Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đợt 1 môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề 5 (Có hướng dẫn chấm)

Câu 1: (1.5 điểm)

 Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ? Việt Nam gia nhập ASEAN có thời cơ và thách thức gì ?

Câu 2: (1.5 điểm)

 Trình bày và nhận xét chính sách đối ngoại của Mĩ trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh? Nêu những thất bại và thành công của Mĩ trong chính sách đối ngoại từ năm 1945 đến năm 2000?

 Câu 3 : ( 3 điểm )

 Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có những chuyển biến gì? Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam? Giải thích tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam?

 Câu 4 (4,0 điểm)

 Tại sao nói: “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam” ?

 

doc5 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đợt 1 môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề 5 (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GD&ĐT LƯƠNG TÀI
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN ĐỢT 1
Năm học 2015 – 2016
Môn thi : Lịch Sử lớp 9
Thời gian làm bài 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
Câu 1: (1.5 điểm)
 	Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ? Việt Nam gia nhập ASEAN có thời cơ và thách thức gì ?
Câu 2: (1.5 điểm)
 Trình bày và nhận xét chính sách đối ngoại của Mĩ trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh? Nêu những thất bại và thành công của Mĩ trong chính sách đối ngoại từ năm 1945 đến năm 2000? 
 Câu 3 : ( 3 điểm )
 	Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có những chuyển biến gì? Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam? Giải thích tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam?
 Câu 4 (4,0 điểm)
	Tại sao nói: “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam” ?
HẾT
( Đề thi gồm có 1 trang )
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm .
Họ và tên thí sinh  Số báo danh .
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GD&ĐT LƯƠNG TÀI
HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn thi : Lịch Sử lớp 9
Ý Phần
Đáp án
 Điểm 
Câu 1:* Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động:
- Sau khi giành độc lập nhiều nước Đông Nam Á nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực.
- Ngày 8 tháng 8 năm 1967 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự có mặt của 5 nước: Thái Lan, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a
- Mục tiêu: Phát triển kinh tế văn hóa trên tinh thần nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 
* Việt Nam gia nhập ASEAN thời cơ và thách thức:
- Thời cơ:
+ Có điều kiện hội nhập với nền kinh tế, văn hóa, khoa học kỉ thuật tiên tiến. Mở rộng thị trường.
+ Tạo cơ hội phát triển nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực và trên thế giới.
- Thách thức:
 + Nếu không nắm bắt thời cơ để phát triển thì sẽ bị tụt hậu.
 + Trong quá trình hội nhập dễ bị hòa tan đánh mất bản sắc văn hóa. vì vậy chúng hòa nhập chứ không được hòa tan.
0.5
0.25
0.25
0,25
0,25
Câu 2 :
Ý Phần
Đáp án
 Điểm 
Câu 2: 
-Với tiềm lực kinh tế, quân sự to lớn, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới, với 3 mục tiêu chính: 
+ Một là, ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
+ Hai là, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hoà bình, dân chủ trên thế giới.
+ Ba là, khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.
0,5 điểm
- Để thực hiện chiến lược toàn cầu, Mĩ sử dụng nhiều biện pháp: khởi xướng cuộc “chiến tranh lạnh”, gây ra cuộc chiến tranh xâm lược và bạo loạn, lật đổ chính quyền ở nhiều nơi trên thế giới, tiêu biểu là chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975).
0,25 điểm
- Mĩ đề ra Chiến lược Cam kết và Mở rộng với Mục thiết lập trật tự thế giới “đơn cực”, trong đó Mĩ là siêu cường duy nhất, đóng vai trò lãnh đạo thế giới. 
Vụ khủng bố 11/9/2001 khiến Mĩ phải thay đổi chính sách đối ngoại khi bước vào thế kỉ XXI.
0,25 điểm
- Thất bại:
+ Thất bại trong việc giúp đỡ quân Tưởng và tay sai chống lại ĐCS Trung Quốc, thay vào đó, nhà nước CHDCND Trung Hoa đã ra đời (10/1949).
+ Mĩ cũng đã thất bại trong việc can thiệp vào vấn đề của bán đảo Triều Tiên. 
+ Thắng lợi của cách mạng Cuba (1959) đã lật đổ chế độ thực dân mới của Mĩ ở đất nước này.
+ Đặc biệt là thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1975) đã làm phá sản mọi kế hoạch chiến tranh của Mĩ.
+ Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 
0,5 điểm
- Thắng lợi: + Góp phần làm sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu (1989-1991). 
 + Thắng lợi trong chiến tranh vùng vịnh chống I-rắc (1990-1991).
0,5 điểm
Câu 3 :
Ý Phần
Đáp án
 Điểm 
Câu 3:
* Những chuyển biến của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất :
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các giai cấp trong xã hội Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc thành nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau :
- Giai cấp địa chủ phong kiến : Tiếp tục phân hóa ở nông thôn, câu kết chặt chẽ với Thực dân Pháp, bóc lột kinh tế, đàn áp về chính trị với nông dân. Cũng có một bộ phận địa chủ nhỏ và vừa có tinh thần yêu nước nên đã tham gia vào các phong trào yêu nước khi có điều kiện.
- Giai cấp tư sản : Phân hóa thành hai bộ phận :
+ Tầng lớp tư sản mại bản có quyền lợi gắn liền với đế quốc.
+ Tầng lớp tư sản dân tộc ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ chống đế quốc và phong kiến, thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp.
- Tầng lớp tiểu tư sản thành thị : Tăng nhanh về số lượng, bị chèn ép, bạc đãi, đời sống bấp bênh. Một bộ phận trí thức, sinh viên,  có tinh thần hăng hái cách mạng và là một lực lượng trong quá trình cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta.
- Giai cấp nông dân : Chiếm trên 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề, bị cướp đoạt ruộng đất, họ bị bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn. Đây là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng.
- Giai cấp công nhân : Phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng, đời sống ngày càng khổ cực nên tinh thần chống Pháp ngày càng cao.
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
* Giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam vì :
- Giai cấp công nhân là lực lượng mạnh, sống tập trung, có kỉ luật nghiêm minh, đại diện cho một phương thức sản xuất mới, tiến bộ; bị ba tầng áp bức, bóc lột nặng nề nên có tinh thần cách mạng cao độ và triệt để.
- Có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với tầng lớp nông dân, dễ tạo thành khối liên minh công nông.
- Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của dân tộc.
- Với những đặc điểm trên, giai cấp công nhân Việt Nam sớm được giác ngộ, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới, tiếp thu chủ nghĩa Mac-Lênin nên đã nhanh chóng vươn lên trở thành một lực lượng chính trị độc lập và trở thành lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Câu 4 :
Ý Phần
Đáp án
 Điểm 
Câu 4: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam vì :
+ Sự ra đời của Đảng (3/2/1930) đã chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam
0,75
+ Khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam từ đây đã nắm quyền lãnh đạo cách mạng với đội tiên phong của mình là Đảng cộng sản.
0,75
+ Với sự ra đời của Đảng, cách mạng Việt Nam có một đường lối cách mạng đúng đắn được đề ra trong chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt. 
0,75
+ Đảng ra đời đã gắn cách mạng Việt Nam thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
0,75
+ Vì vậy Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) là sự chuẩn bị tất yếu cho bước phát triển cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.
1,0

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_dot_1_mon_lich_su_lop_9.doc