Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Chủ điểm tháng 11: Tôn sư trọng đạo (Tiết 1+2) - Năm học 2012-2013

1.VỀ PHƯƠNG TIỆN :

 - Giấy A4 và bìa khổ to, bút,mực vẽ.

 - Các bài văn ,thơ, tranh, ảnh được trang trí trên các loại báo tường hoặc tập san . - Vị trí trưng bày cho các tổ.

 - Phần thưởng.

 2. VỀ TỔ CHỨC:

 a. GVCN:Nêu đề tài và yêu cầu,thể lệ cuộc thi:

 - Mọi HS đều được tham gia : Số tác phẩm của cá nhân không hạn chế

 - Các sáng tác của cá nhân được tạp hợp theo tổ.

 - Mỗi tổ tự chọn một thể loại (báo tường hoặc tập san) và đặt tên cho tờ báo của mình theo đề tài cuộc thi.

 - Mỗi tổ sẽ chọn 1-2 tác phẩm hay nhất và viết lời bình

 b. Nhiệm vụ của học sinh:

 - Phân công người dẫn chương trình.

 - Thàn lập ban giám khảo(mỗi tổ 1 HS)

 - Ban cố vấn gồm giáo viên Văn ,giáo viên Mĩ thuật,đẻ giúp giám khảo đánh giá.

 - Chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ .

 - Phân công trang trí.

 - Mời đại biểu

 

doc3 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Chủ điểm tháng 11: Tôn sư trọng đạo (Tiết 1+2) - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / / 2012 Tuần 8, 9
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 
 THI VIẾT , VẼ VỀ CHỦ ĐỀ THẦY CÔ GIÁO
 I.YÊU CẦU GIÁO DỤC:
1. Nhận thức: 
 Khắc sâu những biểu tượng cao đẹp về thầy cô giáo, về tình nghĩa thầy trò.
2. Kỹ năng :
 Rèn luyện các kĩ năng viết vẽ đêû phát huy năng lực sáng tạo và khả năng thẩm mĩ của học sinh . 
 3. Thái độ tình cảm:
 Có thái đọ trân trọng tình nghĩa tình nghĩa thầy trò,tôn vinh nghề dạy học ,biết ơn thầy cô giáo .
II CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
	1.VỀ PHƯƠNG TIỆN :
	- Giấy A4 và bìa khổ to, bút,mực vẽ.
 - Các bài văn ,thơ, tranh, ảnh được trang trí trên các loại báo tường hoặc tập san . - Vị trí trưng bày cho các tổ.
 - Phần thưởng.
 2. VỀ TỔ CHỨC:
 a. GVCN:Nêu đềø tài và yêu cầu,thể lệ cuộc thi:
 - Mọi HS đềøu được tham gia : Số tác phẩm của cá nhân không hạn chế 
	 - Các sáng tác của cá nhân được tạp hợp theo tổ.
 - Mỗi tổ tự chọn một thể loại (báo tường hoặc tập san) và đặt tên cho tờ báo của mình theo đề tài cuộc thi.
	 - Mỗi tổ sẽ chọn 1-2 tác phẩm hay nhất và viết lời bình 
	b. Nhiệm vụ của học sinh:	
	- Phân công người dẫn chương trình.
	- Thàn lập ban giám khảo(mỗi tổ 1 HS)
	- Ban cố vấn gồm giáo viên Văn ,giáo viên Mĩ thuật,đẻ giúp giám khảo đánh giá.
	- Chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ .
	- Phân công trang trí.
	- Mời đại biểu
III TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 
Người
Thực hiện
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
Thời gian.
DCT và cả lớp
Dẫn chương trình
Dẫn chươg
Trình 
Các Tổ trưởng 
Dẫn chưong trình 
Cả lớp
Ban giám khảo.
GVCN
Cả lớp
1 Khởi động:
Lơpù hát tập thể bài :>.Nhạc và lời: của Trần Đức 
2 Các hoạt động:
a.Tuyên bố lí do:
b.Giới thiệu ban giám khảo và ban cố vấn cuộc thi.
c. Giới thiệu chương trình:Gồm 2 phần:
	*HOẠT ĐỘNG I: THI TRƯNG BÀY:.
	¨Các tổ trưng bày tác phẩm .Mỗi tổ có thời gian tối đa là 5/ để trưng bày và giới thiệu tác phẩm 
	¨Lần lượt đại diện các tổ giới thiệu khái quát tờ báo của mình và nêu rõ ý tưởng thể hiện.
	¨Ban giám khảo chấm điẻm trưng bày của các tổ 
 * HOẠT ĐÔÏNG II::THI BÌNH LUẬN VỀ TÁC PHẨM TỰ CHỌN CỦA CÁC TỔ:
	¨ Mỗi tổ tự chọn từ 1 đén 2 tác phẩm 
	¨Các tổ cử dại diện lên trình bày ,thể hiện các tác phẩm đó .Thời gian tối đa dành cho mỗi tổ là 5 phút.
	¨Ban giám khảo chấm điêûm.
**Văn nghệ:Các tiết mục văn nghệ của các tổ đã chuẩn bị lên trình diển (xen kẽ với phần trình bày của các tổ).
	 ­Kết thúc hoạt động:
* Ban giám khảo công bố kết quả 
*GVCN: trao thưởng cho các tổ và cá nhân đạt điểm cao 
*Nhận xét tinh thần ,thái đôï tham gia của cá nhân ,tổ lớp.
* Phát huy mặt mạnh của cá nhân và tổ 
Hát tập thể bài > 
5’
3
15
13
 8/
IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG 
Ký duyệt: 

File đính kèm:

  • doctuan 8,9.doc