Giáo án Thể dục 4 - Kiểm tra thể lực tiết 1

I. Phần mở đầu.

- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.

- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân.

- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên sân.

II. Phần cơ bản.

a/ kiểm tra thể lực :

* bật xa tại chỗ:

- học sinh thực hiện động tác bật xa tại chỗ

-giáo viên thực hiện kiểm tra thành tích

- thang đánh giá

 

doc4 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 13/02/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 4 - Kiểm tra thể lực tiết 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 26-12-2015
Ngày Giảng: 28/29-12-2015
TUẦN: 18
KIỂM TRA THỂ LỰC TIẾT 1
I- MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức
- Học sinh sẽ Biết cách thực hiện được động tác bật xa tại chỗ
2. Kỹ năng
- HS sẽ thực hiện được tương đối đúng động tác bật xa tại chỗ
 3.Giáo dục
- Giáo dục cho học sinh ý nghĩa và tầm quan trọng của bài tập để áp dụng vào tập luyện và thực tiễn cuộc sống
- Giáo dục cho học sinh cách thức tập luyện , các tư thế cơ bản 
- Giúp cho học sinh hiểu được luật, cách thức thực hiện trò chơi qua đó chỉ ra cho học sinh ý nghĩa , mục đích của bài tập
- Giáo dục tinh thấn đồng đội , kỹ năng vận động , trong các bài tập và khi chơi trò chơi
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường tiểu học cẩm thủy
- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi. Tranh ảnh bài thể dục
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Ổn định tổ chức lớp 
Lớp 4A2 sĩ số 37 vắng ...... Lớp 4A5 sĩ số 36 vắng ...... 
Lớp 4A3 sĩ số 37 vắng ...... Lớp 4A6 sĩ số 37 vắng ......
Lớp 4A4 sĩ số 36 vắng ...... Lớp 4A7 sĩ số 39 vắng ...... 
 Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên sân.
II. Phần cơ bản.
a/ kiểm tra thể lực :
* bật xa tại chỗ:
- học sinh thực hiện động tác bật xa tại chỗ
-giáo viên thực hiện kiểm tra thành tích
- thang đánh giá
+ Tốt > 153 (cm)
+ Đạt ≥ 137 (cm)
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
 1 - 2
- Đội hình tập hợp:
IV/ Rút Kinh Nghiệm
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày Soạn: 28-12-2015
Ngày Giảng: 30/31-12-2015
 1-1-2016
TUẦN: 18
KIỂM TRA THỂ LỰC TIẾT 2
I- MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức
- Học sinh sẽ Biết cách thực hiện được động tác nằm ngửa gập bụng
2. Kỹ năng
- HS sẽ thực hiện được tương đối đúng động tác nằm ngửa gập bụng
 3.Giáo dục
- Giáo dục cho học sinh ý nghĩa và tầm quan trọng của bài tập để áp dụng vào tập luyện và thực tiễn cuộc sống
- Giáo dục cho học sinh cách thức tập luyện , các tư thế cơ bản 
- Giúp cho học sinh hiểu được luật, cách thức thực hiện trò chơi qua đó chỉ ra cho học sinh ý nghĩa , mục đích của bài tập
- Giáo dục tinh thấn đồng đội , kỹ năng vận động , trong các bài tập và khi chơi trò chơi
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường tiểu học cẩm thủy
- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi. Tranh ảnh bài thể dục
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Ổn định tổ chức lớp 
Lớp 4A2 sĩ số 37 vắng ...... Lớp 4A5 sĩ số 36 vắng ...... 
Lớp 4A3 sĩ số 37 vắng ...... Lớp 4A6 sĩ số 37 vắng ......
Lớp 4A4 sĩ số 36 vắng ...... Lớp 4A7 sĩ số 39 vắng ...... 
 Hoạt động dạy
TL (Phút)
Hoạt động học
I. Phần mở đầu.
- Nhận lớp:Ổn định lớp,tập hợp b/cáo sĩ số.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động: Xoay các khớp tay, chân...
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên sân.
II. Phần cơ bản.
a/ kiểm tra thể lực :
* nằm ngửa gập bụng:
- học sinh thực hiện động tác nằm ngửa gập bụng 
-giáo viên thực hiện kiểm tra thành tích
- thang đánh giá
+ Tốt > 12 (lần/30 giây)
+ Đạt ≥ 7 (lần/30 giây)
III. Phần kết thúc.
- HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh
6-10
1-2
1 - 2
18 - 22
- Đội hình tập hợp:
IV/ Rút Kinh Nghiệm
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKIEM_TRA_THE_LUC_HK_1_LOP_4.doc