Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh khối 8 qua bài: Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

- Học sinh nắm nguyên nhân gây ra tác hại trên là do:

 + Tính không phân huỷ của Plac-xtic.

 + Ý thức chế tạo và xử lý của con người

(chất liệu phụ gia,đốt hoặc vùi lấp, vứt bừa bãi )

 - Từ đó, các em ý thức được phải hạn chế dùng bao bì ni lông để giảm bớt chất thải ni lông là giải pháp hợp lí và có tính khả thi để bảo vệ môi trương và sức khỏe của con người.

 - Văn bản giải thích rất đơn giản, ngắn gọn mà sáng tỏ về tác hại của việc dùng bao bì ni lông, về lợi ích của việc giảm bớt chất thải ni lông.

 - Ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác, thuyết phục.

Qua đó, các em nhận thức về tác dụng của một hành động nhỏ, có tính khả thi trong việc bảo vệ môi trường Trái Đất: một ngày không sử dụng bao bì ni lông.

 

doc8 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh khối 8 qua bài: Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
	- Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam
	- Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS) Duy Xuyên
	- Trường THCS Trần Cao Vân
	- Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước – Duy Xuyên – Quảng Nam
	Điện thoại:...........................; Email:....................................
	- Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 02 giáo viên):
	1. Họ và tên: Đặng Thị Kim Cúc
	Ngày sinh: 16/04/1984	Môn : Ngữ văn
Điện thoại:0932449001 Email:kimcucpct84@gmail.com
	2. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hòa
	Ngày sinh: 16/05/1983	Môn : Ngữ văn
Điện thoại:01237206137 Email:hoaquanthanh@gmail.com
PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN
	1. Tên hồ sơ dạy học
Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh khối 8 qua bài: Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000.
2. Mục tiêu dạy học
	a) Kiến thức
	- Thấy được tác hại đến môi trường và sức khỏe của việc sử dụng bao bì ni lông. 
	- Tính khả thi trong những đề xuất mà tác giả trình bày.
	- Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh, việc dùng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí.
	b) Kĩ năng
	- Tích hợp với phần Tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh.
	- Đọc-hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.
	c) Thái độ 
	- Ý thức bảo vệ môi trường.
	- Yêu và có ý thức bảo vệ môi trường.
	* Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn GDCD, Hóa học, Sinh vật, Lịch sử, Mĩ thuật, Âm nhạc để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của bài học
- Mô tả về đối tượng học sinh: THCS , khối lớp 8 số lượng 191, 5 lớp 
- Những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học:
Học sinh có những dấu hiệu chuyển biến về tâm lí. Suốt lứa tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi về mặt thể chất, cảm xúc và xã hội diễn ra ở mỗi cá nhân. Những thay đổi này xảy ra đồng thời hoặc từng đợt nối tiếp nhau trong tất cả ba lĩnh vực nói trên, những thay đổi đó liên quan với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy vậy, để nhận biết và hiểu hết các thay đổi quan trọng đó, ta xem xét riêng từng phương diện, song bao giờ cũng cần nhớ rằng trong cuộc sống thực, chúng không hoàn toàn diễn ra đúng như vậy.
4. Ý nghĩa của bài học
- Ý nghĩa: giúp học sinh hiểu tác hại của bao bì ni lông và ý thức hạn chế sử dụng bao bì ni lông, bảo vệ môi trường.
- Vai trò của bài học: học sinh biết việc sử dụng bao bì ni lông một cách bừa bãi có tác hại nghiêm trọng đến môi trường.
