Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Chủ điểm tháng 4: Hòa bình và hữu nghị - Năm học 2012-2013

CHỦ ĐIỂM THÁNG 4 : HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

 Hoạt động 2: THẢO LUẬN VỀ NHỮNG MỐI QUAN TM CỦA CHNG EM

I/ YÊU CẦU GIÁO DỤC :

1/ Về nhận thức:

- Hiểu được một vài vấn đề chủ yếu hiện nay mà nhân loại đang quan tâm như tệ nạn ma tuý , bảo vệ môi trường , dân số , đói nghèo , thiên tai , dịch bệnh . . .

2/ Về thái độ tình cảm:

- Biết tỏ thái độ không đồng tình với những sự việc , hiện tượng gây ra hậu quả xấu và tích cực ủng hộ những việc làm đúng phù hợp với mong muốn của mọi người

3/ Về kỹ năng, hành vi:

- Có kỹ năng thu nhận những thông tin về vấn đề đó

II/ NỘI DUNG-HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :

- 1/Về Nội dung: Một vài vấn đề chủ yêú mà nhân loại đang quan tâm

- Xác định trách nhiệm của người học sinh nói chung và học sinh lớp 8 nói riêng trong việc góp phần giải quyết các vấn đề đó

2/ Về hình thức:

- Thi tìm hiểu

- Thi đố vui

- Thi văn nghệ

III/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:

1/Phương tiện hoạt động :

- Các tư liệu sách báo tranh ảnh , câu chuyện , số liệu hoặc bảng biểu phản ánh nội dung của một vấn đề chủ yếu hiện nay

- Giấy vẽ , bút màu

- Bài hát , tiểu phầm

2/Về tổ chức:

- Giáo viên chủ nhiệm nêu yêu cầu, nội dung hoạt động và định hướng cách tổ chức.

- Hướng dẫn học sinh cách sưu tầm và sắp xếp các tư liệu thu thập được, có thể trình bày trên tờ giấy khổ to hoặc thành quyển. Trong đó bao gồm tất cả các tư liệu mà đã sưu tầm được .

- GVCN xây dựng 1 số câu hỏi thi tìm hiểu theo chủ đề hoạt động này .

- Cùng với học sinh xây dựng chương trình cuộc thi

- Cử người điều khiển chương trình .

- Cử ban giám khảo

- Chuẩn bị một vài bài hát, chuyện kể .

