Giáo án Hướng dẫn học Tiếng việt Lớp 4 - Tuần 32 - Năm học 2015-2016

A.Bài cũ:

B.Bài mới:

1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.

2.Hoạt động2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:

Bài 1:Ghi lại danh từ trong đoạn văn sau:

Bài 2: Viết một bức thư ngắn cho người thân ở xa để kể về tình hình học tập của em.

C.Củng cô, dặn dò:

-Hỏi bài buổi sáng

- Nhận xét

-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)

-GV nhận xét

- Yêu cầu HS đọc đề bài

(VBT tiết 2, trang 23)

HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.

-Gọi nhận xét

-GVnhận xét

-Yêu cầu HS đọc đề bài

-HS làm bài vào vở

-Gọi HS đọc trước lớp

-GVnhận xét

- Về nhà xem lại các BT đã làm.

-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau

 

docx18 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hướng dẫn học Tiếng việt Lớp 4 - Tuần 32 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thức ba ngày 12 tháng 4 năm 2016
Tiết 1	Đạo đức
Đ/C: Phương A soạn giảng
.............................................................
Tiết 2	Kĩ thuật
 LẮP XE TẢI ( Tiết 1)
( Đã soạn: Ngày 11/ 4/ 2016)
..................................................................
Tiết 3 Hướng dẫn học	
 HOÀN THIỆN CÁC BÀI TẬP TRONG NGÀY
Mục tiêu: 
 1. Kiến thức:
 - Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học, tuần 31.
 2. Kĩ năng:
 - Rèn kĩ năng tư duy 
 3. Thái độ:
 - Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Bảng phụ, Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập. 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
28’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2: Củng cố kiến thức môn Toán.
C.Củng cô, dặn dò:
-Sáng nay học những môn gì ?
- Nhận xét
-Nêu yêu cầu bài
-Hướng dẫn hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
Củng cố kiến thức
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Hướng dẫn, tổ chức ôn nội dung trong vở.
 Cùng em học Tiếng Việt
(VBT, tiết 1)
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
-HS nêu các bài tập
Buổi sáng
-Hoàn thành theo sự hướng dẫn của GV
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
-Hslàm bài trong vở bài tập
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
-Lắng nghe
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 2 Hướng dẫn học	
 HOÀN THIỆN CÁC BÀI TẬP TRONG NGÀY
Mục tiêu: 
 1. Kiến thức:	
 - Củng có hoàn thành các bài buổi sáng Toán, Tiếng Việt.
 - Củng cố kiến thức đã học, tuần 31.
 2. Kĩ năng:
 - Rèn kĩ năng tư duy 
 3. Thái độ:
 - Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 - GV : Bảng phụ, Phiếu học tâp.
 - HS : Vở ghi bài tập. 
 III.Hoạt động dạy - học:
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3’
28’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động 2: Củng cố kiến thức môn Toán.
C.Củng cô, dặn dò:
-Sáng nay học những môn gì ?
- Nhận xét
-Nêu yêu cầu bài
-Hướng dẫn hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
Củng cố kiến thức
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Hướng dẫn, tổ chức ôn nội dung trong vở.
 Cùng em học Tiếng Việt
(VBT, tiết 2)
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở. 
-Gọi hs trình bày, nhận xét
-GV nhận xét 
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
-HS nêu các bài tập
Buổi sáng
-Hoàn thành theo sự hướng dẫn của GV
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
-Hslàm bài trong vở bài tập
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-HS trình bày, nhận xét
-Lắng nghe
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện đọc, phân biệt s hay x tuần 6.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1:Đọc hiểu:
Bài 2: Tìm 3 từ láy cho mỗi yêu cầu sau:
C.Củng cô, dặn dò:
-Các bài buổi sáng, còn bài nào chưa hoàn thành?
- Nhận xét
-Nêu yêu cầu bài
-Hướng dẫn hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
Củng cố kiến thức
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-Hướng dẫn, tổ chức ôn nội dung trong vở.
 Cùng em học Tiếng Việt
(VBT, tiết 1, trang 27)
 “Hai bàn tay”
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng:
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
-GVnhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
-GVnhận xét
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
-HS nêu các bài tập
Buổi sáng
-Hoàn thành theo sự hướng dẫn của GV
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
-Hslàm bài trong vở bài tập
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Lắng nghe
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 2	Tiếng Anh
Đ/C: Vân soạn giảng
.............................................................
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện từ và câu, tập làm văn tuần 6.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1:Đánh dấu X vào ô trống trước từ cùng nghĩa với “trung thực”
Bài 2: Viết một đoạn văn ngắn kể về một việc làm thể hiện tính trung thực của một bạn trong lớp(trường) em.
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi nội dung bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
- Yêu cầu HS đọc đề bài
(VBT tiết 2, trang 26)
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
-GVnhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-HS làm bài vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
-GVnhận xét
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
*Kết quả:
Hs đọc
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
*HS làm bài:
HS làm bài vào vở.
