Giáo án Công nghệ 9 - Tuần 20-30

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

 2. Kỹ năng : Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

 3. Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.

 

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

 - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV

 - Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện

 - Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.

 - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.

 - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , Chuẩn bị bài ở nhà

 

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức 1/:

 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tác hai cực điều khiển hai đèn ?

 

doc13 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Tuần 20-30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 19/20
Bài 8: Thực hành
 lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
Ngày soạn :03/01/2011
Ngày giảng : 05/01/2011
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	2. Kỹ năng: Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
3. Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , Chuẩn bị bài ở nhà
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức 1/:
 2. Kiểm tra bài cũ: ( Không )
 3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung 
HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
HĐ2: Tìm hiểu cách vẽ sơ đồ lắp đặt.
GV: Đây là kỹ năng đã hình thành từ bài trước nên giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm.
GV: Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào?
+ Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung tính?
+ Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây.
GV: Chỉ định nhóm trình bày kết quả, cả lớp bổ xung.
GV: Kết luận
HS: Làm việc theo nhóm xây dựng sơ đồ lắp đặt dưới sự quan sát và chỉ bảo của giáo viên.
GV: Kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm.
HĐ3: Tìm hiểu cách lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị điện.
GV: Sau khi các nhóm vẽ sơ đồ lắp đặt xong giáo viên cho học sinh quan sát sơ đồ của từng nhóm gồm những dụng cụ vật liệu gì?
GV: Trong sơ đồ gồm những dụng cụ, vật liệu gì?
HS: Ghi các số liệu kỹ thuật của các dụng cụ, thiết bị vào bảng.
3/
25/
12/
I Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- ( SGK ).
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1. Vẽ sơ đồ lắp đặt.
2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
2
3
4
Dao thợ điện 
Kìm tuốt dây
Khoan tay
Thước
1
1
1
1
Tốt
Còn tốt
Mũinhọn
Còn tốt
4.Củng cố: 2/
- GV: Nhận xét, tổng kết giờ thực hành: Kết quả thực hành, quy trình tiến 
hành, thời gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm
5. Hướng dẫn về nhà 2/:
	- Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị, chuẩn bị:
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
Tiết: 20/21
Bài 8: Thực hành
 lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn( Tiếp )
Ngày soạn :10/01/2011
Ngày giảng : 12/01/2011
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc
 hai cực điều khiển hai đèn.
	2.Kỹ năng : Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	3.Thái độ : Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV.
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy 
giáp, băng dính cách điện.
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. Chuẩn bị bài ở nhà
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức 1/:
 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các dụng cụ, vật liệu và thiết bị của bài thực hành này 
	Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ?
 3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung 
HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
HĐ2.Tìm hiểu cách lắp mạch điện:
GV: Cho học sinh mỗi nhóm nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện điện trong SGK.
HS: Tiến hành và nêu ý tưởng.
GV: Kết luận sau đó đưa ra quy trình lắp đặt mạch điện
GV: Hướng dẫn học sinh nối dây vào mạch điện.
GV: Làm mẫu phân tích, thao tác và yêu cầu kỹ thuật, sau đó chỉ định một học sinh làm đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục.
HS: Tiến hành thực hành theo nhóm. Trước khi các nhóm thực hành lắp đặt.
GV: Nhắc nhở học sinh về an toàn lao động khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HĐ3.Tìm hiểu cách kiểm tra và vận hành.
GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiến hành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
- Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm.
2/
30/
8/
3.Lắp mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra đánh giá vận hành thử.
- Kiểm tra mạch điện khi chưa nối nguồn.
4.Củng cố: 2/
- GV: Nhận xét, tổng kết giờ thực hành: Kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời 
gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm 
5. Hướng dẫn về nhà 1/:
	- Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị, chuẩn bị:
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
Tiết: 21/22
Bài 8: Thực hành
 lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn( Tiếp )
Ngày soạn :17/01/2011
Ngày giảng : 19/01/2011
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	2. Kỹ năng : Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	3. Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , Chuẩn bị bài ở nhà
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức 1/:
 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tác hai cực điều khiển hai đèn ?
 3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung ghi bảng
HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
HĐ2.Tìm hiểu cách lắp mạch điện
GV: Cho học sinh mỗi nhóm nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện điện trong SGK
HS: Tiến hành và nêu ý tưởng
GV: Kết luận sau đó đưa ra quy trình lắp đặt mạch điện
GV: Hướng dẫn học sinh nối dây vào mạch điện.
GV: Làm mẫu phân tích, thao tác và yêu cầu kỹ thuật, sau đó chỉ định một học sinh làm đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục.
HS: Tiến hành thực hành theo nhóm. Trước khi các nhóm thực hành lắp đặt.
GV: Nhắc nhở học sinh về an toàn lao động khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HĐ3.Tìm hiểu cách kiểm tra và vận hành.
GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiên shành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
- Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm.
2/
12/
25/
3.Lắp mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra đánh giá vận hành thử.
- Kiểm tra mạch điện khi chưa nối nguồn.
4.Củng cố: 2/
- GV: Nhận xét, tổng kết giờ thực hành: Kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời 
gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm 
5. Hướng dẫn về nhà 2/:
	- Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị, chuẩn bị:
	- Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
Tiết: 22/23
Bài 9: Thực hành
lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn 
Ngày soạn :24/01/2011
Ngày giảng : 26/01/2011
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện 
dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ( mạch điện cầu thang ).
	2. Kỹ năng : Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
	- Lắp đặt được mạnh điện đèn cầu thang.
	3. Thái độ : Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ
 đồ điện.
Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
 Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
 Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , Chuẩn bị bài ở nhà
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức 1/:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung 
HĐ1.Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học.
GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4HS.
Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm.
GV: Chỉ định một nhóm phát biểu và kết luận mục tiêu bài học thực hành.
HĐ2.Tìm hiểu công tắc ba cực.
GV: Cho học sinh làm việc theo nhóm theo những nội dung sau:
- Quan sát, mô tả, so sánh cấu tạo bên ngoài của công tắc hai cực và ba cực.
- Tháo, quan sát, so sánh cấu tạo bên trong của hai loại công tắc.
GV: Cho một số nhóm trình bày ý kiến của nhóm, các nhóm khác bổ sung
GV: Hoàn thiện.
HĐ3.Tìm hiểu vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 
GV:Cho học sinh quan sát sơ đồ nguyên lý mạch điện sau đó xác định những yếu tố sau:
+ Hai công tắc được mắc với nhau như thế nào?
+ Hai công tắc mắc với nguồn như thế nào?
+ Mối liên hệ của đèn với hai công tắc.
GV: Hướng dẫn học sinh làm việc theo nhóm để hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện.
GV: Chỉ định một nhóm trình bày kết quả, cả lớp bổ sung.
GV: Kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm.
GV: Kết luận.
HĐ4: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
GV: Cho học sinh ghi các số liệu kỹ thuật các dụng cụ, vật liệu và thiết bị vào bảng 
3/
10/
17/
10/
I Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- SGK.
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1.Vẽ sơ đồ lắp đặt.
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện.
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
2
3
4
4. Củng cố: 2/
Để lắp mạch điện cầu thang thật tốt:
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt.
- Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng.
- Vạch dấu.
5.Hướng dẫn về nhà 2/:
- Về nhà tập vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt MĐ, lập bảng dự trù vật liệu.
- Chuẩn bị: 	Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
	Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
	Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau học tiếp.
Tiết: 23/24
Bài 9: Thực hành
lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (tiếp)
Ngày soạn :07/02/2011
Ngày giảng : 09/02/2011
