Giáo án các môn Lớp 1 - Tuần 5 - Năm học 2015-2016

Hoạt động của giáo viên

I. Kiểm tra bài cũ

- Gọi 1 hs lên bảng viết các số 7

- Nhận xét

II. Bài mới

1. Kiến thức cở bản (Sách Luyện tập Toán)

Bài 1: (tr 18)

- Đọc y/c bài, phân tích y/c

- Cho hs làm bài

- Chữa bài

Bài 2: (tr19)

- Đọc y/c bài, phân tích y/c

- Cho hs làm bài

- Chữa bài

- Chốt: dãy số (1) là dãy số tăng, dãy số (2) là dãy số giảm.

Bài 3: (tr19)

- Đọc y/c bài , phân tích bài

- HD mẫu

- Cho hs làm bài

- Chữa bài

2. Kiến thức nâng cao

Bài 4 (tr.17) Sách Giúp em giỏi Toán 1.

- Nêu đề bài.

- Y/c hs nêu cách làm

- Y/c hs làm bài cá nhân.

- Chữa bài, nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét giờ học

 

doc21 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 23/12/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án các môn Lớp 1 - Tuần 5 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
àn bài: cá nhân, lớp
- HS nhận xét, GV nhận xét.
- GV hướng dẫn cách học bài ở nhà
- GV nhận xét giờ học
------------------------------------------------
Tiết 7 : Âm nhạc
Giáo viên bộ môn 
------------------------------------------------
Tiết 8 : Học Kỹ năng sống
(Soạn quyển riêng)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2015
Tiết 1+ 2 : Tiếng Việt
ÂM /G/ 
 (STK Tiếng Việt tr 155 – 159)
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.
- Phân tích tiếng ga.
- Viết được chữ g,ga.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
a. Giới thiệu âm mới
- Thay âm b bằng âm g, em được tiếng gì ?
- Phát âm tiếng ga 4 mức độ
b. Phân tích tiếng /ga/
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng /ga/
- Biết g là phụ âm
c. Vẽ mô hình tiếng /ga/
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ g in thường
- Viết và mô tả chữ g gồm một nét tròn, 1 nét cong dưới.
b. Hướng dẫn viết chữ g viết thường
- Giới thiệu chữ g viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết qua ba điểm toạ độ.
- Viết bảng con chữ g viết thường
c. Viết tiếng có âm đầu g
- Đưa âm g vào mô hình
- Đưa tiếng ghê vào mô hình
- âm g đứng trước âm e và ê phải ghi bằng con chữ gh (gọi là gờ kép ) 
- Giới thiệu cách viết chữ gh 
- Đưa tiếng ghế vào mô hình
d. Viết vở Em tập viết
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
ga, gà, gá, gả, gã, gạ
ghê, ghề, ghế, ghể, ghễ, ghệ
b. Đọc SGK
(đọc theo quy trình)
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
ghê, ghế
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
bé kê ghế dễ ghê
------------------------------------------------
Tiết 3: Toán 
SỐ 7 (tr.28)
A. Mục tiêu
- Học sinh biết 6 thêm 1 được 7, viết số 7.	
- Biết đọc, đếm được từ 1 đến 7
- Biết so sánh các số trong phạm vi 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
B. Chuẩn bị: sgk, bộ đồ dùng
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 1 hs lên bảng viết các số 1,2 3,4,5,6
- Nhận xét
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2.Giới thiệu số 7
- Cho hs quan sát tranh sgk
H: Có mấy bạn đang chơi cầu trượt?
H: Có thêm mấy bạn đang chạy tới?
H: Có 6 bạn thêm 1 bạn nữa, tất cả có mấy bạn?
- Yêu cầu hs lấy ra 6 HV, sau đó lấy thêm 1 HV nữa
H: 6 HV thêm 1 HV là mấy HV?
- Cho hs quan sát các tranh vẽ còn lại và giải thích: “Sáu chấm tròn thêm một chấm tròn là bảy chấm tròn; sáu con tính thêm một con tính là bảy con tính”
