Giáo án Ngữ văn 8 tuần 23

Tiết 87: ĐI ĐƯỜNG

 (Tẩu lộ )

I.Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức:

- Tâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh thử thách trên đường.

-Ý nghĩa khi mang tính triết lí của hình tượng con đường và con người vượt qua những chặng đường gian khó.

-Vẻ đẹp của Hồ Chí Min hung dung, tự tại, chủ động trước mọi hoàn cảnh.

-Sự khác nhau giữa văn bản chữ Hán và văn bản dịch bài thơ.

2. Kĩ năng:

- Đọc diễn cảm bản dịch của bài thơ.

- Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

3. Thái độ:

- Yêu thiên nhiên, đất nước.

 

doc9 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 12/05/2016 | Lượt xem: 839 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	TUẦN 23	
Ngày soạn:24/1/2015	 Ngày dạy: ./1/2015
Tiết 85:	 ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH
I.Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Khái niệm văn bản thuyết minh.
- Các phương pháp thuyết minh.
- Yêu cầu cơ bản khi làm bài văn thuyết minh.
- Sự phong phú, đa dạng về đối tượng cần giới thiệu trong văn bản thuyết minh.
2. Kĩ năng:
- Khái quát, hệ thống những kiến thức đã học.
- Đọc – hiểu yêu cầu đề bài văn thuyết minh.
- Quan sát đối tượng cần thuyết minh.
- Lập dàn bài, viết đoạn văn và bài văn thuyết minh.
3. Thái độ:
- Lắng nghe chăm chỉ .
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên: Sách giáo khoa, thiết kế bài dạy, phiếu học tập.
2.Học sinh: Sách giáo khoa, vở soạn, vở ghi.
III.Phương pháp:
- Vấn đáp, thảo luận nhóm.
IV.Tiến trình dạy và học:
1.Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Kiểm tra việc chẩn bị bài của hs
3. Bài mới : GV giới thiệu bài
 Chúng ta đã tìm hiểu và biết cách thức làm một bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh, hôm nay chúng ta sẽ đi ôn tập lại và chuẩn bị bài viết số 5.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 : Ôn tập lí thuyết.
GV: Nêu các câu hỏi yêu cầu hs trả lời.
+Văn bản thuyết minh có vai trò và tác dụng ntn trong đời sống ? 
+Vb thuyết minh có những tính chất gì khác với vb tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận ?
+ Muốn làm tốt bài văn thuyết minh, cần phải chuẩn bị những gì? Bài văn thuyết minh phải làm nổi bật điều gì ?
+Những phương pháp thuyết minh nào thường được chú ý vận dụng ?
Hoạt động 2:Luyện tập.
GV: Hãy nêu cách lập ý và lập dàn ý đối với các đề sau. Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt.
Gv: yêu cầu hs về nhà thực hiện các đề còn lại.
I. Lý thuyết: 
 Câu 1 :