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện
dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ( mạch điện cầu thang ).
	2. Kỹ năng : Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
	- Lắp đặt được mạnh điện đèn cầu thang.
	3. Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy 
giáp, băng dính cách điện
Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , Chuẩn bị bài ở nhà
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức 1/:
2. Kiểm tra bài cũ: ? Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tác ba cực điều khiển một 
 đèn ? 
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung 
HĐ1.Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học.
GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4HS.
Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm.
GV: Chỉ định một nhóm phát biểu và kết luận mục tiêu bài học thực hành
HĐ2.Lắp đặt mạch điện cầu thang.
GV: Cho học sinh nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện trong SGK để tiến hành công việc.
GV: Cho học sinh trình bày các công đoạn của quy trình lắp đặt mạch điện.
GV: Kết luận.
GV: Làm mẫu nối dây mạch điện, phân tích thao tác và yêu cầu kỹ thuật sau đó giáo viên chỉ định một học sinh làm lại đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục.
HS: Tiến hành thực hành theo nhóm.
GV: Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HĐ3.Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiến hành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thử mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
- Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm.
4/
30/
6/
3.Lắp đặt mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
- Bảng quy trình lắp đặt mạch điện:
Các công đoạn
Nội dung công việc
Dụng cụ
Yêu cầu kĩ thuật
Vạch dấu 
- Vạch dấu vị trí các thiết bị điện và đèn trên bảng điện.
- Vạch dấu các lỗ khoan và đường đi dây của mạch điện.
- Thước 
- Mũi khoan.
- Bút chì.
- Bố trí thiết bị hợp lý.
- Vạch dấu chính xác.
Khoan lỗ bảng điện
- Chọn mũi khoan cho lỗ luồn dây.
- Lỗ bắt vít.
- Khoan.
Lắp thiết bị điện vào bảng điện
Đi dây ra đèn
Kiểm tra
4.Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
4. Củng cố: 2/
Để lắp mạch điện cầu thang thật tốt:
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt.
- Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng.
- Vạch dấu.
- Khoan lỗ bảng điện.
- Lắp thiết bị điện vào bảng điện
- Đi dây ra đèn.
- Kiểm tra, vận hành thử.
5. Hướng dẫn về nhà 2/:
	- Về nhà tập vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện, lập bảng dự trù vật liệu.
	- Chuẩn bị: 
	Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy 
giáp, băng dính cách điện
	Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
Tiết: 24/25
Bài 9: Thực hành
lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (tiếp)
Ngày soạn :14/02/2011
Ngày giảng : 16/02/2011
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ( mạch điện cầu thang ).
	2.Kỹ năng : Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
	- Lắp đặt được mạnh điện đèn cầu thang.
	3. Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học,an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, 
giấy giáp, băng dính cách điện
Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học, Chuẩn bị bài ở nhà 
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức 1/:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung 
HĐ1.Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học.
GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4HS.
Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm.
GV: Chỉ định một nhóm phát biểu và kết luận mục tiêu bài học thực hành
HĐ2.Lắp đặt mạch điện cầu thang.
GV: Làm mẫu nối dây mạch điện, phân tích thao tác và yêu cầu kỹ thuật sau đó giáo viên chỉ định một học sinh làm lại đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục.
HS: Tiến hành thực hành theo nhóm.
GV: Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HĐ3.Kiểm tra vận hành thửi mạch điện.
GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiên shành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
- Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm.
3. Lắp đặt mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra vận hành thửi mạch điện.
4. Củng cố: 2/
Để lắp mạch điện cầu thang thật tốt:
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt.
- Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng.
- Kết quả thực hành, quy trình
- Thời gian hoàn thành, thái độ tham gia	
5.Hướng dẫn về nhà 2/:
	- Về nhà tập vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện, lập bảng dự trù vật liệu. 
Vật liệu:2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, 
băng dính cách điện.
Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau học tiếp.

File đính kèm:

  • docCong nghe tuan 20 den 30.doc
Giáo án liên quan