Giáo án Đạo đức 1 đầy đủ

Đạo đức

EM VA CÁC BẠN (T2) Dạy lớp 1A,1B,1C

I . MỤC TIÊU :

- Học sinh hiểu : Trẻ em có quyền được học tập , có quyền được vui chơi , có quyền được kết giao bạn bè . Cần phải đoàn kết thân ái với bạn khi cùng học cùng chơi .

- Hình thành cho Học sinh : kỹ năng nhận xét , đánh giá hành vi của bản thân và người khác khi học khi chơi với bạn . Hành vi cư xử đúng với bạn .

II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Tranh BT3 /32

- Học sinh chuẩn bị giấy , bút chì , bút màu .

 

doc70 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 584 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Đạo đức 1 đầy đủ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ớm trên đường đi như Thỏ 
Rùa đáng khen vì đi học đúng giờ .
Học sinh quan sát tranh BT2 .
Phân nhóm thảo luận đóng vai .
Học sinh đại diện các nhóm lên trình bày , Học sinh nhận xét , thảo luận rút ra kết luận : Cần nhanh chóng thức dậy để đi học đúng giờ.
- Học sinh suy nghĩ , trả lời .
- Tối đi ngủ sớm, sáng dậy sớm, hoàn thành vệ sinh cá nhân, ăn sánh nhanh
 4.Củng cố dặn dò : 3,
Nhận xét tiết học , tuyên dương học sinh tích cực hoạt động . 
Dăn học sinh xem BT4,5 /24,25 để chuẩn bị cho tiết học sau .
TuÇn 15 Thø hai ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2013
ĐẠO ĐỨC
ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ T2 - D¹y líp 1A,1B,1C
I . MỤC TIÊU :
Học sinh biết ích lợi của việc đi học đều và đúng giờ là giúp cho các em thực hiện tốt quyền được học tập của mình .
Học sinh thực hiện việc đi học đều và đúng giờ .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh Bài tập 3,4 / 24,25 .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định : hát , chuẩn bị ĐDHT.
2.Kiểm tra bài cũ :3,
Để đi học đúng giờ , em cần phải làm gì ?
Giáo viên nhận xét việc đi học của Học sinh trong tuần qua .
Tuyên dương Học sinh có tiến bộ .
Nhận xét bài cũ , KTCBBM.
3.Bài mới :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
12-15,
10-12,
TIẾT: 2
H§ 1 : Thảo luận đóng vai theo tranh 
MT: HS nắm được ND, tên bài học,làm BT4 
Giới thiệu và ghi đầu bài 
Treo tranh cho Học sinh quan sát ( BT4), GV đọc lời thoại trong 2 bức tranh cho HS nghe .
Nêu yêu cầu phân nhóm đóng vai theo tình huống .
- Yêu cầu Học sinh thảo luận phân vai .
- Giáo viên nhận xét tuyên dương HS .
Giáo viên hỏi : Đi học đều đúng giờ có lợi gì ?
Hoạt động 2 : Làm bài tập
Mt : Hiểu được đi học chuyên cần , không ngại mưa nắng .
Giáo viên nêu yêu cầu thảo luận : Hãy quan sát và cho biết em nghĩ gì về các bạn trong tranh .
Đi học đều là như thế nào ?
* GV kết luận : Trời mưa các bạn nhỏ vẫn mặc áo mưa , đội mũ , vượt khó khăn để đến lớp , thể hiện bạn đó rất chuyên cần .
Hoạt động 3 : Thảo luận lớp 
Mt : Học sinh hiểu được ích lợi của việc đi học đều , đúng giờ .
Giáo viên hỏi : Đi học đều đúng giờ có ích lợi gì ?
Cần phải làm gì để đi học đúng giờ ?
Chúng ta chỉ nghỉ học khi nào ? Khi nghỉ học em cần phải Làm gì ?
* Giáo viên Kết luận : 
Đi học đều đúng giờ được nghe giảng đầy đủ . Muốn đi học đúng giờ em cần phải ngủ sớm , chuẩn bị bài đầy đủ từ đêm trước . Khi nghỉ học cần phải xin phép và chỉ nghỉ khi cần thiết . Chép bài đầy đủ trước khi đi học lại 
