Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn: Tiếng Việt

Học sinh tìm đủ, đúng số từ trong mỗi nhóm như sau:

a, Chỉ phẩm chất tốt đẹp: tự trọng, tự tin; tự lập; tự lực; tự chủ.

b, Chỉ tính xấu: tự kiêu ; tự ái; tự ti; tự cao; tự mãn.

 ( Học sinh tìm từ khác đúng vẫn cho điểm)

Cách 1: Tuy xe hỏng nhưng em vẫn đến lớp đúng giờ.

Cách 2: Nếu xe hỏng thì em không đến lớp đúng giờ.

Các câu văn được điền dấu và viết lại như sau:

Trên bờ sông, một con Rùa đang cố sức tập chạy. Một con Thỏ thấy thế

 liền mỉa mai:

- Chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy !

Rùa đáp:

- Anh đừng giễu tôi ! Anh với tôi thử chạy thi xem ai nhanh hơn?

Học sinh xác định đúng từ loại trong mỗi thành ngữ:

- Nhìn xa trông rộng

ĐT TT ĐT TT

- Dân giàu nước mạnh

DT TT DT TT

 

doc2 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 22/04/2017 | Lượt xem: 643 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn: Tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4
 TRƯỜNG TH Phương Trung I MÔN: TIẾNG VIỆT
 ( Thời gian 90 phút )
Câu 1: ( 2 điểm)
Tìm từ ghép có tiếng “ tự” nói về tính cách con người rồi chia thành 2 nhóm : (Mỗi nhóm 5 từ )
a, Chỉ phẩm chất tốt đẹp.
b, Chỉ tính xấu:
Câu 2: ( 2 điểm)
Chữa câu sai dưới đây bằng 2 cách khác nhau:
( Chú ý chỉ được thay đổi nhiều nhất 2 từ ở mỗi câu )
Nếu xe hỏng nhưng em vẫn đến lớp đúng giờ.
Câu 3: ( 4 điểm)
Điền dấu câu đã học vào đoạn văn sau và viết lại cho đúng chính tả:
 Trên bờ sông một con Rùa đang cố sức tập chạy một con Thỏ thấy thế liền mỉa mai
 Chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy
 Rùa đáp
 Anh đừng giễu tôi anh với tôi thử chạy thi xem ai hơn
Câu 4: ( 2 điểm ) 
 Xác định từ loại của các từ trong thành ngữ sau:
Nhìn xa trông rộng
Dân giàu nước mạnh
Câu 5: ( 2 điểm )
 Bài Đường đi Sa Pa – Sách Tiếng Việt 4, tập 2 có viết:
“ Thoắt cái, lác đác lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.”
 Đoạn văn trên tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
Câu 6: ( 7 điểm )
 Em hãy kể lại một câu chuyện cổ tích, kết hợp tả ngoại hình nhân vật.
 (Chữ viết và trình bày 1 điểm)
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT: LỚP 4
Câu 
 Nội dung đáp án
Điểm
Câu 1
Học sinh tìm đủ, đúng số từ trong mỗi nhóm như sau:
a, Chỉ phẩm chất tốt đẹp: tự trọng, tự tin; tự lập; tự lực; tự chủ. 
b, Chỉ tính xấu: tự kiêu ; tự ái; tự ti; tự cao; tự mãn.
 ( Học sinh tìm từ khác đúng vẫn cho điểm)
1 điểm
1 điểm
Câu 2
Cách 1: Tuy xe hỏng nhưng em vẫn đến lớp đúng giờ.
Cách 2: Nếu xe hỏng thì em không đến lớp đúng giờ.
1 điểm
1 điểm
Câu 3
Các câu văn được điền dấu và viết lại như sau:
Trên bờ sông, một con Rùa đang cố sức tập chạy. Một con Thỏ thấy thế
 liền mỉa mai:
- Chậm như Rùa mà cũng đòi tập chạy !
Rùa đáp:
- Anh đừng giễu tôi ! Anh với tôi thử chạy thi xem ai nhanh hơn?
1,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
1,5 điểm
Câu 4
Học sinh xác định đúng từ loại trong mỗi thành ngữ:
Nhìn xa trông rộng
ĐT TT ĐT TT
Dân giàu nước mạnh
DT TT DT TT
1 điểm
1 điểm
Câu 5
Đoạn văn trên tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật điệp ngữ, đảo ngữ.
Tác dụng của điệp ngữ “ Thoắt cái” gợi cảm xúc đột ngột, ngỡ ngàng, nhấn
 mạnh sự thay đổi nhanh chóng của thời gian đến mức gây bất ngờ. 
Tác dụng của đảo ngữ: để nhấn mạnh làm nổi bật vẻ đẹp nên thơ của sự
biến đổi về cảnh sắc thiên nhiên ở Sa Pa.
1 điểm
1 điểm
Câu 6
- Trình bày đủ 3 phần ( MB, TB ,KL ).
- Viết văn đúng theo yêu cầu ( biết tả ngoại hình nhân vật phù hợp, hấp dẫn )
 làm nổi bật tính cách nhân vật khi kể chuyện.
- Viết câu, dùng từ đúng, ít sai lỗi chính tả.
1 điểm
5 điểm
1 điểm

File đính kèm:

  • docDe_thi_hoc_sinh_gioi_lop_4.doc
Giáo án liên quan