IV / TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 1163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Chủ điểm tháng 4: Hòa bình và hữu nghị - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 28/03/2013
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 4 : HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ 
 Hoạt động 1:	 HỘI VUI HỌC TẬP 
I/ YÊU CẦU GIÁO DỤC :
1/ Về nhận thức: 
Ôn lại kiến thức của các môn học, chuẩn bị tốt cho kì thi cuối năm học, đồng thời là dịp để các em cùng nhau trao đổi kinh nghiệm học tập tốt 
2/ Về thái độ tình cảm:
Có thái độ tích cực và hứng thú với các hoạt động của hội vui học tập .
3/ Về kỹ năng, hành vi:
Rèn luyện kĩ năng hoạt động tập thể của cá nhân như: Trình bày trước tập thể, xử lý các tình huống trong hoạt động, điều khiển tập thể hoạt động . 
II/ NỘI DUNG-HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG : 
1/Về Nội dung:	
Kiến thức các môn học, nhất là môn mà lớp nhận thấy chưa chắc chắn, cần phải cố gắng .
Phương pháp học tập và cách ôn tập cho kì thi cuối năm . 
2/ Về hình thức:	
Thi trả lời nhanh 
Văn nghệ 
III/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1/Phương tiện hoạt động :
Chuẩn bị phiếu các câu hỏi của các môn học khác nhau 
Chuẩn bị phần thưởng 
2/Về tổ chức:
GVCN: - Giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp tổ chức hoạt động này, trao đổi với học sinh nhằm thống nhất chọn những môn học mà lớp còn yếu để xây dựng hệ thống câu hỏi phục vụ cho “Hội vui học tập”
Liên hệ với GV bộ môn của những môn đã chọn, đề nghị hợp tác và cung cấp câu hỏi .
Định hướng cho học sinh nội dung ôn tập của những môn học này .
Học sinh Cán bộ lớp họp bàn kế hoạch thực hiện, phân công công việc cho từng tổ giao nhiệm vụ cho cán sự môn học chuẩn bị đáp án trả lời, xây dựng chương trình 
- Từng tổ họp phân công chuẩn bị cho từng thành viên của mình và cử 2 em tham gia 
Cử ban giám khảo, người điều khiển chương trình, mời GV bộ môn phân công trang trí lớp 
IV / TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
Người
thực hiện
Dẫn chương trình
Tập thể
 Dẫn chương trình
GVCN
Nội dung hoạt động
1/ Khởi động:
Hát tập thể bài “Em như chim bồ câu trắng” 
Người điều khiển tuyên bố lí do 
Giới thiệu đại biểu, mời ban giám khảo . 
2/ Hoạt động: Trả lời nhanh 
Người điều khiển mời các đội thi ngồi vào vị trí của mình .
Ban giám khảo nêu yêu cầu nội dung thi và cách thức thi 
Yêu cầu mỗi câu hỏi chỉ được trả lời 2’, trình bày to , rõ ràng .
Nội dung: Là những nội dung ôn tập đã định hướng .
Cách thức thi: Người điều khiển rút một trong số những câu hỏi đặt ở bàn của giám khảo, đọc to để các đội cùng suy nghĩ trong 1’. Khi có hiệu lệnh, đội nào giơ tay trước thì đội đó trình bày ý kiến của mình. Nếu trả lời không đúng, không mạch lạc, không rõ ràng, kéo dài, quyết định cắt . 
V/ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
Mời ban thư ký công bố kết quả
Mời Gíao viên chủ nhiệm trao giải và nhận xét hoạt động
Thông báo hoạt động tiếp theo
VI/ RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trình kí (30/ 03/ 2013) 
 Ngày soạn: 28/03/2013
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 4 : HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ 
 Hoạt động 2: THẢO LUẬN VỀ NHỮNG MỐI QUAN TÂM CỦA CHÚNG EM
I/ YÊU CẦU GIÁO DỤC :
1/ Về nhận thức: 
Hiểu được một vài vấn đề chủ yếu hiện nay mà nhân loại đang quan tâm như tệ nạn ma tuý , bảo vệ môi trường , dân số , đói nghèo , thiên tai , dịch bệnh . . . 
2/ Về thái độ tình cảm:
Biết tỏ thái độ không đồng tình với những sự việc , hiện tượng gây ra hậu quả xấu và tích cực ủng hộ những việc làm đúng phù hợp với mong muốn của mọi người 
3/ Về kỹ năng, hành vi:
Có kỹ năng thu nhận những thông tin về vấn đề đó 
II/ NỘI DUNG-HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG : 
1/Về Nội dung: Một vài vấn đề chủ yêú mà nhân loại đang quan tâm 
Xác định trách nhiệm của người học sinh nói chung và học sinh lớp 8 nói riêng trong việc góp phần giải quyết các vấn đề đó
2/ Về hình thức:	
Thi tìm hiểu 
Thi đố vui
Thi văn nghệ 
III/ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1/Phương tiện hoạt động :
Các tư liệu sách báo tranh ảnh , câu chuyện , số liệu hoặc bảng biểu phản ánh nội dung của một vấn đề chủ yếu hiện nay
Giấy vẽ , bút màu
Bài hát , tiểu phầm
2/Về tổ chức:
Giáo viên chủ nhiệm nêu yêu cầu, nội dung hoạt động và định hướng cách tổ chức.
Hướng dẫn học sinh cách sưu tầm và sắp xếp các tư liệu thu thập được, có thể trình bày trên tờ giấy khổ to hoặc thành quyển. Trong đó bao gồm tất cả các tư liệu mà đã sưu tầm được .
GVCN xây dựng 1 số câu hỏi thi tìm hiểu theo chủ đề hoạt động này .
 Cùng với học sinh xây dựng chương trình cuộc thi
Cử người điều khiển chương trình .
Cử ban giám khảo 
Chuẩn bị một vài bài hát, chuyện kể . 
IV / TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
Người
thực hiện
Dẫn chương trình
Tổ thực hiện
Tổ 
Cá nhân 
Dẫn chương trình
Nội dung hoạt động
1/ Khởi động:
Hát tập thể “Trái đất này là của chúng mình” 
Người dẫn chương trình tuyên bố lí do.
Giới thiệu đại biểu.
Giới thiệu ban giám khảo.
Giới thiệu các đội tham gia: 2 đội và tên cho đội . 
2/ Hoạt động: 
a) Hoạt động I: Thi trưng bày
Các tổ lên trưng bày sản phẩm của mình và thuyết minh bộ sản phẩm đó
Tổ 1 : Môi trường
Tổ 2 : Dân số
Tổ 3 : Tệ nạn
 Tổ 4 : Giao thông 
b) Hoạt động II: Thi tìm hiểu 
Nêu một số vấn đề gợi mở và yêu cầu các tổ suy nghĩ để tìm ra giải pháp
Môi trường sống hiện nay đang trong tình trạng báo động em có suy nghĩ gì ? và ý thức cá nhân góp phần tham gia bão vệ môi trường như thế nào ? 
Sự gia tăng dân số có ảnh hưởng gì tới sự phát triển kinh tế – Xã hội ? Hãy nêu một ví dụ cụ thể
Hiện nay có rất nhiều tệ nạn xã hội như tiêm chích ma tuý , hoạt động không lành mạnh , cờ bạc rượu chè theo em tại sao ? và làm thế nào để ngăn chặn ? 
Trên địa bàn huyện ta từ sau tết đến nay có rất nhiều vụ tai nạn giao thông ? theo em nguyên nhân do đâu ? em sẽ làm gì để nơi xóm làng em không còn tai ä nạn giao thông
c) Hoạt động III: Thi hùng biện 
Mời đại diện 4 tổ lên bốc thêm và trả lời câu hỏi
Bạn nghĩ như thế nào với câu nói : dân số tỷ lệ thuận với đói nghèo và ngu dốt 
Tại sao chúng ta lại quan tâm đến môi trừơng sống
Tại sao nói an toàn giao thông là hành phúc của mọi người
Bạn nghĩ gì với câu nói : tệ nạn là bạn của ngu dốt
V/ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
Ban giám khảo công bố kết qủa của từng đội và phát thưởng giải nhất, nhì, ba 
Người điều khiển nhận xét tinh thần, thái độ tham gia của học sinh 
Rút kinh nghiệm về khâu chuẩn bị, về cách điều khiển của cán bộ lớp và cách tham gia của học sinh 
VI/ RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trình kí (30/ 03/ 2013) 

File đính kèm:

  • docthang 4.doc
Giáo án liên quan