Bài kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống ?

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Câu 4. Viết các số còn thiếu vào ô trống:

Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống ?

Câu 6. Ghi số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 7. Nối với hình thích hợp

 

docx6 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 07/03/2024 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020- 2021
MÔN: TOÁN LỚP 1
(Thời gian làm bài: 40 phút )
 Họ và tên :......................................................... .Lớp: 1..........
 Trường Tiểu học
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống ? 
Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. 
a. 	?
	 < 8 
A. 8	B. 9	C. 7	D. 10
b. 	 10 9 
 A. > 	B. < 	 	C. =
Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
 4+ 2= 6 9 +0 = 9
 2 + 3 = 3 6 – 2 = 5
Câu 4. Viết các số còn thiếu vào ô trống: 
4

6

a.
7

9
b.
Câu 5. 	5 + + 3 = 9 
 A. 1 	B. 5          	C. 3 	D. 2 
Câu 6. Ghi số thích hợp vào chỗ chấm. 
Hình trên có..............khối hộp chữ nhật
Câu 7. Nối với hình thích hợp 
 	A. hình vuông 
B. hình tam giác
 	C. Hình chữ nhật 
Câu 8. Tính: 
 8 + 0 = ..... 	8 – 2 = ......
 4 + 6 =....... 	9 – 4 =.......
Câu 9. Tính: 
 10 – 2 – 3 = ............. 5 + 3 + 1 = ..
 Câu 10. Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ. 
=

 
HƯỚNG DẪN CHẤM
TOÁN LỚP 1 CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020- 2021
Câu 1:1 điểm Viết đúng mỗi số tương ứng 0.5 điểm
Câu 2: 1 điểm, chọn đúng mỗi ý 0,5 điểm
Câu 3: 1 điểm Mỗi ý 0,25 điểm
 Câu 4: 1 điểm Đúng mỗi ý 0,5 điểm
Câu 5: 1 điểm
Câu 6: 1 điểm
Câu 7: 1 điểm (nối đúng hình chữ nhật, hình vuông 0,5 điểm; 
đúng hình tam giác: 0,5 điểm)
Câu 8: 1 điểm ( mỗi ý 0,25 điểm)
Câu 9: 1 điểm ( mỗi bài 0,5 điểm)
Câu 10: 1điểm học sinh ghi phép tính trừ: 8 – 3 = 5 
Ma trận đề thi Toán lớp 1 cuối học kì 1 -Năm học 2020 - 2021
Chủ đề

Số câu và số điểm

Mức1

Mức 2

Mức 3

Tổng

SỐ HỌC: Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận biết được kết quả cuối cùng của phép đếm là số chỉ số lượng các phần tử của tập hợp; thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 10;

Số câu
4
2
2
8

Câu số
1,2,3,8
4, 9
5, 10
Số điểm
4.0
2.0
2.0
8.0

HÌNH HỌC:
- Nhận biết được khối lập phương, khối hộp chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. 

Số câu
1
1

2


Câu số
7
6Số điểm
1.0
1.0

2.0

Tổng

Số câu
5
3
2
10
 Số điểm
5.0
3.0
2.0
10.0

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2020_2021.docx
Giáo án liên quan