Giáo án Công nghệ 9 - Phan Quang Hiệp - Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 2)

- Chia nhóm thực hành

- Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành.

- Nêu rõ tiêu chí đánh giá?

- Gọi học sinh giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện?

- Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ mạch điện công tơ điện trong SGK.

- Mạch điện có bao nhiêu phần tử? Kể tên những phần tử đó?

- Nguồn điện được nối với những đầu nào của công tơ điện?

- Phụ tải được nối với đầu nào của công tơ điện?

 

- Dựa vào kết quả phân tích mạch điện công tơ điện ở trên GV hướng dẫn học sinh nối mạch điện theo sơ đồ mạch điện công tơ hình 4-2 SGK.

 

doc2 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 29/12/2014 | Lượt xem: 3835 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Phan Quang Hiệp - Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện (Tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 07	 Ngày soạn: 27-09-2014
Tiết : 07	 Ngày dạy : 29-09-2014
Bài 4: THỰC HÀNH: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (T2)
I. Mục tiêu:
3. Thái độ: - Sau khi học xong học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện.
	 - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện.
2. Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.
 - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dựng bài.
3. Thái độ: - Sau khi học xong học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện.
	 - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Một số loại đồng hồ đo điện.
2. HS: - Xem lại cách dùng Ampekế và Vônkế.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: - KIểm tra công tác chuẩn bị của HS.
3. Đặt vấn đề: Để tính toán được lượng điện năng mà gia đình sử dụng trong một thời gian nhất định thì ta dùng dụng cụ gì và nó dùng như thế nào thì chúng ta cùng vào bài hôm nay để tìm hiểu. 
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động1: Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ đo điện:
- Làm việc theo nhóm theo những nội dụng 
- HS chu1` ý lắng nghe.
- Lần lượt lên đọc kí hiệu.
- HS tiến hành nghiên cứu sơ đồ.
- Làm vào bảng SGK (19)
- Nguồn điện được nối với đầu 1 và 3 của công tơ điện.
- Phụ tải được nối với đầu 2 và 4 của công tơ điện.
- Tiến hành đo điện năng.
- HS theo dõi GV làm mẫu.
- Làm theo hướng dẫn của GV.
- Chia nhóm thực hành
- Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành.
- Nêu rõ tiêu chí đánh giá?
- Gọi học sinh giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện?
- Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ mạch điện công tơ điện trong SGK.
- Mạch điện có bao nhiêu phần tử? Kể tên những phần tử đó?
- Nguồn điện được nối với những đầu nào của công tơ điện?
- Phụ tải được nối với đầu nào của công tơ điện?
- Dựa vào kết quả phân tích mạch điện công tơ điện ở trên GV hướng dẫn học sinh nối mạch điện theo sơ đồ mạch điện công tơ hình 4-2 SGK.
- Hướng dẫn học sinh, làm mẫu cách đo điện năng tiêu thụ của mạch điện theo các bước sau:
+ Đọc và ghi chỉ số của công tơ trước khi tiến hành đo.
+ Quan sát tình trạng làm việc của công tơ.
+ Tính kết quả tiêu thụ điện năng sau 30’
- Đi tới các nhóm để hướng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc.
Hoạt động 2: Củng cố, hướng dẫn về nhà:
- HS thảo luận và tiến hành làm nhóm theo sự hướng dẫn của GV.
- HS ghi bài vào vở.
- HS chú ý lắng nghe.
- Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành.
- Cho HS ghi kết quả đo vào vở.
- GV nhấn mạnh lại trình tự và thao tác đo.
- Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo.
- Đọc và xem lại phần 2 sử dụng đồng hồ để giờ sau viết báo cáo thực hành.
- Chuaån bò noäi dung cho phaàn tieáp theo. 
5. Ghi bảng:
2.Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện.
a) Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện:
- Đọc và giải thích các kí hiệu ghi trên công tơ.
- Nối mạch điện thực hành.
- Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.
Số TT
Tên các phần tử
1
Công tơ
2
Ampe kế 
3
Phụ tải
4
Vôn kế
5
Dây dẫn
- Sơ đồ mạch điện hình 4-2 SGK.
b) Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện:
B4: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện: 
- Nghiên cứu sơ đồ mạch điện công tơ điện hình 4-2 SGK/20: Mạch điện có 4 phần tử: Công tơ điện, công tắc, Ampe kế, phụ tải.
- Các phần tử được mắc nối tiếp với nhau.
IV. Rút kinh nghiệm:.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan 7 CN 9 tiet 7 nam 20142015.doc
Giáo án liên quan