- Kết luận: Bảy bạn nhỏ, bảy HV, bảy chấm tròn, bảy con tính; đều có số lượng là bảy
- GV giới thiệu chữ số 7 và cách viết
- Cho hs tìm và gài số 7
- Cho hs đếm từ 1 đến 7 và ngược lại
3. Thực hành
Bài 1: Viết số 7
- GV hướng viết số 7
- Cho hs viết số 7 vào vở
- Nhận xét
Bài 2: Sô?
- Yêu cầu hs quan sát từng tranh và điền số vào ô trống
- Cho hs làm bài và nêu kết quả
- Nhận xét, chữa bài
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống
- Yêu cầu hs quan sát từng dãy số và diền số thích hợp vào ô trống
- Cho hs làm bài và đọc từng dãy số
Bài 4: ( hs khá giỏi )
- Gọi hs nêu y/c bài
- Cho hs làm bài
- Gọi 2 em lên bảng làm
- Nhận xét, chữa bài
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Dặn: xem trước bài sau
- 1 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con
- Lắng nghe
- Quan sát tranh
- Có 6 bạn đang chơi
- Có 1 bạn đang chạy tới
- Tất cả có 7 bạn
- HS thực hành
- Có 7 HV
- Quan sát 2 tranh còn lại
- HS nêu
- Quan sát
- Tìm và gài số 7
- Quan sát
- HS làm bài
- Quan sát tranh
- Lớp làm bài và nêu kết quả
- Quan sát từng dãy số và điền số vào ô trống
- HS đọc lần lượt từng dãy số
- HS nêu y/c bài
- HS làm bài
7 > 6 2 2 6 < 7
7 > 3 5 4 7 = 7
------------------------------------------------
Tiết 4 : Mĩ thuật
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 5 : Ôn Toán
ÔN : SỐ 7 
A. Mục tiêu
- Củng cố cho học sinh về: viết số 7; biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7; biết cấu tạo của số 7.
- Rèn kĩ năng viết số cho học sinh
B. Đồ dùng dạy học
- Sách Luyện tập Toán
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 1 hs lên bảng viết các số 7
- Nhận xét
II. Bài mới
1. Kiến thức cở bản (Sách Luyện tập Toán)
Bài 1: (tr 18)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
Bài 2: (tr19)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
- Chốt: dãy số (1) là dãy số tăng, dãy số (2) là dãy số giảm.
Bài 3: (tr19)
- Đọc y/c bài , phân tích bài
- HD mẫu
- Cho hs làm bài	
- Chữa bài
2. Kiến thức nâng cao
Bài 4 (tr.17) Sách Giúp em giỏi Toán 1.
- Nêu đề bài.
- Y/c hs nêu cách làm
- Y/c hs làm bài cá nhân.
- Chữa bài, nhận xét.
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài, nêu kết quả
Đáp số: hs viết số 7 vào các ô trống
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài
Đáp số: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 
 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7
 7 <- 6 <- 5 <- 4 <- 3 <- 2 <- 1
- Phân tích y/c bài
- quan sát, lắng nghe
- HS làm bài, chữa bài
Đáp số: hs viết số 8 vào các ô trống
- Hs thực hiện
------------------------------------------------
Tiết 6 : Thể dục
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 7 : Ôn Tiếng Việt 
K, KÊ, CÀ KÊ
A. Mục tiêu
- HS viết được các chữ k, kê, cà kê đúng độ cao, đúng cỡ chữ
- HS viết chính tả: bé kể cà kê theo đúng quy trình
 - Giáo dục HS tính cẩn thận
B. Đồ dùng dạy học
- Vở v1, v2
C. Các hoạt động dạy học
Nội dung
Cách thức tiến hành
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Luyện viết
 a. Viết vở tập viết phần ở nhà(12 phút)
 k, kê, cà kê
 Nghỉ giữa giờ (5 phút)
 b. Viết chính tả (20 phút)
 - Viết bảng con: kể cả
 - Viết vở luyện viết: bé kể cà kê
3. Củng cố dặn dò (2 phút)
- GV giới thiệu bài trực tiếp
- GV nêu nhiệm vụ, nhắc HS chỉnh sửa lại tư thế ngồi viết