5. Thiết bị dạy học, học liệu 
a) Giáo viên(Giáo án điện tử)
b) Học sinh
	- Sưu tầm tư liệu liên quan đến bao bì ni lông và môi trường
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
I. MỤC TIÊU
	a) Kiến thức:
	- Thấy được tác hại đến môi trường và sức khỏe của việc sử dụng bao bì ni lông. 
	- Tính khả thi trong những đề xuất mà tác giả trình bày.
	- Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh, việc dùng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí.
	b) Kĩ năng:
	- Tích hợp với phần Tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh.
	- Đọc-hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.
	c) Thái độ: 
	- Ý thức bảo vệ môi trường.
	- Yêu và có ý thức bảo vệ môi trường.
II CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC
Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp GD có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm kết quả của giáo dục. Vì vậy, để hình thành ý thức cho HS về các vấn đề vừa nêu trên, cần lựa chọn và sử dụng các phương pháp diễn giảng, đàm thoại, thảo luận. Những phương pháp này có tác động đưa lí luận vào ý thức HS và khái quát những kinh nghiệm, những hành vi, ứng xử của HS.
Tuy nhiên không được biến các phương pháp này thành các phương pháp thuyết giáo. Các phương pháp này phải làm cho HS biết tự mình phân tích và tổng kết kinh nghiệm ứng xử đối với môi trường, tự đánh giá, và biết bảo vệ những quan điểm, niềm tin và nguyên tắc mình đã tự xây dựng.
III. NỘI DUNG
Những hiểu biết về tác hại của bao ni lông giúp học sinh hiểu rõ cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng bao bì ni lông một cách hợp lí nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
Qua các phương pháp dạy mà hình thành cho học sinh phương pháp học tập bộ môn nói riêng và phương pháp học tập tích cực và tự lực nói chung, tạo cho các em có ý thức về nếp sống văn minh, lành mạnh.
	- Trong tiết dạy, GV nên giáo dục cho các em biết việc sử dụng bao bì ni lông gây tác hại lớn đối với môi trường và sức khoẻ con người.
	- Học sinh nắm nguyên nhân gây ra tác hại trên là do:
 	+ Tính không phân huỷ của Plac-xtic.
 	+ Ý thức chế tạo và xử lý của con người 
(chất liệu phụ gia,đốt hoặc vùi lấp, vứt bừa bãi )
	- Từ đó, các em ý thức được phải hạn chế dùng bao bì ni lông để giảm bớt chất thải ni lông là giải pháp hợp lí và có tính khả thi để bảo vệ môi trương và sức khỏe của con người.
	- Văn bản giải thích rất đơn giản, ngắn gọn mà sáng tỏ về tác hại của việc dùng bao bì ni lông, về lợi ích của việc giảm bớt chất thải ni lông.
	- Ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác, thuyết phục.
Qua đó, các em nhận thức về tác dụng của một hành động nhỏ, có tính khả thi trong việc bảo vệ môi trường Trái Đất: một ngày không sử dụng bao bì ni lông.
IV.CÁCH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Nắm vững nội dung kiến thức của bài dạy.
- Sưu tầm những tranh ảnh có liên quan đến bài dạy.
- Tìm tòi những thông tin liên quan đến bao bì ni lông và việc giáo dục bảo vệ môi trường cho HS ở trường và địa phương.
2. Học sinh
- Tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
- Tìm những thông tin trên báo, trên mạng có liên quan đến kiến thức bài học.
- Sưu tầm những bài hát liên quan đến môi trường. 
 	V. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Đến phần củng cố bài, giáo viên cho học sinh nhắc lại kiến thức và trình chiếu sơ đồ tư duy.
VI. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH (ở giáo án)