+ Vai trò: cung cấp tri thức, những hiểu biết để con người có thể vận dung, phục vụ lợi ích của mình. Trong đời sống hàng ngày không thể thiếu được các vb thuyết minh .
Câu 2 : VB thuyết minh có tính chất tri thức, khách quan; là loại vb có khả năng cung cấp tri thức xác thực, hữu ích cho con người .
 VB thuyết minh khác với vb nghị luận, tự sự, miêu tả, biểu cảm, hành chính công vụ ở chỗ vb thuyết minh chủ yếu trình bày tri thức một cách khách quan, giúp con người hiểu biết được đặc trưng, tính chất của sự vật, hiện tượng và biết cách sử dụng chúng vào mục đích có lợi cho con người 
Câu 3 : Khi làm một bài văn thuyết minh, phải nắm bắt được bản chất đặc trưng của chúng, để tránh sa vào trình bày các biểu hiện không tiêu biểu không quan trọng .
Câu 4 : Để bài văn có sức thuyết phục, dễ hiểu, người ta có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp thuyết minh như : nêu định nghĩa, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh đối chiếu, phân tích, phân loại ..
II, Luyện tập. 
Bài 1 :
* Lập ý : 
- Tên đồ dùng, hình dáng, kích thước, màu sắc, cấu tạo các bộ phận, cách sử dụng, những điều cần lư ý khi sử dụng đồ dùng 
* Dàn ý chung 
- MB : Khái quát tên đồ dùng và công dụng 
- TB : Hình dáng, chất liệu, kích thước, màu sắc 
+ Cấu tạo các bộ phận 
+ Cách sử dụng 
+ Cách bảo quản 
- KB : Những điều cần lưu ý khi lựa chọn để mua, khi sử dụng, khi gặp sự số. Vai trò của vật dùng đó trong đời sống
V.Củng cố:
-Lập dàn ý bài văn thuyết minh về món “cá kho”.
VI.Dặn dò:
*Bài cũ:
- Về nhà học lại những kiến thức đã học 
- Viết một bài văn thuyết minh hoàn chỉnh theo những đề tài đã làm 
* Bài mới: Soạn bài “ Về nhà học lại những kiến thức đã học 
- Viết một bài văn thuyết minh hoàn chỉnh theo những đề tài đã làm 
- Soạn bài “ ngắm trăng, đi đường.
Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:24/1/2015	 Ngày dạy: ./1/2015
Tiết 86:	NGẮM TRĂNG (VỌNG NGUYỆT)
 -Hồ Chí Minh-
I.Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Hiểu biết bước đầu về tác phẩm thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.
- Tâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh ngục tù.
- Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.
2. Kĩ năng:
- Đọc diễn cảm bản dịch tác phẩm.
- Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
3. Thái độ:
- Yêu thiên nhiên, đất nước.
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên: Sách giáo khoa, thiết kế bài dạy, phiếu học tập, chân dung Bác Hồ.
2.Học sinh: Sách giáo khoa, vở soạn, vở ghi.
III.Phương pháp:
- Phân tích, bình giảng, thảo luận nhóm.
IV.Tiến trình dạy và học:
1.Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Đọc thuộc lòng bài thơ Tức cảnh Pác Bó ? Nêu ý nghĩa của bài thơ? 
3. Bài mới : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:Tìm hiểu chung.
- Đọ̣c mầu 1 lần 2 bài thơ, yêu cầu hs đọc 
-Gọi hs đọc chú thích và trả lời những câu hỏi sau:
+Hãy nêu và nét về tác giả.
+Nêu xuất xứ của tác phẩm.
+ Hãy nêu vài nét về hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
 Bài thơ được viết theo thể thơ gì ?
Hoạt động 2: Đọc và tìm hiểu văn bản.
-Bài thơ gồm có mấy phần?Nội dung của mỗi phần.
-Gv gọi hs đọc hai câu đầu và trả lời câu hỏi:
+ Thi nh©n x­a, gÆp c¶nh tr¨ng ®Ñp th­êng ®en r­îu, hoa ®Ó th­ëng thøc. Nãi chung ng­êi ta chØ ng¾m tr¨ng khi th¶nh th¬i, th­ th¸i. VËy B¸c ®· ng¾m tr¨ng trong mét hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo?
+ Sù kh¸t khao ®­îc th­ëng tr¨ng mét c¸ch trän vÑn vµ lÊy lµm tiÕc kh«ng cã r­îu vµ hoa, cho thÊy ®iÒu g× ë B¸c ?
+ Cụm từ “khó hững hờ” gợi cho em suy nghĩ gì?
+Qua hai câu đầu em hiểu thêm điều gì ở Bác?
-Gv gọi hs đọc tiếp hai câu cuối và trả lời câu hỏi:
+Em hãy phát hiện yếu tố nghệ thuật xuất hiện trong hai câu thơ và phân tích tác dụng của nghệ thuật đó.
+Em có nhận xét gì về sự giao thoa giữa trăng và Bác?
+ Hai c©u th¬ cuèi cho em hiÓu ®­îc t×nh c¶m cña B¸c víi thiªn nhiªn nh­ thÕ nµo ?
+Em c¶m nhËn d­îc g× vÒ tinh thÇn c¸ch m¹ng cña B¸c qua lêi th¬ cuèi?
Hoạt động 3:Tổng kết.
-Trình bày nghệ thuật, nội dung của tác phẩm.
I.Tìm hiểu chung:
1. Tác giả: 
 Hồ Chí Minh ( 1890-1969) . Nhà văn, nhà thơ, chiến sĩ cách mạng, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
 2. Tác phẩm: 
+ Tác phẩm in trong tập Nhật kí trong tù . Được viết bằng chữ Hán.
3. Hoàn cảnh ra đời 
 Bài thơ được viết trong nhà tù Tưởng giới thạch, Khi Bác bị vô cớ bắt giam tại Trung Quốc tháng 8 năm 1942.
4. Thể lọai : Thể thơ tứ tuyệt
II. Đọc – hiểu văn bản.
1. Đọc và tìm hiểu từ khó. 
2. Tìm hiểu văn bản.
 a. Bố cục: Gồm 2 phần 
-Hai câu đầu:Hoàn cảnh ngắm trăng của Bác.
-Hai câu cuối: Mối giao thoa giữa thi sĩ và vầng trăng.
 b. Phương thức biểu đạt.
 Biểu cảm 
 c.Phân tích:
c1:Hai câu đầu:
- Hoµn c¶nh ng¾m tr¨ng
+ RÊt ®Æc biÖt : Trong tï ngôc
+ Kh«ng r­îu còng kh«ng hoa à ®éng tõ “vô”lặp lại thÓ hiÖn hiện thùc nhµ tï và thÓ hiÖn kh¸t väng, ­íc m¬ ®­îc cã hoa, r­îu ®Ó th­ëng thøc ¸nh tr¨ng.
+ Tinh thÇn, tâm hån tù do ung dung, niÒm say mª cña B¸c ®èi víi tr¨ng, víi thiªn nhiªn ®Ñp
- Côm tõ : Khã h÷ng hê à nh­ lêi gi¶i bµy t©m sù, béc lé c¸i xèn xang, bèi rèi rÊt nghÖ sÜ cña t©m hån B¸c, tr­íc c¶nh ®Ñp cña ®ªm tr¨ng. §iÒu ®ã thÓ hiÖn B¸c lµ mét ng­êi tï c¸ch m¹ng vµ còng lµ mét con ng­êi yªu thiªn nhiªn mét c¸ch say mª hån nhiªn vµ cã t©m hån rung ®éng m·nh liÖt tr­íc c¶nh tr¨ng ®Ñp
