Giáo án môn học lớp 4 - Tuần 19 - Trường Tiểu học Bắc Hưng

Tiết 2: TOÁN

BÀI 62. PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (T2)

 1. Mục tiờu:

 - Tài liệu hướng dẫn trang 20

 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Vở nhỏp, bảng nhúm.

 3. Các hoạt động:

- Theo logo.

 4. Điều chỉnh nội dung dạy học:

Khụng.

 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:

* HSY: GV, nhóm trưởng tiếp cận giúp các em biết phân số là kết quả của phép chia một số tự nhiên cho 1 số tự nhiên khác 0 để hoàn thành các bài tập.

* HSK-G: Viết thành một phân số; tử số là số bị chia, mẫu số là số chia.

 Giúp đỡ HSY làm được các BT

 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng:

- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.

 *Rút kinh nghiệm giờ dạy:.

 

doc64 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 13/02/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn học lớp 4 - Tuần 19 - Trường Tiểu học Bắc Hưng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ân ưu tú (T2)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 37
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
- Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em biết đặt câu theo mẫu Ai thế nào? ở bài tập 1- HĐTH. Nhận biết được chủ ngữ và vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? 
* HSK-G: Vị ngữ trong cõu kể Ai thế nào? cú nội dung gỡ?.
 Giúp đỡ HSY làm được các BT 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
.......................................................................................
......................................................................................... 
_______________________________________________________________________
Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2016 
Tiết 1: Toán
Bài 66: quy đồng mẫu số các phân số (t1)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 32
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
- Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em biết cách quy đồng mẫu số các phân số thông qua các BT.
* HSK-G: Thế nào là rỳt gọn phõn số?
 - Sau khi rỳt gọn phõn số em được gỡ?(Phõn số tối giản)
 - Thế nào là phõn số tối giản?(Khụng thể rỳt gọn được nữa)
 - Muốn Rỳt gọn phõn số em làm ntn?.
 - Giúp đỡ HSY làm được các BT 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:...........................................................................................
_______________________________________
Tiết 2,3: TIẾNG VIỆT
Bài 21A: những công dân ưu tú (T3)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 37
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
- Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
 Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em nhớ - viết đúng 4 khổ thơ đầu trong bài Chuyện cổ tích về loài người.
* HSK-G: Viết đựng từ: rơm rớm, giỏo, ra, dạ, giày.
 Giúp đỡ HSY làm được các BT 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
 - Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bài 21B: đất nước đổi thay (T1)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 43
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
 - Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
 - Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
 Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em luyện thêm từ: Sông La, say; đọc và nắm nội dung của bài.
* HSK-G: Nêu được ý nghĩa của bài: Ca ngợi vẻ đẹp của dũng sụng La, núi lờn tài năng, sức mạnh của con người Việt Nam trong cụng cuộc xõy dựng quờ hương đất nước bất chấp bom đạn của kẻ thự.
