Đề kiểm tra Học kỳ I môn Công nghệ 9

Câu 2 : Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây nhãn phát triển là :

 A. . 20oC – 25oC B. 21oC - 27oC C. 21oC - 25oC D. 25 oC - 30oC

Câu 3 : Yêu cầu nào quan trọng nhất đối với người trồng cây ăn quả ?

 A. . Tri thức. B. Thái độ. C. Sức khoẻ D. Cả 3 ý trên.

Câu 4 : Giá trị quan trọng nhất của nghề trồng cây ăn quả là :

A. .Cung cấp quả cho người tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

B. .Dùng để chữa bệnh. C. Bảo vệ môi trường D.Tất cả các ý trên.

Câu 5: Trong công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả, chúng ta coi trọng biện pháp nào sau đây:

 A. Biện pháp cơ học và biện pháp sinh học . B. Biện pháp hoá học và biện pháp sinh học.

 C. Biện pháp hoá học và biện pháp cơ học D. Cả A,B,C đều đúng.

 

doc5 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 2454 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kỳ I môn Công nghệ 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên :........................................ 
Lớp :....................
Trường : ........................................
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 MÔN : CÔNG NGHỆ 9
 Thời gian : 45 phút 
 Năm học : 2010-2011
ĐIỂM
I.TRẮC NGHIỆM (4,0điểm)
Khoanh tròn chữ cái A hoặc B,C,D vào câu trả lời đúng . 
Câu 1: Trong công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả, chúng ta coi trọng biện pháp nào sau đây: (0,5đ)
 A. 	. Biện pháp hoá học và biện pháp sinh học. B. Biện pháp cơ học và biện pháp sinh học
 C. Biện pháp hoá học và biện pháp cơ học 	D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 2 : Giá trị quan trọng nhất của nghề trồng cây ăn quả là : (0,5đ)
A. .Cung cấp quả cho người tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
B. .Dùng để chữa bệnh.	C. Bảo vệ môi trường 	D.Tất cả các ý trên.
Câu 3 : Yêu cầu nào quan trọng nhất đối với người trồng cây ăn quả ?(0,5đ)
 A. Sức khoẻ.	B. Thái độ.	 	C. Tri thức.	D. Cả 3 ý trên.
Câu 4 : Hiện nay nghề trồng cây ăn quả đang được khuyến khích và phát triển nhằm mục đích gì?(0,5đ)
 A. Tạo thêm công ăn viêci làm cho người lao động. 	B. Tạo thu nhập cho người lao động.
 C. Tăng thêm nguồn ngoại tệ cho đất nước.	D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 5 : Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây nhãn phát triển là :(0,5đ)
 A. 20oC – 25oC 	B. 21oC - 25oC	C. 21oC - 27oC	D. 25 oC - 30oC
Câu 6: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào sơ đồ sau : ( 1- Ghép cành; 2- Chiết; 3- Ghép mắt; 4- Ghép áp; 5- Ghép chữ T; 6- Nhân giống vô tính; 7- Giâm; 8- Ghép; 9- Nhân giống hữu tính.) (1,5đ)
* Chú ý : Chỉ cần đánh số vào ô trống là được. Mỗi ô điền đúng 0,25đ.
II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 : Tại sao phải tạo hình, tỉa cành cho cây ? (1,0 điểm)
Câu 2 : Hãy nêu các yêu cầu ngoại cảnh đói với cây ăn quả có múi ? ( 2,0 điểm)	
Câu 3 : Em hãy phân tích ý nghĩa các giá trị của việc trồng cây ăn quả đối với con người và môi trường sinh thái ? (3,0 điểm)
Bài làm :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên :........................................ 