è Hai c©u th¬ ®Çu to¶ s¸ng mét t©m hån thanh cao, v­ît trªn h×nh thøc kh«ng gian khæ ®Ó h­íng tíi c¸i trong s¸ng, c¸i ®Ñp cña thiªn nhiªn, vò trô bao la à §ã chÝnh lµ yÕu tè l·ng m¹n c¸ch m¹ng cña bµi th¬ 
C2:Hai câu cuối.
- NghÖ thuËt ®èi rÊt ®Æc s¾c : 
+ Nh©n høng- nguyÖt tßng
+ Kh¸n minh nguyÖt – kh¸n tri gia
à Miªu t¶ cuéc ng¾m tr¨ng ®éc ®¸o, thÓ hiÖn mèi giao hoµ g¾n bã tha thiÕt gi÷a B¸c (thi nh©n) vµ tr¨ng
+ Người ë trong nhµ giam – qua song cöa – ng¾m vÇng tr¨ng s¸ng ngoµi bÇu trêi tù do
+ Tr¨ng ë bÇu trêi tù do – qua song s¾t ng¾m nhµ th¬
(Tr¨ng ®ược nh©n ho¸, ngêi tï ®ược ho¸ th©n thµnh thi sÜ)
è §ã lµ mét cuéc héi nghé gÆp gì thanh cao cu¶ ®«i tri ©m tri kû è §©y lµ cuéc vượt ngôc vÒ tư tưởng cña người tï c¸ch m¹ng Hå ChÝ Minh.
+ Hai câu cuối thể hiện t×nh yªu của Bác đối với thiªn nhiªn ®Æc biÖt s©u s¾c m¹nh mÏ.
+ T­ t­ëng thÐp : T­ t­ëng tù do, phong th¸i ung dung, v­ît h¼n lªn sù nÆng nÒ, tµn b¹o cña ngôc tï.
III.Tổng kết. 
 * Nghệ thuật.
 - Nhà tù và cái đẹp, ánh sáng và bóng tối nhà tù, vầng trăng và người nghệ sĩ lớn, thế giới bên trong và ngoài nhà tù, sự đối sánh tương phản có tác dụng thể hiện sức hút của những vẻ đẹp khác nhau..
 - Lưu ‎ về sự khác nhau giữa nguyên tác và bản dịch thơ, thấy tài năng trong lựa chọn ngôn ngữ thơ
 * Ý nghĩa văn bản.
 Tác phẩm thể hiện sự tôn vinh cái đẹp của tự nhiên, của tâm hồn con người bất chấp hoàn cảnh ngục tù.
 * Ghi nhớ sgk
V.Củng cố :
-Nhắc lại hoàn cảnh ngắm trăng của Bác đồng thời nhận thức được tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung, lạc quan trước gian khổ của Bác Hồ.
-Đọc một số câu thơ, bài thơ thể hiện ý chí, tinh thần của những người chiến sĩ.
VI.Dặn dò:
- Học thuộc lòng bài thơ.
- So sánh đối chiếu hình thưc nghệ thuật của bài thơ với một bài tứ tuyệt tự chọn.
- Chuẩn bị bài cho tiết sau: Đi đường
+Hoàn cảnh xuất xứ.
+Tinh thần thép trong thơ.
Rút kinh nghiệm :
. 
Ngày soạn:24/1/2015	 Ngày dạy: ./1/2015
Tiết 87:	 ĐI ĐƯỜNG
 (Tẩu lộ )
I.Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức: 
- Tâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh thử thách trên đường.
-Ý nghĩa khi mang tính triết lí của hình tượng con đường và con người vượt qua những chặng đường gian khó.
-Vẻ đẹp của Hồ Chí Min hung dung, tự tại, chủ động trước mọi hoàn cảnh.
-Sự khác nhau giữa văn bản chữ Hán và văn bản dịch bài thơ.
2. Kĩ năng:
- Đọc diễn cảm bản dịch của bài thơ.
- Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
3. Thái độ:
- Yêu thiên nhiên, đất nước.
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên: Sách giáo khoa, thiết kế bài dạy, phiếu học tập, chân dung Bác Hồ.
2.Học sinh: Sách giáo khoa, vở soạn, vở ghi.
III.Phương pháp:
- Phân tích, bình giảng, thảo luận nhóm.
IV.Tiến trình dạy và học:
1.Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới : 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1:Tìm hiểu chung.
- Đọ̣c mầu 1 lần 2 bài thơ, yêu cầu hs đọc 
-Gọi hs đọc chú thích và trả lời những câu hỏi sau:
+Hãy nêu và nét về tác giả.
+Nêu xuất xứ của tác phẩm.
+ Hãy nêu vài nét về hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
 Bài thơ được viết theo thể thơ gì ?
Hoạt động 2: Đọc và tìm hiểu văn bản.
-Bài thơ gồm có mấy phần? 
-Gv gọi hs đọc hai câu đầu và trả lời câu hỏi:
+ H·y chØ ra biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ t¸c dông c¶u nã ë c©u th¬ ®Çu ?
+ H·y ph©n tÝch 2 líp nghÜa cña c©u th¬ nµy? tõ “trïng san” dÞch thµnh “nói cao” ®· thËt s¸t ch­a ? V× sao?
-Gv gọi hs đọc hai câu cuối và trả lời câu hỏi:
+So s¸nh b¶n dÞch nghÜa, dÞch th¬ víi ph¸t ©m ch÷ h¸n
+Trong bµi th¬ tø tuyÖt, c©u chuyÓn th­êng cã vÞ trÝ næi bËt, ý th¬ th­êng bÊt ngê, chuyÓn c¶ m¹ch th¬. ë bµi “§i ®­êng” c©u 3 lµ nh­ vËy. VËy em h·y chØ ra ý th¬ cã t¸c dông lµm chuyÓn m¹ch bµi th¬?
+ T¸c gi¶ muèn kh¸i qu¸t quy luËt g× më ra t©m tr¹ng nh­ thÕ nµo cña chñ ®Ò tr÷ t×nh?
+C©u th¬ 4 t¶ t­ thÕ nµo cña ng­êi ®i ®­êng
+ T©m tr¹ng cña ng­êi tï khi ®øng trªn ®Ønh nói?
+V× sao ng­êi cã t©m tr¹ng Êy ?
+ Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt thÓ hiÖn ë c©u 3, 4 
Ho¹t ®éng 3 : H­íng dÉn tæng kÕt
? H·y nªu gi¸ trÞ néi dung cña bµi th¬ ?
? NghÖ thuËt ®Æc s¾c cña bµi th¬ ?
H/s ®äc ghi nhí
Hoạt động của học sinh
I.Tìm hiểu chung:
1. Tác giả: 
 Hồ Chí Minh ( 1890-1969) . nhà văn, nhà thơ, chiến sĩ cách mạng, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
 2. Tác phẩm: 
+ Tác phẩm in trong tập Nhật kí trong tù . Được viết bằng chữ Hán.
3. Hoàn cảnh ra đời 
 Bài thơ được viết trong nhà tù Tưởng giới thạch, Khi Bác bị vô cớ bắt giam tại Trung Quốc tháng 8 năm 1942.
4. Thể lọai : Thể thơ tứ tuyệt
II. Đọc – hiểu văn bản.
1. Đọc và tìm hiểu từ khó. 
2. Tìm hiểu văn bản.
 a. Bố cục: Gồm 4 phần (khai, thừa, chuyển ý).
 c.Phân tích:
c1:Hai câu đầu:
* C©u th¬ ®Çu – c©u khai, më ra ý chñ ®¹o cña bµi th¬ : Nái gian lao cña ng­êi ®i ®­êng
- §iÖp tõ : TÈu lé à lµm næi bËt ý tÈu lé nan à giäng th¬ suy ngÉm thÓ hiÖn thÓ hiÖn cuéc ®êi cña B¸c : B¸c bÞ gi¶i hÕt tõ nhµ lao nµy sang nhµ lao kh¸c à thÓ hiÖn næi gian lao, vÊt v¶ cña ng­êi ®i bé trªn ®­êng nói.