Yêu cầu Học sinh đọc lại câu ghi nhớ cuối bài .
- HS thùc hµnh theo sù HD cđa GV
Học sinh lập lại đầu bài 
T1: Trên đường đi học , phải ngang qua một cửa hiệu đồ chơi thú nhồi bông rất đẹp . Hà rủ Mai đứng lại để xem các con thú đẹp đó .
Em sẽ làm gì nếu em là Mai ?
T2 : Hải và các bạn rủ Sơn nghỉ học để đi chơi đá bóng .
Nếu em là Sơn , em sẽ làm gì ?
Đại diện Học sinh lên trình bày trước lớp . Lớp nhận xét bổ sung chọn ra cách ứng xử tối ưu nhất .
- Giúp em được nghe giảng đầy đủ , không bị mất bài , không làm phiền cô giáo và các bạn trong giờ giảng .
- Học sinh quan sát thảo luận .
Đại diện nhóm lên trình bày . Cả lớp trao đổi nhận xét .
Đi học đều đặn dù trời nắng hay trời mưa cũng không quản ngại .
- Học sinh trả lời theo suy nghĩ .
- HS tr¶ lêi 
- HS tr¶ lêi
- CÇn dËy sím chuÈn bÞ ®Çy ®đ bµi vë, ¨n uèng råi ®i häc.
- “ Trò ngoan đến lớp đúng giờ 
Đều đặn đi học nắng mưa ngại gì ”
 4.Củng cố dặn dò : 3,
- Cho Học sinh hát bài “ Tới lớp ,tới trường ”
Nhận xét tiết học , tuyên dương học sinh có thái độ học tập tốt . 
TuÇn 16 Thø hai ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2013
ĐẠO ĐỨC
TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC(T1) - D¹y líp 1A,1B,1C
I . MỤC TIÊU :
Học sinh hiểu : cần phải giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp .
Giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp là để thực hiện tốt quyền được học tập , quyền được bảo đảm an toàn của trẻ em .
Học sinh có ý thức giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Vở BTĐĐ1, tranh BT 3,4 phóng to , một số phần thưởng cho cuộc thi xếp hàng vào lớp 
Điều 28 CƯ Quốc tế về QTE .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định : hát , chuẩn bị vở BTĐĐ.
2.Kiểm tra bài cũ :
Đi học đều có lợi ích gì ?
Cần phải làm gì để đi học đều và đúng giờ ?
Ta chỉ nghỉ học khi nào ? Khi nghỉ học em cần phải làm gì ?
- Nhận xét bài cũ . KTCBBM. 
 3.Bài mới :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
12-15,
10- 12,
TIẾT : 1
Hoạt động 1 : Thảo luận – qst
Mt: Nx phân biệt được hành vi đúng sai 
Cho Học sinh quan sát BT1 , Giáo viên hỏi : 
+ Em nhận thấy các bạn xếp hàng vào lớp ở tranh 1 như thế nào ?
+ Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn trong tranh 2 ?
+ Nếu em có mặt ở đó thì em sẽ làm gì 
* Kết luận : Chen lấn , xô đẩy nhau khi ra vào lớp làm ồn ào mất trật tự và có thể gây ra vấp ngã .
Hoạt động 2 : Thi xếp hàng ra vào lớp giữa các tổ .
Mt: HS biết thực hiện nền nếp xếp hàng ra vào lớp 
BGK : GV và cán bộ lớp .
Nêu yêu cầu cuộc thi :
1. Tổ trưởng biết điều khiển (1đ)
 2. Ra vào lớp không chen lấn xô đẩy (1đ)
Đi cách đều nhau , cầm hoặc đeo cặp sách gọn gàng .(1đ)
Không kéo lê giày dép gây bụi , gây ồn . (1đ)
Sau khi chấm điểm , Giáo viên tổng hợp và công bố kết quả 
Tổ chức phát thưởng cho tổ tốt nhất, nhắc nhở Học sinh còn lắc xắc, chưa nghiêm túc khi xếp hàng .
Học sinh lập lại tên bài học 
Chia nhóm quan sát tranh thảo luận 
Các bạn xếp hàng trật tự khi vào lớp.
Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp . Cả lớp góp ý bổ sung .
