Giáo án Công nghệ 9 (Học kì 2) - Vũ Đức Hoàng

I . Mục Tiêu:

 1. Kiến thức:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.

 - Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau.

 2. Kỹ năng :

 - Học sinh hình thành kỹ năng lắp đặt mạng điện trong nhà

 3. Tư Tưởng :

 - Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.

II . Phương Pháp:

- Vấn đáp.

- Thảo luận nhóm, cặp.

- Thuyết trình.

III . Đồ dùng:

- Tranh ảnh, bảng phụ.

IV . Tiến trình dạy học:

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ.

 - Không kiểm tra.

3. Bài mới.

 

doc19 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 2486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 (Học kì 2) - Vũ Đức Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20; 21; 22
Bài 8 : thực hành: lắp mạch điện hai công tắc hai cực
 điều khiển hai đèn.
Ngày soạn: 
Lớp
Ngày giảng
Học sinh vắng
Ghi chú
I . Mục Tiêu:
 1. Kiến thức:
Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
 2. Kỹ năng :
	- Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
 3. Tư Tưởng :
	- Học sinh có ý thức trong việc học tập .
	- Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện .
II . Phương Pháp:
Vấn đáp.
Thảo luận nhóm, cặp.
Thuyết trình.
III . Đồ dùng:
Vật liệu, thiết bị, dụng cụ.
IV . Tiến trình dạy học:
1. ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.
	- Không kiểm tra.
3. Bài mới.
I Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- ( SGK ).
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1.Sơ đồ nguyên lý
2. Vẽ sơ đồ lắp đặt.
- Hình 8-1 ( SGK )
GV: Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào?
+ Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung tính?
+ Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây.
GV: Chỉ định nhóm trình bày kết quả, cả lớp bổ xung.
GV: Kết luận
HS: Làm việc theo nhóm xây dựng sơ đồ lắp đặt dưới sự quan sát và chỉ bảo của giáo viên.
GV: Kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm.
3. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
2
3
4
……….
……………………………………
……………………
………………….
III.Lắp mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra đánh giá vận hành thửi.
- Kiểm tra mạch điện khi chưa nối nguồn.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
V . Rút kinh nghiệm.
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tiết: 23; 24;25
Bài 9: TH : lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
Ngày soạn: 
Lớp
Ngày giảng
Học sinh vắng
Ghi chú
I . Mục Tiêu:
 1. Kiến thức:
Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển mộti đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
 2. Kỹ năng :
	- Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
 3. Tư Tưởng :
	- Học sinh có ý thức trong việc học tập .
	- Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện .
II . Phương Pháp:
Vấn đáp.
Thảo luận nhóm, cặp.
Thuyết trình.
III . Đồ dùng:
Vật liệu, thiết bị, dụng cụ.
IV . Tiến trình dạy học:
1. ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.
	- Không kiểm tra.
3. Bài mới.
I Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- ( SGK ).
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1. Sơ đồ nguyên lý
2.Vẽ sơ đồ lắp đặt.
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện.
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
GV: Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào?
+ Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung tính?
+ Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây.
GV: Chỉ định nhóm trình bày kết quả, cả lớp bổ xung.
GV: Kết luận
HS: Làm việc theo nhóm xây dựng sơ đồ lắp đặt dưới sự quan sát và chỉ bảo của giáo viên.
