Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đợt 1 môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề 6 (Có hướng dẫn chấm)

Câu 1: ( 1,5 điểm)

 Tại sao nói từ những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á?

Câu 2: ( 1,5 điểm)

Nêu những dẫn chứng, chứng tỏ nền kinh của Mỹ giữ ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản từ 1945 – 1973?

Câu 3: ( 3 điểm)

Nêu những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1920 đến 1930? Vai trò quan trọng, công lao to lớn của Người đối cách mạng Việt Nam thời kì này?

Câu 4: ( 4 điểm)

 Trình bày hoàn cảnh, nội dung của Hội nhị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Tại sao nói Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

 

doc8 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đợt 1 môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề 6 (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁP HUYỆN ĐỢT 1
Năm học 2015 - 2016
Môn thi: Lịch Sử - Lớp 9
Thời gian làm bài:120. phút (không kể thời gian giaođề)
Câu 1: ( 1,5 điểm) 
 Tại sao nói từ những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á?
Câu 2: ( 1,5 điểm)
Nêu những dẫn chứng, chứng tỏ nền kinh của Mỹ giữ ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản từ 1945 – 1973? 
Câu 3: ( 3 điểm)
Nêu những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1920 đến 1930? Vai trò quan trọng, công lao to lớn của Người đối cách mạng Việt Nam thời kì này? 
Câu 4: ( 4 điểm)
 Trình bày hoàn cảnh, nội dung của Hội nhị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Tại sao nói Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
-------------- HẾT-----------
 (Đề thi gồm có 01 trang)
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh:.; Số báo danh
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn thi : Lịch sử - Lớp 9
Câu 1: ( 1,5 điểm) 
 Tại sao nói từ những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á? 
Ý
Đáp án
Điểm
Nói từ những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á là vì:
Tử đầu những năm 90 của thế kỉ XX, chiến tranh lạnh kết thúc và vấn đề Campuchia được giải quyết, tình hình chính trị của khu vực Đông Nam Á được cải thiện. Xu hướng nổi bật là mở rộng thành viên ASEAN.
 Ngày 28/7/1995, Việt Nam thành viên thứ 7 của ASEAN. Tháng 9/ 1997, Lào và Mianma gia nhập. Tháng 4/ 1999, Campuchia tở thành viên thứ 10 của tổ chức này. Lần đầu tiên trong lịch khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất. Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh nhằm xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh.Năm 1992, ASEAN quyết định Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do( AFTA); 1994 lập diễn đàn khu vực với 23 nước trong và ngoài khu vực tham gia nhằm tạo một môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển của Đông Nam Á.=> Một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á.
0,5 đ
1 đ
Câu 2: ( 1,5 điểm)
Nêu những dẫn chứng, chứng tỏ nền kinh của Mỹ giữ ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản từ 1945 – 1973? 
Ý
Đáp án
Điểm
* Phát triển mạnh mẽ về kinh tế: Sau chiến tranh thế giới thứ II, nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh
- Công nghiệp: năm 1948 sản lượng CN Mĩ chiếm  56,48% tổng sản lượng CN TG.
- Nông nghiệp: Năm 1949, Sản lượng NN = hai lần sản lượng của Anh, Pháp, Đức, Italia,Nhật cộng lại.
- Tài chính: nắm ¾ dự trữ vàng của thế giới, là chủ nợ duy nhất của thế giới.
- Mỹ nắm  hơn 50% số tàu biển. 
- Quân sự: có lực lượng mạnh nhất trong các nước tư bản, độc quyền về vũ khí nguyên tử.
è Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mỹ trở thành trung tâm kinh tế -tài chính lớn nhất thế giới.
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 3: ( 3 điểm)
Nêu những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1920 đến 1930? Vai trò quan trọng, công lao to lớn của Người đối cách mạng Việt Nam thời kì này? 
Ý
Đáp án
Điểm
1
Hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1920 đến 1930
- Hoàn cảnh Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước,Tháng 7 -1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc – con đường cách mạng vô sản
