Giáo án Hình học 6 tiết 26: Tam giác

- GV vẽ hình:

 - Hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA như trên có phải là tam giác ABC không ? Tại sao ?

- GV giới thiệu kí hiệu và cách đọc tam giác ABC:

- Tương tự em hãy nêu cách đọc khác ?

- Có 6 cách đọc tên .

- GV: Các em đã biết tam giác có 3 đỉnh, 3 cạnh, 3 góc. Hãy đọc tên 3 đỉnh, 3 cạnh, 3 góc của ?

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 05/05/2016 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 tiết 26: Tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/03/2013
Ngày giảng: 30/03/2013
Bài 9- Tiết 26: tam giác
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Tóm tắt được định nghĩa tam giác.
Nhận biết được đỉnh, cạnh, góc của tam giác.
2. Kĩ năng:
 Vẽ được tam giác, gọi được tên và kí hiệu tam giác, nhận xét được điểm nằm bên trong và điểm nằm bên ngoài tam giác.
3. Thái độ:
Cẩn thận, chính xác, tích cực trong hợp tác nhóm.
II- Đồ dùng dạy học:
1. GV: Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ.
2. HS: Thước thẳng, compa, thước đo góc.
III. Phương pháp:
- Vấn đáp
- Thuyết trình
- Hoạt động nhóm
- Luyện tập. 
IV. Tổ chức giờ học: 	
1. ổn định: Sĩ số: (1’)
2. Kiểm tra đầu giờ: (5’)
- Thế nào là đường tròn tâm O, bán kính R? 
- Vẽ đường tròn tâm B, bán kính 15cm, vẽ dây cung AD. Chỉ rõ cung AD lớn, cung AD nhỏ. Vẽ đường kính AC. Tính AB ?
- Đáp án: AB = 7,5 cm
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu tam giác ABC là gì ?
- Mục tiêu: Tóm tắt được định nghĩa tam giác, nhận biết được đỉnh, cạnh, góc của tam giác.
- Thời gian: 24’
- ĐDDH: Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Gv giới thiệu tam giác . Vậy tam giác ABC là gì ?
- GV nêu định nghĩa
- GV vẽ hình:
 - Hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA như trên có phải là tam giác ABC không ? Tại sao ?
- GV giới thiệu kí hiệu và cách đọc tam giác ABC: 
- Tương tự em hãy nêu cách đọc khác ?
- Có 6 cách đọc tên .
- GV: Các em đã biết tam giác có 3 đỉnh, 3 cạnh, 3 góc. Hãy đọc tên 3 đỉnh, 3 cạnh, 3 góc của ?
- GV giới thiệu điểm M nằm trong , điểm N nằm ngoài .
- GV yêu cầu HS làm BT 44 (95)
- GV giao phiếu học tập cho các nhóm HS. 
- GV và HS kiểm tra bài làm của vài nhóm.
- GV nhận xét.
- HS trả lời.
- HS ghi vở.
- HS quan sát.
- HS: Không vì A, B, C thẳng hàng.
- HS ghi nhớ.
- HS: , , 
- HS nghe.
- HS đọc đề bài.
- HS hoạt động theo nhóm điền vào phiếu học tập.
- HS nhận xét.
- HS nghe.
1. Tam giác ABC là gì ?	
* Tam giác ABC là hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA khi 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. 
* Kí hiệu :
	 hoặc 
+ 3 đỉnh: A, B, C
+ 3 cạnh: AB, BC, CA
+ 3 góc: , , 
+ Điểm M nằm bên trong tam giác.
+ Điểm N nằm bên ngoài tam giác. 
Hoạt động 2: Vẽ tam giác
- Mục tiêu: Vẽ được tam giác.
- Thời gian: 10’
- ĐDDH: Thước thẳng, compa.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- GV nêu đề bài.
- GV làm mẫu trên bảng vẽ 
- HS đọc đề bài.
- HS vẽ vào vở theo các bước GV hướng dẫn.
2. Vẽ tam giác: 
VD: Vẽ , biết 3 cạnh AB = 2cm; AC = 3cm; BC = 4cm
* Cách vẽ: (SGK - 94)
 4. Tổng kết – Hướng dẫn về nhà: (5’)
- Thế nào là một tam giác, cách vẽ tam giác ?
* Hướng dẫn về nhà: 
- Học bài.
- Làm các BT trong SGK.
- Làm các câu hỏi và BT (96 - SGK). Tiết sau ôn tập chương.

File đính kèm:

  • docT26.doc
Giáo án liên quan