Bài giảng Địa lí lớp 5 - Bài 18: Châu Á - Trường Tiểu học Giao Lạc

Phần lớn dân cư châu Á là người da vàng và sống tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ. Mỗi dân tộc có trang phục, phong tục khác nhau nhưng họ đều có quyền bình đẳng quyền sống và học tập như nhau.

 

pptx29 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí lớp 5 - Bài 18: Châu Á - Trường Tiểu học Giao Lạc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khởi động 
Dựa vào lược 
đồ các châu lục 
và đại dương, 
em hãy cho 
biết vị trí địa 
 lí và giới hạn 
 của châu Á. 
Em hãy chỉ 
trên lược 
đồ những 
đồng bằng 
lớn ở châu 
Á? 
Khởi động 
Địa lí : Châu Á ( tiếp theo) 
1. Dân số châu Á: 
 Châu lục 
 Diện tích 
 ( triệu km 2 ) 
Dân số năm 2004 (triệu người) 
Châu Á 
Châu Mĩ 
Châu Phi 
Châu Âu 
Châu Đại Dương 
Châu Nam Cực 
 44 
 42 
 30 
 10 
 9 
 14 
 3875 (1) 
 876 
 884 
 728 (2) 
 33 
(1) Không kể dân số Liên bang Nga 
(2) Kể cả dân số Liên bang Nga 
Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục 
Địa lí : Châu Á ( tiếp theo) 
1. Dân số châu Á: 
Hoạt động nhóm 
 Dựa vào bảng số liệu (SGK trang 103), em hãy so sánh dân số châu Á với dân số của các châu lục khác? 
 Em hãy so sánh mật độ dân số của châu Á với mật độ dân số châu Mĩ? 
Địa lí : Châu Á ( tiếp theo) 
1. Dân số châu Á: 
Châu Á có số dân đông nhất thế giới, mật độ dân số cũng cao nhất thế giới. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, một số nước cần giảm sự gia tăng dân số. 
Địa lí : Châu Á ( tiếp theo) 
2. Các dân tộc ở châu Á: 
ĐÔNG NAM Á 
 NAM Á 
TÂY NAM Á 
ĐÔNG Á 
BẮC Á 
Lược đồ các khu vực châu Á 
Người dân Nhật Bản 
Người dân Ấn Độ 
Địa lí : Châu Á ( tiếp theo) 
2. Các dân tộc ở châu Á: 
Người dân Đông Á ( Nhật Bản) 
Người dân Nam Á (Ấn Độ) 
- Người dân châu Á có màu da như thế nào? 
-Em có biết vì sao người Bắc Á có nước da 
 sáng màu còn người Nam Á lại có nước da 
 sẫm màu? 
Địa lí : Châu Á ( tiếp theo) 
2. Các dân tộc ở châu Á: 
Người dân Đông Á ( Nhật Bản) 
Người dân Nam Á (Ấn Độ) 
Quan sát các hình ảnh và cho biết: các dân 
tộc ở châu Á có cách ăn mặc và phong tục 
tập quán như thế nào? 
Vùng đồng bằng châu Á 
Vùng đồi núi và cao nguyên châu Á 
- Dân cư châu Á tập trung ở những vùng nào? 
Địa lí : Châu Á ( tiếp theo) 
Địa lí : Châu Á ( tiếp theo) 
2. Các dân tộc ở châu Á: 
Phần lớn dân cư châu Á là người da vàng và sống tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ. Mỗi dân tộc có trang phục, phong tục khác nhau nhưng họ đều có quyền bình đẳng quyền sống và học tập như nhau. 
Địa lí : Châu Á ( tiếp theo) 
3. Hoạt động kinh tế của người dân châu Á: 
Lược đồ kinh tế một số nước châu Á 
Lược đồ kinh tế một số nước châu Á 
Địa lí : Châu Á ( tiếp theo) 
3. Hoạt động kinh tế của người dân châu Á: 
HOẠT ĐỘNG NHÓM 
Dựa vào lược đồ, hoàn thành phiếu học tập sau: 
 Hoạt động kinh tế 
 Phân bố 
 Lợi ích 
 Khai thác dầu 
Sản xuất ô tô 
 Trồng lúa mì 
 Trồng lúa gạo 
 Trồng bông 
 Nuôi trâu,bò 
 Đánh bắt và nuôi 
 trồng hải sản 
N 1 
N 2 
N3 
HĐ kinh tế 
 Phân bố 
 Lợi ích 
Khai 
 thác 
dầu 
- Khu vực Tây Nam Á: Ả rập Xê-út, I-ran, I-rắc; Khu vực Nam Á: Ấn Độ; Khu vực ĐNA: Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In- đô- nê- xi-a,Bru- nây, 
Cung cấp nguồn nhiên liệu có giá trị cao 
Sản 
xuất 
ô tô 