GV: Kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm.
3.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
2
3
4
……….
……………………………………
……………………
………………….
III.Lắp đặt mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra vận hành thửi mạch điện.
Hs:Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt.
- Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng.
- Vạch dấu.
- Khoan lỗ bảng điện.
- Lắp thiết bị điện vào bảng điện
- Đi dây ra đèn.
- Kiểm tra, vận hành thửi
V . Rút kinh nghiệm.
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tiết: 26; 27;28
Bài 10: TH : lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
Ngày soạn: 
Lớp
Ngày giảng
Học sinh vắng
Ghi chú
I . Mục Tiêu:
 1. Kiến thức:
Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển mộti đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
 2. Kỹ năng :
	- Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
 3. Tư Tưởng :
	- Học sinh có ý thức trong việc học tập .
	- Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện .
II . Phương Pháp:
Vấn đáp.
Thảo luận nhóm, cặp.
Thuyết trình.
III . Đồ dùng:
Vật liệu, thiết bị, dụng cụ.
IV . Tiến trình dạy học:
1. ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.
	- Không kiểm tra.
3. Bài mới.
I Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- ( SGK ).
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1. Sơ đồ nguyên lý
2.Vẽ sơ đồ lắp đặt.
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện.
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
GV: Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào?
+ Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung tính?
+ Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây.
GV: Chỉ định nhóm trình bày kết quả, cả lớp bổ xung.
GV: Kết luận
HS: Làm việc theo nhóm xây dựng sơ đồ lắp đặt dưới sự quan sát và chỉ bảo của giáo viên.
GV: Kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm.
3.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
2
3
4
……….
……………………………………
……………………
………………….
III.Lắp đặt mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra vận hành thửi mạch điện.
Hs:Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt.
- Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng.
- Vạch dấu.
- Khoan lỗ bảng điện.
- Lắp thiết bị điện vào bảng điện
- Đi dây ra đèn.
- Kiểm tra, vận hành thửi
V . Rút kinh nghiệm.
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tiết: 29, 30
Kiểm tra thực hành
I/ Mục tiêu.
	Sau bài kiểm tra nắm được:
Khả năng tiếp thu kiến thức của HS về lý thuyết và thực hành trong chương mạch điện chiếu sáng 
Rèn khả năng làm việc độc lập , tính tự giác của Hs
II/ Chuẩn bị. 
 *GV: - Nghiên cứu soạn giảng , ra đề , đáp án , biểu điểm
 * HS: -Mỗi HS chuẩn bị 1 bảng điện , 1cầu chì , 1 ổ cắm đôi, 1 công tắc kép , dụng cụ phục vụ cho thực hành .
III/ Quá trình thực hiện bài dạy.
1. ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số: vắng ..../......
2. Kiểm tra bài cũ. –kiểm tra sự chuẩn bị của HS
3. Bài mới . 
Đề bài:
	Hãy lắp 1 bảng điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt?
Biểu chấm:
- Bảng điện đúng kích thước: 25 X 18cm	1điểm 
- Đủ màu dây 	1điểm
- Mỗi bộ phận mắc đúng 	2điểm X 3 = 6điểm
- Dâyđúng kĩ thuật , mĩ thuật, Bọc cách điện	2điểm
 4. Hệ thống hoá nội dung:
–GV: thu sản phẩm , nhận xét giờ kiểm tra
 5. Hướng dẫn nghiên cứu: Chuẩn bị bài: Máy biến áp 
IV Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tiết: 31 + 32
Bài 11: lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
Ngày soạn: 
Lớp
Ngày giảng
Học sinh vắng