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Đến thời điểm kiểm tra thường xuyên, định kì giáo viên ra đề kiểm tra theo phân luồng học sinh: giỏi, khá, trung bình, yếu
Trong đề kiểm tra, giáo viên ra đề cần ra một câu có liên quan đến việc giáo dục bảo vệ môi trường từ 0,25 đến 0,5 điểm.
8. Các sản phẩm của học sinh
Sản phẩm của học sinh: qua tiết học,học sinh có ý thức hạn chế sử dụng bao bì ni lông bảo vệ môi trường.
 Minh chứng kết quả học tập của học sinh: qua kiểm tra cuối giờ học, số lượng học sinh ở lớp hiểu bài đạt trên 80%.
Tuần 11
Tiết 39
Văn bản:
THÔNG TIN VỀ TRÁI ĐẤT NĂM 2000.
NS:
NG:
A. Mục tiêu cần đạt: 
1. Kiến thức:
* Mục tiêu bài dạy:
- Thấy được tác hại đến môi trường và sức khỏe của việc sử dụng bao bì ni lông. 
- Tính khả thi trong những đề xuất mà tác giả trình bày.
- Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh, việc dùng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí.
* Ngoài ra, thông qua tiết học này:
	- Tích hợp với môn Sinh vật, môn Hóa, môn Lịch sử trong kiến thức về tác hại của bao bì ni lông.
	- Tích hợp môn Sinh vật, môn Giáo dục công dân trong kiến thức về biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông.
	- Tích hợp với môn Âm nhạc, Mĩ thuật trong hát và vẽ về môi trường.
2. Kĩ năng:
	- Tích hợp với phần Tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh.
	- Đọc-hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.
	* Ngoài ra:
	- Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề môi trường.
	- Kỹ năng liên kết kiến thức giữa các phân môn.
	 Kỹ năng khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
	- Kỹ năng lắng nghe, hoạt động nhóm.
	3. Thái độ: 
	- Ý thức bảo vệ môi trường.
	- Yêu và có ý thức bảo vệ môi trường.
	- Yêu môn Ngữ văn, GDCD, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hóa, Sinh.
B. Chuẩn bị:
- GV : Bài soạn, bảng phụ, tư liệu về vệ sinh môi trường. Các kiến thức liên môn.
- HS : Đọc văn bản, trả lời câu hỏi SGK, liên hệ vệ sinh môi trường ở địa phương.
C. Tiến trình dạy và học:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
	- Thế nào là văn bản nhật dụng?
	- Kể tên một số văn bản nhật dụng đã học ở chương trình lớp 6,7?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Trình chiếu hình ảnh về ô nhiễm môi trường, HS quan sát, GV dẫn vào bài (slide 1,2,3)
Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu chung về văn bản 
- Mục tiêu: HS nắm được xuất xứ, phương thức biểu đạt, chú thích, bố cục văn bản. 
* GV hướng dẫn đọc văn bản.
- GV đọc mẫu 1 đoạn, gọi HS đọc hết văn bản.
- Lưu ý cho HS các thuật ngữ chú thích.
Tích hợp liên môn Hóa và môn Sinh trong một số thuật ngữ khoa học:
+ Môn Hóa: phân hủy, pla-xtic, ca-đi-mi, đi-ô-xin.
+ Môn Sinh:tuyến nội tiết, miễn dịch, di tật bẩm sinh.
- GV: Xác định bố cục văn bản và nêu ý mỗi phần?
 + HS xác định 3 phần.(slide 4)
Hoạt động 3: Hướng dẫn tìm hiểu chi tiết văn bản 
- Mục tiêu: HS nắm được giá trị nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản 
* Gọi HS đọc phần 1.
- GV: Ngày Trái Đất ra đời vào lúc nào? Ở đâu?
 + Ra đời ở Mỹ, vào ngày 22/4/1970.
- GV: Đến năm 2000, Việt Nam tham gia ngày Trái Đất với chủ đề gì? ( Một ngày không sử dụng bao bì ni lông)
* Cho HS chú ý phần 2.
- GV: Sử dụng bao bì ni lông có những tác hại gì? 
 + HS : sử dụng bao bì ni lông gây tác hại đối với môi trường và sức khỏe con người.
GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 4: 
Nhóm 1,2,3,4: Tác hại của bao bì ni lông đối với môi trường.
