Ma trận đề kiểm tra học kì II Công nghệ 9

Câu 1: (2 điểm)

 Vẽ sơ đồ biểu diễn qui trình chung khi lắp mạch điện?

Câu 2: (2 điểm)

 Vẽ sơ đồ nguyên lý cho mạch điện cầu thang.

Câu 3: (2 điểm)

 Khi kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần phải tiến hành kiểm tra các phần tử nào của mạng điện?

Câu 4: (3 điểm)

Em hãy lập bảng trự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ cho mạch điện: Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn?

Câu 5: (1 điểm)

 Mạch điện trong nhà thường được lắp đặt theo những kiểu nào?

 

doc10 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 5259 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra học kì II Công nghệ 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – CÔNG NGHỆ 9A
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Lắp đặt mạnh điện trong nhà
Quy trình chung cho lắp đặt mạch điện.
Sơ đồ nguyên lí khi lắp mạch điện cầu thang.
Bảng dự trù thiết bị khi lắp mạch điện: Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
Sơ đồ lắp đặt khi lắp mạch điện cầu thang.
Số câu 3
Số điểm 7= 70%
Số câu 1(1)
Số điểm 2
Số câu 1(2a)
Số điểm 1
Số câu 1(4)
Số điểm 3
Số câu 1(2b)
Số điểm 1
Số câu 3
7đ=70% 
Lắp đặt dây dẫn của mạch điện trong nhà
Các cách lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
Số câu 1
Số điểm 1= 10%
Số câu 1(5)
Số điểm 1
Số câu 1
1đ=10% 
Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
Cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
Số câu 1
Số điểm 2 = 20%
Số câu 1(3)
Số điểm 2
Số câu 1
2đ = 20% 
Tổng câu: 5
Tổng điểm: 10
Tỉ lệ 100%
Số câu 2
3đ = 30%
Số câu 2(3; 2a)
3đ = 30%
Số câu 2(4; 2b)
4đ = 40%
Số câu 5
Số điểm 10
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG LA
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 -2011
MÔN: Công nghệ 9A (Lí thuyết)
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 điểm)
	Vẽ sơ đồ biểu diễn qui trình chung khi lắp mạch điện?
Câu 2: (2 điểm)
	a) Vẽ sơ đồ nguyên lý cho mạch điện cầu thang.
	b) Vẽ sơ đồ lắp đặt cho mạch điện cầu thang.
Câu 3: (2 điểm)
	Khi kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần phải tiến hành kiểm tra các phần tử nào của mạng điện?
Câu 4: (3 điểm)
Em hãy lập bảng trự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ cho mạch điện: Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn?
Câu 5: (1 điểm)
	Mạch điện trong nhà thường được lắp đặt theo những kiểu nào?
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG LA
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 -2011
MÔN: Công nghệ 9
Câu
Nội Dung
Điểm
1
Kiểm tra
Nối dây mạch điện
Lắp đặt TBĐ của BĐ
Khoan lỗ BĐ
Vẽ sơ đồ lắp đặt
Vạch dấu
Vận hành thử
( BĐ: bảng điện ; TBĐ: thiết bị điện )
2 đ
2
O
A
Sơ đồ nguyên lí 
s
O
A
Sơ đồ lắp đặt 
1 đ
1 đ
3
Khi kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần phải tiến hành kiểm tra các phần tử của mạng điện sau.
1. Kiểm tra dây dẫn điện 
2. Kiểm tra cách điện của mạng điện 
3. Kiểm tra các thiết bị điện 
a. Cầu dao, công tắc.
b. Cầu chì.
c. ổ cắm điện và phích cắm điện.
4. Kiểm tra các đồ dùng điện 
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
4
TT
Tên gọi
Số lượng
Yêu cầu kĩ thuật
1
Dụng cụ: 
Kìm điện
Kìm tuốt dây 
Tua vít
Khoan tay 
Bút thử điện
1
1
1
1
1
Dùng được với mạng điện 220V
Không bị sứt vỏ hay hỏng .
2
Vật liệu và thiết bị:
Dây dẫn điện
 Bóng đèn
 Đui đèn
 Công tắc 2 cực
 Cầu chì
 Băng cách điện
2m.
2
 2
 2
 2
 1 cuộn
Loại tốt, không đứt ngầm
220V - 75W, 220V - 100W
220V - 100W
220V - 80W
220V – 2A
Cách điện tốt
1,5 đ
1,5 đ
5
Mạch điện trong nhà thường được lắp đặt theo hai kiểu:
Kiểu ngầm.
Kiểu nổi.
0,5 đ
