Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 17: Đội hình đội ngũ -Chạy bền

 B.PHẦN CƠ BẢN:

 1. Đội hình đội ngũ:

-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp.

 -Cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng.

* Hệ thống bài phần ĐHĐN.

 2. Chạy bền:

-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 6 tiết 17: Đội hình đội ngũ -Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/ 10 /2011 TIẾT 17
Ngày giảng: 13/ 10 /2011
 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ -CHẠY BỀN
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-ĐHĐN: BiÕt c¸c khÈu lÖnh vµ c¸ch thực hiện đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đều sai nhịp, cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng điểm số, dàn hàng, dồn hàng. 
-Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2.Kỹ năng:
-ĐHĐN: Thùc hiÖn cơ bản đúng đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp, cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. 
-Chạy bền: Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nâng dầng thành tích.
3.Thái độ:
 - Häc sinh thùc hiÖn tèt nh÷ng yªu cÇu do gi¸o viªn ®Ò ra. 
 - §¶m b¶o an toµn trong tËp luyÖn.
II.ĐỊA ĐIỂM vµ thiÕt bÞ d¹y häc.
-Sân trường số 2 Gia Phó.
-Đồ dùng GV: Còi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
 NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1.Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu bài học.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay, khớp vai, khớp hông, khớp gối.
-Ép dọc–ép ngang.
-Đứng lên ngồi xuống theo nhịp vỗ tay.
3. Kiểm tra bài cũ.
-Tác dụng của TDTT đến cơ thể.
 B.PHẦN CƠ BẢN:
 1. Đội hình đội ngũ:
-Ôn đi đều – đứng lại, đi đều vòng phải (trái), đổi chân khi đi đi đều sai nhịp.
 -Cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng.
* Hệ thống bài phần ĐHĐN.
 2. Chạy bền:
-Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
C. PHẦN KẾT THÚC
1.Hồi tĩnh:
-HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2.Dặn dò: Giao BTVN
-GV nhận xét giờ.
-Kết thúc giờ học.
8-10p
2Lx8n
2Lx8n
10L
28-30p
(24-25p)
(4-5p)
4-5p
 - §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kĩ.
-Gọi 1-2 HS lên kiểm tra. HS khác nhận xét. GV nhận xét cho điểm.
GV nêu yêu cầu ôn và chia nhóm tập trên sân. HS thay nhau chỉ huy.
GV quan sát và sửa sai. (Chú ý khẩu lệnh của HS khi chỉ huy).
-GV gäi các nhãm lªn tËp b¸o cáo và nhóm HS khác nhận xét. 
-GV nhận xét. hÖ thèng.
GV nêu yêu cầu và cho HS chạy vòng quanh sân trường (2 vòng ).
GV bao quát nhắc nhở động viên HS chạy hết cự ly, thả long ngay sau khi chạy hết cự ly.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng. 
ĐHKT x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV

File đính kèm:

  • doctiết 17 lớp 6.doc