Tập trung ở Đông Á: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc 
Là ngành CN kĩ thuật cao, mang lại giá trị KT cao. 
Trồng 
lúa 
mì 
Khu vực Trung Á: Ca-dắc-xtan; Khu vực Nam Á: Ấn Độ; Khu vực Đông Á:Phía Đông Bắc Trung Quốc 
Cung cấp lương thực cho con người và thức ăn cho chăn nuôi 
 Trồng 
 lúa 
 gạo 
Nam Á: Ấn Độ; Các nước khu vực Đông Nam Á; Đông Á: Trung Quốc 
Cung cấp nguồn lương thực lớn cho con người, thức ăn để chăn nuôi gia súc 
 Trồng 
bông 
Khu vực Trung Á:Ca-dắc-xtan; Nam Á: Ấn Độ; Khu vực Đông Á: Trung Quốc 
Cung cấp nguyên liệu cho ngành dệt 
 Nuôi 
 trâu, 
bò 
Nam Á: Ấn độ; Khu vực Đông Á: Trung Quốc 
-Cung cấp thực phẩm thịt sữa cho con người 
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến nông sản 
 Đánh 
 bắt và 
nuôi 
trồng 
HS 
Các vùng ven biển 
Cung cấp thực phẩm cho đời sống, nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến hải sản 
Lược đồ kinh tế một số nước châu Á 
3. Hoạt động kinh tế của người dân châu Á: 
3. Hoạt động kinh tế của người dân châu Á: 
Dựa vào bảng thống kê và lược đồ kinh tế 
 một số nước châu Á, em hãy cho biết 
 nông nghiệp hay công nghiệp là ngành 
 sản xuất chính của đa số người dân 
châu Á? 
Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của 
 người dân châu Á là gì? 
Ngoài những sản phẩm trên, em còn biết 
 những sản phẩm nông nghiệp nào khác? 
Dân cư các vùng ven biển phát triển 
 ngành gì? 
Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh 
 ở các nước châu Á? 
3. Hoạt động kinh tế của người dân châu Á: 
Người dân châu Á phần lớn làm nông nghiệp, nông sản chính là lúa gạo, lúa mì, thịt, trứng, sữa. Một số nước phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ, sản xuất ô tô. 
¸ 
 TÂY NAM Á 
ĐÔNG Á 
 BẮC Á 
Lược đồ các khu vực châu Á 
4. Khu vực Đông Nam Á: 
ĐÔNG NAM Á 
NAM Á 
VIỆT NAM 
LÀO 
CAM-PU-CHIA 
THÁI LAN 
MI-AN-MA 
MA-LAI-XI-A 
XIN-GA-PO 
PHI-LIP-PIN 
BRU-NÂY 
IN- ĐÔ-NÊ-XI-A 
ĐÔNG-TI-MO 
4. Khu vực Đông Nam Á: 
HOẠT ĐỘNG NHÓM 
 Quan sát Hình 3/ 104 SGK: Lược đồ các khu vực châu Á, nhận xét về địa hình của khu vực Đông Nam Á? 
 Nêu đặc điểm khí hậu và loại rừng chủ yếu của Đông Nam Á? 
 Hãy liên hệ với Việt Nam để nêu tên một số ngành sản xuất có ở khu vực Đông Nam Á? 
4. Khu vực Đông Nam Á: 
Khu vực Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng, ẩm. Người dân trồng nhiều lúa gạo, cây công nghiệp, khai thác khoáng sản. 
 Châu Á đông dân nhất thế giới. Phần lớn dân cư là người da vàng. Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu gió mùa nóng ẩm; ở đây sản xuất nhiều nông sản và khai thác khoáng sản. 
Trò chơi 
Chọn phương án đúng nhất 
 3587triệu người 
B. 
A. 
C. 
Đúng 
Sai 
Sai 
D 
876 triệu người 
sai 
Dân số của châu Á năm 2004 là : 
884 triệu người 
3875triệu người 
C. 
A. 
B. 
Đúng 
Sai 
Sai 
Phần lớn dân cư châu Á là: 
Da trắng 
Da vàng 
Da đen 
C. 
A. 
B. 
Đúng 
Sai 
Sai 
Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm 
Khí hậu Hàn đới 
Khí hậu Ôn đới 
Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu: 
B. 
A. 
C. 
Đúng 
Sai 
Sai 
Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản 
Ngành sản xuất chính của đa số người 
dân châu Á là: 
Công nghiệp 
Nông nghiệp 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_lop_5_bai_18_chau_a_truong_tieu_hoc_giao_la.pptx