Bạn đi sau gạt chân , xô bạn đi trước ngã , như thế là chưa tốt .
Em sẽ nâng bạn dậy , phủi quần áo cho bạn hỏi bạn có bị đau chỗ nào và nhẹ nhàng khuyên bạn đi sau không nên có thái độ không đúng, không tốt như thế đối với bạn của mình . 
- Các tổ ra sân xếp hàng , BGK nhận xét ghi điểm . 
 4.Củng cố dặn dò : 3-5,
Nhận xét tuyên dương học sinh tích cực hoạt động . 
Dăn học sinh thực hiện tốt những điều đã học 
Chuẩn bị cho bài hôm sau : quan sát tranh BT3,4 /27. Bài 5 /28.
TuÇn 17 Thø hai ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2013
§¹o ®øc
TrËt tù trong tr­êng häc(t2)- D¹y líp 1A,1B,1C
I . MỤC TIÊU :
Học sinh hiểu : cần phải giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp .
Giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp là để thực hiện tốt quyền được học tập Học sinh có ý thức giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Tranh BT 3,4 ,5 /27,28 Vở BTĐĐ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định : hát , chuẩn bị vở BTĐĐ.
2.Kiểm tra bài cũ :
- Tiết ĐĐ trước em học bài gì ?
- Khi ra vào lớp em phải đi như thế nào ?
- Chen lấn , xô đẩy khi ra vào lớp có hại gì ?
- Nhận xét tình hình xếp hàng ra vào lớp của Học sinh trong tuần qua .
 - Nhận xét bài cũ . KTCBBM.
 3.Bài mới :
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
8-9,
10-12,
9-10,
TIẾT : 2
Hoạt động1: Thảo luận–QSTBT3
Mt : Hiểu được việc làm đúng sai qua quan sát thảo luận 
Cho HS quan sát tranh BT3 , GV hỏi : 
+ Các bạn trong tranh ngồi học như thế nào ?
+ Mời đại diện lên trình bày .
* Giáo viên Kết luận : Học sinh cần trật tự khi nghe giảng bài , không đùa nghịch , nói chuyện riêng, giơ tay xin phép khi muốn phát biểu .
Hoạt động 2 : Tô màu .
Mt : Học sinh biết nhận xét những bạn có hành vi sai , tô màu vào quần áo của các bạn đó 
Cho HSQST BT4 , GV hái :
+ Bạn nào ngồi học với tư thế đúng ?
+ Bạn nào ngồi học với tư thế chưa đúng ?
Em hãy tô màu vào quần áo của 2 bạn đó .
+ Chúng ta có nên học tập 2 bạn đó không ? Vì sao ?
* Kết luận: Chúng ta nên học tập các bạn giữ trật tự trong giờ học , vì đó là những người trò ngoan .
Hoạt động 3 : Bài tập 5 
Mt : Học sinh thảo luận để thấy rõ việc làm sai của các bạn trong tranh .
Cho HS quan sát tranh BT5 .
+ Việc làm của 2 bạn đó đúng hay sai ? Vì sao ? 
+ Mất trật tự trong lớp có hại gì ?
* Giáo viên kết luận : Hai bạn đã giằng nhau quyển truyện gây mất trật tự trong giờ học .
- Tác hại của mất trật tự trong giờ học : 
+ Bản thân không nghe được bài giảng , không hiểu bài .
+ Làm mất thời gian của cô giáo .
+ Làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh .
- Giáo Viên cho Học sinh đọc 2 câu thơ cuối bài .
Học sinh lập lại tên bài học 
Học sinh quan sát trả lời .
Các bạn ngồi học ngay ngắn , trật tự . Khi cần phát biểu các bạn đó đưa tay xin phép .
Học sinh góp ý bổ sung .
Có 5 bạn ngồi học với tư thế đúng .
2 bạn nam ngồi sau dãy bên trái .
Để thấy rõ việc làm sai của 2 bạn đó 
Cả lớp quan sát thảo luận .
- HS tr¶ lêi
Học sinh đọc : 
 “ Trò ngoan vào lớp nhẹ nhàng 
Trật tự nghe giảng em càng ngoan hơn ”
 4.Củng cố dặn dò : 5,
* Kết luận chung : 