* C©u 2 :
- NghÜa ®en : Nãi cô thÓ c¸i gian lao cña tÈu lé : V­ît qua rÊt nhiÒu nói, hÕt d·y nµy ®Õn d·y kh¸c, liªn miªn bÊt tËn
+ §éng tõ : Trïng san Lµm næi bËt
+ Tõ : Hùu h×nh ¶nh th¬
nhÊn m¹nh vµ lµm s©u s¾c ý th¬ 
- NghÜa bãng : Ng­êi tï Hå ChÝ Minh ®ang c¶m nhËn thÊm thÝa, suy ngÉm vÒ næi gian lao triÒn miªn cña viÖc ®i ®­êng nói còng nh­ con ®­êng c¸ch m¹ng, con ®­êng míi
2, Hai c©u cuèi :
* C©u 3 : (c©u chuyÓn)
- Mäi gian lao ®· kÕt thóc, lïi vÒ phÝa sau, ng­êi ®i ®­êng lªn tíi ®Ønh cao chãt, lµ lóc gian lao nhÊt nh­ng ®ång thêi nh­ng lµ lóc mäi khã kh¨n kÕt thóc, ng­êi ®i ®­êng ®øng trªn cao ®iÓm tét cïng
à ViÖc ®i ®­êng víi mäi khã kh¨n, gian lao cuèi cïng råi còng tíi ®Ých, con ®­êng c¸ch m¹ng, vµ ®­êng ®êi còng vËy.
à Nh©n vËt tr÷ t×nh trë thµnh ng­êi kh¸ch du lÞch ®Õn ®­îc vÞ trÝ cao nhÊt, tèt nhÊt ®Ó tha hå th­ëng ngo¹n phong c¶nh nói non hïng vÜ bao la tr­íc m¾t
* C©u 4 : 
- T­ thÕ (Ng­êi bÞ ®µy ®o¹ ®Õn kiÖt søc, tuyÖt väng) trë thµnh ng­êi du kh¸ch ung dung say ®¾m ng¾m phong c¶nh ®Ñp 
- T©m tr¹ng : Vui s­íng ®Æc biÖt, bÊt ngê à niÒm vui h¹nh phóc hÕt søc lín lao cña ng­ßi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng khi c¸ch m¹ng hoµn toµn th¾ng lîi sau bao gian khæ hy sinh. C©u th¬ hiÖn ra h×nh ¶nh con ng­êi ®øng trªn ®Ønh cao th¾ng lîi víi t­ thÕ lµm chñ thÕ giíi 
* ë c©u thø 3 : Tø th¬ ®ét ngét vót lªn theo chiÒu cao 
- ë c©u 4 : h×nh ¶nh th¬ l¹i më ra b¸t ng¸t theo chiÒu réng, gîi c¶m gi¸c sù c©n b»ng, hµi hoµ
III. Tæng kÕt. 
1, Néi dung : Bµi th¬ cã 2 líp nghÜa
- NghÜa ®en : Nãi vÒ viÖc ®i ®­êng nói
- NghÜa bãng : Con ®­êng c¸ch m¹ng, ®­êng ®êi 
B¸c Hå muèn nªu lªn mét ch©n lý, mét bµi häc rót ra tõ thùc tÕ : Con ®­êng c¸ch m¹ng lµ l©u dµi, lµ v« vµn gian khæ, nh­ng nÕu kiªn tr× bÒn chÝ ®Ó v­ît qua gian nan thö th¸ch th× nhÊt ®Þnh sÏ ®¹t tíi th¾ng lîi rùc rì
2, NghÖ thuËt :
- Th¬ tøc c¶nh tù sù mµ thiªn nhiªn suy nghÜ, triÕt lý 
- Lêi th¬ gi¶n dÞ mµ c« ®äng, ý, lêi chÆt chÏ, l« gÝc, tù nhiªn, ch©n thùc...
- Cæ vò t­ t­ëng v­ît khã kh¨n thö th¸ch trªn ®­êng ®êi ®Ó ®¹t môc ®Ých cao ®Ñp
V.Củng cố :
-Nhắc lại ý nghĩa hình tượng con đường.
-Đọc một số câu thơ, bài thơ thể hiện ý chí, tinh thần của những người chiến sĩ.
VI.Dặn dò:
- Học thuộc lòng bài thơ.
- So sánh đối chiếu hình thưc nghệ thuật của bài thơ với một bài tứ tuyệt tự chọn.
- Chuẩn bị bài cho tiết sau: Câu cảm thán.
+ Đặc điểm nhận dạng câu cảm thán.
+Chức năng của câu cảm thán.
+Đặt một số câu cảm thán.
Rút kinh nghiệm :
.