 Giúp đỡ HSY làm được các BT 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
 *Rút kinh nghiệm giờ dạy:
.......................................................................................................
......................................................................................................
____________________________________ 
Tiết 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
Bài 10 : LềCH Sệẽ VễÙI MOẽI NGệễỉI (TIEÁT 1)
I . Mục tiờu:
 - Bieỏt yự nghúa cuỷa vieọc cử xử lũch sửùỷ vụựi moùi ngửụứi
 - Neõu ủửụùc vớ duù veà cử xửỷ lũch sửù vụựi moùi ngửụứi
 - Bieỏt cử xửỷ lũch sửù vụựi ngửụứi xung quanh
 - KNS: Reứn cho HS caực kyừ naờng sau:
 + Kyừ naờng theồ hieọn sửù tửù trong vaứ toõn troùng ngửụứi khaực
 + Kyừ naờng ửựng xửỷ lớch sửù vụựi moùi ngửụứi
 + kyừ naờng ra quyeỏt ủũnh lửùa choùn haứnh vi vaứ lụứi noựi trong moọt soỏ tỡnh huoỏng 
 + Kyừ naờng kieồm soaựt caỷm xuực khi caàn thieỏt
 - KTDH: ẹoựng vai, thaỷo luaọn, xửỷ lyự tỡnh huoỏng
II . Tài liệu và phương tiện
* GV : - SGK 
- Thẻ mục tiờu hoạt động
- Phiếu học tập cỏ nhõn cho hoạt động 3
- Phiếu bốc thăm chọn tỡnh huống thực hành 1
- Đồ dựng đúng vai thực hành 2
- Phiếu học tập nhúm hoạt động thực hành 3
* HS : - SGK
- Thẻ mặt cười , mặt mếu
TIẾT 1
III. Tiến trỡnh
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 Khụỷi ủoọng :Hỏt tập thể
- Giới thiệu – ghi bảng
- HS đọc MT bài
1. Phõn tớch : Chuyện ở tiệm may”
*Thảo luận nhúm
a) Cỏc nhúm trưởng điều hành nhúm hoạt động
- HS cỏc nhúm đọc thầm
- Nhúm đọc nối tiếp theo đoạn và túm tắt nội dung truyện 
- Cỏc nhúm thảo luận theo cỏc cõu hỏi sau:
+Em cú nhận xột gỡ về cỏch cư xử của bạn Trang trong cõu chuyện trờn?
+ Vỡ sao bạn Hà xin lỗi cụ thơ may?
+ Nếu em là bạn Hà , em sẽ khuyờn bạn điều gỡ?Vỡ sao em khuyờn bạn như vậy?
b) Gv Kl: Trang là người lịch sự, biết chào hỏi mọi người.trang biết quan tõm thụng cảm với cụ thợ may nờn được cụ tụn trọng yờu mến.Hà đó hiểu được sai lầm của mỡnh và biết sửa lỗi.
2. Chia sẻ và trải nghiệm
*Hoạt động nhúm đụi
- HS từng cặp kể cho nhau nghe về cỏc hành vi lịch sự khi ăn uống, núi năng , chào hỏi của bản thõn cũng như người khỏc, những cảm xỳc khi nhận được cỏch ứng xử lịch sự của người khỏc.
* Hoạt động lớp
- Đại diện nhúm chia sẽ kinh nghiệm cảm xuc1khi thể hiện hoặc tiếp nhận hành vi lịch sự
- GVKl: cỏc hành vi lịch sự mang lại niềm vui cho caa3 người cho và người nhận.
3. lịch sự trong giao tiếp ứng xử với người khỏc
* Hoạt động cỏ nhõn
a) HS làm việc cỏ nhõn , khoanh trũn vào chữ cỏi trước những hành vi thể hiện lịch sự với người khỏc
 a. Khụng chỳ ý lắng nghe khi người kjha1c đang núi
 b. chào hỏi khi gặp người quen
 c. Cảm ơn khi nhận sự giỳp đỡ của người khỏc.
 d. Khụng xin lỗi khi khụng thực hiện được lời hứa với người khỏc.
 e. Khi đưa đồ vật cho người lớn trẻ em đưa bằng hai tay.
 g.Xin phộp bố mẹ trước khi đi chơi với bạn.
 h. Hỏi thăm sức khỏe ụng bà khi gặp mặt.
 i.Chào cỏc thầy cụ giỏo trong trường.
 j. Chỳc mừng cỏc bạn khi được điểm tốt.
 k. La hột, núi chuyện to ở nơi cụng cộng.
* Hoạt động lớp
b) Cỏc thành viờn trong nhúm đổi bài để kiểm tra đỏnh giỏ cho nhau
c) Cả nhúm thảo luận thống nhất cõu trả lới đỳng
d) Cỏc nhúm thụng bỏo KQ với GV
4. Tỏn thành hay khụng tỏn thành
* Hoạt động nhúm
a) Cỏc nhúm trưởng điều hàng nhúm thảo luận BT2 trang 3 SGK
b) Cỏc nhúm đọc phần ghi nhớ trang 32 SGK