Lớp :....................
Trường : ........................................
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 MÔN : CÔNG NGHỆ 9
 Thời gian : 45 phút 
 Năm học : 2010-2011
ĐIỂM
I.TRẮC NGHIỆM (4,0điểm)
Khoanh tròn chữ cái A hoặc B,C,D vào câu trả lời đúng .
Câu 1: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào sơ đồ sau : ( 1- Ghép cành; 2- Chiết; 3- Ghép mắt; 4- Ghép áp; 5- Ghép chữ T; 6- Nhân giống vô tính; 7- Giâm; 8- ghép; 9- Nhân giống hữu tính.)
* Chú ý : Chỉ cần đánh số vào ô trống là được.
Câu 2 : Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây nhãn phát triển là :
 A. . 20oC – 25oC 	B. 21oC - 27oC 	 C. 21oC - 25oC	D. 25 oC - 30oC
Câu 3 : Yêu cầu nào quan trọng nhất đối với người trồng cây ăn quả ?
 A. .	Tri thức.	B. Thái độ.	 	C. Sức khoẻ 	D. Cả 3 ý trên.
Câu 4 : Giá trị quan trọng nhất của nghề trồng cây ăn quả là : 
A. .Cung cấp quả cho người tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.
B. .Dùng để chữa bệnh.	C. Bảo vệ môi trường 	D.Tất cả các ý trên.
Câu 5: Trong công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả, chúng ta coi trọng biện pháp nào sau đây:
 A. Biện pháp cơ học và biện pháp sinh học .	B. Biện pháp hoá học và biện pháp sinh học. 
 C. Biện pháp hoá học và biện pháp cơ học 	D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 6 : Hiện nay nghề trồng cây ăn quả đang được khuyến khích và phát triển nhằm mục đích gì ?
 A. Tạo thêm công ăn viêci làm cho người lao động. 	B. Tạo thu nhập cho người lao động.
 C. Tăng thêm nguồn ngoại tệ cho đất nước.	D. Tất cả các ý trên đều đúng.
II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 : Tại sao phải tạo hình, tỉa cành cho cây ? (1,0 điểm)
Câu 2 : Hãy nêu các yêu cầu ngoại cảnh đói với cây ăn quả có múi ? ( 2,0 điểm)	
Câu 3 : Em hãy phân tích ý nghĩa các giá trị của việc trồng cây ăn quả đối với con người và môi trường sinh thái ? (3,0 điểm)
Bài làm :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2010-2011
Môn : Công nghệ 9
 I.TRẮC NGHIỆM:( 4,0 điểm)
 Mỗi đáp án đúng là 0,5 điểm
1
2
3
4
5
B
A
C
D
C
	Câu 6 : (1,5đ) .Điền đúng mỗi ô : 0,25 điểm.
6
8
7(2)
2(7)
3(1)
1(3)
 II. TỰ LUẬN: ( 6,0 điểm)
Câu 1 : Phải tạo hình, sửa cành cho cây vì:
- Tạo hình giúp cho cây có thế đứng và bộ khung khoẻ, cành phân phối đều trong tán cây để có thể mang khối lượng quả lớn. (0,5đ)
- Sửa cành là loại bỏ cành nhỏ, bị sâu bệnh…giúp cây thông thoáng, giảm sâu bệnh. (0,5đ 
Câu 2 : Nêu đúng 4 ý trong sơ đồ hình 15 trang 32 SGK. Mỗi ý 0,5 điểm.
Câu 3 : Nêu đúng 4 ý trong nội dung SGK trang 9. Mỗi ý 0,75 điểm.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
(Năm học 2010-2011)
Môn : Công nghệ 9
Nội dung
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả.
2(1đ)
2(1đ)
Một số vấn đề chung về cây ăn quả.
1(0,5đ)
1(0,5đ)
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả.
1(0,5đ)
1(0,5đ)
1(1đ)
1(3đ)
4(5đ)
Các PP nhân giống cây ăn quả
1(1,5đ)
1(2đ)
2(3,5đ)
4(2đ)
2(2đ)
1(1đ)
2(5đ)
9(10đ)

File đính kèm:

  • docBai kiem tra HKI20102011.doc
Giáo án liên quan