GIáo án Tin lớp 9 tiết 21: Bài thực hành 4 tạo trang web đơn giản (tt)

* Hoạt động 2: Thực hành tạo trang web(30)

- Giáo viên yêu cầu học sinh mở lại trang web đã thực hành ở tiết học trước và tiếp tục thực hành với nội dung kiến thức được hướng dẫn trên phần lí thuyết.

- Các nhóm thực hành tạo trang web.

- Giáo viên quan sát và hướng dẫn học sinh thực hiện.

Nhận xét, đánh giá.

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 893 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu GIáo án Tin lớp 9 tiết 21: Bài thực hành 4 tạo trang web đơn giản (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 4 - Tiết: 21
Tuần: 11
Ngày : 27.10.14
Bài thực hành 4
TẠO TRANG WEB ĐƠN GIẢN (tt)
1. Mục tiêu
1.1. Kiến thức
Làm quen với phần mềm Kompozer.
Biết tạo một vài trang web đơn giản, có liên kết bằng Kompozer.
1.2. Kỹ năng
Biết sử dụng phần mềm Kompozer.
Tạo trang web đơn giản.
1.3. Thái độ
Nghiêm túc khi thực hành
2. Nội dung học tập
Sử dụng phần mềm Kompozer
Tạo trang web đơn giản.
3. Chuẩn bị
3.1.Giáo viên 
Máy tính
Máy chiếu
3.2. Học sinh
Xem lại lý thuyết ở nhà
Thực hành trước ở nhà.
4. Tổ chức các hoạt động học tập
4.1. Oån định tổ chức và kiểm diện
Oån định lớp
Kiểm diện học sinh.
4.2. Kiểm tra miệng
Không 
4.3. Tiến trình bài học
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung bài học
* Hoạt động 1: Nhắc lại lý thuyết(10’)
Yêu cầu học sinh nhắc lại lý thuyết đã học bao gồm:
Màn hình làm việc của Kompozer.
Các bảng chọn
Các nút lệnh
Chèn hình ảnh vào web.
Thoát khỏi Kompozer.
Thực hiện trình bày trang web có một số thông tin chi tiết về một thành viên của câu lạc bộ (phần 4 sách giáo khoa)
* Hoạt động 2: Thực hành tạo trang web(30’)
Giáo viên yêu cầu học sinh mở lại trang web đã thực hành ở tiết học trước và tiếp tục thực hành với nội dung kiến thức được hướng dẫn trên phần lí thuyết.
Các nhóm thực hành tạo trang web.
Giáo viên quan sát và hướng dẫn học sinh thực hiện.
Nhận xét, đánh giá.
Bài thực hành 4
TẠO TRANG WEB ĐƠN GIẢN (tt)
2. Tạo trang web bằng Kompozer
5. Tổng kết và hướng dẫn học tập
5.1. Tổng kết(5’)
Câu 1: Nêu cách khởi động và thoát khỏi phần mềm Kompozer.
Đáp án : phần 2 trang 46 sách giáo khoa.
Câu 2: Nhắc lại cách chèn hình ảnh vào trang web..
Đáp án : phần 5 trang 51 sách giáo khoa.
5.2. Hướng dẫn học tập
Đối với tiết học này:
Cách khởi động, thoát khỏi Kompozer.
Tạo trang web đơn giản, chèn thêm hình ảnh vào web.
Đối với tiết học tiếp theo:
Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?
Hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng tới sự an toàn thông tin máy tính?
6. Phụ lục : không

File đính kèm:

  • docTiet 21.doc