___________________________________________________________________
Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2016 
Tiết 1: Toán
Bài 66: quy đồng mẫu số các phân số (t2)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 32
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
 - Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
 - Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
 Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em biết cách quy đồng mẫu số các phân số vận dụng làm các BT.
 * HSK-G: Thế nào là phõn số tối giản?
 Muốn rỳt gọn phõn số em làm ntn?
 Khi tử số và mẫu số đều là một tớch cú thừa số giống nhau ta cú thể rỳt gọn bằng cỏch chia cả tử số và mẫu số cho số đú?
 Giúp đỡ HSY làm được các BT 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
 - Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
 *Rút kinh nghiệm giờ dạy:
.......................................................................................
.........................................................................................
_________________________________
Tiết 2,3: TIẾNG VIỆT
Bài 21B: đất nước đổi thay (T2)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 43
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
 - Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
 - Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
 Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em kể được câu chuyện đã chứng kiến, hoặc tham gia về một người có khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt theo gợi ý.
 * HSK-G: Kể tốt câu chuyện trước lớp 
 Giúp đỡ HSY làm được các BT 
Bài 21B: đất nước đổi thay (T3)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 43
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
 - Vở nhỏp, bảng nhúm, tranh ảnh.
 3. Cỏc hoạt động: 
 - Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
 Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em chữa lại bài văn miêu tả đồ vật của mình.
* HSK-G: ? Cấu tạo bài văn miờu tả cõy cối thường cú mấy phần? 
 Giúp đỡ HSY làm được các BT 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rút kinh nghiệm giờ dạy:
......................................................................................................
......................................................................................... 
____________________________________
Tiết 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẬP THỂ
CHỦ ĐỀ: NGÀY TẾT QUấ EM
HOẠT ĐỘNG 3: HỘI HOA XUÂN
I. Mục tiờu
- HS hiểu ý nghĩa to lớn của việc trồng cõy khụng những đem lại lợi ớch về kinh tế mà cũn làm đẹp cho mỗi gia đỡnh, cho đất nước.
- HS cú ý thức bảo vệ và chăm súc cõy ở nhà, ở trường
II. Quy mụ 
Tổ chức theo quy mụ lớp, khối lớp hoặc toàn trường.
III. Tài liệu và phương tiện
- Tranh, ảnh chợ hoa Tết, hội hoa xuõn.
- Sản phẩm cõy hoa.
IV. Cỏc bước tiến hành
Bước 1: Chuẩn bị
Trước 2 tuần, GV phổ biến cho HS:
- Để hưởng ứng phong trào “Tết trồng cõy”, lớp sẽ tổ chức “Hội hoa xuõn” để trưng bày những cõy (khuyến khớch là cõy hoa) cỏc em đó chăm súc. Cõy đú cú thể của cỏ nhõn hay một nhúm.
- Mỗi tổ cú một trang sưu tầm tranh ảnh chợ hoa Tết, hội hoa xuõn.
- Cử (chọn) người dẫn chương trỡnh.
Bước 2: Hội hoa xuõn
- Địa điểm tổ chức nờn đặt ngoài sõn, cú bảng kẻ chữ: HỘI HOA XUÂN – LỚP 4
- MC tuyờn bố lớ do, giới thiệu chương trỡnh, cụng bố thời gian dành cho việc trưng bày và trang trớ sản phẩm, tư liệu theo đơn vị tổ.
- Cỏc tổ trưng bày và trang trớ cõy của tổ mỡnh. Mỗi cõy đều ghi rừ tờn cõy gỡ? Của ai? Tổ nào?