Ghi chú
I . Mục Tiêu:
 1. Kiến thức:
- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.
	- Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau.
 2. Kỹ năng :
	- Học sinh hình thành kỹ năng lắp đặt mạng điện trong nhà
 3. Tư Tưởng :
	- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II . Phương Pháp:
Vấn đáp.
Thảo luận nhóm, cặp.
Thuyết trình.
III . Đồ dùng:
Tranh ảnh, bảng phụ.
IV . Tiến trình dạy học:
1. ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.
	- Không kiểm tra.
3. Bài mới.
T/g
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
HĐ1.Tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu nổi
GV: Nêu cho học sinh khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu nổi.
HS: Được tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu nổi được đặt trong ống cách điện PVC và trên sứ cách điện.
GV: Nêu một số yêu cầu để người ta lựa chọn phương pháp lắp đặt đay dẫn kiểu nổi?
HS: Thảo luận trả lời
GV:Kết luận: 
- Điều kiện môi trường lắp đặt dây dẫn.
- Yêu cầu kỹ thuật của đường dây dẫn điện.
- Yêu cầu người sử dụng.
GV: Theo em các vật liệu, phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện trong ống cách điện PVC?
HS: Thảo luận trả lời
GV: Kết luận
GV: Các phụ kiện kèm theo ống PVC có công dụng gì?
HS: Trả lời
GV: Theo em các vật liệu, phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt dây dẫn điện trên puli sứ, kẹp sứ là gì?
HS: Thảo luận trả lời.
GV: Bổ sung. 
1.Mạng điện lắp đặt kiểu nổi.
a) Các vật cách điện
GV: Cho học sinh quan sát lần lượt hình 11.1 đến hình 11.6
b) Một số yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.
- Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà…
- Các vật cách điện là: Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp.
- Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa.
HĐ2.Tìm hiểu phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm.
GV: cho học sinh quan sát hình 11.7 và giới thiệu cho học sinh hiểu về phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm.
GV: Theo em mạng điện sinh hoạt được lắp đặt ngầm là như thế nào?
HS: Thảo luận trả lời
GV: Kết luận.
2.Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm:
- Dây dẫn được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà.
- Việc lựa chọn cách đặt dây phải phù hợp với môi trường, yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện.
- Đảm bảo được yêu cầu mỹ thuật, tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện nhưng khó sửa.
4. Củng cố.
GV: Yêu cầu một vài học sinh đọc phần ghi nhớ và câu hỏi SGK.
GV: Tổng kết bài, nhận xét giờ học5. Hướng dẫn về nhà 2/:
	- Về nhà học bài, làm bài tập và trả lời câu hỏi cuối bài
	- Đọc và xem trước bài 12 SGK. Kiểm tra an toàn điện của mạng điện trong nhà.Chuẩn bị một số dây dẫn điện mới và cũ.
IV Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tiết: 33, 34
Bài 12: kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
Ngày soạn: 
Lớp
Ngày giảng
Học sinh vắng
Ghi chú
I . Mục Tiêu:
 1. Kiến thức:
- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.
	- Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau.
 2. Kỹ năng :
	- Học sinh hình thành kỹ năng lắp đặt mạng điện trong nhà
 3. Tư Tưởng :
	- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II . Phương Pháp:
Vấn đáp.
Thảo luận nhóm, cặp.
Thuyết trình.
III . Đồ dùng:
Tranh ảnh, bảng phụ.
IV . Tiến trình dạy học:
1. ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.5’
? Hãy so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà?
3. Bài mới.
T/g
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
5’
7’
15’
8’
