Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2012-2013 (Có hướng dẫn chấm)

Câu 1 (2,0 điểm):

 Nêu hoàn cảnh và sự phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến năm 2000. Tại sao sự phát triển của ASEAN trong giai đoạn này được coi là một chương mới trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?

Câu 2 ( 1,0 điểm):

 Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ năm 1945 đến nay đã có tác động như thế nào đến cuộc sống con người và xu thế toàn cầu hóa của thế giới?

Câu 3 (2,5 điểm):

 Trình bày khái quát những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc nhằm truyền bá con đường cách mạng vô sản về nước trong những năm 1921 - 1928. Quá trình đó có ý nghĩa như thế nào đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?

Câu 4 (2,0 điểm):

 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1946 có những nội dung cơ bản nào? Tại sao cách mạng Việt Nam phải thực hiện kháng chiến trường kỳ? Thực dân Pháp chấp nhận đánh lâu dài với ta ở thời gian nào?

Câu 5 (2,5 điểm):

 Trong Hội nghị Bộ Chính trị tháng 9/1953, Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953 - 1954 như thế nào? Nêu diễn biến, kết quả, ý

 

doc1 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 06/05/2023 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2012-2013 (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
HẢI DƯƠNG
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: Lịch sử
Thời gian làm bài: 150 phút
Đề thi gồm: 01 trang
Câu 1 (2,0 điểm):
	Nêu hoàn cảnh và sự phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến năm 2000. Tại sao sự phát triển của ASEAN trong giai đoạn này được coi là một chương mới trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?
Câu 2 ( 1,0 điểm):
	Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ năm 1945 đến nay đã có tác động như thế nào đến cuộc sống con người và xu thế toàn cầu hóa của thế giới?
Câu 3 (2,5 điểm):
	Trình bày khái quát những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc nhằm truyền bá con đường cách mạng vô sản về nước trong những năm 1921 - 1928. Quá trình đó có ý nghĩa như thế nào đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
Câu 4 (2,0 điểm):
	Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1946 có những nội dung cơ bản nào? Tại sao cách mạng Việt Nam phải thực hiện kháng chiến trường kỳ? Thực dân Pháp chấp nhận đánh lâu dài với ta ở thời gian nào?
Câu 5 (2,5 điểm):
	Trong Hội nghị Bộ Chính trị tháng 9/1953, Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953 - 1954 như thế nào? Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc tiến công Đông Xuân từ tháng 12 năm 1953 đến tháng 2 năm 1954.
-----------------------Hết-----------------------
Họ và tên thí sinh.........................................Số báo danh.......................................................
Chữ ký của giám thị I........................................Chữ ký của giám thị II.................................

File đính kèm:

  • docki_thi_chon_hoc_sinh_gioi_tinh_mon_lich_su_lop_9_nam_hoc_201.doc
Giáo án liên quan