Kế hoạch bài học Toán Lớp 2 - Bài 72: Luyện tập (Trang 70) - Năm học 2015-2016 - Lý Văn Tuất

* Khởi động :

- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài “Luyện tập”.

- GV viết tên đầu bài lên bảng .

 Biài 72 : LUYỆN TẬP ( T 70 )

 - Thầy mời các em thực hiện nhiệm vụ của mình.

- HS viết tên bài vào vở.

 - Thầy mời cả lớp đọc mục tiêu.

Nhóm trưởng: điều hành nhóm đọc mục tiêu.

 - Đọc mục tiêu trong (đọc cá nhân + trước nhóm ).

GV: Mời một số bạn đọc mục tiêu trước lớp.

 Để đạt được mục tiêu của bài học hôm nay chúng ta thực hiện nhiệm vụ các hoạtđộng.

 

docx4 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học Toán Lớp 2 - Bài 72: Luyện tập (Trang 70) - Năm học 2015-2016 - Lý Văn Tuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 2A2 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
 Môn:Toán
Ngay soạn:24/2/2016
Ngày giảng:3 /2 /2016
Người soạn: lý Văn Tuất
 Giáo viên chỉ đạo : Phạm Thị Bích 
 Bài 72: LUYỆN TẬP ( 70 )
I Mục tiêu:
 thực hành vận dụng bảng chia 5.
II, Hoạt động dạy học:
* HĐTQ
- Chủ tịch hội đồng tự quản lên làm việc
- Chủ tịch hội đồng tự quản cho các bạn chào thầy cô giáo.
 - Chủ tịch hội đồng tự quản mời ban đối ngoại lên làm nhiệm vụ.
- Chủ tịch mời ban văn nghệ lên làm nhiệm vụ.
- Chủ tịch hội đồng tự quản mời ban học tập lên làm nhiệm vụ .
 - BHT cho các bạn ôn bài :
 - cho các bạn đọc bảng chia 5 ( xuôi, ngược )
 Nhận xét : 
 - Mời 1 bạn lên làm bài tập 2 phần ứng dụng .
 - Mời 1 bạn nhận xét bài làm của bạn 
 -BHT nhận xét .
 - CTH ĐTQ . Mời các nhóm trưởng lấy tài liệu và đồ dùng học tập cho các bạn.
 BHT mời giáo viên lên lớp.
 - GV: nhận xét về phần học ôn bài của lớp.
* Khởi động :
- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài “Luyện tập”.
- GV viết tên đầu bài lên bảng .
 Biài 72 : LUYỆN TẬP ( T 70 )
 - Thầy mời các em thực hiện nhiệm vụ của mình.
- HS viết tên bài vào vở.
 - Thầy mời cả lớp đọc mục tiêu.
Nhóm trưởng: điều hành nhóm đọc mục tiêu.
 - Đọc mục tiêu trong (đọc cá nhân + trước nhóm ).
GV: Mời một số bạn đọc mục tiêu trước lớp.
 Để đạt được mục tiêu của bài học hôm nay chúng ta thực hiện nhiệm vụ các hoạtđộng.
A Hoạt động thực hành:
 Các em quan sát vào logo và thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Hoạt động 1 , 2 , 3 cùng một nhiệm vụ. Mời các con cùng thực hiện hoạt động 1 , 2 , 3 .
 - Trong quá trình thực hiện các hoạt động . Các con làm bài cận thận làm đúng , trình bài sạch đẹp và khoa học .
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Em làm bài rồi viết vào vở :
 GV hướng quan sát và hướng dấn và nhắc nhở học sinh làm bài tốt.
Tính nhẩm:
a)
40 : 5 =	15 : 5 = 45 : 5 =
50 : 5 = 30 : 5 = 35 : 5 =
b)
5 × 3 = 5 × 4 =
15 : 5 = 20 : 5 =
15 : 3 = 20 : 4 =
5 × 1 = 5 × 2 =
5 : 5 = 10 : 2 =
5 : 1 = 10 : 5 =
2.giải bài toán :
 Có 25 quả hồng ,chia đều cho 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả hồng
3.Đã tô màu 1/5 hình nào ?
 Nhận xét các bài làm của học sinh và tuyên dương những em làm song bài tập.
 Qua hoạt động thực hành các em đã biết vận dụng bảng chia 5 để làm phép tính và giải bài toán và nhận biết được 1/5.
 Kế thúc hoạt đông thực hành chúng ta chuyên sang hoạt động ứng dụng.
B. Hoạt động ứng dụng:
 - Có thể hướng dấn học sinh hoàn thành trên lớp hoặc về nhà làm.
Giải bài toán và viết vào vở :
Có 30 người tham gia lễ lội đua thuyền mỗi thuyền 5 người.Hỏi có bao nhiêu thuyền tham gia lễ hội?.
2. Cho phép tính 15 : 5 = 3.hãy tìm một tình huống sử dụng phép tính trên.
Chẳng hạn: có 15 cái kẹo ,chia đều cho 5 bạn, mối bạn được 3 cái kẹo .
a)
40 : 5 = 8 15 : 5 = 3 45 : 5 = 9
50 : 5 =10 30 :5 = 6 35 : 5 = 7 
b)
 5 × 3 =15 5 × 4 = 20
 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4
 15 : 3 = 5 20 : 4 = 5
 5 × 1 =5 5 × 2 = 10
 5 : 5 = 1 10 : 2 = 5
 5 : 1 = 5 10 : 5 = 2
giải :
 Số quả hồng mỗi đĩa có là :
 25 : 5 = 5 ( quả )
 Đáp số : 5 quả .
- Đã tô màu 1/5 hình A .
- Đã tô màu 1/5 hình B .
- Đã tô màu 1/5 hình D .
-HS hoàn thành nhiệm vụ giơ thẻ báo cáo.
HS ghi tên hoạt động vào vở .
Bài giải :
Số thuyền tham gia lễ hội là:
 30 : 5 = 6 ( thuyền )
 Đắp số : 6 thuyền.
Có 15 quyển vở, chia đều cho 5 bạn, mỗi bạn được 3 quyển vở.
III Củng cố dặn dò:
- Ở bài học luyện tập hôm nay các em đã biết thực hành vận dụng bảng chia 5 và để làm phép tính , phải giải toán và nhận biết được 1/5.
 - Gọi 1 em đọc bảng chia 5 cho thầy .
 - Về nhà các em học thuộc bảng chia 5 và chuận bị bài cho tiết sau.

File đính kèm:

  • docxLuyen_tap_Trang_70.docx