận xét về các mặt trong tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn nghệ, nề nếp Đội của lớp...
 + Lớp trưởng mời 04 tổ trưởng lên xếp loại tổ viên của mình.
 + 04 tổ trưởng trình bày lí do xếp loại của tổ viên nào chưa rõ.
 + Lớp trưởng nhận xét chung bình bầu những đội viên xuất sắc tuyên dương trước lớp trước cờ và phê bình những đội viên chậm tiến bộ. Đề ra một số hình thức xử phạt đối với các đội viên đó. 
 – Lớp trưởng đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới, tháng 1/2010.
 – Lớp trưởng mời GVCN có ý kiến.
 + GVCN nhận xét chung: Tuyên dương những em có ý thức học tập tốt, chấp hành tốt, nghiêm túc trong thi cử. Phê bình một số em chưa cố gắng trong học tập. GV xếp loại hạnh kiểm của các thành viên trong lớp.
 b. Kế hoạch tuần 20:
 - Chép thời khóa biểu học kỳ 2 cho học sinh.
 - Tiếp tục ổn định nề nếp lớp tốt.
 	 - Chăm bón, tưới nước cho cây xanh hàng ngày.
 - Tham gia các phong trào do nhà trường, Đội phát động.
 - Tiếp tục tham gia phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường.
 - Tham gia thi hội khỏe phù đổng cấp trường.
 - Tham gia lễ sơ kết học kỳ 1.
Ngày soạn: 15/01/2010
Tuần 20 (từ 11/01 đến 16/01/2010)
{&{
I. Mục tiêu:
	- Đánh giá những hoạt động trong tuần 20.
 - Giúp HS đánh giá được các hoạt động của Đội; của lớp trong tuần học qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần sau.
 - Giúp HS có tinh thần phê và tự phê cao.
 - Nắm vững nội quy của trường lớp.
 - Có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra.
	- Lên kế hoạch tuần 21.
II. Tiến trình sinh hoạt:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Hát tập thể:
	3. Nội dung sinh hoạt:
	a. Đánh giá lại những hoạt động trong tuần 20:
 - Lớp trưởng mời ban cán sự lớp nhận xét về các mặt trong tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn nghệ, nề nếp Đội của lớp...
 + Lớp trưởng mời 04 tổ trưởng lên xếp loại tổ viên của mình.
 + 04 tổ trưởng trình bày lí do xếp loại của tổ viên nào chưa rõ.
 + Lớp trưởng nhận xét chung bình bầu những đội viên xuất sắc tuyên dương trước lớp trước cờ và phê bình những đội viên chậm tiến bộ. Đề ra một số hình thức xử phạt đối với các đội viên đó. 
 – Lớp trưởng đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới, tháng 1/2010.
 – Lớp trưởng mời GVCN có ý kiến.
 + GVCN nhận xét chung: Giáo viên chủ nhiệm phát động phong trào thi đua học tập để Mừng Đảng, mừng xuân. GVCN nhận xét đánh giá về quá trình học tập và rèn luyện của lớp trong tuần 19 và đề ra bản phương hướng hoạt động của lớp trong tuần 21.
 + GVCN phân tích để các em thấy rõ lợi ích của việc tự giác học ôn tập. 
 + GVCN nhắc nhở HS phát huy được ưu điểm của tuần này: Duy trì sĩ số lớp tốt, vệ sinh sạch sẽ. đi học đúng giờ. Khắc phục những mặt hạn chế như: Nghỉ học vô lí , nói chuyện riêng trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp...
 + Động viên học sinh hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
 b. Kế hoạch tuần 21:
 - Ổn định nề nếp tổ chức lớp tốt.
 - Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp, trồng và chăm sóc cây đầy đủ.
 - Tập thể dục đầu giờ nghiệm túc.
 - Tham gia sinh hoạt giữa giờ nghiêm túc và vui vẻ.
 - Tham gia các phong trào do nhà trường, Đội phát động.
 - Tiếp tục tham gia phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường.
 - Đăng ký giờ học tốt, tuần học tốt, hoa điểm 9,10 để thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.
Ngày soạn: 22/01/2010
Tuần 21 (từ 18/01 đến 23/01/2010)
{&{
I. Mục tiêu:
	- Đánh giá những hoạt động trong tuần 21.
 - Giúp HS đánh giá được các hoạt động của Đội; của lớp trong tuần học qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần sau.