- GV cựng MC hướng dẫn cả lớp tham quan từng gúc sản phẩm. Khi đoàn tham quan đến tổ nào, đại diện tổ sẽ giới thiệu cỏc sản phẩm của tổ mỡnh.
- Đoàn tham quan chọn sản phẩm đẹp trưng bày lờn gúc chung của cả lớp.
Bước 3: Nhận xột – Đỏnh giỏ
- GV hoan nghờnh cả lớp đó nhiệt tỡnh hưởng ứng “Hội hoa xuõn”, nhấn mạnh: Với việc làm hụm nay, cỏc em đó gúp phần tạo thờm màu xanh, thờm sắc hoa rực rỡ cho đất nước. Khen ngợi những cỏ nhõn cú sản phẩm đẹp được cả lớp bỡnh chọn. Khuyến khớch cỏ nhõn, nhúm cú thể tặng sản phẩm cho lớp, cho trường (nếu lớp, trường cú nhu cầu). Khuyến khớch HS vận động gia đỡnh, tớch cực trồng cõy phự hợp với điều kiện thực tế của gia đỡnh mỡnh, gúp phần tụ đẹp cho mụi trường sống quanh ta.
 ___________________________________________________________________
Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2016 
Tiết 1: Toán
Bài 67: quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 36
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
 - Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
 - Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
 Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em biết cách quy đồng mẫu số các phân số thông qua các BT.
 * HSK-G: - Thế nào là rỳt gọn phõn số?
- Sau khi rỳt gọn phõn số em được gỡ?(Phõn số tối giản)
- Thế nào là phõn số tối giản?(Khụng thể rỳt gọn được nữa)
- Muốn Rỳt gọn phõn số em làm ntn? 
- Giúp đỡ HSY làm được các BT 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rút kinh nghiệm giờ dạy:
.......................................................................................
......................................................................................... 
___________________________________ 
Tiết 2,3: TIẾNG VIỆT
Bài 21C: từ ngữ về sức khỏe (t1)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 48
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
 - Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
 - Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
 Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em biết được cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối; lập được dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối.
* HSK-G: Giúp đỡ HSY làm được các BT 
Bài 21C: từ ngữ về sức khỏe (T2)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 48
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
 - Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
 - Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
 Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em điền được từ hoàn chỉnh các thành ngữ; đặt được câu nói về sức khỏe.
* HSK-G: Cú 2 cỏch miờu tả cõy cối:- Tả lần lượt từng bộ phận của cõy
 - Tả lần lượt từng thời kỡ phỏt triển của cõy.
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rút kinh nghiệm giờ dạy:
............................................................................................................
............................................................................................................... 
________________________________ 
Tiết 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC
(Giỏo viờn bộ mụn dạy)
______________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016
Tiết 1: Toán
Bài 68. QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (Tiếp theo)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 40
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
 - Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
 - Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
 Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em biết cách quy đồng mẫu số hai phân số để làm bài tập.
* HSK-G: Muốn quy đồng mẫu số 2 phõn số, em làm ntn?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rút kinh nghiệm giờ dạy:
......................................................................................................
.........................................................................................
_________________________________________ 
Tiết 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT
Tiết 21 : ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CỦA CÂY RAU, HOA 
I/ Mục tiờu:
- HS biết được cỏc điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng của chỳng đối với cõy rau, hoa.
- Cú ý thức chăm súc cõy rau,hoa đỳng kỹ thuật.
II/ Đồ dựng dạy- học:
- GV:
+ Tranh ĐDDH (hoặc photo hỡnh trong SGK trờn khổ giấy lớn) điều kiện ngoại cảnh đối với cõy rau, hoa.
+ Mục tiờu bài
- HS: SGK KT 4
III/ Tiến trỡnh
1.Ổn định: Hỏt vui
2 .Bài mới:
 - Giới thiệu bài: Yờu cầu điều kiện ngoại cảnh của cõy rau, hoa. 
 - HS Cỏc nhúm đọc mục tiờu bài
*Hoạt độn lớp
 1: GV hướng dẫn tỡm hiểu cỏc điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phỏt triển của cõy rau, hoa.
 - GV treo tranh hướng dẫn HS quan sỏt H.2 SGK. Hỏi: Cõy rau, hoa cần những điều kiện ngoại cảnh nào để sinh trưởng và phỏt triển ?
 - HS phỏt biểu- HS khỏc NX- BS
 - GV nhận xột và kết luận: Cỏc điều kiện ngoại cảnh cần thiết cho cõy rau, hoa bao gồm nhiệt độ, nước, ỏnh sỏng, chất dinh dưỡng, đất, khụng khớ.
 2: Tỡm hiểu ảnh hưởng của cỏc điều kiện ngoại cảnh đối với sự sinh trưởng phỏt triển của cõy rau, hoa.
*Hoạt động nhúm
 - Yờu cầu cỏc nhúm đọc nội dung SGK thảo luận cỏc CH theo phõn cụng
Nhúm Họa Mi
 + Nhiệt độ khụng khớ cú nguồn gốc từ đõu?
 + Nhiệt độ của cỏc mựa trong năm cú giống nhau khụng?
 + Kể tờn một số loại rau, hoa trồng ở cỏc mựa khỏc nhau.
Nhúm Tia chớp
 + Cõy, rau, hoa lấy nước ở đõu?
 + Nước cú tỏc dụng như thế nào đối với cõy?
 + Cõy cú hiện tượng gỡ khi thiếu hoặc thừa nước?
 - GV nhận xột, kết luận.
Nhúm Ánh Sao
 + Cõy nhận ỏnh sỏng từ đõu?
 + Ánh sỏng cú tỏc dụng gỡ đối với cõy ra hoa?
 + Những cõy trồng trong búng rõm, em thấy cú hiện tượng gỡ?
 + Muốn cú đủ ỏnh sỏng cho cõy ta phải làm thế nào?
 - GV nhận xột và túm tắt nội dung.
 Nhúm Mặt trời
 + Cỏc chất dinh dưỡng nào cần thiết cho cõy?
 + Nguồn cung cấp cỏc chất dinh dưỡng cho cõy là gỡ ?
 + Rễ cõy hỳt chất dinh dưỡng từ đõu?
 + Nếu thiếu, hoặc thừa chất dinh dưỡng thỡ cõy sẽ như thế nào ?
Nhúm Sơn Ca
 + Cõy lấy khụng khớ từ đõu ?
 + Khụng khớ cú tỏc dụng gỡ đối với cõy ?
 + Làm thế nào để bảo đảm cú đủ khụng khớ cho cõy?
- Cỏc nhúm trưởng điều động nhúm thảo luận
- GV theo dừi, nhắc nhỡ, giỳp đỡ, kiễm tra trong nhúm
* Hoạt động lớp
- CTHĐTQ điều động đại diện cỏc nhúm trỡnh bày- NX- BS cho nhau
- GV NX chốt lại cho từng nhúm
- GV cho HS đọc ghi nhớ.
 + Đọc trong nhúm
 + Đọc trước lớp
B:HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
* Hoat động cộng đồng:Yờu cầu HS về nhà cựng người thõn thực hiện cỏc biện phỏp chăm súc rau hoa ( nếu gia đỡnh cú trồng)
 4.Nhận xột- dặn dũ:
 -Nhận xột tinh thần, thỏi độ học tập của HS.
 -Hướng dẫn HS đọc bài mới.
 -HS chuẩn bị cỏc vật liệu, dụng cụ cho bài
____________________________________
Tiết 3: BỔ TRỢ ĐẠO ĐỨC
LềCH Sệẽ VễÙI MOẽI NGệễỉI 
I . Mục tiờu:
 - KNS: Reứn cho HS caực kyừ naờng sau:
 + Kyừ naờng theồ hieọn sửù tửù trong vaứ toõn troùng ngửụứi khaực