- HS viết vào vở tập viết theo mẫu
- GV nhận xét 1 một số bài viết.
- GV nhắc lại quy trình viết chính tả
- GV đọc từng tiếng
- HS nhắc lại tiếng
- HS phân tích tiếng
- HS viết vào bảng con
- HS đọc trơn tiếng vừa viết
- GV đọc từng tiếng để HS viết vào vở
(quy trình thực hiện tương tự như viết bảng con)
- GV nhận xét 1 số bài
- GV nhận xét giờ học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2015
Tiết 1: Toán 
SỐ 8 (tr.30)
A. Mục tiêu
- Học sinh biết 7 thêm 1 được 8, viết số 8
- Biết đọc, đếm được từ 1 đến 8
- Biết so sánh các số trong phạm vi 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8
B. Chuẩn bị: sgk, bộ đồ dùng
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 1hs lên bảng viết các số: 1,2,3,4,5,6,7
- Nhận xét
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Giới thiệu số 8
- Yêu cầu hs quan sát tranh trong sgk
H: Có mấy bạn đang chơi nhảy dây?
H: Có mấy bạn đang chạy tới
H: 7 bạn đang chơi thêm 1 bạn nữa là mấy bạn?
- Yêu cầu hs quan sát các tranh còn lại
H: 7 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là mấy chấm tròn?
H: 7 con tính thêm 1 con tính là mấy con tính?
- Kết luận: Tám hs, tám chấm tròn, tám con tính đều có số lượng là 8
- GV hướng dẫn viết số 8
- GV hướng dẫn đếm từ 1 đến 8 và ngược lại
3. Thực hành
Bài 1: Viết số 8
- GV hướng dẫn viết số 8
- Cho hs viết số 8 vào vở
- Nhận xét
Bài 2: Số?
- Yêu cầu hs quan sát các tấm bìa và đếm số lượng, điền số vào ô trống
- Cho hs làm bài và nêu kết quả
- Nhận xét
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống
- Yêu cầu hs quan sát 2 dãy số, điền số thích hợp vào từng ô trống
- Gọi hs đọc 2 dãy số
Bài 4: ( HS khá giỏi )
- Cho hs nêu y/c bài tập
- Cho hs làm bài
- Gọi 2 hs lên bảng làm bài
- Nhận xét, chữa bài
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Dặn: Luyện viết số 8
- 1HS lên bảng viết
- Lắng nghe
- Quan sát tranh
- Có 7 bạn đang chơi
- Có 1 bạn đang tới
- Tất cả là 8 bạn
- Quan sát các tranh còn lại
- 7 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 8 chấm tròn
- 7 con tính thêm 1 con tính là 8 con tính
- HS nhắc lại
- Quan sát
- HS đọc (xuôi-ngược)
- Quan sát
- HS viết số 8
- Quan sát từng tấm bìa, điền số vào ô trống
- HS nêu kết quả
- Quan sát từng dãy số, điền số thích hợp vào từng ô trống
- HS đọc từng dãy số (xuôi - ngược)
- Nêu y/c bài
- HS làm bài, 2 em lên bảng
8 > 7 8 > 6 5 < 8 8 = 8
7 5 8 > 4
------------------------------------------------
Tiết 2: Âm nhạc
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 3 + 4 : Tiếng Việt
ÂM /H/
(STK Tiếng Việt tr 159 – 161 )
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(h là phụ âm )
- Phân tích tiếng ha.
- Viết được chữ h,ha.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
- Thay âm /g/ bằng âm /h/, em được tiếng gì ?
- Phát âm tiếng ha 4 mức độ
b. Phân tích tiếng /ha/
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng /ha/
c. Vẽ mô hình tiếng ha
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ /h/ in thường
- Viết và mô tả chữ /h/ gồm một nét đứng, 2 Chiếm lĩnh ngữ âm 
b. Hướng dẫn viết chữ h viết thường
- Giới thiệu chữ /h/ viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết qua ba điểm toạ độ.
- Viết bảng con chữ h viết thường
c. Viết tiếng có âm đầu /h/
- Đưa âm h vào mô hình
- Thay âm đầu h bằng các những âm đã học ba, ca, cha, da, đa, ga
