Bài dạy Địa lí Lớp 8 - Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người

Câu 1: Lãnh thổ Việt Nam gồm bộ phận:

 A. Phần đất liền

 B. Các đảo và vùng biển

 C. Vùng trời

 D. Cả 3 ý A,B,C.

Hiển thị đáp án

Câu 2: Việt Nam gắn với châu lục và đại dương nào:

 A. Châu Á và Ấn Độ Dương.

 B. Châu Á và Thái Bình Dương.

 C. Châu Đại Dương và Ấn Độ Dương.

 D. Châu Đại Dương và Thái Bình Dương.

Hiển thị đáp án

Câu 3: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào

 A. 1967 B. 1984

 C. 1995 D. 1997

Hiển thị đáp án

Câu 4: Xây dựng lại đất nước, nhân dân ta có xuất phát điểm:

 A. rất thấp

 B. thấp

 C. cao

 D. rất cao

Hiển thị đáp án

 

docx6 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 08/03/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài dạy Địa lí Lớp 8 - Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lý thuyết, Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người
A. Lý thuyết
1. Việt Nam trên bản đồ thế giới
- Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn ven lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.
- Việt Nam đang hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển
- Năm 1986, nước ta bắt đầu Công cuộc Đổi mới toàn diện nền kinh tế đã đat được những thành tựu to lớn và vững chắc.
   + Sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển, một số các nông sản xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, cao su, chè, điều và thủy sản.
   + Công nghiệp từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ.
   + Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, hợp lí theo hướng kinh tế thị trường.
   + Đời sống nhân có nhiều cải thiện.
- Mục tiêu chiến lược 20 năm 2001-2020: đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
3. Học địa lí Việt Nam như thế nào
- Kiến thức địa lí Việt Nam gồm phần tự nhiên và kinh tế - xã hội.
- Để học tốt ngoài học và làm tốt các bài tập trong SGK cần sưu tầm các tài liệu, khảo sát thực tế, du lịch,
B. Trắc nghiệm
Câu 1: Lãnh thổ Việt Nam gồm bộ phận:
   A. Phần đất liền
   B. Các đảo và vùng biển
   C. Vùng trời
   D. Cả 3 ý A,B,C.
Hiển thị đáp án
Câu 2: Việt Nam gắn với châu lục và đại dương nào:
   A. Châu Á và Ấn Độ Dương.
   B. Châu Á và Thái Bình Dương.
   C. Châu Đại Dương và Ấn Độ Dương.
   D. Châu Đại Dương và Thái Bình Dương.
Hiển thị đáp án
Câu 3: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào
   A. 1967      B. 1984
   C. 1995      D. 1997
Hiển thị đáp án
Câu 4: Xây dựng lại đất nước, nhân dân ta có xuất phát điểm:
   A. rất thấp
   B. thấp
   C. cao
   D. rất cao
Hiển thị đáp án
Câu 5: Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế của nước ta bắt đầu từ năm nào?
   A. 1945      B. 1975
   C. 1986      D. 1995
Hiển thị đáp án
Câu 6: Những thành tựu nào không đúng trong sản xuất nông nghiệp mà Việt Nam đạt được sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tê
   A. Sản xuất nông nghiệp lên tục phát triển.
   B. Sản xuất lương thực tăng cao, đảm bảo vững chắc vấn đề an ninh lương thực.
   C. Sản xuất lương thực tăng cao, hiện nay sản lượng lương thực nước ta đứng thứ 2 trên thế giới.
   D. Một số nông sản xuất khẩu chủ lực: gạo, cà phê, cao su, chè, điều và hải sản.
Hiển thị đáp án
Câu 7: Những thành tựu trong sản xuất công nghiệp mà Việt Nam đạt được sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tê
   A. Sản xuất công nghiệp từng bước khôi phục và phát triển mạnh mẽ.
   B. Tỉ trọng của sản xuất công nghiệp ngày càng tăng trong cơ cấu GDP.
   C. Các ngành công nghiệp theo chốt: dầu khí, than, thép, xi, măng, giấy, đường.
   D. Tất cả ý trên.
Hiển thị đáp án
Câu 8: Cơ cấu kinh tế của Việt Nam thay đổi như thế nào sau công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tê:
   A. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỉ trong khu vực công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP.
   B. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP.
   C. Tăng tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp giảm tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP
   D. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP
Hiển thị đáp án
Câu 9: Mục tiêu chiến lược 20 năm 2001-2020 của nước ta:
   A. Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
   B. Đến năm 2020 nước ta phải đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân.
   C. Đến năm 2020 nước ta phải phát triển các ngành công nghiệp hiện đại: nguyên tử, hàng không vũ trụ, 
   D. Đến năm 2020, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu.
Hiển thị đáp án
Câu 10 : Để học tốt môn Địa lí Việt Nam, các em cần làm gì:
   A. Học thuộc tất cả các kiến thức trong SGK.
   B. Làm tất cả các bài tập trong SGK và sách bài tập.
   C. Học thuộc tất cả các kiến thức và làm tất cả các bài tập trong SGK và sách bài tập
   D. Ngoài học và làm tốt các bài tập trong sách cần sưu tầm các tài liệu, khảo sát thực tế, du lịch,
Hiển thị đáp án

File đính kèm:

  • docxbai_day_dia_li_lop_8_bai_22_viet_nam_dat_nuoc_con_nguoi.docx