Đề tài Nghiên cứu biện pháp quản lý nhằm xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường THCS Cự Đồng- Thanh Sơn- Phú Thọ

PHẦN II- BIỆN PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HOC CƠ SỞ:

 Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, phát triển giáo dục đào tạo. Giáo dục và đào phải có trách nhiệm bồi dưỡng nguồn nhân lực có đủ trình độ đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển hiện nay.

 Để thực hiện mục tiêu trên ngành giáo dục cần tập trung “ Nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng giáo viên cho hệ thống giáo dục”. Vì vậy là cán bộ quản lý cần phải quan tâm đến các biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng , trình độ cho đội ngũ giáo viên. Vấn đề này đã được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và đề cập tới.

 

doc23 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đề tài Nghiên cứu biện pháp quản lý nhằm xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường THCS Cự Đồng- Thanh Sơn- Phú Thọ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiên cứu thực trạng công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của nhà trường. Phân tích các ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.
	5.3- Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo ở trường THCS Cự Đồng- Thanh Sơn- Phú Thọ.
6/ Giới hạn của đề tài:
	Do điều kiện thời gian không nhiều, việc nghiên cứu và tìm hiểu còn hạn chế...nên đề tài chỉ nghiên cứu về thực trạng đội ngũ giáo viên của trường THCS Cự Đồng- Thanh Sơn- Phú Thọ, từ năm học 2012-2013, 2013-2014 và năm học 2014-2015.
7/ Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu:
	7.1- Phương pháp nghiên cứu lý luận, lý thuyết.
	7.2- Phương pháp điều tra , khảo sát thực tế.
	7.3- Phương pháp thống kê.
	7.4- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
PHẦN I: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỰ ĐỒNG - THANH SƠN- PHÚ THỌ.
1/ Khái quát đặc điểm tình hình địa phương:
	Trường trung học cơ sở Cự Đồng - Thanh Sơn- Phú Thọ, một trường miền núi nằm ở phía Tây nam của huyện Thanh Sơn- tỉnh Phú Thọ, là địa bàn của xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính phủ. Năm 2001, Cự Đồng được Chính phủ công nhận xã ATK, được hưởng chế độ 135 của Nhà nước, hiện nay là xã 229.
	Trường THCS Cự Đồng đóng trên địa bàn thuộc khu Kim Thịnh gần trung tâm xã, thưa dân cư, có 5 dân tộc cùng sinh sống như dân tộc: Kinh, Mường, Dao, Tày, Thổ trong đó phần lớn là dân tộc Mường chiếm 66,4 %.
	Trường đóng trên địa bàn rộng, nơi cách xa trường nhất khoảng 4km song tình hình an ninh xã hội được đảm bảo, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện tốt, các thông tin được chuyển tải kịp thời tới nhân dân.
	Điều kiện để phát triển kinh tế- xã hội có tiềm năng lớn, ngoài tiềm năng về kinh tế đồi rừng, chăn nuôi, phát triển cây công nghiệp ....thì nhân dân trên địa bàn còn có thể phát triển hoạt động dịch vụ nhất là hiện nay tuyến đường liên tỉnh 70b nối với tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành.
	Từ các cơ sở và điều kiện nói trên, nhà trường là nơi thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực, cán bộ cho các địa phương, nâng cao dân trí.. để phát triển kinh tế - xã hội...góp phần vào xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội...
2/ Khái quát đặc điểm tình hình nhà trường:
	2.1- Thuận lợi:
	Trong các năm học vừa qua trường THCS Cự Đồng luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng và ủng hộ tích cực của nhân dân các dân tộc trên địa bàn trường, là nguồn động viên rất lớn cho cả thầy và trò trường THCS Cự Đồng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng. Cùng với toàn ngành, nhà trường đã tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại, củng cố và nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, kỉ cương, trật tự trong trường học.
	Đội ngũ giáo viên đã được đào tạo đạt chuẩn và một số đồng chí đang được đào tạo trên chuẩn, tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường đoàn kết, yêu nghề, đồng tâm phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục của nhà trường và sự nghiệp giáo dục chung trong toàn huyện.
	Phần lớn học sinh nhà trường đã có ý thức hơn trong học tập, ngoan, lễ phép 
	Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu có hiệu quả cho đảng ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã, trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.
	Năm học 2012-2013, nhà trường và 02 tổ chuyên môn đạt tổ tiên tiến. Có 04 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, không có thành viên nào không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nền tảng tốt, là động lực để phát huy trong năm học mới.
