Đề kiểm tra lớp 5 - 2014

Bài 2.Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1mét, chiều rộng 50 xăng ti mét, chiều cao 60 xăng ti mét .Tính .

a, Diện tích kính dùng làm bể cá đó( Bể không có nắp )

b, Mức nước trong bể cao bằng chiều cao của bể.Tính thể tích nước trong bể( Độ dày kính không đáng kể)

 

doc2 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra lớp 5 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 
Lớp 5 - 2014
 Câu 1/ Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép.
 Mặt trời mọc 
 a.sương tan dần. 
 b.cây cối đu đưa.
 c.đường thoáng đãng.
 Câu 2/ Điền r , d hoặc gi vào những chỗ trống sau : 
 Một chiếc thuyền .a ..ữa .òng sông thì bị ò . Hành khách nhốn nháo , hoảng hốt , ai nấy a sức tát nước.
Câu 3/ Đặt một câu ghép biểu thị quan hệ tăng tiến, một câu ghép có sử dụng cặp từ hô ứng: .
 .
Câu 4/ Tìm từ Đồng nghĩa, Trái nghĩa với từ trắng tinh
...... 
Tìm từ Đồng âm, Nhiều nghĩa với từ đậu
 ....
___________________________________________________
Phần I Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Bài 1. 2% của 1000kg là .
 A. 10kg B.20 kg C. 22kg 
Bài 2. Một hình tròn có đường kính 2 mét . Diện tích hình tròn đó là:
 A. 3,14 m2 B.6,28 m2 C.31,4 m2 D.62,8 m2
Bài 3. 2 ngày 5 giờ bằng bao nhiêu giờ.
 A. 48 giờ B.42 giờ C.53 giờ D.50 giờ
Phần II.
Bài 1. Đặt tính rồi tính
A.605,26 +217,3 B.800,56 -384,48 B.7,826 x4,5 C.75,52 :32
.
.
.
.
.
.
Bài 2.Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1mét, chiều rộng 50 xăng ti mét, chiều cao 60 xăng ti mét .Tính .
a, Diện tích kính dùng làm bể cá đó( Bể không có nắp )
b, Mức nước trong bể cao bằng chiều cao của bể.Tính thể tích nước trong bể( Độ dày kính không đáng kể)
...
..
..
Bài 3 Tìm x .
 1,5 < x <1,6
Bài 4: Tính diện tích phần tô màu.
h = 55m ; d = 25m
45m
72m

File đính kèm:

  • doc1DE KIEM TRA GIUA KI 2 LOP 5.doc