Đề kiểm tra học kì I năm học 2014-2015 môn: Giáo dục công dân 7

Câu 1: Thế nào là gia đình văn hoá? Tại sao ta phải xây dựng gia đình văn hóa? Là học sinh, em góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách nào? (3đ)

Câu 2: Vì sao phải tôn sư trọng đạo? (2đ)

Câu 3: Một cây làm chẳng nên non

 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

 Câu ca dao trên nói về phẩm chất gì? Bằng hiểu biết của em hãy trình bày về chủ đề “Đoàn kết tượng trợ”? (3đ)

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 25/04/2016 | Lượt xem: 548 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I năm học 2014-2015 môn: Giáo dục công dân 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT
( không kể thời gian chép đề)
Nội dung chủ đề .(Mục tiêu .)
Các cấp mức độ của tư duy.
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
1.Gia đình văn hóa 
KT: Biểu hiện gia đình văn hóa?
KT: Hiểu vì sao cần phải xây dựng gia đình văn hóa
 KN: Học sinh tham gia xây dựng gia đình văn hóa.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
1 /3
1đ
10%
1 /3
 1đ
10%
 1 /3
 1đ
10%
Số câu :1
Số điểm: 3 đ
30%
2.Đoàn kết tương trợ
 Biết khái niệm về đoàn kết tương trợ .
Hiểu chủ đề ca dao tục ngữ.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
1 /2
 2đ
20%
1 /2
1đ
10%
Số câu :1
Số điểm:3đ
30%
3.Tôn sư trọng đạo .
Hiểu vì sao phải tôn sư trọng đạo?
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
1 
2đ
20%
Số câu :1
Số điểm: 2đ
20%
4.Khoan dung.
- Khái niệm về khoan dung.
-Biết một số đặc điểm của khoan dung.
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
1 
2đ
20%
Số câu :1
Số điểm :2đ
20%
Tổng số câu
Tổng số điểm 
Tỉ lệ :
2 câu
5 điểm
50 %
1 câu
3đ 
30 %
1 câu
2đ
20 %
Số câu :4
Số điểm:10đ
100%
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 	
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: GDCD 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT
( không kể thời gian chép đề)
Câu 1: Thế nào là gia đình văn hoá? Tại sao ta phải xây dựng gia đình văn hóa? Là học sinh, em góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách nào? (3đ)
Câu 2: Vì sao phải tôn sư trọng đạo? (2đ)
Câu 3: Một cây làm chẳng nên non
 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 
 Câu ca dao trên nói về phẩm chất gì? Bằng hiểu biết của em hãy trình bày về chủ đề “Đoàn kết tượng trợ”? (3đ)
Câu 4: Khoan dung là gì? Theo em khoan dung có những đặc điểm gì? (2đ)
- Hết - 
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 	
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: GDCD 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT
( không kể thời gian chép đề)
Câu 1: Thế nào là gia đình văn hoá? Tại sao ta phải xây dựng gia đình văn hóa? Là học sinh, em góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách nào? (3đ)
Câu 2: Vì sao phải tôn sư trọng đạo? (2đ)
Câu 3: Một cây làm chẳng nên non
 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 
 Câu ca dao trên nói về phẩm chất gì? Bằng hiểu biết của em hãy trình bày về chủ đề “Đoàn kết tượng trợ”? (3đ)
Câu 4: Khoan dung là gì? Theo em khoan dung có những đặc điểm gì? (2đ)
- Hết - 
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
Câu 2 
Câu 3
Câu 4
 *Gia đình văn hóa: Là gia đình hòa thuận hạnh phúc, tiến bộ,thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng, thực hiện hiện tốt nghĩa vụ công dân.
*- Ta phải xây dựng gia đình văn hóa vì: .
+ Gia đình thực sự là tổ ấm, nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người. 
+ Gia đình có bình yên thì xã hội mới ổn định.
+ Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.
- Là học sinh, em góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách:
+ Chăm ngoan, học giỏi, kính trọng giúp đỡ ông bà cha mẹ thương yêu anh chị em.
+ Không đua đòi ăn chơi, không làm điều tổn hại đến danh dự gia đình.
Vì sao phải tôn sư trọng đạo ? 
.-Cha mẹ có công sinh thành và nuôi dưỡng.Thầy cô giáo đã dạy dỗ cho chúng ta những bài học, kiến thức để bước vào đời .Công ơn đó không bao giờ quên được .Đó là đạo lí tốt đẹp bao đời của người Việt Nam .Công cha nghĩa mẹ ơn thầy không bao giờ quên được .Truyền thống quý báu của dân tộc chúng ta cần giữ gìn và phát huy.
	*.Câu ca dao nói về: đoàn kết tương trợ.
 	 -Đoàn kết :Thông cảm chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn .
-Tương trợ: Là sự liên kết đùm bọc lẫn nhau ,giúp đỡ nhau tạo nên sức mạnh lớn hơn để hoàn thành nhiệm vụ cuả mỗi người và làm nên sự nghiệp lớn.
*.Khoan dung là : 
-Khoan dung là rộng lòng tha thứ.
-Người có lòng khoan dung luôn tôn trọng và thông cảm với người khác , biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa sai lầm .
*Đặc điểm của khoan dung :
-Biết lắng nghe để hiểu người khác.
-Biết tha thứ cho người khác .
- Không chấp nhặt ,định kiến .
-Luôn tôn trọng và giúp đỡ người khác .
 1đ
1đ
1đ
2đ
1đ
1đ
1đ
1đ
1đ

File đính kèm:

  • docTHI HKIGDCD 7 - nộp.doc