	Phối hợp có hiệu quả với hội cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giáo dục học sinh vì vậy phần lớn cha mẹ học sinh đã có nhu cầu cho con đi học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của trường.
	2.2- Khó khăn:
	Đội ngũ giáo viên còn thiếu ở một số môn cơ bản so với nhu cầu, lực lượng giáo viên trẻ chiếm số đông trong tập thể sư phạm, tuy nhiệt tình trong giảng dạy và công tác nhưng phương pháp hạn chế, chưa sáng tạo trong công tác giáo dục HS
Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học đã xuống cấp, hư hỏng nhiều...
	Do trường chưa tạo được phong trào học tập của giáo viên cũng như học sinh và còn nhiều khó khăn, vì vậy chưa thu hút được giáo viên giỏi, học sinh giỏi.
	Một bộ phận không nhỏ phụ huynh học sinh nhận thức chưa đúng về giáo dục, chưa quan tâm đến việc học tập của con cái, quản lý giờ học của con chưa chặt chẽ mà phó mặc việc giáo dục con em mình cho nhà trường.
	Do sự phát triển của cơ chế kinh tế thị trường, cùng với sự du nhập của các loại tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm độc hại...đã ảnh hưởng đến đạo đức của một số học sinh cá biệt. 
3/ Thực trạng đội ngũ giáo viên trường THCS Cự Đồng:
	Qua quá trình nghiên cứu và điều tra thực trạng đề tài xin đưa ra các số liệu cụ thể về tình hình đội ngũ và chất lượng đội ngũ của nhà trường như sau:
	3.1- Tổng hợp đội ngũ:
Năm học
Tổng số
Trình độ
Chưa chuẩn
Đang học
CĐ
ĐH
Th.s
ĐH
C Trị
Cao học
2012 - 2013
29
7
20
0
2
2
2
0
2013 - 2014
31
6
23
0
2
2
1
0
2014 - 2015
32
7
23
0
2
2
0
0
3.2- Về chất lượng đội ngũ: 
Năm học
T.S
GV
Phẩm chất đạo đức
Năng lực chuyên môn
Sức khỏe
Tốt
Khá
Giỏi
Khá
T.bình
T
K
Tb
Ts
%
Ts
%
Ts
%
Ts
%
Ts
%
2012 - 2013
26
20
6
18
6
2
22
4
0
2013 - 2014
28
24
4
20
6
2
25
3
0
2014 - 2015
29
28
1
24
4
1
27
2
0
3.3- Chất lượng giáo viên giỏi qua các cuộc thi:
Năm học
TS
GV
SốGV dự thi
Vòng trường
Vòng huyện
Vòng tỉnh
Nhất
Nhì
Ba
KK
Nhất
Nhì
Ba
KK
Nhất
Nhì
2012 - 2013
26
15
1
2
4
3
0
1
1
2
0
2013 - 2014
28
18
2
2
3
4
0
0
1
1
0
2014 - 2015
29
18
2
2
4
4
0
0
1
0
0
3.4- Đánh giá giáo viên qua dự giờ, kiểm tra của BGH, tổ chuyên môn:
Năm học
TSGV
Số GV được đánh giá
Xếp loại giờ dạy
Xếp loại hồ sơ
G
K
Tb
T
K
Tb
2012 - 2013
26
26
18
6
2
20
4
2
2013 - 2014
28
28
20
6
2
24
4
2
Học kì I 2014-2015
29
29
24
4
1
26
3
1
	3.5- Danh hiệu thi đua của GV trường THCS Cự Đồng năm 2013-2014:
Năm học
Tổng số GVCNV
toàn trường
Xếp loại tư tưởng
Xếp loại chuyên môn
Danh hiệu thi đua
A
B
T
K
Tb
HTNV
LĐTT
CSTĐCS
2013 - 2014
28
26
2
20
6
2
8
21
3
	* Danh hiệu tập thể:
	 - Trường tiên tiến, UBND huyện khen.
	 - Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc, Liên đoàn Lao động huyện khen.
	 - Đội thiếu niên: Hội đồng đội huyện khen.
	Từ những số liệu trên cho ta thấy được ưu điểm của đội ngũ giáo viên trong nhà trường như sau:
 	* Về phẩm chất chính trị: Là một tập thể sư phạm khá đông so với các trường miền núi khác trong huyện nhưng tập thể giáo viên trường trung học cơ sở Cự Đồng là tập thể mạnh, kỉ cương nề nếp trong sinh hoạt và công tác có lập trường tư tưởng vững vàng, thấm nhuần quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng , chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước.
* Về hoạt động chuyên môn:
	- Giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, soạn giáo án đúng quy định có trước một tuần, đủ kiến thức, đủ các bước theo quy định của chương trình.