Nhóm 5,6,7,8: Tác hại của bao bì ni lông đối với con người.
 + HS phát hiện, trình bày bảng nhóm, các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, chiếu đáp án ( slide 5,6 )
- GV trình chiếu hình ảnh, HS quan sát 
* Tích hợp liên môn: Sinh, Hóa, Sử
+ Môn Sinh: sinh vật nuốt bao bì ni lông thì sẽ cản trở quá trình tiêu hóa, sinh vật bị chết. Còn lẫn vào đất, cản trở quá trình phát triển của thực vật ( slide 7,8,9,10 )
+ Môn Sử: kiến thức lịch sử về thời kì Mĩ rải chất đi-ô-xin xuống Việt Nam, gọi là chất độc màu da cam, những di chứng của chất độc ấy để liên hệ tới việc đốt bao ni lông có chất đi-ô-xin ( slide 11 )
- GV : Cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến tác hại đó?
 + HS phát biểu, GV chốt ý như bên.
* Tích hợp liên môn: Hóa
Đặc tính không phân hủy của Pla-xtic, nên khi vứt bao ni lông bừa bãi sẽ không phân hủy, gây nên hậu quả nghiêm trọng.
- GV: Tác giả đã đưa ra những giải pháp gì để hạn chế việc sử dụng bao bì ni lông?
- HS trả lời
- GV chốt, chiếu slide 12,13
- GV : Liên hệ ở địa phương em, hãy nêu một số ví dụ gây ô nhiễm môi trường trong việc sử dụng bao bì ni lông. Là HS em sẽ làm gì sau khi biết được tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông và vức rác bừa bãi của người dân ở địa phương mình?
 + Tổ chức cho HS thảo luận, phát biểu. GV nhận xét, định hướng: tuyên truyền, sử dụng đúng, ngăn chặn, làm vệ sinh, .. (slide 14)
* Tích hợp môn GDCD: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Hoạt động 4: Hệ thống kiến thức đã tìm hiểu qua bài học
- Mục tiêu: HS khái quát kiến thức 
- GV: Văn bản đem đến cho người đọc bức thông điệp gì? Chỉ ra tính chất chặt chẽ của bố cục văn bản?
 + HS phát biểu, GV chốt ý 
* Tích hợp với môn Âm nhạc, Mĩ thuật:
+ Môn Âm nhạc: Em có biết bài hát gì về môi trường trong chương trình em đã học ko? Em có thể hát vài câu hát trong bài hát đó không? ( Bài: Ngôi nhà chung của chúng ta)
+ Môn Mĩ thuật: ở Mĩ thuật lớp 7, em đã tập vẽ tranh về vấn đề bao về môi trường. ( Bài: Các em vẽ tranh về bảo vệ môi trường)
I. Tìm hiểu chung
 - Hoàn cảnh ra đời văn bản: Ngày 22/4/2000 lần đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất.
- Văn bản nhật dụng, kiểu nghị luân có sử dụng yếu tố thuyết minh.
- Bố cục: gồm 3 phần.
II. Đọc – hiểu văn bản
* Năm 2000 Việt Nam tham gia ngày Trái Đất với chủ đề: “Một ngày không sử dụng bao bì ni lông”
1. Tác hại của bao bì ni lông
- Gây tác hại lớn đối với môi trường và sức khoẻ con người.
- Nguyên nhân:
 + Do tính không phân huỷ của Plac-xtic.
 + Do ý thức chế tạo và xử lý của con người 
(chất liệu phụ gia,đốt hoặc vùi lấp, vứt bừa bãi )
2. Giải pháp
 Hạn chế dùng bao bì ni lông để giảm bớt chất thải ni lông là giải pháp hợp lí và có tính khả thi để bảo vệ môi trương và sức khỏe của con người.
III. Tổng kết 
1. Hình thức 
- Văn bản giải thích rất đơn giản, ngắn gọn mà sáng tỏ về tác hại của việc dùng bao bì ni lông, về lợi ích của việc giảm bớt chất thải ni lông.
- Ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác, thuyết phục.
2. Ý nghĩa văn bản 
 Nhận thức về tác dụng của một hành động nhỏ, có tính khả thi trong việc bảo vệ môi trường Trái Đất.
4. Củng cố
	- Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường xung quanh?
	 - GV cho học sinh quan sát sơ đồ tư duy( slide 15 )
5. Dặn dò 
	- Nắm vững ghi nhớ và liên hệ thực tế để minh hoạ.
	- Soạn văn bản “Ôn dịch thuốc lá”. (Đọc văn bản và chú ý bố cục, lời văn thuyết minh trong văn bản).
*/ Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docBai_lien_mon_nhom_Van.doc