 - Giúp HS có tinh thần phê và tự phê cao.
 - Nắm vững nội quy của trường lớp.
 - Có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra.
	- Lên kế hoạch tuần 22.
II. Tiến trình sinh hoạt:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Hát tập thể:
	3. Nội dung sinh hoạt:
	a. Đánh giá lại những hoạt động trong tuần 21:
 - Lớp trưởng mời ban cán sự lớp nhận xét về các mặt trong tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn nghệ, nề nếp Đội của lớp...
 + Lớp trưởng mời 04 tổ trưởng lên xếp loại tổ viên của mình.
 + 04 tổ trưởng trình bày lí do xếp loại của tổ viên nào chưa rõ.
 + Lớp trưởng nhận xét chung bình bầu những đội viên xuất sắc tuyên dương trước lớp trước cờ và phê bình những đội viên chậm tiến bộ. Đề ra một số hình thức xử phạt đối với các đội viên đó. 
 – Lớp trưởng đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới, tháng 1/2010.
 – Lớp trưởng mời GVCN có ý kiến.
 + GVCN nhận xét chung: Giáo viên chủ nhiệm phát động phong trào thi đua học tập để Mừng Đảng, mừng xuân. GVCN nhận xét đánh giá về quá trình học tập và rèn luyện của lớp trong tuần 21 và đề ra bản phương hướng hoạt động của lớp trong tuần 22.
 + GVCN phân tích để các em thấy rõ lợi ích của việc tự giác học ôn tập. 
 + GVCN nhắc nhở HS phát huy được ưu điểm của tuần này: Duy trì sĩ số lớp tốt, vệ sinh sạch sẽ. đi học đúng giờ. Khắc phục những mặt hạn chế như: Nghỉ học vô lí , nói chuyện riêng trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp...
 + Động viên học sinh hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
 b. Kế hoạch tuần 22:
 - Ổn định nề nếp tổ chức lớp tốt.
 - Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp, trồng và chăm sóc cây đầy đủ.
 - Đôn đốc thu các khoản tiền còn thiếu.
 - Tham gia lao động dọn vệ sinh trường lớp.
 - Tham gia các phong trào do nhà trường, Đội phát động.
 - Tiếp tục tham gia phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường.
 - Đăng ký giờ học tốt, tuần học tốt, hoa điểm 9,10 để thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.
Ngày soạn: 29/01/2010
Tuần 22 (từ 25/01 đến 30/01/2010)
{&{
I. Mục tiêu:
	- Đánh giá những hoạt động trong tuần 22.
 - Giúp HS đánh giá được các hoạt động của Đội; của lớp trong tuần học qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần sau.
 - Giúp HS có tinh thần phê và tự phê cao.
 - Nắm vững nội quy của trường lớp.
 - Có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra.
	- Lên kế hoạch tuần 23.
II. Tiến trình sinh hoạt:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Hát tập thể:
	3. Nội dung sinh hoạt:
	a. Đánh giá lại những hoạt động trong tuần 22:
 - Lớp trưởng mời ban cán sự lớp nhận xét về các mặt trong tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn nghệ, nề nếp Đội của lớp...
 + Lớp trưởng mời 04 tổ trưởng lên xếp loại tổ viên của mình.
 + 04 tổ trưởng trình bày lí do xếp loại của tổ viên nào chưa rõ.
 + Lớp trưởng nhận xét chung bình bầu những đội viên xuất sắc tuyên dương trước lớp trước cờ và phê bình những đội viên chậm tiến bộ. Đề ra một số hình thức xử phạt đối với các đội viên đó. 
 – Lớp trưởng đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới, tháng 2/2010.
 – Lớp trưởng mời GVCN có ý kiến.
 + GVCN nhận xét chung: Giáo viên chủ nhiệm phát động phong trào thi đua học tập để Mừng Đảng, mừng xuân. GVCN nhận xét đánh giá về quá trình học tập và rèn luyện của lớp trong tuần 22 và đề ra bản phương hướng hoạt động của lớp trong tuần 23.
 + GVCN phân tích để các em thấy rõ lợi ích của việc tự giác học ôn tập. 
 + GVCN nhắc nhở HS phát huy được ưu điểm của tuần này: Duy trì sĩ số lớp tốt, vệ sinh sạch sẽ. đi học đúng giờ. Khắc phục những mặt hạn chế như: Nghỉ học vô lí , nói chuyện riêng trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp...