- Thêm thanh vào chữ ha
d. Viết vở Em tập viết	
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
ha, hà, há, hả, hã, hạ
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
hà, hả hê
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
bé hà kể. bà để bé kể, bà hả hê.
------------------------------------------------
Tiết 5 : Ôn Tiếng Việt
ÔN : ÂM G
I- Mục tiêu: 
- Củng cố hs đọc 1 cách chắc chắn bài Âm g
- HS yêu thích môn học.
II-Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Đọc : g, ga, gà,ghế,ghẹ
- Đọc và phân tích
HS nối tiếp đọc và phân tích; cá nhân, nhóm, cả lớp.
GV chỉnh sửa
Đọc câu
Bà à, bà để bé kê ghế
Bé kê ghế dễ ghê, bà ạ.
HS đọc : cá nhân, nhóm, lớp
GV cùng HS chỉnh sửa
3. Đọc cả bài
 - HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
 - Nhận xét hs đọc 
 III. Củng cố - dặn dò
 - Nhận xét giờ học: Tinh thần học tập
- Chuẩn bị bài sau
- H đọc bài 
+ H đọc cá nhân
+ H đọc theo bàn
+ H đọc theo dãy, cả lớp
------------------------------------------------
Tiết 6 : Ôn Tiếng Việt 
ÔN : ÂM H
I- Mục tiêu: 
- Củng cố hs đọc 1 cách chắc chắn bài Âm h
- HS viết đúng, đều, đẹp h, hề, hẹ
- HS rèn luyện kĩ năng viết
- GD tính cẩn thận khi ngồi viết.
II-Các hoạt động dạy- học.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Đọc : h, hề, hẹ
- Đọc và phân tích
HS nối tiếp đọc và phân tích; cá nhân, nhóm, cả lớp.
GV chỉnh sửa
2. Đọc câu
Bé hà kể
Bà để bé kể,
bà hả hê.
HS đọc : cá nhân, nhóm, lớp
GV cùng HS chỉnh sửa
3. Đọc cả bài
 - HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
 - Nhận xét hs đọc 
4. Viết bài
- GV viết mẫu trên bảng lớp kết hợp hướng dẫn quy trình viết 
 h, hề, hẹ
- GV cùng HS nhận xét.
5 - Luyện viết vở ô li. 
Viết k : 2 dòng
 ke: 2 dòng
 kê: 2 dòng
- GV hướng dẫn HS yếu
6- Chữa bài.
- GV nhận xét 1 số bài .
7- Củng cố -dặn dò .
- Nhận xét tiết học. 
- Chuẩn bị bài sau	
- H đọc bài 
+ H đọc cá nhân
+ H đọc theo bàn
+ H đọc theo dãy, cả lớp
- HS luyện bảng con 
- H viết bài vào vở
------------------------------------------------
Tiết 7 : Thể dục
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 8 : Ôn Toán
ÔN : SỐ 8
A. Mục tiêu
- Củng cố cho học sinh về: viết số 8; biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8; biết cấu tạo của số 8.
- Rèn kĩ năng viết số cho học sinh
B. Đồ dùng dạy học
- Sách Luyện tập Toán
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiến thức cở bản (Sách Luyện tập Toán)
Bài 4 (tr.20)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
Bài 5(tr.20)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
- Chốt: dãy số (1) là dãy số tăng, dãy số (2) là dãy số giảm.
Bài 6 (tr.20)
- Đọc y/c bài , phân tích bài
- HD mẫu
- Cho hs làm bài	
- Chữa bài
II. Bài tập phát triển ( Sách nâng cao)
Bài 4: Khoanh vào số lớn nhất ở mỗi hàng
a, 1 , 3 , 7 b, 6 , 4 , 1 
c, 3 , 8 , 5 d, 0 , 2 , 4 
- Đọc bài toán, phân tích y/c bài
- Cho hs làm bài
II. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài, nêu kết quả
Đáp số: hs viết số 7 vào các ô trống
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài
Đáp số: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 
 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7
 7 <- 6 <- 5 <- 4 <- 3 <- 2 <- 1
- Phân tích y/c bài
- quan sát, lắng nghe
- HS làm bài, chữa bài
Đáp số: hs viết số 8 vào các ô trống
- Lắng nghe