- Khi ra vào lớp cần xếp hàng trật tự , đi theo hàng , không chen lấn , xô đẩy , đùa nghịch .
- Trong giờ học cần chú ý lắng nghe cô giáo giảng , không đùa nghịch , không làm việc riêng . Giơ tay xin phép khi muốn phát biểu .
-Giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học giúp các em thực hiện tốt quyền được học tập của mình 
Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh tích cực hoạt động . 
Tuần : 18 Thø hai ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 2013
§¹o ®øc
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HK I - D¹y líp 1A,1B,1C
I . MỤC TIÊU :
- Hệ thống lại các kiến thức đạo đức đã học .
- Nhận biết, phân biệt được những hành vi đạo đức đúng và những hành vi đạo đức sai.
- Vận dụng tốt vào thực tế đời sống .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Tranh một số bài tập đã học . 
Sách BTĐĐ 1 . Hệ thống câu hỏi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định : hát , tư thế ngồi học ngay ngắn .
2.Kiểm tra bài cũ :
Khi ra vào lớp em phải thực hiện điều gì ?
Chen lấn xô đẩy nhau khi ra vào lớp có hại gì ?
Trong giờ học , khi nghe giảng em cần phải làm gì ?
- Nhận xét bài cũ . KTCBBM.
 3.Bài mới :
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
10-12,
13-15,
TIẾT: I 
Hoạt động 1 : Ôn tập .
MT : Hệ thống các kiến thức ĐĐ đã học 
Giáo viên đặt câu hỏi : 
+ Các em đã học được những bài ĐĐ gì ?
+ Khi đi học hay đi đâu chơi em cần ăn mặc như thế nào ?
+ Mặc gọn gàng sạch sẽ thể hiện điều gì ?
+ Sách vở đồ dùng học tập giúp em điều gì ?
+ Để giữ sách vở , đồ dùng học tập bền đẹp , em nên làm gì ? 
+ Được sống với bố mẹ trong một gia đình em cảm thấy thế nào ?
+ Em phải có bổn phận như thế nào đối với bố mẹ , anh chị em ?
+ Em có tình cảm như thế nào đối với những trẻ em mồ côi , không có mái ấm gia đình .
+ Để đi học đúng giờ em cần phải làm gì ?
+ Đi học đều , đúng giờ có lợi gì ?
+ Trong giờ học em cần nhớ điều gì ?
+ Khi chào cờ em cần nhớ điều gì ?
+ Nghiêm trang khi chào cờ thể hiện điều gì ?
Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm 
Mt : Học sinh quan sát tranh , phân biệt đúng sai .
Giáo viên giao cho mỗi tổ một tranh để Học sinh quan sát , thảo luận nêu được hành vi đúng sai .
Giáo viên hướng dẫn thảo luận , bổ sung ý kiến cho các bạn lên trình bày 
Cho Học sinh đọc lại các câu thơ dưới mỗi bài học trong vở BTĐĐ.
Học sinh lập lại tên bài học 
Vµ tr×nh bµy tr­íc líp
- Học sinh suy nghĩ trả lời .
Mặc gọn gàng , sạch sẽ . 
 Thể hiện sự văn minh , lịch sự của người học sinh .
- Giúp em học tập tốt .
- Học xong cất giữ ngăn nắp , gọn gàng , không bỏ bừa bãi , không vẽ bậy , xé rách sách vở .
- Em cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc 
- Lễ phép , vâng lời bố mẹ anh chị , nhường nhịn em nhỏ .
-Chia sẻ, thông cảm hoàn cảnh cơ cực của bạn.
- Không thức khuya , chuẩn bị bài vở , quần áo cho ngày mai trước khi đi ngủ .
- Được nghe giảng từ đầu .
- Cần nghiêm túc , lắng nghe cô giảng , không làm việc riêng , không nói chuyện .
- Nghiêm trang , mắt nhìn thẳng lá quốc kỳ .
- Để bày tỏ lòng tôn kính quốc kỳ , thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc VN .