 + Kyừ naờng ửựng xửỷ lớch sửù vụựi moùi ngửụứi
 + kyừ naờng ra quyeỏt ủũnh lửùa choùn haứnh vi vaứ lụứi noựi trong moọt soỏ tỡnh huoỏng 
 + Kyừ naờng kieồm soaựt caỷm xuực khi caàn thieỏt
 - KTDH: ẹoựng vai, thaỷo luaọn, xửỷ lyự tỡnh huoỏng
II. Tiến trỡnh
A: HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 Khụỷi ủoọng :Hỏt tập thể
- Giới thiệu – ghi bảng
- HS đọc MT bài
 1. Chia sẻ và trải nghiệm
*Hoạt động nhúm đụi
- HS từng cặp kể cho nhau nghe về cỏc hành vi lịch sự khi ăn uống, núi năng , chào hỏi của bản thõn cũng như người khỏc, những cảm xỳc khi nhận được cỏch ứng xử lịch sự của người khỏc.
* Hoạt động lớp
- Đại diện nhúm chia sẽ kinh nghiệm cảm xuc1khi thể hiện hoặc tiếp nhận hành vi lịch sự
- GVKl: cỏc hành vi lịch sự mang lại niềm vui cho caa3 người cho và người nhận.
2. lịch sự trong giao tiếp ứng xử với người khỏc
* Hoạt động cỏ nhõn
* Hoạt động lớp
- Cỏc thành viờn trong nhúm đổi bài để kiểm tra đỏnh giỏ cho nhau
- Cả nhúm thảo luận thống nhất cõu trả lới đỳng
- Cỏc nhúm thụng bỏo KQ với GV
3. Tỏn thành hay khụng tỏn thành
* Hoạt động nhúm
- Cỏc nhúm trưởng điều hàng nhúm thảo luận.
- Cỏc nhúm đọc phần ghi nhớ.
____________________________________ 
Tiết 4: TIẾNG ANH
(Giỏo viờn bộ mụn dạy)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Tuần 22
Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2016 
Tiết 1: Hoạt động GIÁO DỤC tập thể
SINH HOẠT LỚP
I.Mục tiờu:
- HS nắm được những ưu, nhược điểm của bản thõn, cỏc bạn trong lớp
- Biết được kế hoạch tuần 22.
II. Chuẩn bị
- Nội dung sinh hoạt
III. Tiến trỡnh:
HĐ 1. Chủ tịch hội đồng tự quản điều hành nội dung sinh hoạt. 
- Cỏc nhúm trưởng đọc bản theo dừi kết quả của tổ trong tuần
- Cỏc tổ viờn đúng gúp ý kiến
- Chủ tịch HĐTQ tổng hợp ý kiến
HĐ 2. GV nhận xột : ưu , nhược điểm
* Ưu điểm :
- Nề nếp học tập cú tiến bộ .
- Cú ý thức truy bài đầu giờ .
- Hiện tượng quờn sỏch vở đó hạn chế nhiều.
- Nhiều bạn ý thức trọng học tập tốt, hăng hỏi phỏt biểu ý kiến.
* Nhược điểm : 
- Một số em chưa thật sự cố gắng trong học tập : Khỏnh, Tựng.
- Hiện tượng thiếu khăn quàng cũn xảy ra: Khụng cú.
- Vệ sinh lớp học, cỏ nhõn sạch sẽ
HĐ 3. Kế hoạch tuần 22: 
- Phỏt huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm .
- Tiếp tục đăng kớ giờ học tốt, buổi học tốt.
- Quan tõm hơn đối với học sinh yếu: Lăng.
HĐ 4. Kiểm tra vệ sinh đầu tuần (1-2’)
- Nhận xột tiết học.
_________________________________ 
Tiết 2: Toán
Bài 69: Luyện tập
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 43
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
 - Vở nhỏp, bảng nhúm.
 3. Cỏc hoạt động: 
 - Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
 Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhúm trưởng tiếp cận giúp các em biết cách quy đồng mẫu số hai phân số để làm bài tập.
* HSK-G: Nờu cỏch quy đồng mẫu số 2 phõn số?
 Giúp đỡ HSY làm được các BT 
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rút kinh nghiệm giờ dạy:...........................................................................................
________________________________ 
Tiết 3,4: TIẾNG VIỆT
Bài 22A: hương vị hấp dẫn (T1)
 1. Mục tiờu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 54
 2. Chuẩn bị đồ dựng dạy học:
- Vở nhỏp, bảng nhúm. Một số loại quả.
 3. Cỏc hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Khụng.
 5. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ học sinh:
* HSY:

File đính kèm:

  • docgiao_an_vnen_lop_4_tuan_1923.doc
Giáo án liên quan