0,5 đ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – CÔNG NGHỆ 9B
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Lắp đặt mạnh điện trong nhà
Quy trình chung cho lắp đặt mạch điện.
Sơ đồ nguyên lí khi lắp mạch điện cầu thang.
Bảng dự trù thiết bị khi lắp mạch điện: Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
Số câu 3
Số điểm 7= 70%
Số câu 1(1)
Số điểm 2
Số câu 1(2)
Số điểm 2
Số câu 1(4)
Số điểm 3
Số câu 3
7đ=70% 
Lắp đặt dây dẫn của mạch điện trong nhà
Các cách lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
Số câu 1
Số điểm 1= 10%
Số câu 1(5)
Số điểm 1
Số câu 1
1đ=10% 
Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
Cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
Số câu 1
Số điểm 2 = 20%
Số câu 1(3)
Số điểm 2
Số câu 1
2đ = 20% 
Tổng câu: 5
Tổng điểm: 10
Tỉ lệ 100%
Số câu 2(1;5)
3đ = 30%
Số câu 2(3; 2)
3đ = 30%
Số câu 1(4)
4đ = 40%
Số câu 5
Số điểm 10
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG LA
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 -2011
MÔN: Công nghệ 9B (Lí thuyết)
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 điểm)
	Vẽ sơ đồ biểu diễn qui trình chung khi lắp mạch điện?
Câu 2: (2 điểm)
	Vẽ sơ đồ nguyên lý cho mạch điện cầu thang.
Câu 3: (2 điểm)
	Khi kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần phải tiến hành kiểm tra các phần tử nào của mạng điện?
Câu 4: (3 điểm)
Em hãy lập bảng trự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ cho mạch điện: Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn?
Câu 5: (1 điểm)
	Mạch điện trong nhà thường được lắp đặt theo những kiểu nào?
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG LA
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 -2011
MÔN: Công nghệ 9B
Câu
Nội Dung
Điểm
1
Kiểm tra
Nối dây mạch điện
Lắp đặt TBĐ của BĐ
Khoan lỗ BĐ
Vẽ sơ đồ lắp đặt
Vạch dấu
Vận hành thử
( BĐ: bảng điện ; TBĐ: thiết bị điện )
2 đ
2
O
A
Sơ đồ nguyên lí 
2 đ
3
Khi kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần phải tiến hành kiểm tra các phần tử của mạng điện sau.
1. Kiểm tra dây dẫn điện 
2. Kiểm tra cách điện của mạng điện 
3. Kiểm tra các thiết bị điện 
a. Cầu dao, công tắc.
b. Cầu chì.
c. ổ cắm điện và phích cắm điện.
4. Kiểm tra các đồ dùng điện 
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
4
TT
Tên gọi
Số lượng
Yêu cầu kĩ thuật
1
Dụng cụ: 
Kìm điện
Kìm tuốt dây 
Tua vít
Khoan tay 
Bút thử điện
1
1
1
1
1
Dùng được với mạng điện 220V
Không bị sứt vỏ hay hỏng .
2
Vật liệu và thiết bị:
Dây dẫn điện
 Bóng đèn
 Đui đèn
 Công tắc 2 cực
 Cầu chì
 Băng cách điện
2m.
2
 2
 2
 2
 1 cuộn
Loại tốt, không đứt ngầm
220V - 75W, 220V - 100W
220V - 100W
220V - 80W
220V – 2A
Cách điện tốt
1,5 đ
1,5 đ
5
Mạch điện trong nhà thường được lắp đặt theo hai kiểu:
Kiểu ngầm.
Kiểu nổi.
0,5 đ
0,5 đ
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG LA
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 -2011
MÔN: Công nghệ 9 (Thực hành)
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian bốc đề)
	Học sinh tiến hành theo nhóm. 
	Các nhóm bốc thăm thực hành theo một trong các đề sau:
	Đề 1: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	Đề 2: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
	Đề 3: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG LA
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 -2011
MÔN: Công nghệ 9 (Thực hành)
Lắp mạch hoạt động: Tối đa: 7 diểm
+ Tốt: 7 điểm.
+ Khá: 5 điểm. ( kiểm tra lại một lần)
+ Đạt: 3 điểm. ( kiểm tra lại hai lần trở lên)
Đảm bảo thời gian: 1 điểm.
Thực hiện đúng qui trình: 1 điểm.
Đảm bảo an toàn điện, vệ sinh, khoa học, thẩm mĩ .. 1 điểm

File đính kèm:

  • docKTHK II CO MA TRAN.doc