- HS làm bài, chữa bài
Đáp số: a, khoanh 7 b, khoanh 6 
 c, khoanh 8 d, khoanh 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2015
Tiết 1 + 2: Tiếng Việt 
ÂM /i/
(STK Tiếng Việt tr 162 – 165)
 I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(i là nguyên âm )
- Phân tích tiếng bi.
- Viết được chữ i,bị, bi đá.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm
- Trong mô hình tiếng ba Thay âm a bằng âm i, em được tiếng gì ?
- Phát âm tiếng bi 4 mức độ
b. Phân tích tiếng bi
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng bi.
- i là nguyên âm
c. Vẽ mô hình tiếng bi
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ i in thường
- Viết và mô tả chữ i gồm một nét đứng ngắn 
b. Hướng dẫn viết chữ i viết thường
- Giới thiệu chữ i viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết qua ba điểm toạ độ.
- Viết bảng con chữ i viết thường
c. Viết tiếng có âm i
- Đưa âm bi vào mô hình
- Thay âm đầu b bằng các những âm đã học ki
- âm c đứng trước âm e và ê phải ghi bằng con chữ k nên gọi là luật chính tả e, ê, i
- Đưa tiếng ghi vào mô hình
- âm g đứng trước âm i cũng như đứng trước âm e và ê phải ghi bằng con chữ gh (gọi là gờ kép ) 
d. Viết vở Em tập viết	
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
bi, bì, bí, bỉ, bĩ, bị
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
ghi, kể
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
chị chi à, chị kể đi, bé ghi.
------------------------------------------------
Tiết 3: Tự nhiên và xã hội
Giáo viên bộ môn
------------------------------------------------
Tiết 4 : Toán
SỐ 9 (tr.32)
A. Mục tiêu
- Học sinh biết 8 thêm 1 được 9, viết số 9.
- Biết đọc, đếm được từ 1 đến 9
- Biết so sánh các số trong phạm vi 9, biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.
B. Chuẩn bị: sgk, bộ đồ dùng
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra bài cũ
- Gọi hs lên bảng viết các số: 5,6,7,8
- Nhận xét
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Giới thiệu số 9
- Yêu cầu hs quan sát tranh trong sgk
H: Có mấy bạn đang chơi trò chơi?
H: Có mấy bạn đang chạy tới?
H: 8 bạn đang chơi thêm 1 bạn nữa là mấy bạn?
- Yêu cầu hs quan sát các tranh còn lại
H: 8 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là mấy chấm tròn?
H: 8 con tính thêm 1 con tính là mấy con tính?
- KL: Chín hs, chín chấm tròn, chín con tính đều có số lượng là 9
- GV hướng dẫn viết số 9
- GV hướng dẫn đếm từ 1 đến 9 và ngược lại
3. Thực hành
Bài 1: Viết số 9
- GV hướng dẫn viết số 9
- Cho hs viết số 9 vào vở
- Gọi 1 hs lên bảng viết
- Nhận xét
Bài 2: Số?
- Yêu cầu hs quan sát các tranh và đếm số lượng, điền số vào ô trống
- Cho hs làm bài và nêu kết quả
- Nhận xét
Bài 3: Điền >, <, =
- Cho hs làm bài
- Gọi 1 em lên bảng
- Nhận xét
Bài 4: Số?
- Hướng dẫn hs làm bài
- Gọi 1 em lên bảng làm
- Nhận xét, chữa bài
Bài 5: ( hs khá giỏi )
- Nêu y/c bài, phân tích y/c bài
- Cho hs làm bài
- Nhận xét, chữa bài
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Dặn: Luyện viết số 9
- 1 HS lên bảng viết
- Lắng nghe
- Quan sát tranh
- Có 8 bạn đang chơi
- Có 1 bạn đang tới
- Tất cả là 9 bạn
- Quan sát các tranh còn lại
- 8 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 9 chấm tròn
- 8 con tính thêm 1 con tính là 9 con tính
- HS nhắc lại
- Quan sát
- HS đọc (xuôi-ngược)
- Quan sát
- HS viết số 9
