Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2019 môn Toán - Mã đề 202 - Trường THPT N.T.Minh Khai

Câu 29: Tìm tất cà các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y=-x+5 cắt đồ thị hàm số y=x^3+2mx^2+3(m-1)x+5 tại ba điềm phân biệt.

A. [(m<1@m>2).

B. [{(m≠2/3@m≤1)┤┤.

C. [(m≠2/3@m<1@m>2).

D. [(m≤1@m≥2).

Câu 30: Cho hình lập phương ABCDA^' B^' C^' D^' có diện tích tam giác BA^' D bằng 2a^2 √3. Tính thể tích V của khối lập phương theo a.

A. V=a^3.

B. V=8a^3.

C. V=2√2 a^3.

D. V=4√2 a^3.

Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B,BC=1/2 AD=a. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy; góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) bằng α sao cho tanα=√15/5. Tỉnh thể tích khối chóp S.ACD theo a.

A. V_(S,ACD)=a^3/2.

B. V_(S,ACD)=a^3/3.

C. V_(S.ACD)=(a^3 √2)/6.

D. V_(S.ACD)=(a^3 √3)/6.

Câu 32: Cho hinh thang ABCD vuông tại A và B;AB=a,AD=3a và BC=2a. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang ABCD (kể cả các điểm trong của nó) quanh đường thẳng BC.

A. V=8/3 πa^3.

B. V=3πa^3.

C. V=7/3 πa^3.

D. V=2πa^3.

 

pdf5 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2019 môn Toán - Mã đề 202 - Trường THPT N.T.Minh Khai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdfde_thi_thu_thpt_quoc_gia_lan_1_nam_2019_mon_toan_ma_de_202_t.pdf
Giáo án liên quan