Học sinh thảo luận nhóm 
Tổ 1 : T4/12 Tổ 2 : T3/17
Tổ 3 : T2/9 Tổ 4 : T2/26
Đại diện tổ lên trình bày .
Lớp bổ sung ý kiến .
 4.Củng cố dặn dò : 3,
Nhận xét tiết học , tuyên dương học sinh tích cực hoạt động . 
Dặn học sinh ôn tập để kiểm tra vào tuần tới .
Tuần : 19 Thø hai ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2014
§¹o ®øc
LỄ PHÉP VÂNG LỜI THẦY CÔ GIÁO T1-D¹y líp 1A,1B,1C
I . MỤC TIÊU :
- Học sinh hiểu : Thầy giáo cô giáo là những người đã không quản khó nhọc, chăm sóc dạy dỗ em . Vì vậy các em cần lễ phép vâng lời thầy cô giáo .
- Học sinh biết lễ phép vâng lời thầy cô giáo .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Vở BTĐĐ . Bút chì màu. Tranh BT2 phóng to .
Điều 12 công ước QT về quyền trẻ em .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định : hát , chuẩn bị đồ dùng học tập. 
2.Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên nhận xét bài làm kiểm tra của học sinh .
Sửa sai chung trên bảng lớp .
 3 .Bài mới :
Thời gian
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
12-15,
13-15,
TIẾT : 1
Hoạt động 1 : Đóng vai .
Mt : Học sinh thể hiện đóng vai để tập xử lý các tình huống .
Giáo viên nêu ra tình huống , yêu cầu chia 2 nhóm đóng vai theo 2 tình huống khác nhau .
Em gặp thầy, cô giáo trong trường .
Em đưa sách vở cho thầy cô giáo .
- Giáo viên hỏi : 
+ Qua việc đóng vai của các nhóm , em thấy nhóm nào đã thể hiện được lễ phép ,vâng lời thầy cô giáo ? Nhóm nào chưa?
Cần làm gì khi gặp thầy giáo cô giáo ?
Cần làm gì khi đưa và nhận sách vở từ tay thầy cô giáo ?
* Kết luận : Khi gặp thầy giáo , cô giáo cần chào hỏi lễ phép . Khi đưa hay nhận vật gì từ tay thầy cô giáo cần phải cầm bằng 2 tay .
- Lời nói khi đưa : Thưa thầy ( cô ) đây ạ !
- Lời nói khi nhận : Em cảm ơn thầy (cô) !.
Hoạt động 2 : Làm BT2 
Mt : Học sinh quan sát tranh , hiểu được việc làm đúng , việc làm sai để tự điều chỉnh .
Cho Học sinh quan sát tranh BT2 , Giáo viên nêu yêu cầu 
+ Quan sát tranh và cho biết việc làm nào thể hiện bạn nhỏ biết vâng lời thầy giáo , cô giáo .
+ Cho Học sinh nêu hết những việc làm đúng sai của các bạn trong tranh .
* Giáo viên kết luận : Thầy giáo , cô giáo đã không quản khó nhọc , chăm sóc ,dạy dỗ các em . Để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo , các em cần lễ phép và làm theo lời thầy cô dạy bảo .
Học sinh lập lại tên bài học 
- Học sinh nhận tình huống được phân, thảo luận phân công đóng vai 
Cử đại diện lên trình bày 
Cả lớp nhận xét bổ sung ý kiến 
- Khi gỈp c¸c thÇy c« gi¸o trong tr­êng kĨ c¶ c¸c thÇy c« cã d¹y m×nh hay kh«ng d¹y m×nh chĩng ta cÇn chµo hái lƠ phÐp.
- Khi đưa và nhận bằng 2 tay .
- Cho sinh nh¾c l¹i kÕt luËn
Học sinh quan sát trao đổi nx
Nêu được :
T1,4 : Thể hiện bạn nhỏ biết vâng lời ( ngồi học ngay ngắn , đúng giờ , vứt rác vào thùng rác )
T2,3,5 : Thể hiện các bạn nhỏ chưa vâng lời ( Vừa học vừa xem ti vi , xé giấy xếp máy bay , trong giờ học còn nói chuyện ).
 4.Củng cố dặn dò : 3-5,
Nhận xét tiết học , lưu ý một số em chưa ngoan trong giờ học .
Dặn học sinh chuẩn bị kể 1 câu chuyện về người bạn biết lễ phép vâng lời thầy cô giáo .