- 1 hs sinh lên bảng viết
- Quan sát từng hình, điền số vào ô trống
- HS nêu kết quả
- HS làm bài, 1 em lên bảng
8 8
9 > 8 8 7
9 = 9 7 6
- Theo dõi
- 1 em lên bảng làm bài
8 < 9 7 < 8 7 < 8 < 9
9 > 8 8 > 7 6 < 7 < 8
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài
------------------------------------------------
Tiết 5 : Ôn Toán
ÔN : SỐ 7 , 8 ,9
A. Mục tiêu
- Củng cố cho học sinh về: viết số 7, 8 , 9; biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9; biết cấu tạo của số 9.
- Rèn kĩ năng viết số cho học sinh
B. Đồ dùng dạy học
- Sách Luyện tập Toán
- Toán nâng cao lớp 1 (NXBGD)
C. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra bài cũ
- Gọi hs lên bảng viết các số:7,8, 9
- Nhận xét
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. HD ôn tập
1. Kiến thức cở bản (Sách Luyện tập Toán )
Bài7: (tr 21)
- Đọc y/c bài , phân tích bài
- Cho hs làm bài, gọi 2 hs lên bảng làm bài
- Chữa bài
Bài 8: (tr 21)
- Đọc y/c bài, phân tích y/c
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
Bài 9: (tr 22)
- Đọc y/c bài , phân tích bài
- Cho hs làm bài
- Chữa bài
2. Bài tập phát triển (Sách nâng cao)
Xếp các số 1 , 8 , 5 , 3 , 6 theo thứ tự tăng dần
- Đọc bài toán, phân tích y/c bài
- Cho hs làm bài
III. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Phân tích y/c bài
- 2HS làm bài, chữa bài
Đáp số:
6 < 9 8 = 8 6 < 7
9 > 6 8 > 6 9 = 9
7 5
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài
Đáp số: hs viết 7,8,9 (mỗi số viết 2 dòng)
- Phân tích y/c bài
- HS làm bài, chữa bài
- Hs viết khoanh vào các số đúng với số lượng đồ vật ở trong tranh.
- Lắng nghe
- HS làm bài, chữa bài
Đáp số: 1 , 3 , 5 , 6 , 8
------------------------------------------------
Tiết 6 : Sinh hoạt Sao
Phụ trách Đội
------------------------------------------------
Tiết 7 : Mĩ thuật
Giáo viên bộ môn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2015
Tiết 1 + 2: Tiếng Việt 
ÂM /gi/ 
(STK Tiếng Việt tr 166 – 169)
I. Mục đích yêu cầu	
Giúp hs:	
- Biết phân biệt nguyên âm, phụ âm.(gi là phụ âm )
- Phân tích tiếng gia.
- Viết được chữ gi,gia, giả da.
- Viết vở em tập viết
II. Đồ dùng
SGK, VETV, BC, Vở chính tả.
III. Các hoạt động dạy học	
Tên việc
Nội dung hoạt động
Điều chỉnh / Bổ sung
Việc 1: Chiếm lĩnh đối tượng
- Trong mô hình tiếng ba Thay âm b bằng âm gi, em được tiếng gì ?
- Phát âm tiếng gia 4 mức độ
b. Phân tích tiếng gia
- Nhận biết phần đầu, phần vần
- Nhận biết âm đã học, chưa học của tiếng gia.
- gi là phụ âm
c. Vẽ mô hình tiếng gia
Việc 2 : Viết
a. Giới thiệu chữ gi in thường
- Viết và mô tả chữ gi gồm một nét như chữ g và 1 nét như chữ i 
b. Hướng dẫn viết chữ gi viết thường
- Giới thiệu chữ gi viết thường
- Viết mẫu vừa nói quy trình viết qua ba điểm toạ độ.
- Viết bảng con chữ gi viết thường
c. Viết tiếng có âm gi
- Đưa âm gi vào mô hình
d. Viết vở Em tập viết	
Việc 3 : Đọc
a. Đọc chữ trên bảng lớp
gia / da già / dà
giá / dá giả / dả
giã / dã giạ / dạ
b. Đọc SGK
- Đọc thầm
- T đọc mẫu
- Đọc ĐT
- Đọc cá nhân
- Thi đọc nhóm
Việc 4 :Viết chính tả
a. Viết bảng con
gì / dì
gì / ghì
b. Viết vở chính tả theo quy trình 
- gì hả bé ?
- dì bế bé, dì ghì bé.
------------------------------------------------
Tiết 3: Toán
SỐ 0 (tr.34)
A. Mục tiêu
- 

File đính kèm:

  • docgiao_an_cac_mon_lop_1_tuan_5_nam_hoc_2015_2016.doc
Giáo án liên quan