Giáo án Công nghệ 9 - Tiết 20, Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiết 2) - Đặng Thị Hài

- Cho HS nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.

- Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang được tiến hành theo những bước nào?

- Công việc cụ thể được tiến hành trong các công đoạn của quy trình?

- GV phân tích nội dung, yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn để chỉ ra những công đoạn và kĩ năng mới.

- GV thao tác kĩ năng mới, HS quan sát.

- Chỉ định một HS làm lại những thao tác đó, phân tích những sai hỏng khi thực hiện những thao tác đó cho HS.

- Cho HS thực hiện theo nhóm tiến hành từng công đoạn.

 + Đo vạch dấu các thiết bị, lỗ khoan trên bảng điện.

 + Tiến hành khoan lỗ trên bảng điện.

 + Nối dây và lắp các thiết bị điện lên bảng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 07/10/2019 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Tiết 20, Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiết 2) - Đặng Thị Hài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 20	 Ngày soạn: 09-01-2016
Tiết: 20	 Ngày dạy: 11-01-2016
Bài 7: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG (T2)
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
 - Vẽ sơ đồ lắp ráp mạch điện đèn ống huỳnh quang.
2.Kĩ năng: - Lắp ráp mạch điện ống huỳnh quang đúng kĩ thuật.
3.Thái độ: - Đảm bảo an toàn.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Bộ đèn ống huỳnh quang, công tắc hai cực, cầu chì, dụng cụ lắp ráp mạch điện.
2. HS: - Báo cáo thực hành.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp:(1 phút). 9A1: 
 9A2: 
 9A3: 
2. Kiểm tra bài cũ:(5 phút) 
- Kể tên các phần tử trong mạch điện đèn ống huỳnh quang? Chức năng của các phần tử?
- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?
3. Đặt vấn đề: – GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang:(29 phút)
- HS nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- HS quan sát các thao tác của GV.
 - HS thực hiện lại các thao tác đó.
- HS thực hiện theo nhóm tiến hành từng công đoạn.
- Trao đổi những thắc mắc với giáo viên.
- Cho HS nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang được tiến hành theo những bước nào?
- Công việc cụ thể được tiến hành trong các công đoạn của quy trình?
- GV phân tích nội dung, yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn để chỉ ra những công đoạn và kĩ năng mới.
- GV thao tác kĩ năng mới, HS quan sát.
- Chỉ định một HS làm lại những thao tác đó, phân tích những sai hỏng khi thực hiện những thao tác đó cho HS. 
- Cho HS thực hiện theo nhóm tiến hành từng công đoạn.
 + Đo vạch dấu các thiết bị, lỗ khoan trên bảng điện. 
 + Tiến hành khoan lỗ trên bảng điện. 
 + Nối dây và lắp các thiết bị điện lên bảng.
 + Nối dây bộ đèn.
 + Kiểm tra và vận hành thử.
- GV theo dõi, kiểm tra và sửa sai cho các em. Động viên nhắc nhở các em tích cực làm việc.
Hoạt động 2: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện đèn ống huỳnh quang:(5 phút)
- HS thực hiện kiểm tra lại sản phẩm.
- Quan sát GV kiểm tra.
- Chỉnh sửa sai sót nếu có.
- GV yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm khi chưa nối nguồn.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt theo đúng sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lí, đẹp.
- GV kiểm tra sản phẩm lại lần nữa.
- Sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn kĩ thuật, GV nối nguồn và vận hành thử.
- Nếu sản phẩm không vận hành, GV kiểm tra và sửa chữa.
- GV cho điểm từng nhóm.
Hoạt động 3: Củng cố, hướng dẫn về nhà:(5 phút)
- Lắng nghe GV nhận xét và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe GV dặn dò.
- GV nhận xét, tổng kết giờ thực hành: kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm.
- Dặn dò HS chuẩn bị cho bài sau: hai cầu chì, 2 công tắc hai cực, hai bóng đèn, dây dẫn.
Ghi bảng:
I. Chuẩn bị : Cầu chì, công tắc, bóng neon, kềm, tua vít, dây dẫn.
II. Nội dung: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang:
Vạch dấu.
Khoan lỗ.
Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
Nối dây bộ đèn.
Nối dây mạch điện. 
Kiểm tra.
IV. Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan_20_Tiet_20_CN9.doc