Đề kiểm tra Học kì I môn Công nghệ 9 - Năm học 2010-2011

2.Khi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho mạng điện trong nhà:

 A.Chỉ cần kiểm tra dây dẫn điện

 B.Chỉ cần kiểm các đồ dùng điện

 C.Chỉ cần kiểm tra các thiết bị điện

 D.Cần phải kiểm tra tất cả các phần tử của mạng điện

3.Tính điện năng tiêu thụ trong tháng 10 của nhà em biết chỉ số công tơ tháng 9 là 2552, chỉ số công tơ tháng 10 là 2672 .

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

 A. 120 kWh B. 5224 kWh

 C. 250 kWh D. 150 kwh

 

doc4 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì I môn Công nghệ 9 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng GD&§T Si Ma Cai 
TRƯỜNG THCS Lö THÈn 
 §Ò kiÓm tra HỌC KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ 9
 NĂM HỌC 2010 - 2011
Thời gian: 60 phút.
A.MA TRẬN:
 Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Sử dụng vật liệu , thiết bị điện
2
	 1 đ
2
 1 đ
Nghề điện dân dụng
1
 2,5 đ
1
 2,5 đ
Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện
1
 1 đ
1
 1 đ
Nối dây dẫn điện, lắp đặt mạch điện
1
 0,5 đ
1
 3,5 đ
2
4đ
§å hå ®o ®iÖn 
2
 1®
1
 0,5
3
 1,5
Tổng
5
 2,5 đ
1
0,5
2
 4,5 đ
1
 2,5 đ
9
10đ
 B. ĐỀ BÀI: 
I.TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )
1.Thiết bị nào vừa đóng cắt vừa bảo vệ mạch điện 
	 A. Cầu dao 	 B. Cầu chì	
 C. Aptomát.	 D. Công tắc 
2.Khi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho mạng điện trong nhà:
 A.Chỉ cần kiểm tra dây dẫn điện 
 B.Chỉ cần kiểm các đồ dùng điện
 C.Chỉ cần kiểm tra các thiết bị điện	
 D.Cần phải kiểm tra tất cả các phần tử của mạng điện
3.Tính điện năng tiêu thụ trong tháng 10 của nhà em biết chỉ số công tơ tháng 9 là 2552, chỉ số công tơ tháng 10 là 2672 .
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
	 A. 120 kWh 	 B. 5224 kWh 
 C. 250 kWh	 D. 150 kwh
4.Qui trình lắp đặt bảng điện được tiến hành như sau:
 A . Vạch dấu, khoan lỗ bảng điện, lắp đặt thiết bị, nối dây và kiểm tra
 B.Khoan lỗ bảng điện, vạch dấu, lắp đặt thiết bị, nối dây và kiểm tra
 C. Khoan lỗ bảng điện, vạch dấu, lắp đặt thiết bị, nối dây và kiểm tra
 D. Khoan lỗ bảng điện, lắp đặt thiết bị, vạch dấu nối dây và kiểm tra
5.Đồng hồ điện được dùng để đo điện trở mạch điện là:
 A. Oát kế	 B. Ôm kế	
 C. Vôn kế	 D. Ampe kế
6.Công tơ điện là thiết bị dùng để đo:
 A. Công suất của các đồ dùng điện . 
 B. Điện áp và dòng điện của các đồ dùng điện. 
 C. Điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện.
 D. Điện áp trên các đồ dùng điện.
II .TỰ LUẬN ( 7 ®iÎm)
C©u 7. Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng là gì ?( 2đ )
C©u 8.Cho biÕt c¸c lo¹i mèi nèi vµ quy tr×nh chung nèi d©y dÉn ®iÖn (3®) ?
C©u 9. Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang? ( 2 đ )
Phßng GD&§T Si Ma Cai 
TRƯỜNG THCS Lö THÈn 
§¸p ¸n+H­ìng dÉn chÊm thi HỌC KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ 9
 NĂM HỌC 2010 - 2011
Thời gian: 60 phút.
I.TRẮC NGHIỆM: 
mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
D
A
A
B
C
II .TỰ LUẬN : 
C©u 7.Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng là. 	
- Thiết bị bảo vệ, đóng cắt lấy điện. ( 0,5đ )
- Nguồn điện 1 chiều và xoay chiều điện áp thấp dưới 380V ( 0,5đ )
- Thiết bị đo lường.	 ( 0,5 đ )
- Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện.	 ( 0,5 đ )
- Các loại đồ dùng điện.	 ( 0,5 đ )
C©u 8:
*C¸c lo¹i mèi nèi
- Mèi nèi th¼ng; mèi nèi ph©n nh¸nh; mèi nèi dïng phô kiÖn 0,5®
*Quy tr×nh nèi d©y dÉn 
- Bãc vá c¸ch ®iÖn 0,5®
-lµm s¹ch lâi 0,5®
- nèi d©y 0,5®
- kiÓm tra mèi nèi 0,5®
– hµn mèi nèi 0,5®
 – bäc c¸ch ®iÖn 0,5®
 C©u9 
 Sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang ( 1 đ )

File đính kèm:

  • docDe thi hoc ky ICN 9.doc
Giáo án liên quan