HĐ1.Tìm hiểu cách kiểm tra dây dẫn điện.
GV: Hướng dẫn cho học sinh biết cách kiểm tra đường dây dẫn điện bên ngoài vào nhà, nhằm phát hiện những hiện tượng có thể gây ra sự cố cho mạng điện, để báo cho những người có trách nhiệm kịp thời xử lý.
GV: Dây dẫn điện trong nhà có nên dùng dây trần không? tại sao?
HS: Nghiên cứu trả lời.
GV: Kiểm tra dây dẫn có cũ không, có những vết nứt, hở cách điện không? Nếu có cần xử lý như thế nào?
HS: Nghiên cứu trả lời.
GV: Giáo dục cho học sinh ý thức , thói quen, hành vi sống vì mọi người, vì lợi ích cộng đồng.
HĐ2.Kiểm tra cách điện của mạng điện.
GV: Hướng dẫn học sinh kiểm tra cách điện mạng điện của lớp và trường học bằng cách kiểm tra các ống luồn dây dẫn xem có chắc chắn hay bị giập vỡ không và nếu giập vỡ thì phải thay thế.
HS: Tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn.
4.Củng cố:
GV: Nhận xét đánh giá giờ học về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, đảm bảo an toàn điện, cách kiểm tra đã chuẩn chưa
HĐ3.Tìm hiểu cách kiểm tra thiết bị.
GV:Mạng điện trong nhà có những loại thiết bị gì? thường được lắp đặt ở đâu?
HS: Thảo luận trả lời
GV: Kết luận: Cầu dao, công tắc, ổ cắm, phích điện…
GV: Hướng dẫn học sinh cách kiểm tra các thiết bị theo yêu cầu an toàn điện và yêu cầu sử dụng.
GV: Hướng dẫn học sinh cách kiểm tra các thiết bị theo yêu cầu an toàn điện và yêu cầu cần sử dụng.
- Kiểm tra cầu chì: được lắp ở dây pha, có nắp đậy, vỏ không bị sứt vỡ, dây chì đúng theo yêu cầu kỹ thuật.
GV: Tại sao không thể dùng dây đồng có cùng kích thước thay cho dây chì của cầu chì chảy?
HS: Trả lời
- Kiểm tra ổ cắm điện: không nên đặt ở những nơi ẩm ướt, quá nóng hoặc nhiều bụi tránh chập mạch, đánh lửa; dùng nhiều ổ ở các cấp khác nhau.
- Phích cắm điện: Không bị vỡ vỏ cách điện, các chốt cắm phải chắc chắn, đảm bảo tiếp xúc tốt với các cực của ổ cắm điện. 
HĐ4.Tìm hiểu cách kiểm tra đồ dùng điện.
GV: Nhấn mạnh cho học sinh biết việc kiểm tra an toàn điện cho đồ dùng điện là rất cần thiết. Nhiều tai nạn điện xảy ra là do sử dụng đồ dùng điện không đảm bảo an toàn điện.
GV: Đưa ra một vài đồ dùng điện không đảm bảo an toàn điện như: hỏng dây dẫn, phích cắm, bị dò điện.
GV: Cho học sinh bút thửi điện để kiểm tra.
GV: Hướng dẫn học sinh cách quan sát, kiểm tra từng nội dung trên và đưa ra cách Xử lý.
chưa,các đồ dùng điện có đảm bảo không.
1. Kiểm tra dây dẫn điện.
- Dây dẫn điện trong nhà không nên dùng dây trần vì rất nguy hiểm đến tính mạng con người trong nhà.
- Nếu có cần phải thay thế
2.Kiểm tra cách điện của mạng điện.
- Kiểm tra các ống luồn dây dẫn
3.Kiểm tra các thiết bị điện
a) Cầu dao, công tắc.
- Hãy đưa ra những cách khắc phục ở cột (B)
A
B
Vỏ công tắc bị sứt hoặc vỡ
Thay vở mới
Mối nối dây dẫn của cầu dao, công tắc tiếp xúc không tốt hoặc lỏng.
Tháo ra nối lại mối nối
ốc, vít sau một thời gian sử dụng bị lỏng ra.
Dùng tua vít vặn chặt lại, nếu ốc vít chờn thay ốc vít mới.
b) Cầu chì.
- Phải có nắp che, không để hở, số liệu định mức của cầu chì phải phù hợp với yêu cầu làm việc của mạng điện.
c) ổ cắm điện và phích cắm điện.
- Phích cắm điện không bị vỡ vỏ cách điện, các chốt cắm phải đảm bảo chắc chắn, tiếp xúc tốt.
- ổ cắm điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện, để tránh bị chập mạch, đánh lửa…
4.Kiểm tra cách đồ dùng điện.
- Các bộ phận cách điện bằng cao su, chất dẻo, thuỷ tinh phải nguyên vẹn, không sứt vỡ, chi tiết nào vỡ phải thay ngay.
- Dây dẫn điện không bị hở cách điện…
- Phải kiểm tra định kỳ các đồ dùng điện…
4.Củng cố: 2/
GV: Nhận xét đánh giá giờ học về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, đảm bảo an toàn điện, cách kiểm tra đã chuẩn
