Giáo án Toán 4 - Mét vuông

Gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập HD luyện tập T54

-Chữa bài nhận xét cho điểm HS

-Giới thiệu bài

-Nêu mục đích bài học

1)Giới thiệu mét vuông

-GV treo lên bảng hình vuông có diện tích 1dm2Và được chia thành 100 HV nhỏ mỗi hình có diện tích 1dm2

-GV nêu các câu hỏi yêu cầu HS nhận xét về HV trên bảng

+HV lớn có cạnh dài bao nhiêu?

+HV nhỏ có độ dài bao nhiêu?

+Cạnh HV lớn gấp mấy lần cạnh HV nhỏ?

+Mỗi Hv nhỏ có diện tích là bao nhiêu?

+HV lớn bằng bao nhiêu hình vuông nhỏ ghép lại?

+Vậy diện tích HV lớn bằng bao nhiêu?

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 13/02/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 4 - Mét vuông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: MÉT VUÔNG
I.MỤC TIÊU
1-Kiến thức:-Biết mét vuông là đơn vị đo diện tích ,đọc viết được “mét vuông”, 
 -Biết được 1 m2 =100cm2.
2-Kĩ năng :-Bước đầu biết chuyển đổi từ m2 sang dm2 ,cm2
3-Thái độ:GD học sinh yêu thích môn tốn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
-GV vẽ sẵn bảng HV có diện tích 1 m2	
.-được chia thành 100 ô vuông nhỏ mỗi ô có diện tích là 1 d m2
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC .
TG
 ND
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò 
HĐ1:Kiểm tra : 5’
HĐ2:.Bài mới. 15’
HĐ3:
Thực hành 18’
HĐ3 :2’
Củng cố dặndò 
-Gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập HD luyện tập T54
-Chữa bài nhận xét cho điểm HS
-Giới thiệu bài
-Nêu mục đích bài học
1)Giới thiệu mét vuông
-GV treo lên bảng hình vuông có diện tích 1dm2Và được chia thành 100 HV nhỏ mỗi hình có diện tích 1dm2 
-GV nêu các câu hỏi yêu cầu HS nhận xét về HV trên bảng
+HV lớn có cạnh dài bao nhiêu?
+HV nhỏ có độ dài bao nhiêu?
+Cạnh HV lớn gấp mấy lần cạnh HV nhỏ?
+Mỗi Hv nhỏ có diện tích là bao nhiêu?
+HV lớn bằng bao nhiêu hình vuông nhỏ ghép lại?
+Vậy diện tích HV lớn bằng bao nhiêu?
-GV nêu:vậy hình vuông cạnh...
-Ngồi đơn vị đo diện tích là
 cm2 và dm2 Người ta còn dùng đơn vị đo diện tích là mét vuông.Mét vuông chính là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m)GV chỉ hình)
-Mét vuông viết tắt là m2 
H:1 mét vuông bằng bao nhiêu đề –xi mét vuông?
-GV viết lên bảng
1 m2 =100dm2 
H:1 đề –xi mét vuông bằng bao nhiêu xăng- ti-mét vuông?
-Vậy 1 mét vuông bằng bao nhiêu xăng ti –mét vuông?
-GV viết lên bảng 
1m2=10000cm2
-Yêu cầu HS nêu lại các mối quan hệ giữa mét vuông với đề-xi-mét vuông với xăng-ti –mét vuông
2. Luyện tập thực hành.
Bài 1
-BT yêu cầu gì?
-Yêu cầu HS tự làm bài
-Gọi 5 HS lên bảng đọc các số đo diện tích theo mét vuông yêu cầu HS viết
-GV ghi lên bảng yêu cầu HS đọc lại các số đo vừa viết
Bài 2
-Yêu cầu HS tự làm bài
+GV yêu cầu HS giải thích cách điền số :10d m2 2c m2 =1002cm2
Bài 3
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Với HS khá,GV yêu cầu HS tự giải bài tốn,Với HS trung bình,yếu GV gợi ý HS bằng cách đặt câu hỏi:
-Tổng kết giờ học
-Dặn HS về làm bài tập
-3 HS lên bảng làm bài HS dưới lớp theo dõi nhận xét
-Nghe
-HS quan sát hình
-1m hoặc 10 dm
-1dm
-gấp 10 lần
-1dm2
-Bằng 100 hình
-Bằng 100 dm2
- HS nhắc lại
-Dựa vào hình trên để trả lời:1m2=100dm2
-HS nêu:1dm2=100cm2
-HS nêu:1m2=10 000cm2
-HS nêu
1 m2=100dm2
1m2=10 000cm2
-Nêu
-HS làm theo nhóm 4
- các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Cảc lớp cùng chữa bài
2 HS lên bảng làm bài vào vở
400dm2 = 4 m2
2110 m2=211000dm2
15m2=150000cm2
10dm2 2cm2=1002cm2

File đính kèm:

  • docMet_vuong.doc