TuÇn: 20 Thø hai ngµy 20 th¸ng 1 n¨m 2014
§¹o ®øc
LỄ PHÉP VÂNG LỜI THẦY CÔ GIÁO(T2)- D¹y líp 1A,1B,1C
I . MỤC TIÊU :
- Học sinh hiểu : Thầy giáo cô giáo là những người đã không quản khó nhọc , chăm sóc dạy dỗ em . Vì vậy các em cần lễ phép vâng lời thầy cô giáo .
- Học sinh biết lễ phép vâng lời thầy cô giáo .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Câu chuyện học sinh ngoan .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định : hát , chuẩn bị đồ dùng học tập. 
2.Kiểm tra bài cũ :
Khi gặp thầy giáo cô giáo , em phải làm gì ?
Khi đưa hay nhận vật gì từ tay thầy (cô) giáo em phải có thái độ và lời nói như thế nào ?
Lễ phép vâng lời thầy cô giáo là thể hiện điều gì ?
- Nhận xét bài cũ , KTCBBM.
 3.Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
9-10,
10-11,
9-10,
TIẾT : 2
Hoạt động 1 : Kể chuyện 
Mt : Học sinh kể được một chuyện về 1 Học sinh ngoan , lễ phép , vâng lời thầy cô giáo với lời nói tự nhiên :
Giáo viên nêu yêu cầu BT3 .
Giáo viên bổ sung nhận xét sau mỗi câu chuyện của Học sinh kể .
Giáo viên kể 2,3 tấm gương của vài bạn trong lớp , trong trường , Sau mỗi câu chuyện cho Học sinh nhận xét bạn nào lễ phép vâng lời thầy giáo , cô giáo 
Hoạt động 2 : Thảo luận 4.
Mt : Học sinh nhận biết ngoài việc bản thân lễ phép , vâng lời thầy cô giáo , em còn có trách nhiệm khuyên lơn , giúp đỡ bạn thực hiện tốt như em .
Giáo viên nêu yêu cầu của BT4.
+ Em sẽ làm gì nếu bạn em chưa lễ phép vâng lời thầy giáo , cô giáo ?
* Giáo viên kết luận : Khi bạn em chưa lễ phép , chưa vâng lời thầy cô giáo , em nên nhắc nhở nhẹ nhàng và khuyên bạn không nên như vậy. 
Hoạt động 3: Vui chơi 
Mt : Học sinh hát múa về chủ đề “ Lễ phép vâng lời thầy cô giáo ”
Cho Học sinh hát bài “ Con cò bé bé ”
Học sinh thi đua hát cá nhân , hát theo nhóm .
Giáo viên gọi Học sinh đọc 2 câu thơ cuối bài .
Cho Học sinh đọc câu thơ .
Học sinh lập lại tên bài học 
- Hs theo dâi
Học sinh xung phong kể chuyện .
Cả lớp nhận xét , bổ sung ý kiến .
Học sinh chia nhóm thảo luận 
Cử đại diện nhóm lên trình bày , cả lớp trao đổi nhận xét .
- HS nh¾c l¹i kÕt luËn
3 HS h¸t, nhãm h¸t
Học sinh đọc : 
“ Thầy cô như thể mẹ cha
Vâng lời lễ phép mới là trò ngoan ”
 4.Củng cố dặn dò : 4-5,
Ta vừa học bài gì ? 
Nhận xét tiết học , tuyên dương Học sinh hoạt động tốt .
- Thực hiện tốt những điều đã học .
Tuần 21,22 nghỉ tết nguyên đán
TuÇn: 23 Thø hai ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2014
§¹o ®øc
EM VÀ CÁC BẠN D¹y líp 1A,1B,1C
I . MỤC TIÊU :
- Học sinh hiểu : Trẻ em có quyền được học tập , có quyền được vui chơi , có quyền được kết giao bạn bè . Cần phải đoàn kết thân ái với bạn khi cùng học cùng chơi .
- Hình thành cho Học sinh : kỹ năng nhận xét , đánh giá hành vi của bản thân và người khác khi học khi chơi với bạn . Hành vi cư xử đúng với bạn .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Mỗi Học sinh có 3 bông hoa để chơi TC “ Tặng hoa ” , Giáo viên có một lẳng hoa nhỏ để đựng hoa khi chơi 
Bút màu , giấy vẽ , phần thưởng cho 3 Học sinh .
III. CÁC HOẠT ơĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn

File đính kèm:

  • docGIAO_AN.doc