5. Hướng dẫn về nhà: 2/
	- Về nhà học bài và nghiên cứu kỹ các cách kiểm tra mạng điện 	và cách sử lý.
	- Đọc và xem trước phần ôn tập nghiên cứu các cách lắp đặt mạng điện, an toàn điện.
IV Rút kinh nghiệm
Tiết: 35, 36
ôn tập
Ngày soạn: 
Lớp
Ngày giảng
Học sinh vắng
Ghi chú
I . Mục Tiêu:
 1. Kiến thức:
- Hệ thống các kiến thức cơ bản về nghề điện dân dụng
- Khắc sâu, hoàn chỉnh kỹ năng lắp đặt mạch điện, nắm chắc quy trình lắp đặt mạch điện
- Hoàn thiện phần kiến thức còn chưa nắm chắc
 2. Kỹ năng :
	- Học sinh hình thành kỹ năng lắp đặt mạng điện trong nhà
 3. Tư Tưởng :
	- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II . Phương Pháp:
Vấn đáp.
Thảo luận nhóm, cặp.
Thuyết trình.
III . Đồ dùng:
+ Đối với giáo viên:
Sơ đồ quy trình lắp đặt mạch điện sinh hoạt
Hệ thống câu hỏi ôn tập
Đáp án câu hỏi ôn tập theo SGK
+ Đối với học sinh:
Ôn lại toàn bộ các chương trình : Lắp đặt mạch điện trong nhà
IV . Tiến trình dạy học:
1. ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.5’
? Hãy so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà?
3. Bài mới.
 1. ổn định tổ chức lớp:(2’) Sĩ số, trực nhật vệ sinh
2 . Kiểm tra bài cũ:(8’) 
? Tại sao cần phải kiểm tra định kì về an toàn của mạng điện trong nhà
? Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện cần phải kiểm tra những phần tử nào của mạch điện
3. Bài ôn tập
Hoạt động I: Ôn tập qui trình lắp đặt mạch điện
G: Giới thiệu các bảng nhỏ ghi từng bước qui trình lắp đặt mạch điện
H: Ghép các bảng đó theo đúng trình tự của qui trình lắp đặt
Trả lời các câu hỏi:
? Muốn vẽ được sơ đồ lắp đặt, trước hết phải làm gì? (Nghiên cứu, tìm hiểu sơ đồ nguyên lí)
? Nêu tên dụng cụ cần thiết để vạch dấu vị trí lắp đặt thiết bị điện và dây dẫn; Trình bày cách vạch dấu
? So sánh lỗ khoan đi dây và lỗ khoan bắt vít, giải thích
? Khi lắp đặt thiết bị điện và dây dẫn cần chú ý gì? (Chắc chắn, an toàn, thiết bị khó lắp trước, dễ lắp sau)
? Nêu các yêu cầu của mạch điện, cách kiểm tra
? Khi vận hành thử phải chú ý gì?
- Nhận xét, dánh giá một số bảng điện chưa hoàn thiện và đã hoàn thiện
G: Bổ sung, điều chỉnh, nêu đáp án đúng
Hoạt động II:Hướng dẫn về nhà
Xem lại toàn bộ phần lý thuyết của các chương
Hết tiết 35
Tiết 36
Hoạt động II: Hệ thống kiến thức lý thuyết
H: Trả lời câu hỏi
? Dây dẫn và dây cáp có cấu tạo khác nhau như thế nào? Dây cáp được đặt ở vị trí nào của mạng điện trong nhà?
Bằng hình thức: Kẻ bảng so sánh vào phiếu học tập
- Dùng bút chì thực hiện câu hỏi 2 SGK (Đồng hồ dùng để đo điện áp là vôn kế)
- Nêu phần trả lời
G: Nhận xét, điều chỉnh, giải thích bổ sung
H: Lần lượt trả lời các câu hỏi theo SGK vào phiểu học tập theo nhóm
G: Theo dõi, uốn nắn
H: Lần lượt báo cáo phần trả lời
- Nhận xét, so sánh
G: Nhận xét, bổ sung:
+ Trên vỏ MBA phải có vôn kế để theo dõi điện áp của nguồn điện; có ampekế để theo dõi cường độ dòng điện trong mạch nhằm có xử lý, điều chỉnh kịp thời đề phòng sự cố về điện.
+ Dây dẫn trong nhà thường nối với nhau bằng các cách: Vặn xoắn, bắt vít, hàn
Hàn: Làm chắc và tăng khả năngdẫn điện của mối nối
Cách điện: Đa,r báo an toàn cho NSD
+ Không thể bỏ qua giai đoạn vạch dấu (Nừu không vạch dấu, vị trí các lôc khoan không chính xác: Làm ảnh hưởng đến tính thẩm mĩ của mạch điện, khó lắp đặt)
+ Sơ đồ lắp đặt thể hiện được vị trí các thiết bị, sơ đồ nguyên lý không thể hiện
+ Xây dưụng sơ đồ lắp đặt phụ thuộc
Không gian sử dụng điện
Đặc điểm công trình
Nhu cầu sử dụng điện
Đặc điểm nguồn điện
Củng cố:
Dặn dò: Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ

File đính kèm:

  • docCN9 hoang HK2.doc