0,25đ
- Tháng 12- 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động cách mạng của người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin, từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản đầu tiên ở Việt Nam..
0,25đ
- Tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo “người cùng khổ”, viết bài cho báo “Nhân đạo”, viết “bản án chế độ thực dân Pháp”. Các sách báo trên được bí mật chuyển về VN nhằm thức tình lòng yêu nước của nhân kêu gọi nhân dân đấu tranh, tố cáo tội ác của thực dân Pháp, truyền bá chủ nghĩa Mác – lênin, cho nhân dân Việt Nam hiểu về cách mạng tháng 10 Nga.
0,25đ
Tháng 6- 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mà nòng cốt là tổ chức Cộng sản đoàn (6- 1925)
0,25đ
..Tiếp đó Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị cho hội viên của Việt Nam Thanh niên... Những hoạt động đó được coi là bước chuẩn bị quan trọng về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở VN sau này
0,25đ
- Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thực hiện phong trào “Vô sản hóa”, qua phong trào, chủ nghĩa Mác-Lê nin ngày càng được truyền bá rộng rãi vào trong phong trào công nhân và trong phong trào yêu nước
- Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản vào cuối năm 1929làm cho phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân kết thành một làn sóng cách mạng, ba tổ chức ra đời hoạt đông riêng rẽ, công kích tranh giành ảnh hướng của nhau dẫn đến đòi hỏi cấp bách của cách mạng Việt Nam là phải thống nhất các tổ chức Cộng sản thành một chính Đảng Cộng sản duy nhất.
0,25đ
- Bằng uy tín và trình độ của mình Người đã triệu tập Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng (Trung Quốc) từ ngày 3->7/ 2 ( 6/1-> 7/2) năm 1930.Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, Người thông qua bản Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắtlà Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
0,25đ
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu thành công quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức của Nguyễn Ái Quốc cho việc thành lập chính Đảng vô sản ở nước ta, đánh dấu bước ngoặt lịch sử Việt Nam.
0,25đ
2
Vai trò quan trọng, công lao to lớn của Người đối cách mạng Việt Nam thời kì này
- Trong thời kì từ 1920 đến 1930, bằng những hoạt động cách mạng của mình, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy cho cách mạng VN con đường cách mạng đúng đắn, đó là con đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác – lê nin. 
 0,25đ
- Người trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng công sản Việt Nam. Người đã trực tiếp triệu tập và chủ trì hội nghị các tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản Việt Nam
0,25đ
- Với hai kết quả kể trên, Nguyễn Ái Quốc đã giúp cách mạng VN chấm thời kì khủng hoảng về đường lối và lãnh đạo, đồng thời đây cũng là bước chuẩn bị tất yếu , quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lich sử dân tộc VN. 
0.5đ
Câu 4: ( 4 điểm)
 Trình bày hoàn cảnh, nội dung của Hội nhị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Tại sao nói Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?
Ý
Đáp án
Điểm
1
* Hoàn cảnh, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam:
* Hoàn cảnh:
Năm 1929, ở Việt Nam 3 tổ chức cộng sản lần lượt ra đời, phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân kết thành một làn sóng cách mạng dân tộc, dân chủ mạnh mạnh mẽ. Điều đó đánh dấu bước phat triển của phong trào công nhân. Tuy nhiên ba tổ chức công sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành địa bàn, quần chúng, công kích lẫn nhau. Tình hình đó không có lợi cho cách mạng, yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải nhanh chóng thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một chính Đảng duy nhất để lãnh đạo cách mạng.
Trước tình hình ấy được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Aí Quốc từ Xiêm về Cửu Long, Hương Cảng( Trung Quốc) triệu tập Hội nghị gồm các đại biểu của các tổ chức cộng sản để bàn việc hợp nhất thành một đảng, hội nghị diễn ra từ ngày 6/1à7/2/1930. Tham gia hội nghị có đại biểu của Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng.