 + Động viên học sinh hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
 + Giáo viên nhắc nhở các em đi học phụ đạo đầy đủ.
 b. Kế hoạch tuần 23:
 - Duy trì tốt nề nếp lớp học, tác phong của học sinh.
 - Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp, trồng và chăm sóc cây đầy đủ.
 - Đôn đốc thu các khoản tiền còn thiếu.
 - Tham gia các phong trào do nhà trường, Đội phát động.
 - Tiếp tục tham gia phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường.
Ngày soạn: 05/02/2010
Tuần 23 (từ 01/02 đến 06/02/2010)
{&{
I. Mục tiêu:
	- Đánh giá những hoạt động trong tuần 23.
 - Giúp HS đánh giá được các hoạt động của Đội; của lớp trong tuần học qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần sau.
 - Giúp HS có tinh thần phê và tự phê cao.
 - Nắm vững nội quy của trường lớp.
 - Có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra.
	- Lên kế hoạch tuần 24.
II. Tiến trình sinh hoạt:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Hát tập thể:
	3. Nội dung sinh hoạt:
	a. Đánh giá lại những hoạt động trong tuần 23:
 - Lớp trưởng mời ban cán sự lớp nhận xét về các mặt trong tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn nghệ, nề nếp Đội của lớp...
 + Lớp trưởng mời 04 tổ trưởng lên xếp loại tổ viên của mình.
 + 04 tổ trưởng trình bày lí do xếp loại của tổ viên nào chưa rõ.
 + Lớp trưởng nhận xét chung bình bầu những đội viên xuất sắc tuyên dương trước lớp trước cờ và phê bình những đội viên chậm tiến bộ. Đề ra một số hình thức xử phạt đối với các đội viên đó. 
 – Lớp trưởng đề ra phương hướng hoạt động cho tuần tới, tháng 2/2010.
 – Lớp trưởng mời GVCN có ý kiến.
 + GVCN nhận xét chung: GVCN nhận xét đánh giá về quá trình học tập và rèn luyện của lớp trong tuần 23 và đề ra bản phương hướng hoạt động của lớp trong tuần 24.
 + GVCN phân tích để các em thấy rõ lợi ích của việc tự giác học ôn tập. 
 + GVCN nhắc nhở HS phát huy được ưu điểm của tuần này: Duy trì sĩ số lớp tốt, vệ sinh sạch sẽ. đi học đúng giờ. Khắc phục những mặt hạn chế như: Nghỉ học vô lí , nói chuyện riêng trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp...
 + Động viên học sinh hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
 + Giáo viên nhắc nhở các em đi học phụ đạo đầy đủ.
 b. Kế hoạch tuần 24:
 - Duy trì tốt nề nếp lớp học, tác phong của học sinh.
 - Duy trì tốt tỉ lệ chuyên cần trước và sau tết.
 - Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp, trồng và chăm sóc cây đầy đủ.
 - Đôn đốc thu các khoản tiền còn thiếu.
 - Tham gia các phong trào do nhà trường, Đội phát động.
 - Tiếp tục tham gia phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường.
Ngày soạn: 26/02/2010
Tuần 24 (từ 22/02 đến 27/02/2010)
{&{
I. Mục tiêu:
	- Đánh giá những hoạt động trong tuần 24.
 - Giúp HS đánh giá được các hoạt động của Đội; của lớp trong tuần học qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tuần sau.
 - Giúp HS có tinh thần phê và tự phê cao.
 - Nắm vững nội quy của trường lớp.
 - Có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nội quy của lớp, trường đề ra.
	- Lên kế hoạch tuần 25.
II. Tiến trình sinh hoạt:
	1. Ổn định tổ chức:
	2. Hát tập thể:
	3. Nội dung sinh hoạt:
	a. Đánh giá lại những hoạt động trong tuần 24:
 - Lớp trưởng mời ban cán sự lớp nhận xét về các mặt trong tuần: Học tập, vệ sinh lớp học, sinh hoạt văn nghệ, nề nếp Đội của lớp...
 + Lớp trưởng mời 04 tổ trưởng lên xếp loại tổ viên của mình.
 + 04 tổ trưởng trình bày lí do xếp loại của tổ viên nào chưa rõ.
 + Lớp trưởng nhận xét chung bình bầu những đội viên 

File đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12697303.doc