Ngày soạn :16/1/2015	Ngày dạy :./1/2015
Tiết 88 :	CÂU CẢM THÁN
I.Mục tiêu cần đạt:
1.Kiến thức:
-Đặc điểm,chức năng của câu cầu khiến
2.Kỹ năng:
-Nhận biết câu cảm thán trong văn bản
-Sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
3.Thái độ:
 -Hs sử dụng câu cảm thán đúng trong giao tiếp
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên: Sách giáo khoa, thiết kế bài dạy, phiếu học tập.
2.Học sinh: Sách giáo khoa, vở soạn, vở ghi.
III. Phương pháp: - Vấn đáp, nêu vấn đề, thảo luận
IV. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 
3. Bài mới.
*Bài học:
Hoạt động của giáo viên
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng cña c©u c¶m th¸n 
H/s ®äc VD sgk vµ tr¶ lêi c©u hái sgk
Lu ý : C©u c¶m th¸n thường ph¶i ®äc víi giäng diÔn c¶m 
+ H·y ph©n biÖt c©u c¶m th¸n víi c¸c lo¹i c©u kh¸c (Từ ngữ, chức năng)
+ Tõ ph©n tÝch vÝ dô h·y nªu râ ®Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng cña c©u c¶m th¸n. 
Ho¹t ®éng 2 : Hướng dÉn luyÖn tËp 
-X¸c ®Þnh c©u c¶m th¸n 
H/s ®äc yªu cÇu bµi tËp 2 
Hoạt động của học sinh
I. §Æc ®iÓm hình thøc vµ chøc n¨ng cña c©u c¶m th¸n 
* Ph©n tÝch vÝ dô mÉu :
- c©u c¶m th¸n : 
+ Hìi ¬i L·o H¹c !
+ Than «i !
- Tõ ng÷ c¶m th¸n : Hìi ¬i, than «i
- C©u c¶m th¸n dïng ®Ó béc lé trùc tiÕp c¶m xóc cña người nãi (người viÕt)
- Cã thÓ béc lé c¶m xóc b»ng nh÷ng kiÓu c©u kh¸c nhng trong c©u c¶m th¸n c¶m xóc cña người nãi (người viÕt) ®ược biÓu thÞ b»ng ph¬ng tiÖn ®Æc thï : tõ ng÷ c¶m th¸n 
* Ghi nhí : sgk 
II. LuyÖn tËp 
Bµi tËp 1 : C©u c¶m th¸n :
- Than «i !
- Lo thay !
- Nguy thay !
- Hìi ¬i ¬i !
- Chao «i, cã biÕt th«i.
Kh«ng ph¶i c¸c c©u trong ®o¹n trÝch ®Òu lµ c©u c¶m th¸n, v× chØ nh÷ng c©u trªn míi cã tõ ng÷ c¶m th¸n
Bµi tËp 2 :
TÊt c¶ c¸c c©u trong phÇn nµy ®Òu lµ nh÷ng c©u c¶m th¸n béc lé t×nh c¶m, c¶m xóc 
a, Lêi than thë cña nh©n d©n dưới chÕ ®é phong kiÕn 
b, Lêi than thë cña người chinh phô trước næi tru©n chuyªn do chiÕn tranh g©y ra
c, T©m tr¹ng bÕ t¾c cña nhµ th¬ trước cuéc sèng (trước c¸ch m¹ng th¸ng 8)
d, Sù ©n hËn cña MÌn trước c¸i chÕt th¶m 
thương, oan øc cña Cho¾t 
Bµi tËp 3, 4 :
H/s tù lµm 
IV.Củng cố:
- Tìm câu cảm thán trong một vài văn bản đã học. 
- Biết phê phán cách dùng câu cảm thán thiếu lịch sự, vô văn hóa.
V.Dặn dò :
-Nắm đặc điểm, chức năng và lấy một số ví dụ về câu cảm thán.
-Chuẩn bị bài viết số 5 :
+Xem lại dạng bài thuyết minh về cách làm.
Rút kinh nghiệm: 
..
 Quảng Liên, ngàytháng 1 năm 2015
 Duyệt TCM 
	 TTCM 
 Nguyễn Thị Nga

File đính kèm:

  • docBai_21_Ngam_trang_Vong_nguyet_20150725_031554.doc
Giáo án liên quan