-HS đọc bài
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện từ và câu, tập làm văn tuần 5.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1:Ghi lại danh từ trong đoạn văn sau:
Bài 2: Viết một bức thư ngắn cho người thân ở xa để kể về tình hình học tập của em.
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
- Yêu cầu HS đọc đề bài
(VBT tiết 2, trang 23)
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
-GVnhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-HS làm bài vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
-GVnhận xét
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
Kết quả:
Hs đọc
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài:
HS làm bài vào vở.
-HS đọc bài
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện đọc, phân biệt gi/d hay r tuần 5.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
B.Bài mới:
1.Hoạt động1: Hoàn thiện các bài tập.
2.Hoạt động2: Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1:Đọc hiểu:
Bài 2: Điền gi/d hay r vào chỗ trống?
C.Củng cô, dặn dò:
-Hỏi bài buổi sáng
- Nhận xét
-Hoàn thành các bài buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
- Yêu cầu HS đọc đề bài
“Về thăm bà”
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng:
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
-GVnhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài
...ạy dỗ
...ung rinh
...ực rỡ
...ìu dắt
...eo gió gặp bão
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
-GVnhận xét
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
- Trả lời
- Nhận xét
Lắng nghe
Lắng nghe
-HS đọc yêu cầu
Kết quả:
1. A
2. A
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Lắng nghe
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài:
..D.ạy dỗ
..R.ung rinh
..R.ực rỡ
..D.ìu dắt
...Gieo gió gặp bão
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 2	Tiếng anh
Đ/C: Vân soạn giảng
.............................................................
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện từ và câu, tập làm văn, tuần 4.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
a.Môn toán:
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-b.Môn Tiếng Việt:
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1: Hãy xếp các từ phức sau thành hai loại( từ ghép và từ láy):
(vbt tiết 2, trang 19)
Yêu cầu HS đọc đề bài
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
GVnhận xét
Bài 2: Ghi lại những sự việc chính ( cốt truyện) trong truyện Sự tích hồ Ba Bể.
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-HS làm bài vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
GVnhận xét
C.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
Kết quả:
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài:
HS làm bài vào vở.
HS đọc trước lớp
nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện đọc, phân biệt x hay s tuần 2.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
12’
18’
3-4’
A.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các sbài tập.
a.Môn toán:
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-b.Môn Tiếng Việt:
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1:Đọc hiểu:
“ Mùa đông trên rẻo cao”
Yêu cầu HS đọc đề bài
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng:
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
GVnhận xét
Bài 2: Điền s hay x vào chỗ trống?
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-...ơ suất
-..ót xa
-...ơ xác
-... inh xắn
-...inh sôi
-HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở
Gọi HS đọc trước lớp
GVnhận xét
C.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
Kết quả:
1. C
2. B
3.D
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài:
-.s..ơ suất
-.x.ót xa
-..x.ơ xác
-..x. inh xắn
-..s.inh sôi
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe
Tiết 3 Hướng dẫn học
 HOÀN THIỆN BÀI TẬP
I. Mục tiêu: 
- Củng có hoàn thành các bài buổi sáng
 - Củng cố kiến thức đã học ,luyện từ và câu, tập làm văn tuần 2.
- Giáo dục HS tính chăm chỉ, kiên trì trong học tập.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 + GV : Bảng phụ, phiếu 
 + HS : Vở ghi bài tập, 
III.Hoạt động dạy - học:	 
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Bài cũ:
-Hỏi bài cũ
B.Bài mới:
1.Hoạt động 1:Hoàn thiện các bài tập.
a.Môn toán:
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-b.Môn Tiếng Việt:
-Hoàn thành bài còn buổi sáng(nếu còn)
-GV nhận xét
2.Hoạt động 2:Củng cố kiến thức môn Tiếng Việt:
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu dùng sai từ có tiếng 
“ nhân”
Yêu cầu HS đọc đề bài
Thời đại nao nước ta cũng có nhân tài.
Nhân dân ta có truyền thống lao động cần cù.
Bà tôi là người nhân hậu.
Cô giáo lớp tôi rất nhân tài.
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
-Gọi nhận xét 
GVnhận xét
Bài 2: Dựa vào khổ thơ thứ hai trong bài thơ Nàng tiên ốc, (sgk, tr.18), em hãy tưởng tượng và kể lại những việc nàng tiên ốc đã giúp bà cụ.
-Yêu cầu HS đọc đề bài
-HS làm bài vào vở
-Gọi HS đọc trước lớp
GVnhận xét
C.Củng cô, dặn dò:
- Về nhà xem lại các BT đã làm. 
-Nhận xét tiết học
-Chuẩn bị bài sau
-HS hoàn thành
-HS hoàn thành
-HS đọc yêu cầu
Kết quả:
d.Cô giáo lớp tôi rất nhân tài.
HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vào vở.
nhận xét
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
HS làm bài:
HS làm bài vào vở.
HS đọc trước lớp
nhận xét
-Thực hiện
-lắng nghe

File đính kèm:

  • docxHDH_TV_TUAN_32.docx