	- Giáo viên tích cực tham gia mọi hoạt động về chuyên môn như thi giáo viên giỏi, thực tập thao giảng. Các cuộc thi đều khuấy động được phong trào thi đua, rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ.
	- Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các tiết học được giáo viên thực hiện một cách nghiêm túc như quy chế chuyên môn.
	- Các tổ, nhóm chuyên môn, các cá nhân trên cơ sở khảo sát xây dựng chỉ tiêu bộ môn và các giải pháp thực hiện.
- Duy trì tốt các hoạt động của tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn theo lịch hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ. Thực hiện phản ánh hoạt động chuyên môn của tổ viên cho Ban chuyên môn theo quy định để có biện pháp uốn nắn kịp thời.
	- Ban chuyên môn nhà trường hoạt động với ban giám hiệu theo quy định.
	- Ban chuyên môn nhà trường kết hợp chặt chẽ với các tổ trưởng chuyên môn, ban chấp hành công đoàn nhà trường, với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức phong trào thi đua “ Hai tốt” theo các chủ đề hàng năm và sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết một cách nghiêm túc do vậy hiệu quả chất lượng được nâng lên một phần tạo điều kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm đạt được chỉ tiêu chuyên môn đề ra. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, thi giáo viên giỏi cấp trường, tham dự thi giáo viên giỏi cấp huyện.
	- Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm được quan tâm và thực sự có hiệu quả trong việc vận dụng vào hoạt động giảng dạy và quản lý nhà trường góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Từ chất lượng đội ngũ và công tác quản lý đội ngũ của nhà trường như vậy dẫn đến thực trạng về chất lượng giáo dục học sinh của nhà trường như sau:
	+ Xếp loại về hạnh kiểm:
Năm học
Tổng số
học sinh
Loại tốt
Loại khá
Loại Tb
Sl
%
Sl
%
Sl
%
2012-2013
205
137
66,8
55
26,8
14
6,4
2013-2014
197
138
70,1
53
26,9
6
3,1
 + Xếp loại về học lực:
Năm học
Tổng số
học sinh
Loại giỏi
Loại khá
Loại Tb
Sl
%
Sl
%
Sl
%
2012-2013
205
16
7,8
72
35,1
111
54,2
2013-2014
197
22
11,2
69
35,3
101
51,3
+ Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2014-2015: Có 01 giải trong đó giải ba: 01 h/s Môn Lịch sử.
	Bên cạnh các ưu điểm trong hoạt động về công tác chuyên môn đó là qua trình dạy và học thì nhà trường cũng không tránh khỏi những thiếu sót, tồn tại trong những năm học vừa qua như sau:
	+ Một số giáo viên chưa thực sự đổi mới phương pháp dạy học, chưa phát huy tính tích cực của của học sinh. Phương pháp đổi mới chậm, giảng dạy theo lối áp đặt học sinh thụ động tiếp thu bài. Giáo án soạn chưa khoa học, chưa thể hiện được hoạt động của thầy và trò.
	+ Một số giáo viên kiến thức mở rộng và nâng cao của chương trình còn rỗng và hổng nên chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi còn yếu, kết quả đạt thấp.
PHẦN II- BIỆN PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HOC CƠ SỞ:
	Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, phát triển giáo dục đào tạo. Giáo dục và đào phải có trách nhiệm bồi dưỡng nguồn nhân lực có đủ trình độ đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển hiện nay.
	Để thực hiện mục tiêu trên ngành giáo dục cần tập trung “ Nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng giáo viên cho hệ thống giáo dục”. Vì vậy là cán bộ quản lý cần phải quan tâm đến các biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng , trình độ cho đội ngũ giáo viên. Vấn đề này đã được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và đề cập tới.
1/ Đội ngũ là gì ?
	Theo từ điển tiếng Việt (NXB VHTT-1999) đội ngũ là tập hợp số đông người cùng chức năng, nghề nghiệp, hợp thành lực lượng hoạt động trong tổ chức.
	Đội ngũ của một tổ chức là nguồn nhân lực trong tổ chức đó. Chính vì vậy, các đặc trưng về phát triển đội ngũ gắn liền với đặc trưng phát triển của tổ chức nói chung và đặc trưng của công tác cán bộ nói riêng.
	Đội ngũ trong trường trung học cơ sở là nguồn nhân lực của nhà trường bao gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong trường. Xây dựng và phát triển đội ngũ trong trường trung học cơ sở là một biện pháp của người quản lý nhằm xây dựng đội ngũ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế xã hội của đất nước, yêu cầu phát triển của giáo dục nói chung và yêu cầu phát triển của nhà trường trung học cơ sở nói riêng. Mục tiêu đó biểu hiện cụ thể:
	- Số lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đủ và đồng bộ.