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
* Nội dung:
- Nguyễn Ái Quốc đã phân tích tình hình thế giới và trong nước, đồng thời phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức và đề nghị hợp nhất thành một Đảng cộng sản.Các đại biểu nhất trí xóa bỏ mọi thành kiến xung đột cũ để thống nhất thành một chính đảng lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.
- Hội nghị thảo luận và thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, trở thành cương lĩnh đầu tiên của Đảng.
- Hội nghị đã bầu ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng và bàn kế hoạch thống nhất các tổ chức trong nước.( đến ngày 24/2/1930 tổ chức Đông Dương công sản liên đoàn đã gia nhập Đảng công sản Việt Nam. Đến đây 3 tổ chức đã thông nhất)
-> Đảng ra đời là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm kết hợp của ba yếu tố chủ nghĩa Mác-lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, đánh dấu bước ngoạt vĩ đại của cách mạng Việt Nam chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo; là bước chuẩn bị mang tính tiên quyết cho những bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam sau này; từ đay cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
2
* Đảng ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam:
- Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử; là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng đứng đầu là Bác Hồ kính yêu của chúng ta.
- Trước năm 1930, phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ra diễn ra liên tục, sôi nổi và quyết liệt song đều bị thất bại vì khủng hoảng về đường lối. Đảng ra đời đã vạch ra đường lối chiến lược cho cách mạng. Đường lối đó là : Trước làm cách mạng dân tộc dân chủ rồi sau tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa. Từ nay cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và có sự lãnh đạo đúng đắn để đi đến thắng lợi.
- Đảng ra đời, xây dựng được một lực lượng mới cho cách mạng mà chủ yếu là liên minh công nông. Cuối thế kỉ XIX, các nhà cách mạng chỉ kêu gọi nhân dân ta chống Pháp, giành độc lập dân tộc, mà không kêu gọi chống phong kiến giao ruộn đất cho dân cày, không chú ý đúng mức đến quyền lợi nông dân; đầu thế kỉ XX, các cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra riêng lẻ không có sự liên kết với nhau. Đảng ra đời đề ra hai nhiệm vụ chiến lược là: “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”. Hai khẩu hiệu này đáp ứng được nguyện vọng của đa số nhân dân, nhất là nông dân nên lôi cuốn được nông dân đi theo cách mạng, xây dựng khối liên minh công nông, tạo ra được một nhân tố cơ bản nữa, đảm bảo thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.
- Đảng ra đời vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn. Trước 1930, nhân dân ta chống Pháp rất anh dũng, nhưng sai lầm về phương pháp. Người thì dùng khởi nghĩa vũ trang (như các chiến sĩ Cần Vương), nhưng khởi nghĩa thường diễn ra lẻ tẻ từng nơi, dễ bị bao vây tiêu diệt. Người thì dùng vũ lực nhưng lại dựa vào sự cầu viện ở nước ngoài (như cụ Phan Bội Châu). Người thì dùng biện pháp cải lương “Cầu xin thực dân Pháp rủ lòng xin” (như cụ Phan Châu Trinh), không biết ai dựa vào sức mạnh của chính mình. Đảng ra đời đã vạch ra phương pháp đấu tranh mới. Đó là dùng phương pháp đấu tranh cách mạng bằng bạo lực của quần chúng theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhờ đó ta biết xây dựng và sử dụng hai lực lượng chính trị, vũ trang để tiến hành khởi nghĩa.
- Đảng ra đời xây dựng được bạn đồng minh mới. Trước năm 1930, nhiều nhà cách mạng Việt Nam ra nước ngoài, tìm lực lượng cứu nước nhưng chưa ai biết đoàn kết với lực lượng cách mạng thế giới. Đảng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của thế giới. Nhờ vậy, từ đó đến nay ta đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ to lớn của các lực lượng cách mạng thế giới,tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù.
=> Với những ý nghĩa to lớn trên ta có thể khẳng định Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,25 đ

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_dot_1_mon_lich_su_lop_9.doc