Giáo án môn Tin học 9 - Bài 1 - Tiết 1: Từ máy tính đến mạng máy tính

GV dẫn dắt vấn đề: Chúng ta đã biết rằng máy tính là công cụ trợ giúp con người để xử lí thông tin một cách rất hiệu quả. Vậy sao khi xử lý xong, dữ liệu cần được so sánh, kiểm tra, nộp, duyệt .Nhưng nơi tiếp nhận lại xa và nếu đi đến đó thì rất mất thời gian, rất tốn kém .

Theo em thì chúng ta làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

HS: Chúng ta cần có mạng máy tính

 

doc3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 9 - Bài 1 - Tiết 1: Từ máy tính đến mạng máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần dạy: 1
Tiết 1 Bài 1
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức:
 - Biết được sự cần thiết phải kết nối các máy tính thành mạng để trao đổi thơng tin và chia sẻ tài nguyên máy tính.
 - Biết các thành phần cơ bản của mạng máy tính.
1.2. Kĩ năng: Nhận biết được các thành phần cơ bản của máy tính. 
 1.3. Thái độ: 
 Học sinh nhận thức được sự cần thiết phải kết nối mạng để trao đổi thong tin.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
 Khái niệm mạng máy tính, phân loại mạng máy tính.
3. CHUẨN BỊ
3.1. Giáo viên: Máy tính.
3.2. Học sinh: Nghiên cứu trước bài 1: “Từ máy tính đến mạng máy tính”
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1phút) 
- GV: Kiểm diện sĩ số lớp.
- HS: Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
4.2. Kiểm tra miệng: (thơng qua)
4.3. Tiến trình bài học:
 HOẠT ĐỘNG 1 Vì sao cần mạng máy tính? (15phút) 
 (1) Mục tiêu:
- Kiến thức: HS biết vì sao cần mạng máy tính.
- Kỹ năng: HS có kỹ năng giải thích về mạng.
(2) Phương pháp, phương tiện dạy học:
 Sử dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.
 (3) Các bước của hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
GV dẫn dắt vấn đề: Chúng ta đã biết rằng máy tính là công cụ trợ giúp con người để xử lí thông tin một cách rất hiệu quả. Vậy sao khi xử lý xong, dữ liệu cần được so sánh, kiểm tra, nộp, duyệt.Nhưng nơi tiếp nhận lại xa và nếu đi đến đó thì rất mất thời gian, rất tốn kém.
Theo em thì chúng ta làm thế nào để giải quyết vấn đề này?
HS: Chúng ta cần có mạng máy tính
GV: Vậy theo em người ta thường sử dụng mạng máy tính để làm những công việc gì?
HS: Trả lời
GV nhận xét, cô đọng vấn đề: Vậy mạng ra đời thì giải quyết được vấn đề gì?
1. Vì sao cần mạng máy tính?
Cần mạng máy tính vì:
- Để trao đổi dữ liệu hoặc các phần mềm
- Có thể trao đổi thông tin, dùng chung các tài nguyên máy tính như: dữ liệu, phần mềm máy tính, máy in, máy quét, bộ nhớ, từ nhiều máy
HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu mạng máy tính (20 phút) 
(1) Mục tiêu:
- Kiến thức: HS nắm vững khái niệm mạng máy tính.
- Kỹ năng: HS có kỹ năng nhận biết các thành phần của mạng
(2) Phương pháp, phương tiện dạy học:
 Sử dụng phương pháp đặt và giải quyết vấn đề.
(3) Các bước của hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
GV: YCHS quan sát hình 1 SGK/T5, Đây là một số mô hình mạng. Em hãy cho biết trong mô hình mạng có nhiều cái gì được nối kết với nhau? 
HS: Trong mô hình mạng có nhiều máy tính được nối kết với nhau.
GV: Chúng nối kết với nhau bằng gì?
HS: Trả lời
GV: vừa định nghĩa, vừa giải thích định nghĩa minh hoạ giúp hs dễ tiếp thu khái niệm mạng máy tính.
HS: Quan sát, lắng nghe, lặp lại KN
GV: YCHS quan sát hình 2 SGK/T5
Liệt kê các thành phần chủ yếu của mạng?
HS: Quan sát, liệt kê
GV: Giải thích các thành phần tương ứng dựa trên mạng phòng máy trường.
2. Khái niệm mạng máy tính:
a) Mạng máy tính là gì?
Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo 1 phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẽ tài nguyên
b) Các thành phần của mạng
- Thiết bị đầu cuối
- Môi trường truyền dẫn
- Các thiết bị kết nối mạng
- Giao thức truyền thông
* TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: (9phút) 
4.4. Tổng kết:
GV: Em hãy quan sát phòng máy vi tính của trường và liệt kê các thành phần của mạng?
HS: Quan sát, trả lời
GV: nhận xét
GV: Em hãy liệt kê các thành phần cơ bản của mạng?
HS: Trả lời
4.5. Hướng dẫn học tập:
- Đối với bài học ở tiết này:
 Học bài + trả lời câu hỏi SGK/T9
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
 - Chuẩn bị nội dung:
	* Vai trò của máy tính trong mạng 
	* Lợi ích của mạng máy tính	
5. PHỤ LỤC (không có)
6. RÚT KINH NGHIỆM:

File đính kèm:

  • docBai_1_Tu_may_tinh_den_mang_may_tinh.doc