	- Năng lực của đội ngũ nói chung và của từng thành viên nói riêng, đảm bảo được chất lượng và hiệu quả các hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ .
	- Mọi thành viên trong nhà trường đoàn kết, thống nhất để thực hiện mục tiêu chung của nhà trường.
Đối với trung học cơ sở, giáo dục có nhiệm vụ, tạo điều kiện cho sự phát huy năng lực của mỗi học sinh, giúp học sinh có những hiểu biết về kỹ thuật, chú trọng hướng nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân luồng sau trung học cơ sở, để học sinh vào đời hoặc chọn ngành nghề học tiếp sau khi tốt nghiệp. Đối tượng lao động sư phạm của giáo viên trung học cơ sở là học sinh ở lứa tuổi từ 11-16 tuổi, có sự phát triển cao về tâm lý, sinh lý. Học sinh có nhu cầu cao về trí tuệ và tình cảm của người thầy, nếu không tính đến những nét đặc trưng về tâm lý lứa tuổi thì không thể nào tổ chức một cách có hiệu quả hoạt động đa dạng của nhà trường. Để đáp ứng yêu cầu này, người giáo viên cần có những kiến thức chuyên môn sâu rộng và có kiến thức về tâm lý học, giáo dục học.
Phương tiện lao động của giáo viên đó là nhân cách người thầy cùng với các thiết bị dạy học trong đó nhân cách người thầy có vai trò quan trọng nhất. Giáo viên tác động đến học sinh bằng lời nói, bằng tấm gương, bằng sự thuyết phục, cảm hóa, bằng sự rèn luyện. Chỉ có thật tâm vì trò, và thành thạo về phương pháp thì lao động sư phạm của người thầy mới có hiệu quả.
Lao động sư phạm của giáo viên trung học cơ sở mang đặc thù về đối tượng, phương tiện, thời gian và sản phẩm lao động. Lao động sư phạm của người giáo viên hết sức phức tạp, tinh tế, đầy khó khăn và có một sứ mạng hết sức nặng nề là đào tạo thế hệ tương lai, nguồn nhân lực cho đất nước. Vì vậy đòi hỏi giáo viên trung học cơ sở cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình, có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, không ngừng học tập, bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2/ Chất lượng đội ngũ:
- Người giáo viên trung học cơ sở cần phải đạt một số yêu cầu cơ bản sau:
	- Nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống tổ chức của nhà trường trung học cơ sở.
	- Có trình độ chuyên môn khá, giỏi và năng lực sư phạm tốt.
	- Có kỹ năng giao tiếp với học sinh và phụ huynh học sinh phù hợp với tâm lý lứa tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo.
	- Nắm vững lý luận sư phạm, biết vận dụng phương pháp giáo dục cá biệt và tập thể vào tổ chức và giáo dục học sinh, có kinh nghiệm thực tế, biết cách giáo dục đối với từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.
	- Là người có tư cách đạo đức tốt, là tấm gương cho học sinh noi theo.
	- Có khả năng văn nghệ, thể thao, hoạt động tích cực công tác phong trào bề nổi và thu hút học sinh cùng tham gia.
	- Là người biết hoạt động xã hội, động viên, lôi cuốn học sinh vào phong trào đó, biết rèn luyện cho học sinh, định hướng cho học sinh về nghề nghiệp để có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.
	- Đội ngũ giáo viên là nguồn nhân lực của ngành, là nguồn lực quý báu và có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo chuyên ngành và được quy định rõ ở Điều 61 của Luật giáo dục.
3/ Bồi dưỡng đội ngũ là gì?
	- Bồi dưỡng đội ngũ là xây dựng đội ngũ vững mạnh có phẩm chất, có tài năng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Xây dựng đội ngũ có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng giáo dục ở bậc THCS và sự phát triển của nhà trường.
4/ Tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển đội ngũ ở trường THCS:
	4.1- Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Đảng về giáo dục.
	4.2- Xây dựng và phát triển đội ngũ là đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành giáo dục nói chung và nhu cầu phát triển của giáo dục trung học cơ sở nói riêng.
Giáo dục trung học cơ sở là cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ giáo viên trung học cơ sở là lực lượng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, đảm bảo mọi thành công của chủ trương đổi mới giáo dục, đồng thời là người trực tiếp thực hiện mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở. 
4.3- Xây dựng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển của từng trường trung học cơ sở.
Đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện mục tiêu, kế hoạch giảng dạy giáo dục của nhà trường, là người tạo nên uy tín, chất lượng và hiệu quả của nhà trường.
	4.4- Xây dựng và phát triển đội ngũ là đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi cá nhân giáo viên.
	- Đặc điểm lao động sư phạm đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thường xuyên học tập rèn luyện, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
	- Nhu cầu phát triển là một trong những nhu cầu cơ bản của mỗi con người.
	4.5- Xây dựng và phát triển đội ngũ là đáp ứng nhu cầu của học sinh.
	- Toàn xã hội, ngành giáo dục, các bậc cha mẹ học sinh đều đặt niềm tin, niềm hy vọng vào các thầy cô giáo trung học cơ sở trong việc giáo dục con em mình để hoàn thành học vấn, hoàn thiện nhân cách để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.
5/ Nội dung bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên THCS.
	5.1- Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị:
	- Bồi dưỡng tư tưởng chính trị nhằm nâng cao nhận thức về thế giới quan, nhân sinh quan của người giáo viên nhằm tạo ra sự nhạy bén, sự mẫn cảm và khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
	5.2- Bồi dưỡng kiến thức:
	Bồi dưỡng cho giáo viên nắm vững kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến các môn học trong chương trình THCS để dạy được tất cả các khối lớp trong nhà trường đáp ứng yêu cầu của đối tượng học sinh.
	5.3- Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên
Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cụ thể là: Kỹ năng lập kế hoạch dạy học.
	Trên đây là một số biện pháp về xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường trung học cơ sở.
PHẦN III: HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS CỰ ĐỒNG
1/ Bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong cho đội ngũ giáo viên
	Ngay từ đầu các năm học Ban giám hiệu trường đã tổ chức và triển khai cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường học tập các văn bản, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
	Học tập nắm bắt nhiệm vụ chính trị của năm học, Luật giáo dục sửa đổi, điều lệ trường THCS, pháp lệnh công chức.
	Tổ chức cho toàn thể cơ quan học tập, nghiên cứu các chuyên đề của tư tưởng Hồ Chí Minh.
	Mục tiêu đặt ra: 100% cán bộ giáo viên nhà trường có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ khi tổ chức phân công.
2/ Phân công lao động cho đội ngũ giáo viên
	- Điều tra nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên nhà trường về:
	 + Trình độ chuyên môn.
	 + Năng lực chuyên môn.
	 + Thời gian công tác.
	 + Hoàn cảnh gia đình.
- Căn cứ trình độ và năng lực chuyên môn phân công giảng dạy hợp lý.
	- Căn cứ thực trạng đội ngũ lập kế hoạch phát triển, đào tạo và bồi dưỡng.
3/ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
	- Ban giám hiệu nhà trường cùng với các tổ chuyên môn trước hết phải nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn để nâng chất lượng giáo dục cao hơn, có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và thi đỗ vào các trường THPT trong tỉnh cao hơn.
	- Nhà trường phải đề ra chỉ tiêu cụ thể về công tác bồi dưỡng đối với mỗi giáo viên theo kỳ, năm học.
	- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thông qua các chuyên đề như chuyên đề: Đổi mới phương pháp; Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh; Chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục.
	- 100% cán bộ giáo viên tham gia tập huấn chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ do Sở GD&ĐT tổ chức.
	- Bồi dưỡng cho giáo viên năng lực tiếp cận những đổi mới và phát triển của khoa học giáo dục, khoa học có liên quan đến môn học, năng lực khai thác và ứng dụng CNTT vào giảng dạy, quản lý giáo dục ở trường THCS.
	- Tổ chức cho giáo viên sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm bộ môn, dự giờ thăm lớp đồng nghiệp hàng tuần, hàng tháng theo quy định.
	- 100% CBGV tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, khai thác triệt để đồ dùng trong dạy học, chống dạy chay. Đây là một tiêu chí để xét thi đua cuối năm.
	- Tiếp tục tạo điều kiện, động viên, khuyến khích giáo viên đi học đạt chuẩn, trên chuẩn, nâng dần tỷ lệ giáo viên có trình độ sau đại học.
4/ Tổ chức kiến tập, thực tập và thao giảng.
	- Kiến tập được quy định theo thống nhất của ban chuyên môn: 01 tiết/ tuần đối với giáo viên hết tập sự; 02 tiết/ tuần đối với giáo viên tập sự và giáo viên hợp đồng.
	- Thực

File đính kèm:

  • docDe_tai_SKKN_cong_tac_Quan_ly_truong_hoc_20150727_031510.doc
Giáo án liên quan